zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Investering van 200 miljoen euro voor fundament nieuw en innovatief onderzoek

Er is de komende vijf jaar een totaalbedrag van 200 miljoen euro te verdelen

10 september 2021 - Minister van Engelshoven heeft de nieuwe Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2021 in ontvangst genomen. Deze Roadmap is bedoeld om strategische keuzes te maken voor investeringen in vernieuwende onderzoeksinfrastructuur.

In de nieuwe Roadmap presenteren negen Groepen (met inhoudelijke, thematische of technische raakvlakken) namens het Nederlandse onderzoeksveld hun voorstellen voor investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur voor de komende tien jaar. Deze onderzoeksinfrastructuren hebben de hoogste prioriteit voor de wetenschap in Nederland en kunnen in aanmerking komen voor financiering van NWO. Er is de komende vijf jaar een totaalbedrag van 200 miljoen euro te verdelen over twee financieringsrondes.Positie Nederlandse wetenschap
Grootschalige wetenschappelijke infrastructuur is essentieel voor de positie van de Nederlandse wetenschap: zij draagt sterk bij aan innovatie en het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken rondom milieu, klimaat, gezondheid en beschaving. Het kan gaan om zeer gespecialiseerde apparaten, zoals grote telescopen, hoge veldmagneten of geavanceerde sensoren en meetnetten noodzakelijk voor biologisch en aardwetenschappelijk onderzoek. Maar ook om 'virtuele' faciliteiten, zoals omvangrijke databanken, wetenschappelijke computernetwerken, of om data- en monstercollecties.
Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur: "Investeringen in vernieuwende onderzoeksinfrastructuren dragen bij aan de internationale positie van Nederland als kennisland. Wetenschap en onderzoek kunnen niet zonder de juiste wetenschappelijke infrastructuur. Daarnaast heeft de aanwezigheid van unieke onderzoeksfaciliteiten een sterke aantrekkingskracht op talent.  Het brengt jonge wetenschappers, ingenieurs, datawetenschappers en projectmanagers samen die met elkaar werken op het grensvlak van wat technologisch mogelijk is, om zo bij te dragen aan kennisontwikkeling en innovatie. De Roadmap dient als fundament voor wetenschappelijke vooruitgang." 

Effectiever en efficiënter
Met de Roadmap 2021 wordt een volgende stap gezet in een toekomstige langetermijnstrategie voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur, waarbij het onderzoeksveld is gevraagd nog meer met elkaar af te stemmen en samen te werken. Zo worden investeringen effectiever en efficiënter ingezet en kan het veld zelf prioriteiten stellen voor de inzet van de beperkte middelen. Negen Groepen met inhoudelijke, thematische of technische raakvlakken zijn hiervoor gevormd, die in de Roadmap 2021 een toelichting geven op hun prioriteiten qua onderzoeksinfrastructuren die in de komende jaren gerealiseerd zouden moeten worden.
Hans van Duijn, voorzitter van de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur: "Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur is een aanjager voor vernieuwing in onderzoek en voor het bereiken van doorbraken in alle wetenschappelijke domeinen.  De Commissie roept daarom het nieuwe kabinet op om aanvullende financiering te reserveren om de Roadmap 2021 te verwezenlijken, omdat het huidige budget niet toereikend is. Wetenschappelijke infrastructuur is op termijn de motor voor economische en maatschappelijke ontwikkeling en uiteindelijk voor de welvaart van Nederland."

Permanente Commissie
In de Wetenschapsvisie 2025 is bepaald strategische keuzes op het gebied van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur voortaan niet meer aan ad-hoc-commissies over te laten. Het toenmalige kabinet vroeg daarom in 2015 NWO een Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur in te stellen. NWO stelt vast dat het ministerie van OCW met ons van mening is dat Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur essentieel is voor het toekomstbestendig innovatieland dat Nederland wil zijn. NWO is blij om op deze manier bij te dragen aan dit programma van OCW. In 2016 presenteerde deze Commissie onder leiding van Van Duijn de Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2016. Intussen zijn er zeventien Roadmap projecten die de afgelopen jaren subsidie hebben ontvangen en nu worden gerealiseerd. 
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 7,75 euro
 Nederlander verwacht weer vaker de weg op te gaan voor werk
 Prinsjesdag 2021: de belangrijkste veranderingen voor HR- en salarisprofessionals
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Groeiende datacenterbranche levert komende jaren meer dan 5. 000 banen op
 Helft C-level executives bekent: strategische businessplannen verdwijnen in de la
 IT-professional ziet technical debt als bedreigingen voor innovatie
 De toekomst van IT innovaties in vijf opvallende steden
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
E-learning laten ontwikkelen? Let op deze tips!
reacties
Dat coachen is ook niet alles.  (2) 
India minder aantrekkelijk door krappe arbeidsmarkt (1) 
Vijf actiepunten voor een geavanceerde data-analytics-strategie voor de toekomst (1) 
Zo toegankelijk zijn websites waar je belangrijke zaken regelt (1) 
Young Professionals ervaren steeds meer stress (1) 
Twee na grootste stijging werkgelegenheid ooit  (1) 
Nederlanders meest gierig: consumenten betalen steeds minder voor verzending (1) 
top10
Twee derde Nederlanders dik tevreden met baas
Zakelijk reizen na corona: grote behoefte aan ‘grenzeloze benefits’
Online neemt de rol van de papieren folder langzaam over
Vier op tien jonge Nederlanders overwegen emigratie door woningtekort
Jongeren werken aan gezonde wereld en energietransitie tijdens de Tech Day
Premie WA beperkt casco-verzekering stijgt ondanks daling schadelasten
Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 7,75 euro
Nederlander verwacht weer vaker de weg op te gaan voor werk
Drie op de vijf Nederlanders willen werken bij bedrijf dat diversiteit als kernwaarde heeft
Nalatigheid beveiligen softwareontwikkeling moet gevolgen krijgen
meer top 10