zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Waarom 50-plussers geen baan vinden - deel 1

19 september 2012 - Over de werkloze 50-plusser bestaan volgens Geert-Jan Waasdorp van werf& veel misverstanden. Veel wordt geklaagd over 'leeftijdsdiscriminatie' door werkgevers. Maar volgens hem spelen zeker vijftien heel andere factoren een rol. In een reeks licht hij zijn bevindingen toe. In dit eerste deel de eerste vijf oorzaken waarom 'ouderen' zo moeilijk werk vinden.

"Jeugdwerkloosheid is altijd een grote zorg in een tijd dat werkloosheid stijgt. Het is weer wachten op termen zoals een 'verloren generatie', om in superlatieven te spreken. En natuurlijk, kijkend naar bijvoorbeeld Spanje, Ierland en Griekenland, zijn er redenen voor grote bezorgdheid. Maar de jeugd is veerkrachtig en zoekt en vindt haar toekomst, zoals nu op de internationale arbeidsmarkt. Met de jeugd komt het wel goed, het is de braindrain van jong talent, gekoppeld aan de vergrijsde economieën die een toekomstig interessant probleem gaan veroorzaken. Enorme afstand tot de arbeidsmarkt

Maar er is wel degelijk een 'lost generation' om ons zorgen over te maken. De werkloze 50-plusser! Deze groep moet nog zo’n vijftien jaar werken en is pas op tweederde van zijn/haar beroepsleven. Tegelijkertijd heeft deze groep een enorme afstand tot de arbeidsmarkt, zeker wanneer zij werkloos is. Veel wordt er dan ook geklaagd over 'leeftijdsdiscriminatie' door deze groep, maar ik geloof dat er minimaal vijftien andere redenen zijn waarom deze groep moeilijk aan een baan komt. In dit drieluik zal ik deze redenen stuk voor stuk uiteenzetten. De goede lezer ontdekt tegelijkertijd vijftien tips voor 50-plussers om beter en sneller aan een baan te komen. Het is namelijk niet de leeftijd die werkloos maakt, maar de keuzes die iemand wel of niet maakt. 

1. Werkloos zijn discrimineert meer dan leeftijd

Discriminatie op de arbeidsmarkt wordt veelal opgehangen aan geloof, huidskleur, leeftijd, geslacht en handicap. Maar wat werkgevers (lees: recruiters) veel meer beïnvloedt in de keuze iemand uit te nodigen, is of de persoon die solliciteert werkloos is. En hoelang hij of zij werkloos is. Hoe langer werkloos, des te kleiner wordt de kans om een uitnodiging te ontvangen. Een sollicitant die ergens werkt, is bijna per definitie interessanter dan iemand die meer dan een half jaar werkloos is. "Daar zal wel iets mee aan de hand zijn". Personen (incl. 50-plussers) die de tijd nemen om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt na het verlies van hun baan - al dan niet ondersteund met een zak geld - doen er goed aan zo snel mogelijk een baan te zoeken. Sterker nog... het is beter om te solliciteren vanuit uw oude baan c.q. werkzaamheden bij uw bijna ex-werkgever dan op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging vanuit een werkloze positie. 

2. Pensioenen maken 50-plussers duur
Vaak is er wel de bereidheid om salarisconcessies te doen om weer aan het werk te raken. Toch blijven 50-plussers duur. Niet alleen omwille van een hoger salaris, maar omwille van de pensioenafdracht die werkgevers moeten doen. Hoe ouder iemand is, des te hoger wordt de afdracht, zowel in absolute als in relatieve zin. Een 50-plusser drukt dus zwaar op het totaal van de loonsom. Ons pensioenstelsel maakt het minder interessant om een 50-plusser aan te nemen.

3. 50-plussers weten niet hoe ze een baan moeten zoeken
Het tempo waarin de arbeidsmarkt is veranderd in de afgelopen tien jaar is door experts al nauwelijks bij te benen, laat staan door een groep die veelal zijn/haar laatste baan nog heeft gevonden met behulp van de krant. 50-plussers (jobcoaches en loopbaanadviseurs evenmin) hebben te weinig zicht op de meest effectieve kanalen om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Zij vallen veelal terug op de site werk.nl en de - vanuit het verleden - bekende kanalen en vergeten nieuwe kanalen te gebruiken zoals de CVdatabase van Monsterboard, LinkedIn en Google. Een ander groot probleem is dat deze groep de kanalen op de verkeerde manier toepast en zo de gewenste banen ook maar beperkt weet te vinden. 

