zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Tekort aan hoogopgeleiden blijft dreigend

9 maart 2010 - Hoewel de huidige P&O managers zich vooral door reorganisaties en budgetreducties heen worstelen, zien de meesten in de nabije toekomst het tekort aan hoogopgeleiden als grote uitdaging. Dit blijkt uit onderzoek van Floyd & Hamilton onder 112 P&O- en HR-managers.

Een meerderheid van de ondervraagde HR-professionals (73 procent) ziet zelfs dat dit tekort bij economisch herstel het groeitempo van de organisaties zal beïnvloeden en dus beperken. "De meeste P&O-ers zijn de situatie zoals deze voor de crisis was nog niet vergeten. Destijds waren goede hoogopgeleiden nauwelijks te vinden en met de aanhoudende vergrijzing en ontgroening is dit probleem nog altijd aanwezig," aldus Ramses Serno, Managing Partner van Floyd & Hamilton. "Het verder ontstaan van deze kwalitatieve disbalans op de arbeidsmarkt gaat dwars door de trend van stijgende werkloosheid heen en is daardoor afgelopen periode minder belicht en minder zichtbaar geweest." Young professionals
Serno merkt dat HR-professionals deze ontwikkeling vooral vrezen bij hun zoektocht naar jonge hoogopgeleiden, de zogenaamde young professionals. "Het is niet alleen het dreigend tekort, maar ook de wijze waarop deze groep op de arbeidsmarkt moet worden bereikt. Oude wervingsmethoden bereiken deze groep niet of nauwelijks en veel P&O-ers hebben laatste tijd weinig kunnen investeren in arbeidsmarkt communicatie en employer branding en zijn bang de slag straks te missen."

 
 Doorsturen   25 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Hoogopgeleid Nederland positief over kansen op arbeidsmarkt
 Oudere werkzoekende doet meer concessies dan jongere
 Hoogopgeleide werkt het liefst in een chemisch bedrijf dicht bij huis
 Hoogopgeleide voelt recessie
 
 
reacties
 
Karen  |   | 
10-03-2010
 | 
10:10 uur
Waar gaat dit over? Het aantal studenten neemt jaarlijks met een procent of 5 toe. Hoe kan het dat we dan steeds een tekort ervaren, dan wel vrezen? In absolute zin kan het niet waar zijn. Gaat het om de kwaliteit van de afgestudeerden? Of vragen we teveel, moeten we eens nadenken over de eisen die we aan de persoon stellen in relatie tot de baan? Is het altijd nodig om er een hoge opleiding voor te hebben of een bepaalde kwaliteit bij aanvang van de baan of biedt een passend inwerktraject ook een oplossing (m.a.w. kan je het ook leren)?
Annelies  |   | 
10-03-2010
 | 
11:04 uur
Stop hier toch eens mee! Benut nu eens de talenten van die vruchtbare 'bruine' groep dertigers en veertigers (mannen én vrouwen) die bedrijven en P&O-ers nu laten verpieteren achter hun bureau! Ervaring, know how en loyaliteit gegarandeerd; begeleid hen eens naar dat stapje meer. Een win-win situatie voor iedereen.
marieke abelen  |   | 
10-03-2010
 | 
11:32 uur
Er is geen tekort aan hoger opgeleiden, er zijn eerder te weinig banen voor hoger opgeleiden. Dat is de reden dat zoveel hoogopgeleide vrouwen thuis zitten of onder hun niveau werken. Werkgevers creeren zelf een tekort door alleen upper middle class professional white male (m/v) zonder priveleven te willen. De klassieke 25-jarige mannelijke academicus met 5 jaar werkervaring. Wie dat niet is is een werknemer met een vlekje: kinderen hebben, ongewoon carriereverloop, buitenlander, gedeeltelijk afgekeurd, laatbloeier, >45, en daar beginnen ze niet aan!
Karen  |   | 
10-03-2010
 | 
17:02 uur
@Annelies en Marieke,
jullie hebben helemaal gelijk, er ligt een enorme markt die gewoon wordt genegeerd door de afdeling P&O. Er loopt heel wat 45+ en - talent rond, een totaal genegeerde groep. P&O pak dit op!
marieke  |   | 
11-03-2010
 | 
09:05 uur
Het gaat er niet om of er werkelijk een tekort aan hoogopgeleiden is. De opzet van het onderzoek en het persbericht van Floyd en Hamilton is het creeeren van hun eigen gat in de markt. Ze hopen onzekere directies en HRM-managers nog iets onzekerder te maken en daarna hun eigen product te verkopen: HRMadvies en training.
Martijn  |   | 
15-03-2010
 | 
08:01 uur
Ik denk dat tekorten voor hoogopgeleiden brancheafhankelijk zijn. In de IT is er bijvoorbeeld nog steeds een fors tekort.

