zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Waarom 50-plussers geen baan vinden - deel 2

26 september 2012 - Over de werkloze 50-plusser bestaan volgens Geert-Jan Waasdorp via Werf& veel misverstanden. Veel wordt geklaagd over 'leeftijdsdiscriminatie' door werkgevers. Maar volgens hem spelen zeker vijftien heel andere factoren een rol. In een reeks licht hij zijn bevindingen toe. In dit tweede deel worden wederom vijf oorzaken belicht.

Veel wordt er geklaagd over 'leeftijdsdiscriminatie' van de groep werkloze 50-plussers, maar Waasdorp gelooft dat er minimaal vijftien andere redenen zijn waarom deze groep moeilijk aan een baan komt. Hieronder zet hij de volgende vijf oorzaken uiteen.6. 50-Plussers hebben niet in zichzelf geïnvesteerd
Natuurlijk kan met de vinger naar de werkgever gewezen worden, dat deze nauwelijks nog investeert in werknemers boven de 45 jaar, maar daar heeft u als werkloze 50-plusser weinig aan. Op het CV van 50-plussers staan zelden interessante opleidingen of behaalde certificaten die werkgevers relevant vinden, uitgezonderd een paar eendaagse trainingssessies die nauwelijks van blijvende toegevoegde waarde of relevantie zijn. Het is dus essentieel om nieuwe kennis op te doen en toe te voegen aan het CV. Hierbij gaat het om nieuwe en moderne technieken die beroepsmatig relevant zijn en gevraagd worden door werkgevers. Met andere woorden: werk aan uw eigen ‘courantheid’ en waarde op de arbeidsmarkt, ook - en vooral - als u zonder werk komt te zitten. Een cursus breien doe je maar in je eigen tijd! Voor een baan moet u courant en van toegevoegde waarde zijn. 

7. Er zijn eenvoudigweg meer banen voor dertigers dan voor vijftigers

50-plussers worden niet gediscrimineerd. Er is gewoon meer vraag naar mensen met tussen de vijf en vijftien jaar werkervaring, om velerlei redenen: meer actuele kennis, ‘eagerness’ en ambitie, mogelijke doorgroei- en ambitiemogelijkheden, kneedbaarheid, lagere kosten, minder noten op de zang, samenstelling van het team etc. Allemaal (legitieme) redenen waarom een werkgever zijn pijlen op een andere generatie richt, maar ook redenen waaraan elke 50-plusser kan werken om wel in het plaatje te passen. 

8. Bereidheid ontbreekt om afstand te doen van verworven rechten

Dertien atv-dagen, vijftien minuten reizen, auto van de zaak, dertiende maand, inspraak, vast contract, een mooie pensioenregeling en andere verworven rechten komen te vervallen op het moment dat iemand werkloos wordt. Daarentegen is te zien dat veel 50-plussers hieraan emotioneel vasthouden of dit meerekenen in het zoeken en accepteren van een nieuwe baan. Vasthouden aan dan wel verrekenen van deze verworven arbeidsvoorwaarden bemoeilijkt het vinden van baan. 

9. Het gaat niet om de 50-plusser, maar om de baan, werkgever en de klik

Teveel gebeurt het dat wanneer een 50-plusser op gesprek komt voor een baan het helemaal niet om die baan gaat. Het gaat om de sollicitant (soms verongelijkt en teleurgesteld) en de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de ‘oudere sollicitant’. Niet om de baan, de werkgever of de kansen die de baan kunnen brengen, maar om de pijnlijke reden van sollicitatie. Iedereen die op gesprek gaat, begint met een schone lei. U kunt achteruit blijven kijken, maar kijk liever vooruit. Op een eerste date praat u ook niet over uw ex, uw verdriet of de huwelijkse voorwaarden. Datzelfde geldt voor een sollicitatiegesprek. Eerst maar eens verliefd worden. 

10. Te vaak onvoorbereid op gesprek

Zoals in het vorige punt is genoemd, begint iedereen op nul wanneer hij aan tafel zit. Dat betekent dat u goed voorbereid en ingeleefd (in uw gesprekspartner) op gesprek moet gaan. Vertrouw op uw ervaring. Gedachten als: "ze moeten me maar nemen zoals ik ben" of ‘prima donna’-gedrag werken averechts. Zeker op momenten dat werkloze 50-plussers het voordeel van de twijfel toch al hard nodig hebben. Alles begint met een juiste voorbereiding en vaak wordt hieraan te gemakkelijk voorbijgegaan. 