4. 50-plussers zijn niet bereid om te verhuizen

Er zijn in Nederland verschillende regio's waar ze 50-plussers van harte welkom heten. Denk aan Zuid-Limburg of Zeeland. Mensen die ver van deze regio’s vandaan wonen, zullen moeten verhuizen en daar ligt - mede ingegeven door de huidige huizenmarkt - een serieus probleem. Verhuizen voor een baan is wel degelijk een goede kans om aan het werk te komen, maar de bereidheid dit te doen is klein. Tot twintig jaar geleden was het bijna 'vanzelfsprekendheid', zoals dit bij onze oosterburen of bijvoorbeeld Amerikanen het geval is. 

5. Sociale regeling beter dan werk

Veel werkloze 50-plussers hebben langdurig recht op een goede uitkering. Dit omdat ze vaak al 25 jaar of meer hebben gewerkt. 70 procent van het laatst verdiende loon, gecombineerd met een aantal indirecte opbrengsten zoals geen reistijd/reiskosten en de mogelijkheid om wat extra 'zwart' te werken, neemt veel prikkels weg om snel aan de slag te gaan. Een baan kan ook makkelijk geweigerd worden, bijvoorbeeld als iemand vindt dat hij te veel moet reizen. Deze prikkel komt er pas weer als de bijstand in zicht komt. Echter, tegen die tijd is de afstand naar de arbeidsmarkt nauwelijks meer te overbruggen. 

Wie de schoen past…

Op veel punten waar ‘50-plusser’ staat, had een willekeurig ander getal of ‘groep’ kunnen staan. Dit stuk is ook – ondanks de scherpe randjes - niet geschreven om 50-plussers in een kwaad daglicht te stellen. In tegendeel. Voor een goede lezer staan hier namelijk vijf tips om beter en sneller aan een baan te komen. Het is namelijk veelal niet de leeftijd die werkloos maakt, maar de keuzes die iemand wel of niet maakt."

 
 Doorsturen   43 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Vergrijzend Nederland voelt zich fit en energiek
 Manager van de toekomst is vrouw en 50+
 50-plusser mag leeftijd achterhouden bij sollicitatie
 Vooroordelen oudere werknemers blijven hardnekkig
 
 
reacties
 
Cor Blommensteijn  |   | 
19-09-2012
 | 
07:54 uur
Ben het hier in belangrijke mate mee eens.
mic adam  |   | 
19-09-2012
 | 
08:07 uur
Ik denk dat deze opmerkigen larie zijn. Er is maar één dominante reden waarom je niet aan een job komt. Als 50+ en zeer actief in (professionele) sociale media krijg ik steevast de opmerking dat ik te duur bent (zelf zonder dat je met iemand hebt gepraat. Je mag dan wel een leuk carriere pad hebben.

Rekruteerders staren zich blind op de leeftijdsgroep 28-38 (tweede je job, dus een beetje ervaring en niet duur). Bedrijven staan ook niet open om ''oudere'' werknemers in dienst te nemen wegens mogelijks gebrek aan efficientie maar vergeten al te vaak te ervaring en het netwerk dat e meebrengen.

Ik vermoed dat de mensen die deze studie hebben gemaakt ook geen 50+ zijn ;-)
Maurice Willems  |   | 
19-09-2012
 | 
08:13 uur
Ondanks de goede/mooie tips, blijft het feit dat er vele opdrachtgevers(mede gezien het huidige aanbod op de arbeidsmarkt)veelal aan jongere kandidaten de voorkeur geven!
steven  |   | 
19-09-2012
 | 
08:46 uur
Al deze punten gelden in meer of mindere mate ook voor andere leeftijdscategorien, behalve punt 5.

Jongeren ondervinden van punt 1 misschien nog meer hinder, agv ontbreken werkervaring.

Pensioenen: gelijk inkomen = gelijke premie; dit ongeacht leeftijd. Wel is het zo dat door middel van solidariteit in de premie (doorsneepremie) personen welke aan het begin van de opbouwperiode zitten, betalen voor de personen welke tegen de pensioenleeftijd aan zitten.

Punt 4 wordt een steeds groter probleem in de regio's met weinig aanbod van arbeidsplaasten in combinatie met het afschaffen van de onbelaste forensenvergoeding en het feit van de onderwaarde in de woningmarkt. Dit treft met name personen welke op het hoogte punt van de markt een huis hebben gekocht (2005). Personen welke in het guldentijdperk hebben gekocht hebben hier geen hinder van (zij hebben de prijzen zien verdubbelen/verdrievoudigen en de winst gemaakt/genoten) en zij mogen de rente nog onbeperkt aftrekken (in tegenstelling tot max 30 jaar en de komende wijzigingen). Ten opzichte van anderen denk ik dat 50-plus hier juist een voordeel heeft (in ieder geval in vermogen).