Karen heeft echter wel gelijk dat de opleiding alleen niet noodzakelijk voldoende is: er is méér nodig om iemand geschikt te maken. Ik ben absoluut een tegenstander van water bij de wijn doen. Om topkwaliteit te leveren (wat steeds vaker nodig is om de toenemende complexiteit het hoofd te bieden) heb je juist steeds betere mensen nodig.

Marieke, met alle respect, veel hoogopgeleide vrouwen hebben wel voor een opleiding gekozen waar geen droog brood in te verdienen is (de studies van talen, psychologie, culturen etc. worden voornamelijk door vrouwen bevolkt) of waarvan de markt al verzadigd was voordat ze aan hun studie begonnen. Dit betekent dat ze wel met een academisch denkniveau op de markt komen, maar van de business waarin ze aan het werk gaan geen kaas hebben gegeten. Niet iedere werkgever is bereid om ruim een jaar te investeren in het bijspijkeren van die kennis.

Wat dat betreft heeft de campagne ''een slimme meid is op haar toekomst voorbereid'' in mijn optiek onvoldoende opgeleverd.
Joris  |   | 
22-03-2010
 | 
09:35 uur
Er zijn ook een hoop HBO-ers en die willen allemaal doorstromen! Ze werken keihard en bijna op commando.

Met de huidige groep thuiszittende verzilte universitair geschoolde 30-ers en 40-ers is bijna niets te beginnen, die mensen zijn over het algemeen veel te eigenwijs en voeren veel te weinig uit, daarbij zijn ze niet te porren voor een 9 tot 6 baan...
Karen  |   | 
22-03-2010
 | 
12:19 uur
Joris, hoe kom je aan deze wijsheid?
marieke  |   | 
22-03-2010
 | 
17:12 uur
't is de kift
Joris  |   | 
22-03-2010
 | 
19:13 uur
Ik denk altijd aan dit verhaaltje:

The Italian sculptor Agostino d'Antonio worked diligently on a large piece of marble. Unable to produce his desired masterpiece, he lamented, ''I can do nothing with it.'' Other sculptors also worked this difficult piece of marble, but to no avail. Michelangelo discovered the stone and visualized the possibilities in it. His ''I-can-make-it-happen'' attitude resulted in one of the world's masterpieces the david.

En volgens mij is het ook zo met mensen. als je ze op de juiste manier benadert en begeleid, dan kan het heel mooi worden.

Misschien is dat meer een ''humanistische management© aanpak'' die hier vol overtuiging wordt ingezet door mij....
Civile  |   | 
26-03-2010
 | 
16:31 uur
Ach, als ik een dergelijk artikel weer eens lees als deze, dan denk ik maar weer eens aan het volgende.

Als P & O, of HR, niet eens de kennis of kunde heeft goed in te kunnen schatten wat wie aan kwaliteiten in zich heeft, kun je je zorgen maken wat je wil, maar dan heb je een groter probleem als in het artikel geschetst.

Er zijn twee factoren. De eerste is het gegeven dat iemand verschrikkelijk goe kan studeren, zaken heel leuk oppakt maar lousy kan zijn in de communicatie of het aan of oppakken van iets. Iets wat in een informatief gesprek vaak niet of nauwelijks naar voren komt. Mensen moeten zich verkopen niet waar?

En de finesses die de oudere garde, na vele jaren hebbende opgedaan, best bereid zijnde dit door te geven, maar die oudere garde wordt razendsnel afgedankt vanwege ondermeer, what a heck of an excuse, een recessie, want men wil goedkoper en slagvaardiger.

Wat krijg je? De BS als in bovenstaand artikel want als je nou een klein beetje visie hebt hoef je niet te komen tot de problematiek van bovenstaande maar had je een paar zaken allang erkent en daarop geanticipeerd.