Vijf tips

Bovenstaande resulteert in de volgende vijf tips
• Investeer in uzelf met relevante opleidingen die werkgevers interessant vinden
• Laat zien dat u alle voordelen van een dertiger bezit bijvoorbeeld op gebied van ambitie, eagerness, actuele kennis en veranderbereidheid
• Start een nieuw arbeidsheden in plaats van terug te vallen op het arbeidsverleden
• De nieuwe baan en de werkgever staan centraal.
• Bereid u maximaal voor

 
 Doorsturen   39 reacties  

 

Laatste nieuws

 Burn-out: misschien een verkeerd etiket?
 Economische visie digitaliseringsstrategie ontbreekt in Miljoenennota
 Recruitmentorganisaties overtreden massaal de AVG
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Waarom 50-plussers geen baan vinden - deel 1
 Zusssen zoeken via Twitter baan voor vader
 50-plusser mag leeftijd achterhouden bij sollicitatie
 Vooroordelen oudere werknemers blijven hardnekkig
 
 
reacties
 
Hetty Rommers  |   | 
26-09-2012
 | 
10:33 uur
Beste Geert-Jan,

Zojuist een mail aan je gezonden met mijn uitgebreide reactie op deel 1.
Helaas zie ik nu deel 2 voorbijkomen.
Wederom volledig buiten de waarheid en stigmatiserend voor de 50+-er.
Jammer, een gemiste kans om ook eens een positief verhaal te brengen over werkzoekende 50+-ers.

Met vriendelijke groet,
Hetty Rommers
Ineke Leidelmeijer  |   | 
26-09-2012
 | 
12:07 uur
waar zijn punt 1 t/m 5??
Peter Nilwik  |   | 
26-09-2012
 | 
12:45 uur
Als je 'n doorsnee werkgever zou vragen, waarom hij/zij oudere sollicitanten op voorhand ongeschikt vindt, dan zullen punt 6 t/m 10 geheid als 'argumenten' de revue passeren... Zij vormen in een notendop het cliché dat niet alleen 50-plussers, maar evenzeer 40-plussers opgeplakt krijgen. Desalniettemin: klinkklare onzin, die overigens met hetzelfde gemak toepasbaar is op tieners, twintigers en dertigers.
l steel  |   | 
26-09-2012
 | 
13:06 uur
Kletspraat.
Tal van argumenten te noemen pro ouderen.
Goedkoop, plooibaar, slaafs, daar kicken werkgevers vooral op.
Blijkens onderzoek weren zelfs belangen organisaties van ouderen leden van hun eigen doelgroep als betaalde medewerker. Als vrijwilliger worden deskundige, gemotiveerde ouderen wel alom omarmd.
Ad de Beer  |   | 
26-09-2012
 | 
13:53 uur
Ik zie liever berichten waarom iets wél kan dan steeds dit soort van negatieve berichtgeving die ook nog eens ver benevens de waarheid is.
Het is een beetje de nationale sport geworden om overal redenen voor te vinden (te zoeken) waarom iets niet kan. Zoek de éne reden waarom iets wél kan en we zijn zo uit deze belachelijke crisis!
Maurice Willems  |   | 
26-09-2012
 | 
14:10 uur
Deel I ging nog, maar had ik toen al aanvulling op.
Nu ik Deel II heb gelezen:''Zit de schrijver dezes in de Efteling en moet hij wakker worden geschut....?''
'Say no more'

Maurice Willems
Recruiter
Hetty Rommers  |   | 
26-09-2012
 | 
14:39 uur
Hallo Maurice,

Ik heb hem al teruggeroepen uit De Efteling en geprobeerd hem wakker te schudden.
Hopelijk krijg ik daar een reactie op.

Hetty Rommers
Hetty Rommers  |   | 
26-09-2012
 | 
14:42 uur
Hallo Maurice,

Ik heb hem al teruggeroepen uit De Efteling en geprobeerd hem wakker te schudden.
Hopelijk krijg ik daar een reactie op.