Punt 5 is een groter probleem, welke lastig op te lossen is. Kan gesteld worden: hoe langer de uitkering, hoe langer gewacht kan worden met werken, hoe groter de afstand tot arbeidsmarkt?
Manon  |   | 
19-09-2012
 | 
08:49 uur
Nogal een vooroordeel. Ik zelf ben op de hoogte van diverde mee media mogelijkheden, solliciteer me suf.. Ik krijg nauwelijks uitnodigingen omdst mijn cv richting media is en ik graag parttime wil werken. banen als redactie of regie is er niet parttime en voor andere banen vindt men mij over gekwalificeerd en is men bang dat ik.me ga vervelend. Pffff mag ik dat svp zelf bepalen? Ook qua salaris ben ik bereid in te leveren. Het lukt me dus al ruim een jaar niet om iets te vinden.
Waar ligt dat dan aan?
Frank Berends  |   | 
19-09-2012
 | 
09:49 uur
@Manon en Mic Adam,
Hierbij nodig ik jullie uit om een afspraak met mij te maken. Ik stel mijn kennis graag (gratis dus) beschikbaar om te zien hoe jullie wel snel resultaat kunnen boeken. Tot binnenkort?!
Frank Berends
R de Wit  |   | 
19-09-2012
 | 
10:54 uur
Meneer Geert Jan Waasdorp heeft een mening. meer niet. De gevolgen zijn wel iets ingewikkelder dan meneer zijn conclussies. Ik mag aannemen dat dit weer een gesubsidieerd onderzoek is door een zogenaamde expert en dat dit weer klakkeloos over zal worden genomen. Wat deze figuur niet snapt is dat elk individu een andere achtergrond heeft en ales dus per persoon anders in elkaar zit. De hoofdschuld ligt namelijk eerder in de sfeer van zo goedkoop mogenlijk personeel in dienst nemen wat zo min mogenlijk weerstand bied en een een bedrijf dus fijn snel mee de afgrond in mee kan trekken. Ik ben 45 jaar en betrokken bij het in stand houden en verbeteren van een bedrijf. Daarom wil men mijn ook niet. Te ladstig en niet veerkrachtig heet dat. Dat er nog uberhaupt naar dergelijke figuren wordt geluisterd ook.
J Rutte  |   | 
19-09-2012
 | 
11:41 uur
Interessante materie. M.i. dient men snel iets te doen aan het concurrentienadeel dat je hebt op pensioengebied. Zeker als je gebruik hebt gemaakt van een ontslagvergoeding moet je je einddoel lager kunnen insteken.
De wervingsmarkt is een jungle geworden door de digitalisering. In de laatste 30% van mijn arbeidzame leven wil ik vooral mijn opgedane kennis delen en vond het niet erg om 1 of 2 stapjes terug te doen tijdens mijn jacht op een nieuwe job. De weg naar de top heb ik al verschillende malen mogen meemaken en is eigenlijk minder leuk dan de werkelijke inhoud van je vak.
Grote ondernemingen waren tot mijn verbazing niet gevoelig voor mijn propositie. M.i. onverstandig gezien de kaasschaaf die al vaak over de organisatie is heengegaan. De tijdelijke promotieactie die ik voor mezelf had lopen ''nu 25 jaar kennis voor de prijs van een dertigjarige” past niet in het wervingsmanual tot mijn verbazing. Organisaties hebben de automatische piloot vaak op staan in de huidige crisis, men maakt vaak een wat fletse indruk waardoor men kansen kan missen.
Inmiddels ben ik succesvol als ondernemer aan het werk en probeer ik organisaties te helpen op mijn expertisegebied (o.a. marketing en verkoopvraagstukken) met mijn bedrijf Info2Action zoals ik dat vorig jaar omstreeks deze tijd dacht te gaan doen in loondienst.
Covey is een grote held van me. We are response-able!

PS: Een tip aan dit forum. Let op je taalfouten!

Joop
C.G.  |   | 
19-09-2012
 | 
12:13 uur
Beste Column-genoten,

Als ik de reacties op het stuk lees, verbaast het mij niet dat er mensen bij zijn die geen baan vinden. Met uitzondering van een snelle typ-fout hier en daar, is de schrijfstijl soms erbarmelijk. Hoofdlettergebruik en interpunctie is heel belangrijk bij een geschreven stuk. Het regelmatig ontbreken daarvan maakt een stuk soms onleesbaar.

