zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

VNO-NCW: bevries overheidsuitgaven en matig lonen

18 februari 2009 - De overheid moet de komende jaren alle uitgaven, inclusief de uitkeringen bevriezen. De lonen in de marktsector moeten sterk worden gematigd. Samen met een tijdelijk stimuleringspakket voor het bedrijfsleven moet dit het antwoord zijn op de dramatisch slechte ontwikkeling van de Nederlandse economie en de overheidsfinanciën.

Dat zegt VNO-NCW in een reactie op de jongste ramingen van het Centraal Planbureau. Tegelijkertijd moet er een tijdelijk stimuleringspakket komen om de economie aan de gang te houden en erger te voorkomen. Het gaat wat VNO-NCW betreft onder meer om verruiming van de exportkredietgaranties en van mogelijkheden tot vervroegde afschrijvingen en impulsen voor (wegen)bouw en innovatie. Dit pakket vormt geen blijvende belasting voor de overheidsfinanciën. Korte termijn

Daarnaast zijn structurele bezuinigingen op de uitgaven nodig om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Voor de korte termijn gaat het om de bevriezing van alle overheidsuitgaven, ook die van alle lagere overheden. Ook een personeelsstop bij de overheid is een optie. Nog door te voeren nieuw beleid uit het regeerakkoord moet niet doorgaan. Dit alles levert miljarden op. 

Lange termijn

Maar het is niet genoeg. Alle bezuinigingsmaatregelen voor de langere termijn zijn voor VNO-NCW dan ook bespreekbaar, behalve de aftrek van de hypotheekrente. De verhoging van de AOW-leeftijd is wat VNO-NCW betreft een mogelijkheid, maar die maatregel mag een nationaal akkoord over onder meer loonmatiging niet in de weg staan.

 
 Doorsturen   14 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Wouter Bos hoopt op akkoord loonmatiging
 Financiële instellingen weigeren salarissen te bevriezen
 Kredietcrisis heeft weerslag op Europese banen
 ‘Op tijd betalen kan economie redden’
 
 
reacties
 
Ad de Beer  |   | 
18-02-2009
 | 
07:28 uur
we zijn weer met zijn allen lekker aan het polderen. De ene na de andere suggestie, daarna wimpelt Woutertje die af, wordt de andere partij daar boos om en roept dat er eindelijk eens een besluit genomen moet worden, daarop wordt een werkgroep opgericht, die meteen 6 subgroepen opricht en iedereen gaat naar bed met het idee dat er al weer heel veel is gedaan.
Ondertussen weet het CBS te toveren met cijfers, die overigens nog nooit zijn waargemaakt, tja voorspellen is moeilijk, zeker als het over de toekomst gaat en als je denkt als een econoom of statisticus, dan wordt het helemaal een mission impossible.
Ondertussen gaan de bedrijven door met werken en proberen ze er het beste van te maken en daardoor, niet door de inzet of daadkracht van de overheid, is de crisis straks alleen nog maar interessant voor de historici en natuurlijk de statistici die weer moeten zien uit te vinden waarom hun voorspelling van geen kanten deugde.
Ik roep bij deze op voor een landelijke brainstorm sessie. Iedereen kan zijn idee om deze recessie te beëindigen indienen op www.ikdoenietmeemetderecessie.nl
Ron Ladage  |   | 
18-02-2009
 | 
09:36 uur
Ik zat gisteren in België waar een spreker sprak over de Belgische situatie en daarbij de vergelijkingen met Duitsland en Nederland meedeelde.
En dan blijkt dat we het niet zo slecht doen. Er zijn twee opties, Duitsland pompt vanuit de overheid geld in de economie en je ziet daar weer een licht vertrouwen op de aandelenmarkt komen, Nederland wacht in mijn ogen wat te lang af, maar dat heeft ook zijn voordelen.
Nu weet iedereen dat uitsluitend de ondernemers ons uit het dal kunnen trekken en zeker niet de overheid. De overheid kan wat injecties geven door plannen voor de toekomst wat naar voren te halen en daarmee de bouw en aanverwante bedrijven de recessie wat beter te laten doorkomen.
Het probleem is dat de VNO/NCW wel heel graag de voordelen weg willen halen bij de werknemers (ze hebben al goed gescoord bij de veranderingen in de WW uitkeringen) en moeten zich realiseren dat ze van de vakbonden nu daar de rekening voor gepresenteerd krijgen. Het laten oplopen van de overheidsschulden is goed voor even een opleving, maar de rekening komt dan wat later.
Maatregelen om de ondernemers weer te laten ondernemen, zorg dragen dat de vele miljarden, die de banken hebben ontvangen, worden omgezet in het weer verstrekken van bedrijfskredieten aan ondernemers, zodat ze dit jaar door de problemen kunnen komen en volgend jaar weer de kartrekkers worden voor onze economie.
Misschien moeten we eens kijken of al dat uitbesteden van kernproducten naar goedkope landen, niet gekeerd kan worden en dat we weer de regie en vooral de vroegere kwaliteit weer binnen ons land halen.
Vroeger hadden we hoog technische producten en tegenwoordig zijn we afhankelijk van het buitenland.
Kort om laten we in Nederland weer eens de “oude” werkmentaliteit aanwennen en ons weer op de wereldmarkt gaan profileren.
Door mee te huilen en in zelfmedelijden te gaan zwelgen, los je geen enkele crisis op.
Rene Civile  |   | 
18-02-2009
 | 
10:52 uur
Natuurlijk heel begrijpelijk dat het VNO-NCW graag predikt voor eigen parochie in diens reactie op de uitspraken van onze JPB. Het is alleen zo jammer dat ook dit artikel in eerste aanleg uitblinkt in een beperkte visie. Ik vraag me af wie nu zo als eerste komt met een veel bredere visie die economie omvattend is. Ik wil hier best graag de aanzet geven.

Graag vanuit het perspectief dat klagen kan en mag, maar dan niet om te klagen alleen maar ook te komen met een oplossing. We hebben in de eerste verschillende reacties in de publiciteit, al mogen proeven dat iedereen heel sterk voor eigen parochie predikt maar niet verder komt dan wat politieke standpunten.

- Overheidsuitgaven

Was het niet zo dat JPB & Co het afgelopen decennium het terugdringen van de overheids uitgaven tot een 'Speerpunt heeft gemaakt'? Ik noem dit als eerste omdat, heel incompetent en kortzichtig, in dezelfde tijdsspan de uitgaven en groei is uitgekomen op 13%.

Balkenende riep gisteren dat deze rekening NIET bij de overheid mocht worden gelegd en NIET bij de toekomstige generatie. Wel mijnheer Balkenende & Co, ik denk dat het meer dan arrogant is dit zo te stellen om zo eigen falen af te wentelen.

Moeilijke tijden vragen om harde maatregelen Balkenende maar sterker nog, een goed crisismanager. Deze is NIET te vinden bij de overheid, dat is ons nu wel gebleken. Ook de te nemen maatregelen dienen snel en met chrurgische precisie dienen te worden uitgevoerd. Hier past geen enkel polder model of de welbekende vertragende en verwaterende politieke standpunten retorieken.

- Het Ministerie van Ontwikkelings Samenwerking

Het is nu eenmaal zo dat wanneer je anderen wilt helpen, je aller eerst jezelf zal moeten helpen. Dat betekend dat het bedrijfsleven en de belasting betaler niet langer meer gelegitimeerd mag worden afgeperst dat wij 'mede verantwoordelijk' zijn voor de problemen elders onthstaan. Natuurlijk kun je hier prachtige rekenmodelletjes presenteren maar daar moet men meteen doorheen prikken.

Niet alleen worden problemen in stand gehouden en verlengd, ook wordt corruptie en chantage in de hand gewerkt en onderhouden. Gelden komen in econimien waar het absoluut niet is gewenst. Kijk even naar India die zelf een wereld economie is of Indonezie. Daar wordt het geld oneerlijk verdeeld en wij supporten al decennia de armere regio's.

