zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Procesmanager vervangt leidinggevende als casemanager bij verzuim

9 december 2014 - Arno Linkels van Wegéon arbodienst stelt dat zonder het (wettelijk) definiëren van de term casemanager ook in de toekomst het moeilijk zal zijn de werknemer een adequate verzuimbegeleiding te bieden.

Leidinggevenden, die de rol van casemanager op zich nemen, zijn vaak medeverantwoordelijk voor het verzuim en kunnen daardoor een verzuimende werknemer niet adequaat in het verzuimproces begeleiden. Gevolg is een sanctie van het UWV en een naar passende werkzaamheden zoekende werknemer na de wachttijd WIA met daarbij een financiële strop voor zowel werkgever als werknemer. Met een professionele onafhankelijke procesmanager, die het speelveld van de andere professionals adequaat durft en weet aan te sturen, kan een hoop ellende worden voorkomen.Casemanager
Als een werknemer wegens arbeidsongeschiktheid verzuimt, moet er een casemanager worden benoemd. Volgens de wetgever iemand die toeziet op het nakomen van de in het plan van aanpak vastgelegde afspraken. Daarbij is niet vermeld wie de casemanager moet zijn en aan welke eisen hij moet voldoen. Meestal wordt eenvoudigweg vastgesteld dat de leidinggevende de casemanager is en wordt er door de leidinggevende, op basis van de bevindingen van de bedrijfsarts en voorafgaande aan het verzuimgesprek met de werknemer, alvast een plan van aanpak opgesteld.
Dus geen in overleg met de werknemer gemaakte werkhervattingsafspraken en daarmee draagvlak, maar slechts een toelichting van de leidinggevende op zijn voorstel tot re-integratie met de vraag het formulier mee te ondertekenen om dit vervolgens toe te voegen aan het verzuimdossier. Een werkwijze welke vanuit de Wet verbetering Poortwachter zo niet is bedoeld. Vervolgens wordt er door tijdgebrek, het hebben van andere prioriteiten, het toezien voor het maken van productie, het ontbreken van kennis rondom verzuim en WIA geen invulling gegeven aan een actieve uitvoering van de verzuimregie rol. Gevolg is een onbevredigend eindresultaat met alle gevolgen van dien.

Spanningen op de werkvloer
Als praktijk voorbeelden noemt Linkels arbeidsongeschiktheid ten gevolge van spanningen op de werkvloer, een onzekerheid over het behouden van werk, arbeidsconflicten of werkdruk. Bij het verzuim door deze oorzaken heeft ook de leidinggevende vaak een rol gespeeld. Hoe kan die zelfde leidinggevende in het verzuimbegeleidingstraject dan de rol van casemanager vervullen en waarom heeft hij dan plotseling de functionaliteit van casemanager?

Netwerk rondom arbeidsongeschikte
In het netwerk van professionals rondom de arbeidsongeschikte werknemer zijn de taken verdeeld. Zo heeft de bedrijfsarts te taak om de medische beperkingen vast te stellen en dient de leidinggevende in samenspraak met de werknemer, al dan niet met hulp van een arbeidsdeskundige, na te gaan welke werkzaamheden er nog wel binnen de eigen poort uitgevoerd kunnen worden. De afdeling Human Resource Management heeft daarbij een ondersteunende rol. Belangrijk in dit gehele proces is het denken en handelen in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.
In het belang van de re-integratie dient er toezicht te zijn op het nakomen van de gemaakte afspraken, waarbij de toezichthouder (procesmanager) de partijen kan aanspreken en zo nodig kan ingrijpen als de verzuim/ re-integratie fout dreigt te gaan. Verzuimmanagement waarvoor een gedegen vakkennis noodzakelijk is en laten wij nu eerlijk zijn, welke leidinggevende heeft deze vakkennis?
Linkels is daarom van mening dat de term van casemanager gedefinieerd moet worden en nog liever ziet hij de naam van casemanager veranderd in procesmanager.
Een onafhankelijke en in zijn ogen het liefst een externe professional in het verzuim-/ re-integratieproces, waarmee ook de emotie die leidinggevende terughoudend maakt ten aanzien van persoonlijke voorkeuren en daarmee onder andere het inzetten van bijvoorbeeld preventieve maatregelen, interventies en een tweede spoor re-integratie wordt gereguleerd.