Dit geldt uiteraard ook bij het opstellen van CV. Een kort en duidelijk CV met bijlagen leest sneller en vaak ook beter, dan een slecht opgesteld en geschreven CV. Een goed CV blijft beter hangen bij de ontvanger!
Het is als het ware een eerste visitekaartje.

Hulp zoeken bij het opstellen van een CV is geen schande, maar wel heel leerzaam en aan te raden.

Zeker is dat Geert-Jan Waasdorp met de punten 4 en 5 behoorlijk raak schiet. Ook met punt 3 kan ik redelijk meegaan. Veel 50-plussers gebruiken wel moderne Social Media, maar gebruiken zij die ook goed? Als je daarmee niet bent opgegroeid is het ook lastig.

Geert-Jan, ben benieuwd naar de volgende 10 punten.

Groet,

Cees
R. de Wit  |   | 
19-09-2012
 | 
14:23 uur
Voor meneer C.G. Misschien dat het in u op had kunnen komen dat er vele zo diep in de ellende zitten dat die spelfout niet meer van belang is? Daarbij is bijvoorbeeld mijn cv wel degelijk foutloos en correct. Meneer interpunctie u begrijpt heel goed wat er staat.

Meneer Geert Jan Waasdorp heeft een mening. meer niet. De gevolgen zijn wel iets ingewikkelder dan meneer zijn conclusies. Ik mag aannemen dat dit weer een gesubsidieerd onderzoek is door een zogenaamde expert en dat dit weer klakkeloos over zal worden genomen. Wat deze figuur niet snapt is dat elk individu een andere achtergrond heeft en alles dus per persoon anders in elkaar zit. De hoofdschuld ligt namelijk eerder in de sfeer van zo goedkoop mogelijk personeel in dienst nemen wat zo min mogelijk weerstand bied en een bedrijf dus fijn snel mee de afgrond in mee kan trekken. Ik ben 45 jaar en betrokken bij het in stand houden en verbeteren van een bedrijf. Daarom wil men mijn ook niet. Te lastig en niet veerkrachtig heet dat. Dat er nog überhaupt naar dergelijke figuren wordt geluisterd ook.
Huib Palm  |   | 
19-09-2012
 | 
15:31 uur
Ik heb ruim 5 jaar ervaring in het begeleiden van werkloze 55 plussers naar een nieuwe baan. Op een enkele uitzondering na is elke cliënt weer in een nieuwe baan aan de slag gegaan. Wat hier staat snijdt geen hout en slaat zelfs de plank merendeels mis. Verhuizen is bijvoorbeeld bijna nooit een optie, zeker niet voor 55 plussers met een werkende partner. Een opmerking in de trant van ''verbaast het mij niet dat er mensen bij zijn die geen baan vinden''is uiterst ongepast en je helpt er niemand mee. Ik vind de houding van de schrijver nogal hautain.
R de Wit  |   | 
19-09-2012
 | 
15:44 uur
Inderdaad Heer Palm. En dan ook nog eens hoe dat financieel moet worden aangepakt. Daarmee zou ik graag eens van u willen weten hoe dat zit met een persoonlijke situatie die ik hier niet nader toe wil lichten. Charismatisch leiderschap en verantwoording nemen worden namelijk niet erg gewaardeerd, zoals ik afgelopen jaren heb ervaren. Daarbij heb ik wel gelijk gehad dat de bedrijven waar ik heb mogen werken ook nagenoeg failliet zijn.
Jan  |   | 
19-09-2012
 | 
15:53 uur
Mooie dingen!
Zullen we nu maar weer aan het werk gaan heren? Wat een vliegenvangerij om niks hier, sukkels
Caroline  |   | 
19-09-2012
 | 
15:59 uur
Misverstanden over 50+ werklozen worden in het leven geroepen door onjuiste of halve informatie in een artikel zoals dit te gebruiken.

Onder punt 5 “Sociale regeling beter dan werk” staat vermeld dat de werkloze 70% van het laatst verdiende salaris ontvangt. Hierin staat echter niet vermeld dat hier een maximum aan is gesteld en dat mensen, die wellicht deze kolom lezen en manager zijn, in de praktijk minder uitkering zullen ontvangen dan de genoemde 70% van het laatst verdiende salaris. En dan praten we alleen nog maar over het salaris, niet over het inleveren van een lease-auto, pensioenrechten of iets dergelijks.

Als je in de praktijk uitkomt op bijvoorbeeld 50% van je laatste salaris, dan is dit meer dan voldoende prikkel om snel een baan te vinden. Hypotheeklasten en alle vaste lasten verminderen namelijk niet.
Annemarie  |   | 
19-09-2012
 | 
20:03 uur
Natuurlijk willen wij niet verhuizen! Waarom zouden wij, wij hebben er niet voor gezorgd dat we in deze puinhoop terecht gekomen zijn.
A Berg  |   | 
19-09-2012
 | 
21:27 uur
Tja, opmerkingen zoals 'mensen willen niet verhuizen voor een baan' komen toch echt over als volstrekte nonsens.