Het is toch niet voor het eerst dat dit gebeurd? Eind jaren 70 en begin 80 hadden de dames en heren van de PO en HR hetzelfde probleem? Oh nee wacht even..... dat is waar. Nee ik daas. Toen hebben ze met vereende krachten een VUT ingericht en het Human Capital met een miljarden kostende vampirale drain aangelegd in overheid en bedrijfsleven en zo de spoeling kunstmatig dunner gemaakt.

Maar de geschiedenis herhaald zich. Men komt tot de conclusie dat men moet roepen de kennis van de ouderen op welke manier dan ook weer ter harte te nemen maar wat denk je nu toch zelf? Als je zo met human capital om gaat dan heb je inderdaad kans dat je daar een reactie op krijgt.

En waar het die hoger opgeleiden betreft. Hebben ze die niet een greintje 'use of brains' meegekregen in hun opleiding of zien we die hele gisse knapen en meiden van de TU's, die af en toe in de publiciteit komen met weergaloze oplossingen of uitvoeringen zoals de solar challenges als absolute uitzonderingen?

Wat doen ze alleen achter hun bureaus met hun opgedane kennis? Te klagen zoals we hier in de reacties moeten leze of moet PO en HR gewoon zelf eens een stukje inventiever worden en eens paal en perk stellen aan die belachelijke labeling van functies die niet in te vullen zijn, ook niet door hoger opgeleiden. Want ik proef een klein beetje dat het daar ook voor een deel zal zitten.
Martijn  |   | 
28-03-2010
 | 
08:39 uur
Eén opmerking die ik lees is dat er tevel wordt verwacht van studieverlaters: ''gezocht: 20 jarige met 10 jaar werkervaring''.

Aan de ene kant is het inderdaad zo dat werkgevers nauwelijks bereid zijn om een paar jaar in iemand te investeren en dat dat ervoor zorgt dat jongeren moeilijker aan werk op niveau raken -en dus per saldo later op niveau zullen zijn- maar aan de andere kant is de opstelling wel te begrijpen. De arbeidsmarkt is zo mobiel, dat mensen voor een salaris van 100 euro meer al ontslag nemen en naar de buurman gaan. Het risico dat je een enorme (want dat is het) desinvestering doet is dus groot. Omdat constructies om personeel aan je organisatie te binden bijna allemaal te omzeilen of ronduit illegaal zijn, denk ik niet dat er snel verandering in deze houding komt.

Misschien helpt het als de wetgeving aan wordt gepast zodat de werknemer voor een aantal jaren aan een organisatie gebonden kan worden zodat een werkgever sneller bereid is om te investeren in nieuwe aanwas.
Civile  |   | 
28-03-2010
 | 
14:28 uur
@ Martijn,

Helaas hoef je van de overheid, lees een Leugenachtige Balkenende, een onbetrouwbare Bos en een volkomen impotente en incompetente Donner, en onderliggende ambtelijke incompetente top, wat dat betreft niets te verwachten.

De afgelopen tien jaar hebben ze de rechtspositie van de werknemer volledig om zeep geholpen ter faveure van de werkgever met alle gevolgen van dien. Dat betekend dus dat werkgevers niet meer kijken naar competentie en ervaring, nee naar jong en plooibaar want die kun je nog 'maken'.

Prima. Dat heeft de huidige marktsituatie tot gevolg en denk jij nu werkelijk dat een 40+ harder zal gaan lopen wetende dat de politiek en de werkgevers zo arrogant met dit gegeven is omgegaan? Even de goede werkgever buiten beschouwing gelaten uiteraard.

Nee hoor. Loyaliteit begint bij een solide basis van wederzijds vertrouwen en aangezien de belastingbetaler dit al een aantal jaar niet meer heeft in de politiek, en de 40+ een totaal ander gevoel en beeld heeft bij flexibel werken, zie de huidige praktijk, kun je niet anders verwachten als waar je nu naar kijkt.

De idioterie van een Donner van de voorbije twee jaar alleen al toon aan wat voor schade poltieke incompetentie veroorzaak. Als een Donner nu namelijk wat kweelt gaat de halve beroepsbevolking van 40+ spontaan over de nek, de andere helft val spontaan om van het lachen.