Hetty Rommers
NumoQuest©  |   | 
26-09-2012
 | 
16:05 uur
Ah, mijn beste heer Waasdorp,
Klaarblijkelijk hebben de eerste reacties u niet tot zelfreflexie gebracht. Jammer. Ik hoop niet dat managersonline u veel in rekening brengt voor deze ruimte waarin u uw onzinnigheid wereldkundig maakt.

Ik wens u in elk geval bijzonder genoegelijke zaken. Mocht u nog gemotiveerde, flexibele, in zichzelf geinvesteerde en zeer ervaren 50+ ers zoeken, hoor ik het graag van u. Ik ken er genoeg.

Ad, weer helemaal mijn idee. Dank!
Peter Voorzaat  |   | 
26-09-2012
 | 
16:31 uur
Zou www.managersonline.nl ook genegen zijn een artikel te plaatsen met daarin de voordelen van het in dienst nemen van 50 plussers?
Ad de Beer  |   | 
26-09-2012
 | 
16:47 uur
Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd naar deel drie
Ik verwacht:
- ze beginnen te dementeren en vergeten wanneer het koffiepauze is
- Ze weten niet hoe ze een computer aanzetten
- Ze hebben kleinkinderen die steeds aan de telefoon hangen om met op(m)a te praten
- Ze hebben een opleiding van voor de mamoetwet
- Ze kennen Jimmy Hendriks en Janis Joplin
- Ze zijn kaal maar waren langharig tuig

Tot die mensen wil ik dan ook een mooie slogan uit ''onze'' tijd richten:
''Beter langharig dan kortzichtig''.

En, luister eens naar de muziek van de jaren '60, dan kun je wijze lessen leren.

En Managersonline.nl, jammer dat jullie het peil van deze site nog verder verlagen door het plaatsen van deze vooroordelen!
Hetty Rommers  |   | 
26-09-2012
 | 
17:03 uur
Ad, nu moet je niet gelijk met 6 punten komen hoor.
Ik schat dat je redelijk in de goede richting zit er blijft niet veel meer over.
Misschien kan GJ een tipje van de sluier oplichten.

Heel jammer weer van al deze vooroordelen i.p.v. de positieve kanten toe te lichten.

leo van de Pieterman  |   | 
27-09-2012
 | 
10:24 uur
Zie ook de discussie die hierover op linkedIn is ontstaan.
Ad de Beer  |   | 
27-09-2012
 | 
10:30 uur
1. Ze hebben nog het aloude arbeidsethos, ze weten wat werken is.
2. Ze houden van inspraak, maar in plaats van zeuren, denken ze mee
3. Ze hoeven niet per se meer carrière te maken, daardoor zijn ze honkvast
4. Ze kennen een laag verloop
5. ze hebben een hoge verzuimdrempel
6. Ze hebben ervaring
7. Ze hebben kennis
8. Ze hoeven maar weinig bijgeschoold te worden
9. Door hun ervaring en kennis kunnen ze jonkies trainen 'on the job'' waardoor trainingskosten worden uitbetaald.
10. Ze worden niet duurder omdat ze eindschaler zijn
11. (voor de vrouwen) ze worden niet meer ongesteld.

Wie vult aan?
Hetty Rommers  |   | 
27-09-2012
 | 
11:09 uur
12. Ze hebben geen kleine kinderen meer die ziek worden, naar de crèche gebracht en gehaald moeten worden en waarvoor ze op tijd thuis moeten zijn.

Wie volgt?
Sjaak  |   | 
27-09-2012
 | 
11:36 uur
Wordt het probleem niet ‘gewoon’ veroorzaakt door een hoge werkloosheid in verhouding tot te weinig vacatures? En vormt de vermindering van personeelskosten in een tijd van crisis niet de gemakkelijkste bezuiniging?

Invulling van alle openstaande vacatures lost nog minder dan een kwart op van het (weer) aan de bak komen van werkzoekenden. Hebben we het nog niet eens over de invloed op het aantal beschikbare vacatures door mensen die een switch willen/kunnen maken naar een andere werkgever vanuit een bestaande arbeidsrelatie.

CBS: De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in augustus 2012 verder toe met 4 duizend en kwam uit op 514 duizend personen.

Flexmarkt/ING: Eind december 2011 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 123.000 vacatures open.

