zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Crisis leidt tot betere samenwerking OR en directie

15 juli 2009 - Ondanks steeds forsere personele ingrepen is er sprake van een betere samenwerking tussen ondernemingsraden en bestuurders van bedrijven. Ondernemingsraden (OR-en) en bestuurders erkennen ook dat goed samenwerken noodzakelijk is om organisaties sterk(er) uit de recessie te laten komen.

Dat blijkt uit een recent onderzoek van adviesbureau Berenschot. Het onderzoek werd gehouden onder voorzitters van (centrale) ondernemingsraden van grotere bedrijven in Nederland zoals ING, NS, Philips, Heijmans, Heineken, ABN AMRO en Fortis. In maart 2009 hield Berenschot een onderzoek waaruit bleek dat bestuurders en ondernemingsraden elkaars visie op hoe te saneren nog niet altijd kenden. Het huidige onderzoek toont dat bestuurders en ondernemingsraden inmiddels de dialoog zijn aangegaan. Ondernemingsraden worden naar eigen zeggen op tijd door bestuurders bij de materie betrokken. Men geeft aan elkaar in economisch zware tijden goed te helpen. Nagenoeg alle ondernemingsraden zijn bijzonder tevreden over de onderlinge samenwerking in crisistijd. Verbeterpunten

Uit het onderzoek komen ook verbeterpunten naar voren. Zo worden ondernemingsraden door bestuurders redelijk op tijd bij de materie betrokken, maar valt er meer winst te halen wanneer dit éérder gebeurt. Verder blijkt dat communicatie door de OR met de achterban lastig is en beter kan. Bijvoorbeeld meer face-to-face communicatie (via o.a. klankbordgroepen of zeepkistsessies) naast het communiceren via intranet en mail. Voor ondernemingsraden zijn de voordelen van samenwerking met bestuurder vooral in geval van massaontslagen lastig uit te leggen aan de achterban. 

Samenwerken

Bestuurders vinden het vaak lastig (zeker binnen internationale concerns) om ondernemingsraden eerder bij de problematiek te betrekken en meteen vanaf het eerste moment met hen in gesprek te gaan. Bestuurders beperken zich veelal tot het informeren van de ondernemingsraad. Pas als de hoofdlijnen van een adviesaanvraag gereed zijn, wordt de OR daadwerkelijk bij de zaak betrokken. De ruimte voor beïnvloeding en planvorming door de OR is daardoor minder. Overigens blijkt uit het onderzoek dat vrijwel alle ondervraagde ondernemingsraden vinden dat hun input is verwerkt in de uiteindelijke plannen. Ook bij forse ingrepen menen ondernemingsraden dat een goede dialoog zowel voor de medewerkers als de organisatie positief uitpakt. De deelnemers aan het onderzoek stellen dat in zware tijden samenwerken meer oplevert dan elkaar bestrijden.

 
 Doorsturen   2 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Slechte samenwerking leidt tot depressie
 Tijdelijke samenwerking stimuleert innovatie
 Samenwerking vooral ingegeven door persoonlijke motieven
 Acht essentiële factoren voor succesvolle samenwerking
 
 
reacties
 
Nico Cost, personal coach at bqriuz  |   | 
15-07-2009
 | 
10:54 uur
In hoeverre hebben deze vragen in maart 2009 bijgedragen aan een betere samenwerking? De interventie van het onderzoek kan juist de resultaten hebben beďnvloed.

Bestuurders hebben het trouwens best lastig om een goede modus te vinden om samen te werken met Ondernemingsraden. Iedere vier jaar krijg je weer een nieuwe ploeg die tijd nodig heeft zich in te werken. Het niveau van de OR leden kan nogal verschillen. Een OR kan intern nogal wat conflicten in zich dragen. De vakorganisatie hebben soms heel veel invloed in de OR fracties. De voorzitter en het dagelijks bestuur van de OR kunnen kiezen voor barricaden of vergadertafels.

Bestuurders en OR zouden er goed aan doen om twee maal per jaar met goede begeleiding een of twee dagen de 'hei' op te gaan. Goede begeleiding kan de samenwerking helpen bevorderen, lastige onderwerpen neutraal op de agenda helpen krijgen, de communicatie helpen verbeteren, houding en gedrag helpen aanpassen enzovoort.

Bestuurders kunnen investeren in de samenwerking, de vraag is of zij de meerwaarde zien. Zonder eigen positieve ervaring kunnen bestuurders eens hun oor te luisteren leggen bij bestuurders van andere bedrijven.

Ondernemersraden kunnen trouwens ook vragen om de investering voor een betere samenwerking intern en met de bestuurder. Uiteraard kunnen ook ondernemingsraden het lastig hebben met hun bestuurders. Loopt het echt vervelend, denk dan eens aan mediation tussen voorzitter OR en bestuurder. De begeleider zal daarna wel vaak de voorzitter OR moeten helpen het dagelijks bestuur van de OR en de gehele OR als team bij elkaar te krijgen en te houden. OR leden zijn vaak sterke eigen wijze mensen en die lopen niet zo maar achter een voorzitter OR aan.
Ton  |   | 
15-07-2009
 | 
14:41 uur
Slimme bestuurders proberen beter uit de crisis te komen door de noodzakelijke reorganisaties tot een succes te maken. Het is dus noodzakelijk om exact te achterhalen wat er aan de hand is.
Meestal gebeurt dit top-down en vergeet men te achterhalen wat er daadwerkelijk op de werkvloer speelt en hoe medewerkers functioneren.
De kans is groot dat vervolgens medewerkers met grote meerwaarde de laan uitgestuurd worden en medewerkers die zonder dat dit opvalt het bedrijf schade toebrengen blijven zitten. Het resultaat, veranderingen verzanden, afdelingen of een hele onderneming functioneert slechter of niet meer een het geld is vaak op. Op dit moment ben ik bezig een concept uit te werken hoe je dit als bedrijf of bestuurder zonder noemenswaardige extra kosten, beter kunt aanpakken en wil deze dienst op freelance basis gaan aabieden. Wie slim bestuurder is mag mij mailen.

Groet,

Ton

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10