Dat is de status. Heb je iets te vinden of te klagen? Mooi, de verkiezingen komen er aan. Eens kijken wie er weer het hardst kan liegen.

:O)
Martijn  |   | 
29-03-2010
 | 
06:31 uur
Cevile,

De manier waarop je over de politiek praat is echt te makkelijk en te kort door de bocht. Dit is toch geen forum van nujij.nl?

De rechtspositie van de werkgever staat in Nederland al op ongekend grote hoogte. Hierdoor kunnen werkgevers (nog steeds) slechts met grote moeite van slechte werknemers af komen. In mijn voorstel versterk je in feite de positie van de werkgever nog meer, door ze een middel te geven om (jonge) werknemers juridisch aan ze te binden.

Ik begrijp uit je opmerkingen dat de vind dat het gat ook opgevuld kan worden door 40 plussers. Op zich moet dat natuurlijk kunnen, maar de salarisopzet in Nederland (salaris kan alleen maar omhoog) zorgt er vaak wel voor dat een 40jarige met dezelfde capaciteiten (lees: hij / zij begeeft zich op een nieuw arbeidsterrein) als een vers afgestudeerde wel een stuk meer verwacht te verdienen.

Wat mij betreft gaan we naar een situatie waar het niet meer mogelijk is om na 10 jaar werken achterover te gaan zitten en op je pensioen te gaan wachten (ja, daar heb ik er echt tientallen van gezien). Werknemers moeten weer meer verwantwoordelijkheid gaan nemen op het gebied van op niveau blijven. Die verwantwoordelijkheid kun je afdwingen door het ontslagrecht verder te versoepelen.

Er is echter wel één ding dat tegen de versoepeling spreekt: Vrijheid van handelen (lees: je kunt experimenteren zonder dat je bang hoeft te zijn om ontslagen te worden) heeft wel voor een aantal zeer creatieve oplossingen gezorgd in Nederland. Aan de andere kant zou het ook zo kunnen zijn dat sommige van die creatieve oplossingen aan de voet hebben gestaan van de kredietcrisis...
Civile  |   | 
29-03-2010
 | 
12:12 uur
@ Martijn,
Misschien wil je de moeite doen nog eens even goed naar mijn voorgaande commentaar te kijken. Hopelijk zie je dan het groter geheel. Door de versoepeling van het ontslagrecht, lees de steeds verder gaande zogenaamde flexibilisering van de arbeidsmarkt, zijn we tot hier gekomen. Als je dat niet kunt of wil zien dan is elke reactie verder nutteloos.

Dit is inderdaad niet nujij.nl maar een forum waar je juist als manager zijnde de grote lijnen kunt tonen, in dit geval de achtergronden van oorzaak en gevolg.

Even voor jou dan even als laatste;

De flexibilisering van de arbeidsmarkt zoals men dat de laatste tien jaar heeft ontwikkeld, heeft geleid tot waar we nu staan. Dat lijkt me een hele eenvoudige conclusie.

Dat gat waar managers nu over klagen is dus precies het gat dat heel goed door hele competente 40+ ers kan worden ingevuld en wat jij stelt als functie of salaris eis, die een 40+ zou bedingen?

Dat heet nu heel eenvoudig een salaris en functie onderhandeling en het beeld wat jij klaarblijkelijk voor ogen hebt dat een 40+ iets minder goed aan te leren zou zijn? Je zou de kennis ervaring en inzicht van die 40+ er eens moeten nemen en dan praten we verder.

Wat jij bestempeld als een situatie waar je tien jaar werkt en dan verwacht achterover te kunnen gaan zitten, weet ik dat menig manager en 40+ zich daar absoluut niet in kan vinden dus ik begrijp even je vergelijk op dat punt niet zo.

Verantwoordelijkheid, praat even met een aantal managers, wie weet kunnen die je nog iets leren, kun je niet afdwingen maar die geef je 'naar ratio', namelijk in hoeveelheid waarvan je verwacht dat iemand dat aan kan. Datzelfde geld overigens ook voor Respect uiteindelijk.