Niet langer moet het bedrijfsleven en de belasting betaler zich immoreel laten chanteren door incompetente politiek en natuurlijk in hun kielzog belanghebbenden zoals Het Rode Kruis, Greenpeace, Artsen zonder Grenzen om er maar een paar te noemen.

Dit hele Ministerie moet met onmiddellijke ingang wordt ontmanteld en de gelden die hiermee vrij komen meteen in een aparte economische pot worden geparkeerd. Voor het personeel geld, net als bij elk ander bedrijf het geval zou zijn, afvloeiing of herintreding elders.

- Gelijke Monniken, Gelijke Kappen

Een doorn in het oog, al een hele lange tijd, is de rechts ongelijkheid die deze kabinetten oneigenlijk in stand heeft weten te houden op kosten van het bedrijfsleven en de belastingbetaler. Hier wordt met onmiddellijke ingang een eind aan gemaakt.

Er geld voor ambtenaren eenzelfde regime als voor elke werknemer in het bedrijfsleven. Politici gaan gewoon belasting betalen, alle topinkomens vallen onder dezelfde regimes als in het bedrijfsleven wordt gehanteerd. Ook afvloeiingen volgend dezelfde regels en maxima die gelden in het bedrijfsleven. Niet langer meer hoeft het bedrijfsleven en de belastingebetaler op te draaien voor politieke incompetentie en exorbitante wachtgeld regelingen.

Directe aantoonbare besparingen vloeien meteen door naar de 'economische pot'.

- Het Asiel zoekers Beleid.

Hier leest u één van het politiek meest verachtelijke voorbeeld wat u zich kunt indenken, wanneer u even een moment afstand durft te nemen van het onderwerp. Ik geef u graag even wat onderzochte feiten en constatreingen.

In het verdere verleden heeft de BV NL zich meer dan bereid getoont tot hulp en opname van asielzoekers. Geschiedenis heeft ons geleerd dat we heel snel een tweedeling konden toepassen. De echte vluchteling en de economische vluchteling.

De onderscheidings criteria werden door menig asielzoeker getorpedeert en gefrustreerd en de politiek heeft hier menig steek tot duidelijkheid naar alle kanten toe laten vallen. Regelrechte politieke incompetentie dus.

Sterker nog. Er werd een hele miljarden verslindende industrie opgetuigd onder de noemer humaan. SP, PvdA, Groen Links, CDA, CU, tweederangs advocaten, Geitewollensokken en amateur -agogen en krankzinnige miljarden werden op kosten van u en mij vrijgemaakt voor huisvesting en integratie.

Uitgevoerde onderzoeken en studies van Duitse, Italiaanse en Oostenrijkse onderzoekers, zelfs in opdracht van de EU, toonden aan dat opvang in eigen regio VEEL goedkoper bleek, tot maximaal 20% van de huidige kosten, maar ook economisch veel progressiever voor die regio.

De politiek heeft hier niets mee gedaan. Menig agoog en hotel eigenaar zweeg, de politiek is blind en doof gebleken. We weten welke kostenverslindend krakeel dit heeft opgeleverd en op plat Nederlands, oeverloos incompetent gezwets, want daar zijn politici en agogen erg goed in, verdeel en heers, dit uiteindelijk heeft opgeleverd.

We doen even een stap achteruit en kijken hier naar het onderwerp. Dit betekend op zeer korte termijn ontmanteling van deze hele industrie tak. Er zullen protesten komen maar laten we wel zijn, waarom zouden wij allerlei schimmige figuren financieren en politiek incompetent gekwezel onder de noemer humaniteit of generaal pardon nog langer accepteren als we weten dat dsit nergens toe heeft geleid?

Alle asielzoekers kunnen een plek krijgen in eigen regio en er is GEEN enkel criterium meer hier vanaf te moeten wijken. Die asielzoekers die weigerachtig zijn weten zelf ook wel dat zij hier zijn om economische redenen.

De directe besparingen gaan wederom naar de 'economische pot'.

oor deze en het ondersteunen van ontwikkelingssamenwerking geld dat de organisaties volkomen vrij zijn in het werven van fonsen en u en ik vrij zijn naar believen bij te dragen.

- Overheids projecten

We weten dat vrijwel ALLE overheidsprojecten, op ALLE niveaus, Niet op tijd, NIET conform specificatie, NIET conform budget worden opgeleverd. Dit ten koste van u en mij als belastingbetaler en het bedrijfsleven. De politiek en ambtenarij is een volkomen expert in het politiek doorwinsterde ge-OH waar het de uitleg en excuses hiervan betreft en de andere politieke onderzoeker knikken minzaam en begrijpelijk en men gaat vrolijk op de ingeslagen weg door.

Niet langer kan de politiek en ambatenarij zich meer verschuilen achter 'beschermende regelgeving' zichzelf van persoonlijke gevolgedragingen door politieke en ambtelijke incompetentie.

Ik breng u graag even in ogenschouw de volgende debacles, die niet anders kunnen zijn ontstaan dan met medeweten en medewerking van incompetente politiek en ambtenarij.

- De Bouwfraude
- Tolpoorten
- Wegenbouw Fraude
- HSL lijn
- Betuwelijn
- Prachtwijken
- Privatisering
- Integratie politiek
- Onderwijsvernieuwingen
- Gezondheidszorg
- Pensionering
- EU/VN lidmaatschap
- De gevolgen van acceptatie van het 'verdrag van Maastricht' door Balkenende die per referendum door het volk werd verworpen.

Zoals u ziet zijn overheden niet eens capabel en in staat projecten groter dan 50 Miljoen op te kunnen zetten en uit te kunnen voeren. Dit is een gewone constatering die gewoon kan en mag worden benoemd.

Dit aspekt kunnen we op twee manieren benaderen.

De ambtelijke/politieke: ''Ja weet u u heeft wellicht een punt maar gezien het momentum en de tijdsspan moeten we helaas doorgaan en zullen uiteraard doorgaan op de ingeslagen weg en de fouten meenemen als lessen te leren voor de toekomst en er natuurlijk alles aan doen dergelijke fouten voor de toekomst te voorkomen.

De zakelijk: 'Het is een constatering maar wat zijn de mogelijkheden die we nu hebben om het negatieve om te buigen naar het positieve. Hierbij kan het heel goed zijn dat een compleet project wordt gestaaakt of in afgeslankte vorm wordt opgeleverd.''

Ook hier ziet u de schier ambtelijk/politieke incompetentie omdat die is gestoeld op 2 pijlers. De pretentie zich te kunnen meten met het bedrijfsleven en egotripperij.

Hoe het ook zij hier moet onmiddelijk een eind aan komen. Ik geef u wederom een voorbeeld. De HSL lijn heeft de belastingbetaler krankzinnige miljarden gekost. Verschillende studies hebben al uitgewezen dat het Nederlandse lanschap zich helemaal niet leent voor een dergelijk avontuur. Toch hebben de politieke en ambtelijke egootjes het gewonnen en zi daar alle ingredienten voor een kosten verslindend debacle ligt daar.

Alleen, er rijd nog geen fatsoenlijke trein overheen. Een zakenman zou heel simpel stellen, open die lijn voor alles en nog wat, als het maar geld in het laatje brengt, anders gaat mijn tent failliet. De overheid heeft dit inzicht en competentie niet. Blijkt want spreek haar hierop aan en je weet zeker dat je met veel OH het ambtelijk/politieke onzinnige dras wordt ingestuurd.

- Integratie

De overheden zlef zijn debet aan dit probleem en door ambtelijke en politieke stupide incompetentie houd men dit probleem nog steeds in stand. Sterker nog. Allerlei stompzinnige nietwerkende middeltjes worden verzonnen om de integratie tot stand te brensgen op kosten van u en mij. Dit is nog steeds dagelijkse praktijk en kosten u en mij als belastingbetaler nog steeds vele miljoenen.

Zomaar een voorbeeld. Ik schreef mij niet zo gek lang geleden in in de gemeente Noordwijk. Ik kreeg een inschrijvings formulier aangereikt waar tot mijn stomme verbazing nog steeds 5 talen op in stand werden gehouden. [????] Op mijn vraag of dit oude dan wel laatste formulieren waren kreeg ik een verbaasde blik. Niet dus.