50Plus: “Nederland heeft, ondanks de crisis, een van de laagste werkloosheidscijfers van de EU”. Maar dat is schijn. Want een groot deel van de economische pijn wordt opgevangen door de zelfstandigen zonder personeel, de zogeheten zzp-ers. Er zijn er 750.000 in Nederland. En zij voelen de crisis wel degelijk. Ferdinand Grapperhaus, hoogleraar arbeidsrecht en kroonlid bij de Sociaal-Economische Raad (SER), waarschuwt voor verborgen werkloosheid onder zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). De inkomsten van zelfstandigen lopen hard terug en veel van hen verdienen minder dan een minimuminkomen, aldus Grapperhaus. Uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken – uitgevoerd door onderzoeksbureau EIM - blijkt dat 33 procent van de zzp'ers een omzet heeft die lager ligt dan 25.000 euro. 47 procent van de zelfstandigen kan niet terugvallen op een alternatief gezinsinkomen. De SER berekende eerder dat 60 procent van de zelfstandigen na aftrek een bedrag onder een minimuminkomen overhoudt.
Grapperhaus: ''We houden ons zelf voor de gek. Dit is natuurlijk verborgen werkloosheid. Er zit een groep bij die zzp'ers die gewoon weer een dienstverband wil. Dat is een groot aantal extra werklozen.'' Onderzoeksbureau EIM gaat uit van 400.000 zzp'ers. Grapperhaus: ''Twaalf procent, dan praat je al gauw over 50.000 mensen die je moet optellen bij de werklozen. Dan gaan de werkloosheidscijfers met 9 procent (van 5,4%, AG) omhoog.''
Hetty Rommers  |   | 
27-09-2012
 | 
11:40 uur
Het zijn niet alleen de ZZP-ers die zorgen voor verborgen werkloosheid.
Denk ook aan tweeverdieners, waarvan 1 partner zonder baan komt maar wel gewoon een baan zoekt (NUG-gers).
Deze staan echter niet in de statistieken omdat ze geen recht op een uitkering hebben na de WW.
Johan  |   | 
27-09-2012
 | 
11:50 uur
Wat een verhaal. Al de genoemde punten zijn algemeen geformuleerd en gelden voor iedereen. Dit verhaal draagt niet bij aan de oplossing. Naast de klasieke punten is er iets dat ouderen veel zelfstandiger zijn en feitelijk geen baas nodig hebben. Dat betekent lage overhead maar werkgever willen graag dat werknemers volgzaam zijn en dat zijn ouderen niet. En dat worden ze ook niet. Je gaat je als oudere niet als een kind gedragen. Dat is onze eer te na.
Johan  |   | 
27-09-2012
 | 
11:51 uur
Wat een verhaal. Al de genoemde punten zijn algemeen geformuleerd en gelden voor iedereen. Dit verhaal draagt niet bij aan de oplossing. Naast de klasieke punten is er iets dat ouderen veel zelfstandiger zijn en feitelijk geen baas nodig hebben. Dat betekent lage overhead maar werkgever willen graag dat werknemers volgzaam zijn en dat zijn ouderen niet. En dat worden ze ook niet. Je gaat je als oudere niet als een kind gedragen. Dat is onze eer te na.
Peter Nilwik  |   | 
27-09-2012
 | 
12:12 uur
Natuurlijk snijden de reacties van Sjaak en Hetty hout. Helaas leiden ze wel de focus af van waarover het hier gaat: iemand die zich afficheert als 'professional' uit de arbeidsmarktcommunicatie & recruitment poneert een aantal ongenuanceerde platitudes en verkneukelt zich nu over de discussie die zich naar aanleiding daarvan ontspint. Ik zou zeggen: verleg het gesprek naar een ander platform, want de aandacht die het onderwerp hier krijgt is geenszins verdiend!!
Ad de Beer  |   | 
27-09-2012
 | 
14:21 uur
Sjaak
De werkloosheid in ons land is niet hoog. Vergelijk het met de jaren 80 toen er 600.000 werklozen waren op een veel kleinere beroepsbevolking. En massa's mensen werden snel in de WAO gedropt om het cijfer wat mooier te maken.
Toch is de arbeidsmarkt hét probleem waar we mee zitten, de arbeidsmarktcrisis ligt aan de basis van de economische crisis, iets wat niet door wil dringen bij de politiek.
Kijken we naar de jeugdwerkloosheid, dan is dat schrijnender dan de werkloosheid onder ouderen.
En als we toch lijstjes maken met oorzaken:
1. De politiek die totaal niets snapt van de arbeidsmarkt en alleen maar flex-banen schept, wat de werkloosheid in stand houdt
2. De personeelmedewerkers die nog leven in den jaren '60 en een alleen vanuit een vooroordeel kijken naar wat mensen moeten en nooit letten op wat mensen kunnen.
3. Opnieuw de politiek die niet snapt dat je met wetgeving uit 1948 de problemen van 2012 niet oplost.
4. Managers die medewerkers als kostenpost zien en niet als omzetgenerator.
5. Frictie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We vragen minder administratief, meer technisch en het aanbod is voornamelijk administratief.