Dus wanneer men roept we gaan fijn de deuren open zetten voor instroom vanuit het buitenland maar men doet feitelijk niets met al die kennis die we al bezitten in Nederland, begaat dezelfde fout als al die incompetente ambtenaren en politici die denken dat processen en procesvorming heiliger [moeten] zijn dan de dagelijkse realiteit.

Zo eenvoudig ligt dit.
Bart van der Meulen  |   | 
7-04-2010
 | 
16:42 uur
Gelukkig lees ik hier steeds meer respons van mensen, die net als ik van mening zijn dat het gebrek aan goede hoogopgeleiden aan het HR-beleid zelf te wijten is. Immers, er is al eerder geschreven dat HR (in opdracht van directies, blijkbaar zonder dat HR deze weet te overtuigen) in dezelfde val trapt als een crisis geleden. Ik heb al meerdere crisissen mogen meemaken en telkens is het kennis, ervaring en inzicht dat het eerst wordt gedumpt onder de smoes 'te oud en te inflexibel'. Zonder zich af te vragen wat het bedrijf er aan gedaan heeft om de talenten van deze oudere werknemers te prikkelen, te boeien en te benutten.
Steevast wordt er dan aan het einde van de crisis een HR-markt gecreeerd, die men zelf in het leven geroepen heeft door oudere, ervaren werknemers te ontslaan, niet aan te nemen en stelselmatig af te wijzen bij sollicitaties. Sorry, maar met deze onzin-verhalen over gebrek aan hoogopgeleid personeel speldt HR zich onmiddelijk een predikaat ' ongeschikt, weinig fantasie en resultaatloos' op de borst. Eeen beetje onderneming weet mensen niet te binden (goede arbeidsovereenkomsten, grotere leasebak, winstdeling) maar weet voornamelijk mensen (juist oudere, ervaren en daardoor erg waardevolle werknemers) te boeien. Door uitdagingen aan te laten gaan, door te investeren in hen en de bedoelde meerdere jaren na het 65ste doorwerken op een waardevoile manier mogelijk te maken. Is een 'win-win' situatie, die door HR en directies fantasieloos wordt ontweken.
Cor  |   | 
8-04-2010
 | 
07:28 uur
Er zijn zat hoogopgeleiden. Alleen hebben ze vaak niet de juiste opleiding en/of de bedrijven zijn niet bereid te investeren in opleidng, training en bijscholing.
Voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten heet dat.
Nu wordt weer met verwijzing naar de crisis het opleidings en scholingsbudget bij bedrijven verlaagd tot een absoluut minimum.
Om over een jaar vervolgens te klagen dat de medewerkers niet voldoende zijn opgeleid...
Ik merk het zelf ook.
Civile  |   | 
8-04-2010
 | 
08:38 uur
@ Bart van der Meulen

Maar mijn beste Bart, het is toch een feit dat wanneer je aan de voordeur gebrek aan kennis ziet, lees hier HR die niet performed, dat je dan niet moet gaan staan te wijzen naar de hoger opgeleiden.

Als er ten tijde van een crisis als eerste rucksichtlos gesneden wordt in hele adequate basis kennis en competentie en juist de goede basis die je na de crisis weer nodig hebt om op te kunnen bouwen, wat verwacht men dan van die hoger opgeleide?

Donner en consorten, te stom en incompetent voor woorden, kunnen bedenken wat ze willen maar wanneer organisaties niet begrijpen hoeveel kapitaal vernietiging zij zelf veroorzaken, moeten dan niet in artikeltjes als deze oreren dat men Human Capital te kort aan het komen is.

Dat moeten zij zichzelf nawijzen. Dat is nu eenmaal de realiteit.
Arie  |   | 
8-04-2010
 | 
14:08 uur
Volgens mij is dat absoluut niet waar. Er is geen tekort aan hoogopgeleiden. Eerder een overschot. Hierdoor slaan de personeelseisen tegenwoordig helemaal nergens meer op. Als je ziet dat men bij callcenters al een afgeronde HBO opleiding eist voor call agents om maar een voorbeeld te noemen. En men krijgt deze hoogopgeleide mensen ook voor dit werk. En als je dan ziet hoe weinig deze mensen verdienen terwijl ze hoog opgeleid zijn. Bij mij op het werk zitten afgestudeerde ing, ir, dr en drs gewoon de hele dag te bellen op het call center.
Martijn  |   | 
8-04-2010
 | 
14:20 uur
@Cor
En welke investering denk je dat veel mensen zélf doen? De in-de-wattencultuur die vrijwel nergens zo sterk is als in Nederland heeft een sfeer gekreëerd waarin werknemers altijd extra´s van de baas verwachten maar zelf zeer weinig doen om zichzelf te ontwikkelen. Je merkt dat in landen waar werknemers makkelijker ontslagen mogen worden of waar een hogere werkeloosheid heerst de bereidheid van werknemers om zelf aan bijscholing te doen veel groter is.