De oplossing is hier even simpel als eenvoudig en kosten u en mij niet meer dan even iets helder stellen en in ee paar regels te vervatten. Het scheelt ons meteen 10 tallen miljoenen. Er zijn twee continenten op de wereld groot geworden door immigratie. Australie en de VS.

Daar is men heel simpel. Dit is onze taal, dit zijn onze normen en waarden, u bent van harte welkom en na verloop van tijd kunt u een naturalisatie verzoek indienen. Neen twee nationaliteiten bestaan niet. Ow u kunt geen afscheid nemen van uw oude nationaliteit, tja daar kunnen wij helaas ook niets aan averanderen.

Dat dit consequenties heeft? Ongetwijfeld maar nogmaals kunnen wij daar niets aan veranderen. Uw godsdienst? Dat mag u zelf weten. Anders nog vragen? Hoe simpel wilt u het hebben heren en dames van de osverheid? Alleen ambtelijke en politieke incompetentie en egotripperij laat iets onzinnigs en miljoenen verslindens ontstaan op onze kosten zoals dit. Geen weldenkend mens die hier nog wijs uit wil worden.

De besparingen van de onmiddellijke afschaffing kunnen smeteen in de ' economische pot'

-EU lidmaatschap

Al tijden is de BV NL een van de grootste contributanten aan de EU. Door ambtelijk en politiek egoisme, narcisme en incompetentie zijn we dat nog steeds. Dat hebben we laatst nog eens mogen vernemen. Grootmachten als Frankrijk, Duitsland en GB betalen verhoudingsgewijs, nog niet eens de helft van wat wij collectief ophoesten.

U en ik werden al geschoffeert door Balkenende & co doordat een tweede referendum van het verdrag van Maastricht niet gewenst was en die is er dan ook niet meer gekomen. U en ik worden opgezadelt met de nog onbekende financiele sgevolgen van regelgeving elders in Europa uitgedacht.

Er zijn al politici die zichzelf Europeaan wanen. Dat dit een drogbeeld is die men u en mij graag voor houd is al duidelijk geworden in de recente stappen die de EU aan het zetten is het asielzoekerssbeleid verder te versoepelen. Wij weten al wie de rekeningen zullen gaan betalen o.a.

Verhage heeft blijk gegeven van verregaande incompetentie die voortvloeit uit een politieke benoeming. Hier is namelijk geen sprake van ervaring en expertise op het terrein waar men zich op begeeft. Ik zie het u en mij in het bedrijfsleven dit nog niet zo snel voor elkaar krijgen. Wij waren namelijk binnen enkele weken al uitsgerangeerd.

Verhage heeft zich niet competent getoont voor de BV NL op te komen en er zorg voor te dragen dat wij, u en ik namelijk, veel minder gaan betalen aan de EU. Dat wij niet van plan zijn zwakkere nieuwkomers financieel te ondersteunen. Dit aspekt komt nu nog eens pijnlijk en ondubbelzinnig naar voren. Crisis of geen crisis.

Ook hebben hij en Balkenende recentelijk blijk gegeven van politieke en persoonlijke zelfgenoegzaamheid, in het geval van Wilders die zich naar GB begaf, overigens op uitnodiging van. Wij hebben overigens ook geen politiek weerwoord gehoord van andere Democratielievende partijen overigens.

De besparingen, die kunnen oplopen tot meer dan 100 miljoen op de korte termijn, kunnen wederom in de ' economische pot' worden gedeponeerd.

- het JSF debacle

Ook hier weer een klassiek voorbeeld van ambtelijke en politieke incompetentie en egotripperij. ij benoemen een minister die geen enkele affiniteit heeft met de materie omdat we dit politiek in de achterkamertjes samen hebben bekonkeld.

Oh jah, dat het een ' speerpunt' was van Balkenende & co dat na de maoord op Pim Fortuijn het politieke landschap nooit meer dezelfde zou zijn....... Wij weten nu beter. Loze woorden waar Balkenende & Co mee weg is gekomen door de globale economische vooruitgang.

Recentelijker kwam het naar voren dat de mededinging van SAAB en andere Europese gegadigden voor de vervanging van de F16 wel erg veel deukjes en scheuren zijn beginnen te vertonen. Politiek is hier weer ridicuul incompetent op gereageerd dat ze nog een naar het verhaaltje van SAAB willen luisteren maar ..... dat de voorkeur ligt bij de JSF.

U en ik worden hier voor MILJARDEN op het verkeerde been gezet die alleen politiek nog maar te rechtvaardigen is maar op gewoon Nederlands zijn u en ik voorgelogen. Want, iemand die zaken anders presenteerd dan ze zijn, heeft niet alleen een andere kijk op de zaken, nee die staat gewoon te liegen. En dat blijkt nu dan ook uit te komen.

Door dat liegen worden u en ik als belastingbetaler politiek afgeperst miljarden meer te moeten betalen voor iets wat goedkoper kan. Hoe bedoeld u met ue VOC mentaliteit heer Balkenende? Ik voel mij gewoon gelegaliseerd opgelicht door u en uw soortgenoten.

De oplossing? Heel eenvoudig. Als Saab stelt gelijkwaardig te kunnen zijn aan de JSF, dan lijkt het mij niet moeilijk dit dan ook in de praktijk door specialisten uit te laten proberen. Laten de specialisten ons dan maar vertellen welke de keus moet zijn. Het kan zomaar zijn dat er een compromis wordt bereikt door de vervanging door twee typen plaats te laten nemen.

Maar, we vergeten even te vertellen dat Balkenende & Co al vele miljoenen in de ontwikkeling heeft gestoken en dat we dus een financieel expert uit het bedrijfsleven nodig hebben die investering voor ons in de toekomst te bewaken. Ik laat dit niet graag aan Bos over want die heeft totaal andere agenda's.

De direkte besparingen kunnen worden gedeponeerd in de 'economische pot'


- De gezondheidszorg

We weten nu dat maatregelen door verschillende kabinetten in het verleden de resultaten voor de toekomst absoluut niet het rendement hebben behaald die men ons heeft voorgespiegeld. Ik heb namelijk nog geen ambtenaar of politicus horen zeggen,'' Hoe komt het dat scandinavie, Belgie en Duitsland, bijvoorbeeld, geen wachtlijsten hebben? Misschien kunnen wij daar iets van leren?''

Waarom zouden we het goede niet overnemen en het kostenverslindende achter ons laten? Hier past alleen maar de inzet van experts vanuit het bedrijfsleven. Niet die ' experts' die als toeleverancier mogelijkheden zien maar echte ' experts' met kennis van zaken. Geef deze mandaat en verbied de politiek inmenging.

De besparingen? Die zien we graag tegemoet in de ' economische pot' .

- De Banken

Er werd hosanna geroepen toen Bos naar voren stapte en maatregelen aankondigde de financiele sector te gaan ondersteunen. Zelfs het gezonde Aegon, waar hij net vandaan kwam, kon gebruik maken van deze staatssteun.[????] Er waren meteen critische specialisten die zich afvroegen waarom heet een 'gezond' bedrijf staatssteun nodig?

We zoemen hier even in op iets wat mij persoonlijk een balk in mijn oog is. Waren het niet de banken die de afgelopen jaren exorbintante leningen en hypotheken verstrekten? Waren het niet de banken die menig woekerpolis heeft bedacht, en zelfs psychologische experts binnenhaalden deze aan de man/vrouw te brengen?

Was het niet de financiele waakhond die zei dat de banken transparantie dienden te betrachten naar de consumenten toe? Transparantie in het inzichtelijk maken van de werkelijk gemaakte kosten naar de consument en klant toe? Is het niet zo dat dit aspekt heel even is ondergesneeuwd door het gekrakeel van de crisis maar, dat de banken hieraan nog steeds niet hebben voldaan?

Is het niet zo dat de banken krankzinnige miljarden hebben binnengesleept door ' 'gebruik' te maken van eigen hebzucht maar ook de aangewakkerde hebzucht van diens klanten? De bonussen konden niet op. De zeepbel spatte uiteen. Maatregelen zijn er genomen om diezelfde financiele sector overeind te houden.