Om domweg de 50plussers te Wildersen is gewoon dom en Wilderiaans, want veel van die argumenten gaan nog eens beter op voor de jeugd.
Sjaak  |   | 
27-09-2012
 | 
19:56 uur
Ad,
Aantal vacatures minus werkzoekenden is bij een negatieve uitkomst werkloosheid!
Een drama voor wie het overkomt, jong of oud.
Want er is niets vervelender dan langs de zijlijn te moeten staan en niet mogen meedoen.

Jouw opmerkingen over de hoogte van de werkloosheid en vergelijkingen met eerder, Wilders en voor welke groep het eigenlijk erger is kan ik volsterkt niet plaatsen. Reacties moeten daarenboven in beginsel te worden gelezen in de context van een artikel.

Auteurs (adviseurs en bemiddelaars) zouden wellicht meer aan bronvermeldingen kunnen doen, dan wel een resultaatsmelding verstrekken van het aantal succesvolle plaatsingen versus de voorgelegde kandidaten.
Maakt redevoeringen geloofwaardiger en lijkt me ook nog eens een geweldige marketing om potentiele klanten aan te trekken, zeker als men kandidaten weet te plaatsen op niet openstaande vacatures.
Ad de Beer  |   | 
28-09-2012
 | 
09:45 uur
Sjaak
De werkloosheid in ons land is het laagste van Europa. Voor een goed functionerende economie is werkloosheid noodzakelijk, de zogenaamde frictiewerkloosheid.
En om er achter te komen hoe dramatisch het is, moet je eens bij het UWV gaan kijken. Een flink deel van de werklozen zit er echt niet mee, lekker veel vrije tijd en toch een leuk inkomen. Als mensen zo graag werken hoeven we niet dagelijks bussen vol Oost Europeanen binnen te halen toch?
Een discussie is een uitwisseling van meningen en feiten, dat betekent over het algemeen dat de oorsprong van de discussie vaak verlaten wordt, daardoor verbreed je je kennis omdat je meer informatie krijgt, bredere informatie. Daar is niks mis mee toch?
En dat het artikel waarmee deze discussie begint met name door de ouderen als totale onzin wordt afgedaan is duidelijk.
En vraag een recruiter niet om resultaten, daar schamen ze zich te vaak voor en als ze cijfers geven zijn ze opgeleukt.
En een kandidaat plaatsen waar geen vacature is, is gewoon dom, want dan creëer je een functie die niet nodig is en daarmee een potentieel werkloze.
Managen is ook vooruitzien en doorredeneren.
remco  |   | 
28-09-2012
 | 
14:18 uur
Hmm Ik WIL graag werken. Ben een gedreven IT Servicemanager van 52, ben door een zeer rijke werkervaring, enorm kneedbaar en zal er veel aan doen om sneller te leren en kennis inzetbaar te maken dan menig jongere. Mooi verhaal allemaal, maar het aantal uitnodigingen is niet zo erg groot, dus hoe kan ik verliefd worden op een nieuwe werkgever? Internetdaten dan? UWV is ook niet thuis, reitegratieburo's spekken eigen zakken, no cure, still pay. Maar dan wel ''doorwerken'' tot 67 of hoger. Nou, heel graag!! Waar ik goed in ben heeft de NMA laten onderzoeken op gebied van energierekeningen en overstappen, IT-contracten doornemen. Wie gaat met mij de uitdaging aan om een bedrijf op IT gebied zeer kostenefficient te laten floreren?'Ben benieuwd! groet, Remco
Sjaak  |   | 
28-09-2012
 | 
15:04 uur
Ad,
Ben op zich benieuwd hoe je opmerkingen over die mensen bij het UWV zich verhouden met de lijfspreuk die je op je eigen website zet: ''Ik geloof in mensen, ik geloof in de kracht van mensen.'' Wat doe je trouwens zo vaak bij het UWV?

