zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Leidinggevende speelt hoofdrol bij bestrijding discriminatie

28 mei 2010 - Discriminatie op de werkvloer heeft een grote impact op werknemers. Werkgevers kunnen er door goed management echter veel aan doen om uitsluiting te voorkómen. De rol van de leidinggevende is bepalend bij het realiseren van een discriminatievrije werkomgeving. Organisaties en leidinggevenden zijn daar echter lang niet altijd op toegerust.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) over 2009. De meeste klachten die de CGB ontving, betroffen de discriminatiegronden leeftijd (22 procent) en handicap/chronische ziekte (zeventien procent). Andere gronden waarop de CGB veel verzoeken om een oordeel kreeg, zijn geslacht (zestien procent) en ras (veertien procent). De klachten over discriminatie op grond van godsdienst namen af (zes procent, was acht procent). In totaal werden in 2009 bij de CGB 473 verzoeken om een oordeel ingediend. Dat is een stijging met tien procent ten opzichte van 2008. Adviezen

De CGB bracht in 2009 acht adviezen uit. In een advies (2009-01) leverde de CGB commentaar op de Nederlandse rapportage over het VN-vrouwenverdrag. Zo ontvangen vrouwen in Nederland gemiddeld nog altijd een lagere beloning dan mannen voor vergelijkbaar werk. Daarom is de CGB een uitgebreid onderzoek gestart naar de beloningsverschillen in ziekenhuizen.
In datzelfde advies signaleerde de CGB dat zwangere werknemers moeilijk aan een baan komen, dat hun contracten niet verlengd worden of dat zij wegens zwangerschapsverlof geen bonus krijgen. Ook hiernaar zal de CGB nader onderzoek verrichten.
In de adviezen van de CGB was er verder ruim aandacht voor de positie van gehandicapten en allochtonen (onder andere naar aanleiding van een VN-rassendiscriminatieverdrag). Ook kreeg de CGB veel vragen over voorkeursbeleid. Reden om de Werving- en selectiegids uit te brengen, een webtool over discriminatie vanuit P&O-perspectief. 

Onderzoeken

In 2009 verrichtte de CGB enkele grote onderzoeken naar stelselmatige discriminatie. Het betrof onder meer een onderzoek binnen De Haagse Hogeschool en een onderzoek naar de bejegening van homo's op de werkvloer. Uit deze onderzoeken bleek dat discriminatie een beladen begrip is. Ook kunnen binnen één organisatie verschillende opvattingen bestaan over wat discriminatie nu eigenlijk is. Dit maakt het moeilijk om discriminatie te herkennen, bespreekbaar te maken en op te lossen. Vooral binnen de context van de moeilijk beïnvloedbare organisatiecultuur. Hoe lastig ook, goed personeelsbeleid vraagt om structurele aandacht voor gelijke behandeling, evengoed als voor andere arbeidsomstandigheden. Hierbij wordt vooral een beroep gedaan op de vaardigheden van het management. 

Verantwoordelijkheid manager

Laurien Koster, voorzitter van de CGB: "Gelijke behandeling betekent de regels kennen én opvolgen. Daarom is het belangrijk dat leidinggevenden ook de vaardigheden hebben om uitsluiting tegen te gaan. Dat is een kwestie van je bedrijf erop inrichten zodat je geen discriminatieklacht aan je broek krijgt. De manager van vandaag heeft net zo goed verstand van diversiteit als van budgetten."

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Aantal discriminatieklachten neemt sterk toe
 Oudere sollicitant wordt nog steeds met smoesjes afgewezen
 Vijf tips om discriminatie tegen te gaan
 ‘Onzichtbare discriminatie’ verhoogt glazen plafond
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10