Nou moet het mij toch wel van het hart. De Nederlandse bank heeft een aantal malen de rentevoeten verlaagd. De banken hebben dit NIET aan hun klanten doorberekend. Sterker nog. Naast dat de banken elkaar niet meer vertrouwden, vertrouwden zij hun klanten nog minder. Want..... men zou veel kritischer gaan kijken naar uitstaande leningen en hypotheken en het verstrekken zou aan banden worden gelegd.

Met zoveel woorden wordt er door de banken gezegd dat men de consument en klant, maar tegelijkertijd ook belastingbetaler die de banken nu aan het financieren is, min of meer verantwoordelijk wordt gehouden/gesteld voor eigen wanbeleid. Niemand heeft op dit moment ook maar 1 ambtenaar, 1 politicus, of 1 bank directeur excuses horen maken naar u en mij als klant en belastingebetaler, voor het wanbeleid, en het gebrek aan toezicht vanuit de overheid, die mede heeft geleid tot het ontstaan van deze crisis.

Ik weet niet hoe het met u is maar ik zie mijzelf niet als arrogant wanneer ik openlijk al deze lieden bij persoon en naam hier aanwijs en beschuldig van regelrechte incompetentie en de schade aan de kaak stel die politieke benoemingen en de daar uit voortvloeiende incompentie en schade hier benoem.


- Militaire uitzendingen

Recentelijk hebben we aan moeten horen hoe een minister van defensie werd terug gefloten door respectievelijk Verhage en daarna Balkenende. Hij sprak namelijk de woorden dat terugtrekking, de welbekende politieke belofte, jaar en datum, zouden worden aangehouden en ALLE militairen weer terug zouden komen naar Nederland.

Balkenende en Verhage haasten te zeggen dat dit nog nader moest worden bezien en dat er goed moest worden nagekeken en nagedacht over de vervanging en dat he wellicht onontkoombaar zou zijn dat de missie daar eventueel zou moeten worden verlengt.

Hier is sprake van een politieke poging tot doodslag van een medeparlementarier, leugen, volksverlakkerij en de eerste aanzet tot gelegaliseerde oplichting van u en mij als belastingbetaler.

Het was namelijk een ' heilige belofte' dat de missie zou eindigen op tijd en datum want zo was dit nu eenmaal afgesproken. Zowel Balkenende en Verhagen hebben verkozen niet alleen een medeparlementarier een politiek mes op de keel te zetten, maar u en mij als
belastingbetaler wederom af te persen op te mogen draaien voor de kosten van deze missie.

Persoonlijk zou ik als Defensie vertegenwoordiger Balkenende en Verhagen onmiddelijk door het slijk hebben gehaald en ze voor een voldongen feit hebben geplaatst. Zij hadden van mij de uitspraken publiekelijk weer in kunnen slikken of ik had onmiddellijk afgetreden. Het kan namelijk niet zo zijn dat een Balkenende en Verhagen mij in een dusdanige positie brengen dat ik mij integriteit en gevoel voor verantwoordelijkheid naar de mannen en vrouwen op missie toe, op een dergelijke manier zou laten verkwanselen.

Helaas is dit nu wel gebeurd en dat maakt dat zowel Balekende en Verhagen beiden niet terug deinzen voor een staaltje politieke terreur op kosten van de levens en aanweizgheid van al die mannen en vrouwen op missie en een medeparlemetarier. Verder hebben beiden blijk gegeven niet langer meer geloofwaardig meer zijn juist door deze opstellingen.

Dus de poppenkast van het trio Balkenende, Bos en Rouvoet komt wat mij betreft hier tot een eind omdat geen van deze drie blijk heeft kunnen geven mij te kunnen overtuigen dat de crisis door hen kan worden bezworen. Er kan namelijk NIET vooruitsrevends uit komen. De woorden van dit trio van de laatste dagen vrees ik met grote vreze voor dit trio en overigens de rest van het politieke contingent.

Wat hier nodig is is een breed veld van
crisimanagers, visionairs en saneerders, en pecialisten, uit het bedrijfsleven. Deze dient maar 1 mandaat te worden gegeven. bent boven de politiek verheven om voor de duur van 2 jaar het oeverheidsapparaat en diens uitgaven inmiddelijk te saneren.

De genoemde ' economische pot' onmiddellijk te vullen met die besparingen. Een aantal overheids initiatieven dienen hier dan ook te worden bevroren en misschien zelfs volkomen gestopt.

Alleen als de voorstelling hier integraal, tegen alle politieke en ambtelijke onzin in word aangevangen hebben we een redelijk gevoel sneller dan anderen uit de problemen te komen. Zelfs als dit betekend dat we misschien wel eens afscheid zouden moeten nemen van de EU in diens huidige configuratie. In elk geva;l houden we op kortere termijn miljarden over om werkelijk constructief aan de slag te kunnen gaan.

Vul aan, verspreid, doe hiermee wat u wil maar doe geen consessies want die leiden uiteindelijk alleen maar tot verwatering en vertraging. En dat hebben we allemaal al kunnen zien de afgelopen twee kabinetten.
Ad de Beer  |   | 
18-02-2009
 | 
12:31 uur
wow Rene, wat een verhaal, wat een waarheden en hoe onwaarschijnlijk dat de politiek hier op ingaat. Ons land wordt, net als de rest van de wereld, geregeerd door een schreeuwende minderheid. Actiegroepen, veelal links, die heilige huisjes overeind houden door middel van leugens en dreigementen.
Milieu? Ga buiten staan en roep dan dat de aarde opwarmt en dat de CO2 uitstoot omlaag moet. Gelijk heb je een paar sympathisanten en achter de ramen zit de zwijgende meerderheid je voor gek te verklaren, terwijl de verwarming verder wordt opengedraaid.
Maar toch, bankair gezien zijn wij het 7e land ter wereld. Het grote probleem en daarmee de oplossing ligt bij de banken. Economische ratio's ooit eens verzonnen door wetenschappers die geen binding met de maatschappij hebben beheersen het denken en doen van banken, waardoor ze nu geen geld willen uitgeven, maar wel geld opslaan. Geld moet rollen en als Wouter ballen zou hebben zou hij zijn vriendjes, die nu alleen maar bezig zijn om een baantje voor Wouter klaar te zetten, dwingen, verplichten, om het geld te laten stromen.
Verkoop Fortis, of hoe dat ook al weer heet of geeft het terug aan de aandeelhouders waar je het van hebt gejat en besteedt dat geld aan de maatschappij. Dwing ING om geld te lenen aan bedrijven en particulieren.
Tja, en dan de bakken, vrachtwagens vol geld die onze grens over vliegen, 4 miljard naar europa waar we niks, helemaal niks voor terug zien. Waarmee we ambtenaren in Brussels sponsoren die van verveling niets beters weten te doen dan waanzinnige en stompzinnige wetjes te verzinnen.
7 miljard vragen de bonden, een veelvoud daarvan verspilt de overheid. De oplossing is zo simpel, maar ja, als je wetenschappers in de regering zet in plaats van ervaren managers die met twee poten in de maatschappij staan, dan mag je ook geen wonderen verwachten
Rene Civile  |   | 
18-02-2009
 | 
13:13 uur
Beste Ad,

We zitten, hoe kan het ook anders, volkomen op dezelfde lijn. De werkelijke reden dat je neerlands grootste specialisten momenteel niet hoort is omdat die of Nederland de rug hebben toegekeerd of denken, we hebben elkaar in de toekomst nog eens een keer nodig.

Je stelde het juist. Zowel Balkenende, Bos als Ruovoet zijn helemaal niet zo met deze crisis bezig. a. Ze hebben daar geen kaas van gegeten en worden er ook maar mee geconfronteerd, b. omdat ze allang bezig zijn met het veiligstellen van eigen hagje na dit debacle. Wat, we weten allebei dat politieke incompetentie, rijkelijk en vorstelijk word beloond.