De keiharde waarheid is dat werkgevers naar je cv kijken, je geboortedatum zien en deze meteen in de oud papierbak gooien.

Wel of niet verhuizen komt niet eens aan de orde!

Jacques Bonneur  |   | 
19-09-2012
 | 
22:04 uur
Ben benieuwd waar de wijsheid vandaan komt dat Zeeland en Zuid-Limburg banen voor 50 plussers bieden.
Hans Goedhart  |   | 
20-09-2012
 | 
00:19 uur
Beste Lezer,

Gezocht een man/vrouw met HBO/WO nivo maximaal 25 jaar..Ruime werkervaring van minimaal 5 jaar strekt tot aanbeveling , evenals ruime leidingevende ervaring.......en dan denk ik tja wat willen ze nu eigenlijk.Ik ben 59 met 3 HBO opleidingen en 29 jaar ervaring.Vaak reactie''uw info sluit niet aan bij...'' hahaha...of een andere smoes.Leeftijdsdiscriminatie kan geld kosten cq proceskosten.Ik denk nog vaak aan die reclame op TV van drie jongeren die een boot bouwen en dat die boot doormidden valt.Laat mij nu mijn leidinggevende ervaring eens doorgeven aan jonge managers.Huur me in via een uitzendburo maar laat me mijn kennis delen.Ik blijf hopen.Taalgebruik is erg belangrijk!!zowel mondeling als schriftelijk.Succes alle lezers..Hans
NiKe  |   | 
20-09-2012
 | 
08:24 uur
Inderdaad geldt hier ook: Goedkoop is duurkoop. Vooral ''dankzij'' de flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt veel personeel aangetrokken op basis van nul uren- en flex-contracten. Het nadeel voor de werkgever is, dat hij eigenlijk blijft steken bij het opleiden van de nieuwe werknemers en te maken krijgt met ''kinderziektes'' en ''beginnersfouten''. Hij blijft met zijn nieuwe personeel het wiel uitvinden en het komt op die wijze nooit tot ''verzilvering'' van de opgedane kennis en mist binnenkort ervaren en gemotiveerde menskracht binnen het bedrijf. Het nadeel voor de werknemer is evident: Hij hopt van uitzendbureau naar flexbureau. Hij/zij blijft achter in salaris, ontwikkeling en carrière. Vervolgens is hij/zij niet meer in staat om een betaalbaar leven op te bouwen, een gezin te stichten, laat staan een starterswoning te kopen.

Nederland bijt zichzelf dus economisch in zijn eigen buik...
Truus Janssen  |   | 
20-09-2012
 | 
10:15 uur
Ik heb ook veel 50-ers begeleid. Veelal bekwame mensen die open staan voor alle manieren van solliciteren. De huidige 50-er staat volop in het leven! Hoe vaak ik heb ervaren dat mensen afgewezen worden na een gesprek met dertigers van een afdeling P&O. Alsof er een 'graftak' binnenloopt. Misschien zit het nog teveel in de taboesfeer dat jonge werknemers niet 'gezien' willen worden met een, in hun ogen, 'oud' iemand. Dat is niet hip genoeg.Dat is toch geen 'collega?!' Een manager heeft mij eerlijk verteld dat hij ook even moet slikken als er weer zo'n 'oud' iemand voor hem staat. Misschien ver gezocht, maar snelle media, reclames(!)enz, maken mensen ook hebberig en bang. We willen jong blijven, meetellen, meedoen. En iemand van boven de 50 appelleert aan andere dingen...En ze zijn te duur! (Ze willen best inleveren!). Dit is onze maatschappij. Laten we nadenken hoe we beter met elkaar kunnnen omgaan. Gelijke kansen voor iedereen!
Ik vind het artikel van Geert-Jan W. dus niet realistisch en zelfs denigrerend en arrogant. (En laten we niet ingaan op zg. taalfouten, het gaat hier toch om de inhoud?!)
NiKe  |   | 
20-09-2012
 | 
10:42 uur
Niet willen verhuizen voor je werk?

Misschien hebben een aantal onneembare hobbels te maken met de wensen van je (werkende) partner en het (schoolgaande) gezin, de eventuele restschuld van het huidige woonhuis, de proeftijd bij de nieuwe werkgever (ver weg), de onzekere toekomst (buiten jouw regio), etc.?
Sjaak  |   | 
20-09-2012
 | 
11:23 uur
Punt 2 is waar, maar ik lees er geen tip in. Deelname aan een pensioenregeling is bijna altijd verplicht en de werknemer heeft geen enkele inbreng anders dan betaling van de premie.