Cilvile is hier een mooi voorbeeld van: alles is de fout van een ander (haalt zelfs de politiek erbij) en zelf heb je geen verwantwoordelijkheid om een beetje bij te blijven of je te oriënteren op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.
Uitzondering in Nederland zijn natuurlijk de ZZP-ers: Die worden wél gedwongen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. (ik ben zelf overigens gewoon in loondienst)
Cor  |   | 
8-04-2010
 | 
14:50 uur
@Martijn.
Goede instelling. Inderdaad is de huidige Nederlandse werknemer enorm in de watten gelegd. met name de generatie die nu tussen de 20 en 30 jaar is.
Alleen ik ben in 2009 in dienst gekomen: tijdelijk contract voor een jaar. Door de econonomsiche situatie, na dat jaar weer een nieuw jaarcontract en geen salarisverhoging, ondanks uitstekend presteren. (als één van de zeer weinigen het geheel jaar gedetacheerd geweest bij een klant) Ik ga geen paar duizend Euro uitgeven aan een opleiding als ik niet eens zeker ben van baan volgend jaar..Voor wat hoort wat...
pluk  |   | 
9-04-2010
 | 
20:27 uur
Volgens mij gaat het er niet om of je hoogopgeleid bent, als je een simpel baantje hebt als call agent staat daar gewoon een beloning tegenover, of je nou HBO hebt of MBO. Trouwens er zijn toch al te veel hoogopgeleide mensen en een te kort aan vakmensen. Er zijn te veel managers die het allemaal zo goed weten, (alleen in theorie) en te weinig mensen die ook nog eens te weinig verdienen, die het echte werk moeten doen, zodat de manager in zn dure leasebak kan rijden en de boel kan bedonderen, en net kan doen of hij zo belangrijk is.
Samsung Omnia 7  |   | 
11-10-2010
 | 
10:38 uur
volgens mij is er gewoon krapte op de arbeidsmarkt. Er is niet alleen een tekort aan hoogopgeleiden; ook naar de lager opgeleide vakmensen is een vraag.
Danny Hopman  |   | 
28-01-2011
 | 
19:13 uur
Dat klopt, maar de babyboom generatie stapt in de komende jaren de arbeidsmarkt uit en die plekken komen vrij te liggen. Zou dit voor de werknemers niet beter uitkomen in het loon, de werkgelegenheid en het gevoel van vertrouwen scheppen ergens in verder te kunnen groeien zonder te investeren in niks? Zowel werkgevers als werknemers zullen profiteren van het tekort. (werkgevers nemen bij een te groot tekort de oudere generatie weer op om bij te scholen) dus een win-win situatie.

De Studiefinanciering die wordt afgeschaft beetje bij beetje (zo voorspel ik als het zo doorgaat) weerhoudt havisten en vwo'ers door de studeren op hoger of wetenschappelijk level. De schuld ligt zeker niet bij deze generatie werknemers, maar bij het huidige politieke beleid en de visie die werkgevers op het recruteringsbeleid vasthouden.

Er zijn inderdaad mensen die duidelijk uit de indewattengeneratie komen, maar die vallen vanzelf af als ze niet presteren nietwaar?

Cor  |   | 
29-01-2011
 | 
12:07 uur
ander punt is dat er te weinig vakkundige ''laagopgeleide''maar technisch zeer bekwame mensen zijn.
Ik denk zelf dat dat komt omdat dit soort banen waar je als LBO of VMBO student uitstekend geschikt voor bent, enerzijds te weinig gewaardeerd wordt, leest betaald wordt.
Anderzijds hebben we in deze cosnumtiemaatschappij gewoon veel meer wensen en mogelijkheden gekregen. Hoe los je dat op? ik weet het niet.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10