Kijk maar naar hen die hen voor gingen. De hoop scheffers, Kroes, Maaj-Weggen, Kok, Lubbers enz enz enz. Hoe meer ik naar deze poppenkast zit te kijken, hoe groter mijn walging voor dit soort lieden die op kosten van mkb en belastingbetaler zo verfoeilijk bezig zijn en dit nog weten te rechtvaardigen ook.

Ik heb mij ooit voorgenomen dat wanneer ik hier ooit een publiekelijk platform voor zou krijgen, korte metten maak met dit soort lieden die menen de belastingbetaler op een dergelijke manier te schofferen, chanteren en gelegaliseerd af te persen, moeiteloos in begrijpelijk Nederlands van repliek zal dienen.

En wel op een dusdanige manier dat het ze tot in lengte van jaren zal blijven achtervolgen. Maar, zoals jij en ik weten Ad, wij gaan gewoon door waar we mee bezig zijn en weten dat ook hier weer mensen zullen komen en mensen zullen gaan.

In elk geval weten wij heel duidelijk aan te geven waar en hoe we de stappen kunnen zetten. Die wetenschap alleen al zet ons, hoe arrogant het ook mogen klinken, een stuk boven de immorele, politiek incompetente en schadeberokkenende figuren genaamd parlementariers en politici.

Groet,

Rene
M.L.  |   | 
18-02-2009
 | 
17:55 uur
Beste lezers,

Goh, wat een hoop letters allemaal. En het gaat maar over 1 ding, hoe overleven we de geknapte luchtbel. Nou kan ik ook een heel verhaal gaan houden over hoe ik denk dat het opgelost moet worden of mijn mening geven over wat er verandert moet worden om in de toekomst verdamping van kapitaal tegen te gaan. Maar ik houd mij even bij mijn persoonlijke verhaal.

Voor eenieder die er in is geinteresseerd:

Juli 2007 onderneming opgestart met onderbouwd IMK rapport en erg krappe begroting om een te hoog bedrijfskrediet te voorkomen. Borgstellingskrediet gekregen en onderneem het maar. Na 6 maanden opleveringsproblematiek rondom bedrijfruimte, die toch erg hard nodig is mbt de begrote omzet.
Hallo bank, hoe gaan we hier nu me om?
*Ik wil er niets van weten zegt de bank*
Kosten bespaard en de onderneming omgevormd. Hallo bank hoe gaan we dit finacieel inkleden? *Borgstellingkrediet aflossing opschorten per direct en we verlengen het bedrijfskrediet als je maar wel even eerste 25.000 inlost, zegt de bank*
Oke, zo gezegd zo gedaan!
*vervolgens geen per directe opschorting aflossing borgstellingkrediet en een 7 maanden durende onderhandeling, na toezegging in maart, over de verlenging van het bedrijfskrediet. Na deze slopende tijdrekkerij en dan laat ik de smerige details nog buiten beschouwing, worden we verzocht binnen 3 dagen een inmiddels onstane overstand op de rekening direct te voldoen anders worden we overgeheveld naar de incasso afdeling. Help!!! Waar gaat dit in godsnaam over?
Overstand ontstaan door foutjes en onacceptabele verwerkingstijd van de bank waardoor nu beslag word gelegd op onze bezittingen, terwijl we inkomen genoeg hebben om de verplichtingen na te komen. Ik begrijp er helemaal niets meer van en ondertussen worden we financieel 20 jaar terug in de tijd gezet, behandeld alsof we parias zijn, beschuldigd van risico van verduistering etc. Onder neem het maar, ja doe maar, gerust, het kan allemaal totdat de bank zelf alle gelden terug moet halen vanwege eigen problemathiek. Dag ondernemer, je zoekt het maar uit en o ja we plukken je tot op het bot helemaal kaal zodat je de komende 10 jaar helemaal niets meer kan ondernemen, als wij onze centen maar terug hebben dan vreet jij maar gras!

Met de vriendelijke groeten aan ABN AMRO

World Art Works
Rene Civile  |   | 
18-02-2009
 | 
19:30 uur
Beste MI,

Dit is dus waar het in mijn betoog ook over gaat. U en velen in uw situatie worden vrij snel als onbetrouwbare paria's neergezet door die instituten die miljarden hebben geïncasseerd het voorbije decennium.

Ze zijn door het ijs gezakt en behandelen plots u en mij als paria. Het zijn helaas niet zomaar letters maar een volledige weg. Mijn sympathie heeft u, Ik weet dat dit erg pover is maar toch.

Groet,

Rene Civile
Leo K.  |   | 
20-02-2009
 | 
10:35 uur
Ik zou Rene Civile weleens een paar maanden in het torentje willen zien, en dan mag hij Ad de Beer meenemen. Maar wel spelregels vooraf! Zes maanden krijgen ze om hun geblaag enigszins waar te maken, zeg voor 10%. Als dat lukt mogen ze door; als dat niet lukt, dan worden ze behandeld zoals ze zelf de zwakkeren willen behandelen. Mochten jullie enig vermogen hebben dat de € 10.000 te boven gaat, in de economische pot! Jullie woon- en leefstituatie aanpassen aan je nieuwe inkomen: bijstandsuitkering. Dat mogen jullie 12 maanden proberen. Kijken of jullie dan wel geleerd hebben wat saamhorigheid en solidairiteit betekent.
Rene Civile  |   | 
20-02-2009
 | 
12:27 uur
Beste Leo, Ik ben altijd wel in voor een uitdaging. Onder elke omstandigheid ga ik deze uitdaging dan ook moeiteloos aan. Over solidariteit gesproken, ik ben van mening dat kritiek best goed kan zijn, zolang het maar kritiek is die vergezelt gaat van een [mogelijke] oplossing. Kritiek om de kritiek is waardeloos.

oe jezelf een plezier en werp een blik op het volgende document. We staan namelijk aan de vooravond van de allergrootste gelegaliseerde diefstal/afpersing/oplichting die de weerga van de Nederlandse politiek niet kent.

We staan namelijk aan de vooravond van maatregelen die op kosten van u en mij zullen worden genomen. De enorme schade, veroorzaakt door politieke benoemingen hebben zoveel incompetentie teweeg gebracht dat de schade voor belastingbetaler en bedrijfsleven krankzinnig hoog zijn.

Beste Leo, Ik laat je graag zien dat wanneer wij, in de breedste zin, geen actie nemen, dit zo laten gaan, dan laten wij de politieke incompetentie de rekening van eigen falen bij jou en mij neerleggen. Balkenende zei het juist. ''Wij mogen de rekening NIET bij de overheid neerleggen............'' Kun jij mij uitleggen bij wie dan Leo?

Balkenende & co zijn nu verstoppertje aan het spelen en hebben zichzelf tijd gekocht om uit te vissen welke 'ingrijpende maatregelen' zij kunnen verzinnen jou en mij af te persen de komende jaren.

Ik drink graag, met jou en Ad, een goed glas, any time, any where in Nederland om als mensen en visionairs van gedachten te wisselen en te brainstormen. Doe mij een plezier, download dit document, lees het en ik meen het echt, ik zie jou visie of commentaar graag tegemoet.

www.numoquest.nl/crisis.doc

Ik hoop tot ziens.

Mvrgr

René
Ad de Beer  |   | 
20-02-2009
 | 
12:41 uur
Leo is duidelijk een exponent van de schreeuwende minderheid die nog steeds blind vertrouwt of de maffia die wij politiek noemen.
Kretelogie te over, behandelen van zwakkeren, jazeker, welke zwakkeren?
Het moet voor eens en altijd afgelopen zijn met dat linkse geblaat (blijkbaar heet dat in jullie groepen geblaag, maar ja....) en het afstorten van miljarden naar mensen die niks anders kunnen doen dan de boel verzieken en genieten van de mensen die wel werken en wel een toegevoegde waarde leveren aan de maatschappij.
Vermogen van meer dan 10.000 euro afstaan? Ik sta per jaar een veelvoud af dat door de politiek in bodemloze putten in het buitenland wordt gestort. Ik heb in een volksbuurt gewoond, ik weet wat het is om drie keer per maand beroofd te worden door tuig. Ik weet dat de politie daar niks, maar dan ook helemaal niks aan kan doen omdat de baardsandalen van de sociale dienst dat verbieden omdat die criminelen 'kansarm'' zijn.
Ga een keer lekker in Den Haag door de Schilderswijk of door Laakkwartier lopen, dan zie je met eigen ogen waar het beleid van de afgelopen jaren toe heeft geleid, dan zie je hoe die zogenaamde zwakkeren er voor staan. En als je het overleeft, waarop de kans niet echt groot is, kom dan maar weer eens hier je links populistische praat verkopen.
Rene Civile  |   | 
20-02-2009
 | 
17:53 uur
Beste Leo,

Bijzondere dank voor je tijd en input in deze. Daar kunnen we het inderdaad onder het genot van een glas wijn met veel plezier over hebben. Mijn overtuiging ligt helemaal not zo heel ver uit elkaar. Sterker nog, ik zie juist hele goede aansluitingspunten. Ik wil graag jouw visie mbt de inzet van het bedrijfsleven laten voor wat het is omdat ik daar gewoon niets op aan te merken heb.