Wat opmerkingen:
Een groot probleem voor 50- plussers ontstaat met name door de knellende CAO’s. Er is geen mogelijkheid om met een werkgever te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. De werkgever dient de CAO immers uit te voeren. Hallo Den Haag: wijziging van het ontslagrecht neemt deze oorzaak niet weg! En zal juist averechts werken!

Al die vooroordelen over 50-plussers (niet flexibel, minder productief, te duur, te vaak ziek, etc) zijn verzinselen, zie de ‘Beleidsagenda 2020’, geschreven bij het pensioenakkoord.
Het gaat voornamelijk om één ding: de loonkosten.
Op Personeelsnet & HRbase valt te lezen:
“HR-professionals willen best een 60-jarige aannemen, maar die moet dan wel werken voor het salaris van een dertiger. Want vooral de hoge salariskosten doen ouderen de das om bij sollicitaties. Dat zou blijken uit een enquête op HRBase.nl, een netwerk voor HR-professionals. Op de site van HRBase gaven 310 HR-professionals antwoord op de stelling of ze een 60-jarige kandidaat zouden aannemen voor het salaris van een 30-jarige. Een grote meerderheid van 78 procent beantwoordde deze vraag met 'Ja, want een hoger salaris is de enige reden om een oudere niet aan te nemen'. De overige HR-profs antwoordden 'nee’, omdat een kandidaat van 60 bijna met pensioen is en daarom minder flexibel.”

Het solliciteren via social media is kennelijk een mogelijkheid die vooralsnog vooral imaginair is dan wel een poging om het eigen P&O-imago minder stoffig te laten zijn. Zie de tegenstrijdige artikeltjes op de P&O websites over de mate en het resultaat van gebruik. 86% van de recruiters maken nog steeds gebruik van de ouderwetse methode van brief en CV.
Er zijn PC-programma’s die kunnen meten waar de (website)gebruiker naar kijkt. Wedden dat bij recruitment de leeftijdsvermelding op één staat?

Let’s face it: er zijn ondernemingen en organisaties waar het geen zin heeft om als oudere kandidaat een reactie in te sturen. De policy is om geen 50-plussers aan te nemen. Daar kunnen allerlei interne (en misschien nog plausibele) redenen voor zijn, maar het zou de kandidaat veel tijd en frustraties schelen wanneer dat op voorhand duidelijk zou zijn. Nu helpen veel P&O afdelingen het bedrijfsimago nog verder om zeep (hoezo employer branding?). Als de politiek werkelijk zo gelooft in marktwerking dan zou te overwegen zijn om de tandenloze discriminatie regelgeving zo snel mogelijk van tafel te vegen. Dat ondernemingen met hun sociale kaart aan de gang zullen moeten gaan wordt sowieso een must in een tijd van vergrijzing en ontgroening.