Spin in het web
Dé procesmanager als een spin in het web, zoals ook bedoeld vanuit de Wet verbetering Poortwachter, die de regie op zich neemt en in staat is een verzuimanalyse te maken, een verzuimbeleid kan ontwikkelen, vorm kan geven aan administratieve processen en dossieropbouw, de schadelast kan reduceren, een financiële toekomstige inkomensscan voor de werknemer bij werken en niet werken kan maken, de werknemer begeleidt bij de WIA-aanvraag en partijen kan en durft aan te spreken op een niet adequate uitvoering van de verzuimbegeleiding. Daar heeft een deels arbeidsgeschikte werknemer recht op tijdens de procesgang naar een volledige en duurzame werkhervatting en kan er werkelijk aan een actieve uitvoering van de verzuimregie rol worden gedaan. Een leidinggevende is daar vaak niet toe in staat en beschikt over andere waardevolle kwaliteiten die hij voor zijn werkgever moet aanwenden.
Branche- organisaties, verzekeraars, vakbonden maar ook werkgevers en werknemers zouden hier veel meer op moeten aansturen. Doen ze dat niet dan resteert niets anders dan vanuit de Wet verbetering Poortwachter het begrip van casemanager te gaan definiëren.

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 De opmars van de strategische HR business partner
 Omzet van B2C e-commerce opnieuw groter aandeel van BBP
 Bijna helft logistieke medewerkers niet klaar voor toekomst
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Werkgevers moeten privéproblemen van medewerkers bespreekbaar maken
 Verzuim kan omlaag door hogere betrokkenheid en lagere werkdruk
 Top drie manieren om werkstress te bestrijden
  Werkgevers laten kansen liggen bij preventie ziekteverzuim
 
 
reacties
 
Henk Simonis  |   | 
15-12-2014
 | 
13:00 uur
Ik denk dat het beschreven artikel,precies aangeeft wat het kernprobleem is.
Ik heb 6 jaar gewerkt bij het Albeda College in Rotterdam, waarbij ik mij bezig hield, met de Wet Poortwachter voor ongeveer 2500 leraren.
Stel een procesmanager aan, die veel overzichtelijker de situatie in kan schatten, immers hoe langer de arbeidsongeschiktheid duurt, hoe lastiger wordt de grip op de situatie te veranderen en of te verbeteren.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
De éénjarige opleiding tot Qualified Bedrijfskundige
Leer bedrijfskundige kennis integraal toe passen in complexe en continu veranderende situaties. Een unieke opleiding waar aandacht is voor kennis, vaardigheden én jouw persoonlijke ontwikkeling! Start 29 oktober, download nu de brochure!
Lees verder
Meer dan 100 gratis checklists voor ondernemers. Op Brisk Magazine, internetmagazine voor ondernemers.
Stuur je medewerkers veilig en voordelig de weg op
Belang van een goede werkgeversverklaring
Waar voldoet een goede website voor jouw bedrijf aan?
De juiste planning voor een feilloze bedrijfsverhuizing
reacties
Omzet van B2C e-commerce opnieuw groter aandeel van BBP (1) 
Hoe kunt u slaaptekort van uw medewerkers oplossen? (1) 
De klant is koning, maar is uw medewerker dat ook?  (1) 
Ultieme teambuilding: met het team op vakantie (1) 
HR-beslisser: starters met traineeship mogen meer verdienen dan starters zonder (1) 
De hoge werkdruk grootste probleem in organisaties (1) 
Luieroorlog lijkt voorbij (1) 
top10
Zeven tips voor sneller burn-out herstel (video)
Hoe weet u of iemand over de juiste mindset beschikt?
Het recept voor de ideale vacature
Duitse graadmeter: wereldwijde recessie zet door
Keuze tips voor de smartphone van de zaak
Verschil levensverwachting hoog- en laagopgeleid groeit
Digitale-competentiekloof schaadt internationale bedrijven
Bedrijven lopen talent mis door taalgebruik in vacatures
Kwart bedrijven ervaart personeelstekort
Klant niet op één bij CFO
meer top 10