Ach, ik wil het ook eigenlijk helemaal niet weten. Misschien snijdt de reactie van Peter Nilwik zowel voor het artikel als voor de reacties wel het meeste hout.

Ad de Beer  |   | 
28-09-2012
 | 
18:18 uur
Sjaak
Ja, ik geloof in mensen en in de kracht van mensen. Helaas zijn er nog mensen die van het profiteren van de maatschappij hun dagbesteding willen maken.
Wat ik bij het UWV doe? Ze overtuigen dat ons softwarepakket wél mensen laat zien welke functies ze allemaal kunnen uitvoeren, iets wat het UWV maar niet lukt (bij ons met twee klikken bij een geschikte functie en één klik verder bij de vacatures voor die functie en omgekeerd is een werkgever met maximaal twee klikken bij alle kandidaten).
Daarnaast heb ik voor een uitzendbureau met enige regelmaat contact om mensen te zoeken, voordat we weer Polen gaan halen.

Remco, helaas is de meerderheid van de werkzoekenden als jij, goede competenties en de wil om te werken, maar geen aanbod op de arbeidsmarkt. Wellicht is het dan beter om eens te kijken welke functies met vraag op de arbeidsmarkt ook geschikt zijn voor jou.
Willem van Druten  |   | 
28-09-2012
 | 
20:19 uur
Al met al zijn de commentaren weinig constructief. Ja, een beetje de situatie verklaren in oorzaak en gevolg en naar buiten wijzen. Het is allemaal de schuld van ''het systeem en anderen''. Dat geeft dus ook geen oplossingen. Ik snap trouwens ook niet waarom sommigen zo negatief reageren. Herkennen die dan geen enkel punt dat op hun van toepassing kan zijn en laten zich door de insteek van het verhaal direct in de hoek zetten om vervolgens terug te schreeuwen? '' Ouderen en eigenwijs, betweterig en defensief gedrag” kan er ook nog wel bij. Vraag me af wie er wakker moet worden.
Dus in plaatst van de lijstjes van Waasdorp aan te vullen; heeft iemand nog een goed idee?
remco  |   | 
29-09-2012
 | 
13:10 uur
@Ad,
suggesties?

@willem, waarom jij het niet snapt, ligt misschien in de frustratie van het nieuws om je heen. langer doorwerken, werkbonus enz enz. busladingen polen en vrachtwagenschauffeurs tegen hele lage kosten en vage constructies, veel geld naar het buitenland, veel outsourcing naar India, en het vervangen personeel naar de overheid schoppen (ww en daarna bijstand) en als je dan geen werk hebt door 1 van bovenstaande, valt er veel om je heen weg, en ga dan maar zoeken naar een plek waar je wel je competenties goed kwijt kan.
Het enige goede idee is overzicht op de markt krijgen WAAR en nog steeds groei in zit, of WAAR er meer groei in gaat komen op een redelijke termijn. WIE kan dat overzicht maken??

Ad de Beer  |   | 
29-09-2012
 | 
14:07 uur
Remco
Om verandering op gang te krijgen moeten de beide partijen gaan bewegen. Ik kan van alles roepen, maar het zijn anderen die in actie moeten komen.
Nu kunnen we al 50 plussers naar het Malieveld gaan en roepen: ''Wij willen werk'' (leuk, 40 jaar geleden stonden we daar te schreeuwen ''wij willen geen werk'', hebben de doelstelling bereikt, is het weer niet goed).
Voor de 50plusser die wil, ga je oriënteren op wat je nog meer kunt dan je oude beroep, Kijk een stuk breder, ga omscholen naar beroepen waar wel vraag naar is. (over enkele maanden hebben wij een tool actief die je in twee klikken laat zien wat je allemaal kunt).
Overweeg ondernemerschap, maar dan wel in een markt met potentie.

Voor werkgevers: Doe je oogkleppen af, stop met je tunnelvisie en toon lef. Wie niet waagt blijft maagd per slot.

Voor de politiek, maak werken voor ouderen zowel voor de werkgever als de werknemer attractief. Die werkloze kost toch al geld, wellicht kost hij minder geld als hij werk heeft?