En waar je niemand over hoort is de invloed van leidinggevenden op het gevolgde selectiebeleid. Je moet immers goede kwaliteiten en competenties hebben om oudere werknemers die vaak gepokt en gemazeld zijn te kunnen sturen. Menige selectie zal dan ook bestaan uit een soort kandidaten-SWOT: vormt de kandidaat voor mij een aanvulling of juist een bedreiging? Wanneer bv wordt gekeken vanuit competentiemanagement en/of de voor de arbeidsmarkt noodzakelijke omvorming van lifetime employment naar employability is het werkelijk te zot voor woorden dat kandidaten bewust opleidingen van hun CV schrappen om niet te zwaar over te komen. (Hoe kun je trouwens overgekwalificeerd zijn voor een zwangerschapsverlof vervanging? Je moet een aantal kilometers maken en je hebt een bepaald bedrag om een Mercedes te kopen of een lelijke eend en je kiest dan voor de Eend?)
Moet daarbij altijd aan het wijsheden-tegeltje denken waarin de levensfasen van een persoon worden afgezet tegen de wijze waarop deze tegen zijn/haar ouder aankijkt. Ben ervan overtuigd dat menige recruiter op latere leeftijd tot een ander besef komt (of door de eigen leetfijd wordt gedwongen) en dat een aantal zich in ieder geval zullen schamen.
R. de Wit  |   | 
20-09-2012
 | 
11:40 uur
Het is fijn te weten dat er veel meer mensen zijn met levenservaring en inzicht. Nu nog het hebberig management met narcistische inslag eruit krijgen. Het gaat om een paar figuren die de hele markt ziek maken. Dat weten we nu toch wel.
Peter Stoffer  |   | 
20-09-2012
 | 
12:41 uur
De belangrijkste reden waarom 50-plussers geen baan vinden is dat leidinggevenden geen 50-plussers in dienst willen nemen. Alle argumenten die Waasdorp gebruikt zijn 'Wilders-argumenten'. In eerste instantie lijkt het of hij gelijk heeft, maar als je even nadenkt klopt de redenering niet. Ik loop ze even door:
1. Werkeloosheid discrimineert meer dan leeftijd. Dat geldt voor alle werkelozen.
2. Pensioenen maken 50-plussers duur. De pensioenpremie is in de meeste gevallen een percentage van de pensioengrondslag. 50-plussers verdienen meestal niet meer dan iedere andere werknemer met 15 dienstjaren. (Na 15 jaar zit men in de meeste CAO's aan het einde van de salarisschaal). De pensioenpremie voor 50 plussers is dus helemaal niet hoger dan voor jongere werknemers.
3. 50-plussers weten niet hoe ze een baan moeten zoeken. Dit argument geldt voor iedere werknemer die al 10 jaar niet heeft gesolliciteerd.
4. 50-plussers zijn niet bereid te verhuizen. Ook dit argument geldt voor alle werknemers die 'vast zitten' in een onverkoopbaar huis.
5. Sociale regeling is beter dan werk.
Ik ben bang dat Waasdorp de afbraak van het sociale zekerheidsstelsel (ook voor de oudere werknemer) heeft gemist.
Ik begrijp dat Waasdorp nog 10 redenen heeft waarom 50-plussers geen baan vinden. Ik hoop dat hij over de volgende 10 redenen beter heeft nagedacht.
R. de Wit  |   | 
20-09-2012
 | 
19:23 uur
Peter, Wilders argumenten? Ik raad je een andere bril aan. Wakker worden kerel. Het binnenhalen van allochtonen is een medeveroorzaker van dit soort problemen. Positieve discriminatie en mooi vodjes van 10 jaar studie.
Peter Stoffer  |   | 
21-09-2012
 | 
10:00 uur
Ik neem mijn uitspraak over 'Wilders argumenten' terug.
Die kwalificatie leidt kennelijk tot reacties die niet bijdragen aan de analyse van het probleem dat 55-plussers geen baan meer kunnen vinden.
Ik hoop dat Waasdorp de serieuze reacties meeneemt in het vervolg op zijn artikel.
Karin S  |   | 
21-09-2012
 | 
11:16 uur
Wonderlijke analyse. Men is verplicht deel te nemen aan een pensioenregeling, die niet door de werknemer is bedacht. En over dat verhuizen: je mag tegenwoordig blij zijn met een halfjaarcontract. OK, dan verhuis je van Amsterdam naar Groningen. Maar na dat halve jaar heeft men jou niet meer nodig. En dan? Een baan in Maastricht. Ach, dan verhuis je toch weer?

Men heeft werkelijk geen idee.

Goede reactie van Peter Stoffer.
Marjolein Hins  |   | 
22-09-2012
 | 
23:40 uur
Uit alles blijkt dat het goed is dat we stoppen met mensen in hokjes stoppen en fabels doorvertellen..... laten we eens met een andere bril op naar elkaar gaan kijken... wow!

Hartelijke groet,
Marjolein Hins
Richard de Wit  |   | 
23-09-2012
 | 
11:40 uur
Tja Marjolein, jij zegt het kort en begrijpt wel waar de schoen wringt. Dergelijke wijsneuzen zoals Waasdorp gaan ook onderuit uiteindelijk. Het systeem blijft toch niet in stand doordat de bevolking uiteindelijk toch wel wakker zal worden.
NiKe  |   | 
23-09-2012
 | 
12:17 uur
Als nu het VVD-PvdA kabinet maar niet de 50plusser als ''de verloren generatie'' gaat beschouwen en gaat investeren... Banen, banen, banen heer Rutte!!!