Ik hoop dat je het crisis.doc hebt gelezen. We spreken nu van 17:00 uur en in de media zien we alles en iedereen al mooi over elkaar heen rollen. Ik zal de term BV Nederland is een term overigens die in het verleden meer dan eens is gebezigd door parlementariers. Dus voor de eenvoud houden we deze er dus gewoon even in.

Laten we het het voor de eenvoud splitsen in twee delen. 1 Het Economische deel. [feitelijk de BV NL] 2. De rechtsstaat.

Door politiek steekspel, gehuichel, stoelendans, inhaligheid, egotripperij, en andere denkbare kwalificaties, houd men een rondedans voor een aantal posten die het bedrijfsleven een aperte gruwel zou zijn. Elke zaak die zo gerund zou worden, zou binnen een jaar volkomen failliet zijn.

Dit hele circus wordt gefinancieerd door jou, mij, belastingbetalers en het bedrijfsleven. In de loop van de laatste 5 decennia is de lastendruk op het contingent 'geldschieters' nog nooit zo banaal geweest. Het is zelfs zover doorgeschoten dat men het heeft gepresteerd belasting op belasting te heffen.

Er is sprake van ongecoordineerde heffingen van stad, provincie en overheid. Deze geldstromen zijn zo groot en voor grotere delen zo oncontroleerbaar geworden dat sommige heffingen zelfs elkaar doubleren. Hoe het ook zij, die geldstromen zijn vrij constant over het algemeen.

Nu gaan we een stap verder. Door dat men tijdens die ronden zich te buiten gaat aan de grootste blunder die mens zich kan indenken, de verkeerde persoon op de verkeerde plek. Dan gaat er een tweede fenomeen meespelen. Deze mensen moeten anderen aan gaan sturen die, in tegenstelling tot hen zelf, een permanente positie bekleden en totaal andere agenda's hebben dan die tijdelijke parlementariers.

Dan tenslotte, en dat schijnt iedereen op dat niveau maar even te zijn vergeten, Al deze mensen zijn er om jou, mij, de belastingbetalers, het bedrijfsleven, en anderen ten dienste te staan. Neen, dit soort leiden heeft zichzelf de arrogantie aangemeten dat de inwoners van Nederland er zijn om hen van de nodige geldstromen en te voldoen verplichtingen zijn.

Er is, dit sinds de recessie van de jaren 80, aansluitend geen kabinet meer geweest die, en dat is heel goed na te gaan, geen kabinet meer geweest die zo geldverslindend is en zo incapabel en incompetent is gebleken als de laatste de twee voorgaande en dit zittende kabinet.

Miljarden en miljarden zijn aangewend voor overheidsprojecten die op geen enkele wijze ook maar binnen berekening, plan, tijd, en volgens specificatie kon worden opgeleverd. In het crisis.doc is een opsomming gegeven. Er zijn door dit contingent politici nog nooit zoveel onwaarheden, halve waarheden, misrepresentaties en aperte leugens geproduceerd die evenzo makkelijk werden gerechtvaardigd met worden en ongesanctioneerd bleven.

Er is geen enkel kabinet geweest die zo apert en tegenstrijdig opereert, de mensen zo intens fout voorliegt, zo tegenstrijdig is en zo beschadigend als dit kabinet. Het is dit kabinet die bol heeft gestaan van de arrogantie en zelfgenoegzaamheid dat het vrijwel niet meer tot een aanwijsbare daad is gekomen.

Als dit contingent politici, en we spreken nu over eerste en tweede kamer breed, zo vol van zichzelf is geweest al die tijd, hen die deze mensen van financieen voorzag zo bejegende als deze mensen doen, menen te moeten vinden recht te hebben op alle respect en ruimte nu ineens wel op te kunnen treden, dan denk ik persoonlijk, als belastingbetaler, rechthebbende spreker, dat ik dit contingent tot de grond toe verbaal kan afbranden. De daden, of beter het gebrek aan, geven mij daar alle reden toe dit te mogen uitspreken.

Hier houd ik me dan eveneens het volle recht toe alle opwerpingen van dit soort mensen volkomen naast mij neer te leggen onder de noemers, Infantiel, incompetent, onbetrouwbaar, en gelegaliseerde criminelen. Dit is slechts een nuancering aan superlatieven die ik dan nog in alle rust hier neer zet.

Ik, René Civile, inwoner van Nederland, belastingbetaler, voel mij door dit contingent politici en parlementariers, overheid, semi-overheden dusdanig gelegaliseerd gecriminaliseerd, bestolen, afgeperst en immoreel gechanteerd, op vele fronten dat ik vind dat ik het recht heb gewoon op te staan en met mijn vinger, wijzend naar dit contingent en ze gewoon op falen aan te spreken.

Maar soit. Dat is maar bijzaak. Belangrijker is dat er nu een ongekende polderende poppenkast op gang aan het komen is die tot doel heeft deze crisis te bezweren. De wijze waarop dit wordt gedaan, de eerste maatregelen die al werden afgekondigd, laten jou en mij zien dat de schuldigen en incompetenten volkomen buiten schot blijven en jij en ik de rekening van die verregaande arrogantie en incompetentie mogen gaan betalen.

De totale ongelijkheid tussen al die mensen, zij die hun hele leven hebben gewerkt, of tot heden toe nog werken, en de wijze waarop ze nu zullen gaan worden bejegend is zo stuitend dat het diens gelijke niet kent.

Balkenende heeft het al uitgesproken. Deze rekening mag niet bij de overheid worden neergelegd. Dat was voor mij het moment dit, volkomen erudiete, zelfvoldane, arrogante toonbeeld van arrogantie van repliek te gaan dienen.

Reduceer dit incompetente over gecompenseerde overheids apparaat naar 75% van de huidige grootte. Dat is namelijk een speerpunt van deze en het vorige kabinet. Reguleer een aantal zaken onmiddelijk en permanent opnieuw. Strip alles wat in de loop van de tijd oneigenlijk op de schouders van de belastingbetaler werd gelegd.

Corrigeer het politieke onrecht wat deze maatschappij is aangedaan. Neem de gevolgen van je concequentie. Bovenal, zorg voor de rechtsgelijkheid tussen ALLE mensen in bedrijfsleven en overheidsdiensten. Dan kun je roepen dat je een afspiegeling bent van de samenleving.

Dat de genoemde zaken in het crisis document non negotiable zijn, zul je daar ook pal voor moeten blijven staan en juist GEEN concensus na moeten streven. Dat is de kortste weg uit het dras waar wij nu zijn beland. Graag leg ik jou deel voor het bedrijfsleven hier tegen aan.

Dit onder voorwaarde dat er een heel nieuw blauwdruk ontstaat in de regelgeving voor het bedrijfsleven die solidair is voor iedereen. Dan kun je komen tot een eenheids tax van maximaal 37%. Ik voorspel je dat dit land binnen 3 jaar één van de meest welvarende landen van de EU zal zijn.

Ik spreek je graag.
Leo K.  |   | 
20-02-2009
 | 
16:10 uur
Beste René,

Onderstaand dan een aantal inhoudelijke bijdragen mijnerzijds.