Maar het zijn maar suggesties, niet ik, maar anderen moeten gaan bewegen.
Jan Ale Tjallema  |   | 
30-09-2012
 | 
12:21 uur
Al deze z.g. redenen waarom 50+ers geen baan krijgen worden alleen maar bedacht om de ware reden te verdoezelen: We zijn te oud. Zo simpel is het.
Ad de Beer  |   | 
1-10-2012
 | 
09:55 uur
Jan Ale
Door te stellen dat je te oud bent (naar mijn mening zijn ''we'' niet te oud) gooi je meteen de handdoek in de ring en dan gaat het inderdaad niet lukken.
Waar vind je nog een werknemer die met gemak 15 jaar bij je blijft werken, een schat aan ervaring heeft en graag zijn kennis en vaardigheid overdraagt? Dat lukt je niet met een schoolverlater.
Voor iedere oplossing kan ik makkelijk 10 redenen vinden waarom hij niet kan, die ene oplossing die wél kan, daar gaat het mij om!
Henk van Esch  |   | 
1-10-2012
 | 
11:10 uur
Ik ga nog even door:
13. Zij beschikken over vasthoudendheid en zelfvertrouwen
14. Zij hebben een realistische kijk op een breed scale aan competenties
15. Zij weten wat Netwerken is (werken voor anderen en vice versa)
16. Zij beschikken over zgn. seniorenkwaliteiten: loyaal, evenwichtig, dienstverlenend
17. Zij zijn bereid concessies te doen als het gaat over: loon, inhoud en kwaliteit van het werk, werkzekerheid, contractduur
LD  |   | 
1-10-2012
 | 
12:07 uur
Wat een onzin het druipt ervan af dat je een werkgever gezinde persoon ben ipv neutraal alle argumenten zijn zo neer te sabelen geen enkel probleem.
Frans  |   | 
1-10-2012
 | 
12:54 uur
Kortom: in de ogen van GJ Waasdorp deugen 50 plussers niet als toekomstig werknemer en ligt het allemaal aan hun zelf. Bestaat daar niet een naam voor?
Hans  |   | 
1-10-2012
 | 
14:18 uur
Ik vind bovengenoemde uitspraken te zot voor woorden: Niet in zichzelf geinvesteerd; 50 plussers worden niet gediscrimineerd; afstand doen van verworven rechten; het gaat niet om de 50 plusser; te vaak onvoorbereid op gesprek.......... Waar haalt de auteur het lef vandaan om zo over 50 plussers te generaliseren? De 50 plusser wordt hier als dom, een nikswetende sukkel en een liefhebber van een bijstandsuitkering neergezet. Hij heeft nergens zin in, wil niet in werk investeren, zit als zijnde dom en ongeinteresseerd in een sollicitatiegesprek en zo meer. Als ex-ondernemer weet ik helaas VANUIT DE PRAKTIJK waar het over gaat. De auteur van deze theoriewijsheid moet zich eens echt wegwijs maken in deze materie en geen ONZINSTUKJES DE WERELD INSTROOIEN.
De auteur van dit stuk kan contact opnemen met ondergetekende.
E. Zonderland  |   | 
1-10-2012
 | 
14:23 uur
Ik ben 54, heb 2 jaar geleden nog een baan gevonden, en op mijn 53e weer een nieuwe. Ondertussen ben ik al weer benaderd geweest voor een tijdelijk baan door een uitzendbureau. Ik heb slechts MAVO, me in de loop der jaren wel up to date gehouden wat betreft automatisering e.d.
Ik wil gewoon lekker werken, salaris vind ik niet zo belangrijk, en verder stel ik geen eisen.
Zonder uitzendwerk was me dit niet gelukt; nergens leer je meer en sneller, en vaak mag je blijven.
Iedereen nog veel succes gewenst, en niet zo negatief, dat hebben ze gelijk door....
Annemiek  |   | 
2-10-2012
 | 
03:28 uur
6, 8, 9, 10 bij mij niet van toepassing. Ik heb een eigen bedrijf. Vorig jaar nog een wetenschappelijke studie gestart. etc.. etc.. Wordt dit jaar 57. (Heb daar zelf geen erg in.Stond het weekend nog de punt van mijn dak te schilderen). Alleen punt 7 snijdt houd. Wat ik hoor (zonder ooit een gesprek)...Er zijn anderen kandidaten die beter in het profiel passen, terwijl ik slechts soliciteer naar functies, die uitsluitend op mijn profiel aansluiten. Nee hoor er is geen leeftijdsdiscriminatie. Over een x aantal jaren moeten ze wel terugvallen op deze levenslustige 50ers. Dan zijn er werknemers te weinig. Nu ben ik blij, dat ik een eigen bedrijf heb, wellicht met wat problemen met opdrachten vanwege de economie, maar ik word tenminste nog gewaardeerd itt al die welwillende werkzoekenden. Bedenk de meeste presidenten van Amerika zijn ouder. Er is nog hoop.
Annemiek
Johan Mierop  |   | 
9-10-2012
 | 
10:18 uur
Leuk dat ieder het op zijn eigen manier doet, maar we moeten soms veranderen ook al willen we dit niet na 15 jaar hetzelfde gedaan te hebben. IK heb het wel gedaan, ging echt niet vanzelf. Ben nu 1 jaar bezig in Netwerkmarketing en bevalt prima, is stevig werken maar dat moet bij een baas ook. Het werpt nu zijn vruchten af, maar let wel op in de Netwerkmarketing zijn vele aanbieders en ze zijn niet allemaal even netjes (werkgevers ook niet), let op transparantie, marketingplan en kwaliteit van het product. Er moet wel toekomst in zitten (en een vertrouwd verleden hebben). Bel me rustig voor meer uitleg. Groeten en succes allemaal. Johan Mierop
john van der Poel  |   | 
19-06-2013
 | 
16:35 uur
Wat een zwart wit denken en vooringenomenheid tegenover 55 plussers.