De huidige crisis is inderdaad zeer diep en zal diepe, onuitwisbare, sporen achter laten. Het is mijn oovertuiging dat op nationaal niveau geen antwoord kan worden gevonden. Internationale actie is geboden, en dan wel zo internationaal dat zelfs de schaal van de EU zal moeten worden overschreden.

Je moet jezelf ook niet als doel stellen om deze crisis zeer snel op te lossen en vervolgens weer snel te kunnen doorgaan met het economisch leventje als voorheen. De zienswijze tot voor kort, of misschien zelfs nog wel tot aan nu, was ''meer, meer, en het zal nooit genoeg zijn''. Dát heeft ons aanvankelijk welvaart gebracht maar ons nu ook naar de afgrond geleid. Groei is niet vies, economische groei al helemaal niet, maar het zal wel op een meer beheerste schaal moeten. De oplossing schuilt dus ook, of minimaal ook, in een cultuur- en mentaliteitswijziging. Dat zie jij volledig over het hoofd.

De huidige crisis heeft als oorsprong een bankencrisis. Het is dan ook heel vreemd dat jij in je verhaal daar geen enkel acht op slaat. Jij laat de geld- en kapitaalmarkt kennelijk buiten schot. Daar kan natuurlijk geen sprake van zijn. Deze markten zijn zo dominant in ons vrije marktmechanisme dat hier regulering op MOET komen.

Het liberalisme heeft op keiharde wijze haar grens gevonden. Deregulering heeft ons gebracht waar we nu zijn; (weer enige) regulering zal voor dit moment moeten voorkomen dat we wederom zo hard met een grens worden geconfronteerd. Let wel, groei is niet vies, en economische groei al helemaal niet, maar groei moet wel (door onszelf --> collectiviteit) worden beheerst. Voortdurende reallocatie van groei en groeipotenties (naar doelgroepen, niet persé geografisch) is absloluut noodzakelijk.

Tot zover een aantal belangrijke oorzaken van de crisis en dus bijbehorend ook een aantal randvoorwaarden waar oplossingen minimaal aan moeten voldoen. In jouw grote verhaal komen deze randvoorwaarden niet voor. Realisering van de genoemde randvoorwaarden kosten ook tijd en die tijd zal nog langer worden als niet voldoende het besef doordringt dat wij zelf mee moeten veranderen om structurele oplossingen te kunnen krijgen.
We spreken hier dus over de structurele inbedding waaraan moet worden voldaan voordat je concrete maatregelena kan nemen die het economisch verkeer bevorderen.

Het is duidelijk dat dit voornamelijk zal moeten komen van het ondernemerschap door particulieren. Niet meer zoals in de 'oude econmie' maar op een nieuwe, beheerste, wijze.
Eveneens is duidelijk dat in de huidige situatie het particulier ondernemerschap niet of nauwelijks in staat zal zijn om bedrijvigheid op te starten c.q. in gang te houden. De 'oude' bedrijven hebben de veerkracht niet om zich om te buigen in de richting van een nieuwe economie, nieuwe bedrijven krijgen de kans niet omdat de vermogenskanalen verstopt zijn.
De overheid zal er niet aan ontkomen om voorwaarden te scheppen dat nieuwe bedrijven hun bedrijvigheid kunnen gaan ontwikkelen.
Er moet weer vermogen gaan vloeien, kredieten moeten weer op grotere schaal, maar wel opgezonde wijze. verleend worden. Maar dat kan alleen als de bancaire sector, geld- en kapitaalmarkt, zich radicaal omvormt tot een sector die met kracht en inspiratie leiding kan geven aan een nieuwe economie, de economie van de beheerste groei.
Dat betekent minimaal deliberalisatie van de bancaire sector, in ieder geval gedeeltelijk. Maar vermoedelijk ook deregulering op globalisering van de aanbodmarkt. Globalisering van de aanbodsmarkt betekent immers centralisatie van vermogensstromen!

Als bedrijvigheid weer op gang komt, en je wil macro gezien meer gaan afzetten moet er toename zijn van de koopkrachtige vraag. In de westelijke wereld is die toename alleen te verwachten op vernieuwde producten, innovatie dus. Maar, dat zal voor een groot deel vervangsvraag zijn, dus op macroniveau heeft dit alleen effect als de waarde van het nieuwe product groter is dan de waarde van het product dat vervangen wordt. Dat effect zal uiteindelijk marginaal blijken te zijn. Dus, zit de oplossing, puur economisch gesproken, in nieuwe markten - met nieuwe intreders en doelgroepen die koopkrachtige vraag verwerven die zij voorheen niet hadden. De keerzijde van deze medaille is - en dat is slecht nieuws voor ons - dat de oude kopers op de markt, u, Ad, ik maar ook onze kinderen dus, in deze visie juist geen koopkrachtverbetering behoeven, omdat onze koopkrachtvergroting geen of onvoldoende directe effecten heeft op de koopkrachtige vraag. Immers, onze vraag zal bijna altijd vervangende vraag zijn! Volledige allocatie van economische potenties dus. Die zal regelmatig moeten worden herhaald: reallocatie.

Het bovenstaande geeft een voledig andere denkwijze weer dan u vermoedelijk heeft. Daarover kan je van mening verschillen. Uw betoog was eigenlijk helemaal niet zo op economisch gedachtengoed geënt. U vind dat de politiek, en dan vooral de leiders die het voortbrengt, niet capabel (genoeg) is. Dat heeft te maken met uw andere denkfout.

We spreken wel vaak over de BV Nederland, maar dat wil nog niet zeggen dat de nederlandse staat en ''bedrijf'' is. De nederlandse staat is geen bedrijf maar een rechtsstaat die gevormd wordt door een heleboel verschillende mensen. Kenmerkend voor onze rechtsstaat is dat het een democratische rechtsstaat is met inspraak, minder- en meerderheden. In een bedrijf heb je de top die macht heeft en beslist. Natuurlijk heb je voor een effectieve macht draagvlak binnen het bedrijf nodig, maar dat organiseer je voor een groot deel zelf. Dat is de lijn, die jou goed gezind is (afhankelijkheid) en voor een deel ook door jou is benoemd. Pas wanneer je rampzalige beslissingen gaat nemen heb je kans dat de lijn zich tegen je keert en dat je dragvlak, en uiteindelijke je positie, verliest.
In de politiek werkt dat iets anders. Daar bestaat de lijn voor belangrijk deel juist uit lieden die het niet met je eens zijn, die het draagvlak onder jou juist willen (doen) afbrokkelen. En terecht, want de democratische rechtsstaat wil alle meningen een eerlijke stem geven. Maar in zo'n situatie (be)stuur je op een andere manier om te kunnen overleven. Voor een groot deel heeft dat te maken met het zoeken naar verbindingen met andere politieke groeperingen.
Ik stel dat u dat niet kan. U denkt de BV NL op bedrijfsmatige wijze krachtig te kunnen leiden. Geloof me, het wordt een janboel en u gaat ten onder!

Is dit nu een pleidooi voor en nationaal kabinet? AUB NIET !!!! Dat is het zout in de pot. Dan moeten standpunten worden verenigd die eigenlijk niet verenigbaar zijn en krijg je dus slappe hap, grijze cake.
Nee, er moet een duidelijke lijn gekozen worden. Het moet de lijn zijn die maar enkele haalbare verbindingren moet maken met anderssoortige opvatingen. Het nadeel is compromissen en dus verzwakking tov het gedachtengoed, maar de kern van het gedachtengoed zelf moet met kracht kunnen worden gehandhaafd.
Gezien mijn, op economische factoren geènt, betoog mag ik vurig hopen dat het liberale gedachtengoed buiten deze verbindingen wordt gehouden!

Als het bovenstaande uw enthousiasme nog niet heeft aangetast stel ik mij graag beschikbaar voor de braistprm anytime, anywhere. En uiteraard zal Ad de Beer daarbij niet mogen ontbreken!
Leo K.  |   | 
20-02-2009
 | 
20:34 uur
Beste René,

Ik zal helaas op een groot deel van je verhaal niet kunnen ingaan, want ik voel mij bepaald niet geroepen het huidige kabinet, en al zeker niet de vorige kabinetten te gaan verdedigen.
Niettemin geeft jouw tekening wel aan dat er een bijzonder groot verschil is tussen het leiden van een rechtsstaat en het leiden van een bedrijf. Velen in dit land vonden al vanaf het begin dat Balkenende niet competent genoeg was voor de functie van Minister President. Niettemin viert hij dit jaar in die functie wel zijn 7-jarig jubileum (al heeft hij daar wel 4 kabinetten voor nodig gehad). Hij is namelijk wel 3 verkiezingsoverwinningen verder! Kennelijk zijn er nog toch nog genoeg mensen in dit land die het wel in hem zien zitten. En dan wordt zijn politieke groepering de grootste en mag hij het kabinet leiden. Maar als leider van het kabinet heeft hij niet de macht! Zoals de top van een bedrijf wel heeft. In een bedrijf zijn de mensen (ook managers) onder de top afhankelijk van die top en dus zullen zij die top ook welhaast automatisch steunen. In de politiek is de leider van het kabinet juist afhankelijk van de mensen daaronder, die overigens altijd klaar staan om hem en zijn kabinet beentje te lichten. Dat vereist een hele andere manier van manoeuvreren en je staande houden. Doorgewinterde managers van bedrijven, die kunnen dat over het algemeen niet zo goed. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook geldt voor jou en Ad.

En dure zaak die politiek? Jazeker, zeer duur zelfs. Maar dat is nou eenmaal de prijs die betaald wordt voor democratische rechtsstaat. Het kan natuurlijk ook anders en goedkoper, via en totalitaire staat. Maat daar geloof ik alleen in als niet jij de baas bent, niet Ad, maar ik! En ja, dan geloven jullie er niet meer in, toch ..
Het ambtenarenapparaat de 5e colonne? Tja, dat komt nogal eens voor, inderdaad. (ik ben overigens geen ambtenaar!). Als de politieke leiding een sterke persoonlijkheid is krijgen ze daar geen kans voor, maar ja, ministers zijn ook mensen met verschillende kwaliteiten en vaardigheden. Vergelijk maar de heer P. Wimsemius als Minister van milieu, zo’n 20 jaar geleden met de huidige Minister van milieu, Mevrouw Cramer, of sterker nog, de vorige, de heer Van Geel! Je kan dit overigens eenvoudig oplossen door de ambtelijke toppen van de ministeries te koppelen aan de persoon van de Minister. Ministers huren dan managers in voor de duur van hun ambtsperiode. Maar ja, dat levert ook weer meer kosten op. Als een Minister opstapt stappen zijn managers mee op, en die willen dat (tijdelijk) wel een inkomensaanvulling. Maar goed, het zou een werkend systeem kunnen zijn.

Jij gelooft niet in een nationaal akkoord dat natuurlijk alleen met flink gepolder tot stand kan komen. Ik ook niet, dat heb ik al geschreven. Maar ja, je kan daar anders over denken hoor.
Begin jaren ’80, bij de vorige grote crisis, is er wel gekozen voor en nationaal akkoord. Niet onder leiding van ‘s-lands politiek, maar van de voormannen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Wim Kok en (ik meen) Chris van Veen. Dat heeft toen wel gewerkt en daar is daarna nog vaak de loftrompet over afgestoken! En Wim Kok is er ver mee gekomen.
Op dit moment hebben we bij de SER een sterk poldermannetje zitten, Alexander Rinnooij Kan. Dus, René, hou je vast ….. Rinnooij Kan kan ons weleens de polder doen in stormen en daar ons daar met een nationaal akkoord weer uittrekken. Je weet, ik ben daar niet zo voor. Nationale akkoorden zijn vaak grote compromissen en slappe happen. Ik heb liever dat één lijn wordt gekozen (zolang het maar niet een liberale is) en dat daar dan consequent aan wordt vastgehouden. Maar toch, ik zou meer vertrouwen hebben in zo’n nationaal plan (dat wat langer duurt maar wel gedegen is) dat de hap-snap maatregelen van Duitsland en Frankrijk.

Beste Ad,

Ik begrijp uit jouw reactie van 12.41 uur dat ik je kennelijk heb gekwetst met mijn reactie van 10.35 uur. Vermoedelijk doordat ik hetgeen jij schreef ‘geblaat’ noemde. Dat spijt mij zeer en dat waszeker niet mijnbedoeling.
IK lees hier vaak jouw reacties als het gaat om managerial affairs en ik ben zeer onder de indruk van uw deskundigheid: grote kennis en veel vaardigheden.
Maar Ad, geloof me, politiek is niet jouw ding. Zo gauw ‘Woutertje’ om de hoek komt kijken gaat in jouw redeneringen de emotie regeren boven de ratio. En ondanks alle waardering die ik voor je heb kan ik dáár mijn ogen niet voor sluiten!

Overigens, het toeval wil dat ik al bijna 25 jaar in Den Haag woon. (Ik ben overigens geen hagenaar noch ambtenaar, ook nooit geweest, trouwens). Ik kom de laatste maanden minimaal een aantal keren per week in Laakwartier en trouwens ook in Transvaalkwartier (nabij haagse markt) en wat minder vaak in Schilderswijk. Er is mij nog nooit iets overkomen! Ik woon bewust in Den Haag Zuid-West, in een krachtwijk. Wel in een bewust in die wijk gebouwd, wat duurder huis, maar toch .. Veel van oorsprong turkse en marokkaanse mensen in de wijk, een moskee om de hoek .. en ik heb er geen last van.
Echt Ad, onderbuikgevoelens zijn het, die geen of weinig relatie hebben met de realiteit.


Dus, René en Ad, die gezamenlijke brainstormborrel, die kunnen we hier, bij mij thuis, houden. Kunne jullie meteen in levende lijve meemaken hoe dat nou is, in zo’n wijk. Jullie zijn van harte uitgenodigd!
Ad de Beer  |   | 
21-02-2009
 | 
11:01 uur
Het lijkt me inderdaad goed en leuk om eens samen een bakkie te lurken. Ik heb ook enkele jaren in Den Haag gewoond, ben zelfs rijksambtenaar geweest, wat me in ieder geval mijn afweer voor de politieke spelletjes heeft gebracht. Je moest eens weten hoe de politiek ons bedriegt, gewoon omdat de echte waarheid, bewezen door onderzoek, politiek past bij ideologien.
Als je aangeeft dat het liberalisme heeft afgedaan, maar daarna aangeeft dat het ondernemerschap nodig is om de economie draaiend te krijgen, dan spreek je jezelf tegen. Natuurlijk heeft het gebrek aan controlle de crisis bij de banken veroorzaakt, natuurlijk hebben de banken schuld en hebben ze nog steeds schuld omdat ze nu het geld niet laten stromen, maar oppotten. Maar als onze overheid een stuk of 15 stromannen bij die banken heeft zitten, waarom leggen ze die banken dan geen mandaat op? Dat is het gebrek aan leiderschap van de overheid. Nee, liever op ideologische basis polderen over bezuiniging ja (ideologie CDA), big spenden(ideologie PvdA) of bidden(ideologie CU). Het resultaat wordt dan voorgelegd aan de kamer waar ineens weer 16 andere ideologien worden betrokken (PVV islamieten hebben de schuld, SP de PVV heeft de schuld, TON iedereen heeft de schuld behalve Rita, SGP ja, in dat bidden zien we wel wat, GL, moeten we eigenlijk niet met zijn allen op werkbezoek in Groningen, want daar is een kroeg waar nog gerookt wordt naar het schijnt).
In een bedrijf zegt de hoogste baas, of je hem nu CEO of algemeen directeur noemt: ''de salarissen worden bevroren en we gaan 10 man ontslaan, beginnen we nu mee''.
Een crisiskabinet zonder al die theoretici, wetenschappers, oud docenten en ambtenaren, maar met echte daadkrachtige managers, die de democratie even laten voor wat hij is en die besluiten nemen, zorgen ervoor dat de crisis in no time voorbij is. Rationeel en snel handelen lost per slot veel meer op dan ideologieën.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10