Onder punt 7 komen alle vooroordelen en vooringenomenheid weer naar buiten onder het mom van 'legitieme redenen'.
Het zijn gewoon aannames van Geert-Jan en vele recruiters en HR professionals dat 55 plussers niet eager zouden zijn, geen ambitie zouden hebben, niet kneedbaar zouden zijn (lees flexibel), niet bereid zouden zijn voor minder loon te werken. Bovendien worden hier alle 55 plussers over een kam geschoren.
Dit punt 7 staat dus volledig haaks op de bewering van de schrijver dat er geen vooroordelen bestaan.

Uit eigen ervaring weet ik dat uitzendbureaus van alles beloven als je je inschrijft maar dat de praktijk is dat je daarna niets meer hoort en er dus nooit concrete kansen uit voort komen.

Geert-Jan moet maar eens uit zijn ivoren toren komen en zich in de echte wereld begeven.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
Marketing Pioneers: inspiratie voor innovatie
Jaarcongres met Amerikaanse keynote spreker Jonah Berger. Daarnaast een vol programma met 15+ topsprekers waaronder VICE, Swapfiets, Charlie Temple en Formule E. Bestel nu tickets voor 15 november. 


Lees verder
Meer dan 100 gratis checklists voor ondernemers. Op Brisk Magazine, internetmagazine voor ondernemers.
Pitch jouw idee, concept of bedrijf aan 350 topbeslissers en win € 2500.
reacties
Vijf valkuilen om te vermijden bij IT-implementaties (2) 
Prinsjesdag 2018: Kabinet maakt meeste geld vrij voor de zorg  (1) 
Zes leiderschapslessen van Barack Obama (1) 
Impact geluid in kantoortuin onderschat  (1) 
Weer geen vooruitgang topvrouwen beursondernemingen  (1) 
Onrealistische doelen brengen u verder (1) 
Vraag naar accountants neemt sterk toe (1) 
top10
Sollicitatietrends 2018: CV ondergaat transformatie
Werknemer gestrest door niet goed aangeven eigen grenzen
Sollicitanten krijgen vaker vast contract aangeboden bij aanvang baan
Zes stappen om alles voor elkaar te krijgen
Nederlander met modaal inkomen ziet salaris met 98 euro stijgen
Vraag naar IT'ers piekt
Vijf valkuilen om te vermijden bij IT-implementaties
Weinig baanzekerheid voor werknemers met een beperking
Vrouw vindt het gênant om ongezonde snack te kopen in bijzijn collega’s
Beveiliging belangrijkste struikelblok voor digitale transformatie
meer top 10