Ondertussen hou ik mijn hart vast.
Ger de Bruijn  |   | 
23-09-2012
 | 
12:29 uur
de heer Waasdorp gaat even aan het feit voorbij dat bijna alle sollicitaties lopen via uitzendbureaus of detacheringsbureaus of recruitment bureaus of hoe ze zich ook allemaal noemen. Daar zitten nieuwbakken'' adviseurs'' aan de overkant van de sollicitant. Zij komen vers van het HBO en hebben een werk- en levenservaring van NUL. Deze mensen hebben weinig affiniteit met de oudere doelgroep want ze moeten scoren.
Bij wie ligt dan de generatiekloof en de afstand op de arbeidsmarkt geachte heer Waasdorp?, bij de ervaren 50 plusser of bij de wijsneus die net van het hbo komt, zonder enige werkervaring?
Oh ja, heer Waasdorp hoe oud bent u eigenlijk?
Henk Stuiver  |   | 
24-09-2012
 | 
19:11 uur
Is stel mij even voor: Henk Stuiver, begonnen met werken op 16 jarige leeftijd. Na vele verschillende (succesvolle) beroepen na 38 jaar voor het eerst werkeloos. Dit was op 1 januari 2009. Oorzaak i.d.d. de creditcrisis. In 2009 ruim 1800 keer gesolliciteerd. Honderden gesprekken gehad, zowel face to face als telefonisch. In de tussentijd proefplaatsing bij een ICT bedrijf, simpele afspraak ''Henk als jij je broek op kunt houden neem ik je aan''. Dat lukte dus niet. In 2010 met behulp van het laatste beetje geld van UWV opleiding Middelbaar Veiligheidkundige (MVK), met stageplaatsen en nog een rits andere opleidingen, gedaan. En met succes. Geslaagd en begonnen met werken op 1 januari 2011. Een contract van 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Verlenging gaat helaas wegens interne bezuinigingen niet door. Ben me dus weer ''suf'' aan het solliciteren vanuit een werkende situatie. Resultaat? Wordt je niet vrolijk van. Er lijkt werk genoeg te zijn maar als puntje bij paaltje komt kiezen ze toch ''net even voor die andere''. De sollicitatieteller staat op ca. 150 vanaf april j.l. En i.d.d. heer Waasdorp, hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben 58 and still learning! Zie ook mijn Linkedin profiel : (Klik hier)
Geert-Jan Waasdorp  |   | 
24-09-2012
 | 
20:04 uur
bouwjaar '75
Agnes van Tulder  |   | 
25-09-2012
 | 
17:34 uur
Natuurlijk is het allemaal niet zwart-wit: zelf ben ik na mijn 50-ste werkloos geworden na een reorganisatie en heb alle cliché's ervaren. Vervolgens ben ik na een half jaar iemand tegengekomen met wie ik een eigen bedrijf ben gestart om werkloze vrachtwagenchauffeurs aan een vaste baan te helpen. En hier lopen we tegen de andere kant aan: dat de uitkering inderdaad gezien wordt als inkomensrecht en niet om een periode te overbruggen van de ene naar de volgende baan. En in eerste instantie roept iedereen dat die baan het belangrijkste is. Als ze dan aan het werk kunnen komen de ''smoesjes''. Wij hebben ons speciaal gericht op de oudere chauffeur, om die een steun in de rug te geven. Vaak heel succesvol en iedereen blij. Maar als het dan 2 keer mis gaat reageert de werkgever: jullie vissen in de verkeerde vijver. En is het weer voor heel veel anderen verkeken. Het vervelende is dat je de werkgever nog van zijn standpunt uit, gelijk moet geven. Daarbij opgeteld alle negatieve ervaringen die mensen hebben gehad maar die ook uitgebreid ge-etaleerd worden zal de huidige werkgever niet snel van zijn standpunt afbrengen. Maar we geven niet op! Een positieve, meewerkende en opgewekte houding doet vaak wonderen!
Denkernieteensaan  |   | 
28-09-2012
 | 
00:06 uur
Verhuizen? Ik heb 8 jaar op de wachtlijst moeten staan voor het flatje waar ik nu al 10 jaar in woon.Ben 59 + en stel dat er wel een baantje voor mij zou vrij komen 200 kilometer hier vandaan bijvoorbeeld,dan is aan woonruimte komen een heel groot probleem. Overal heb je wachtlijsten voor sociale woningen. Een woning ergens anders krijg je niet zomaar. Er heerst nog steeds gebrek aan betaalbare woonruimte in Nederland.En mijn vrouw die wel een baan heeft moet dan haar baan opgeven of we moeten scheiden. En een vaste baan sit er niet meer in. Allemaal van die tijdelijke uitzend flut baantjes.
Miriam Dragtsma  |   | 
27-11-2012
 | 
07:41 uur
Overall doet me deze discussie sterk denken aan het oude Hollandse tegeltje...Werk om te leven..Leef niet om te werken..
Ik snap dat het vanuit mijn uitkeringssituatie 'makkelijk'is om te kunnen schrijven, daarbij komt dat mijn man werkt en dat we het samen op die manier redden.
Ik doe nu vrijwilligerswerk, soms met, soms zonder onkostenvergoeding, maar het bevredigt enorm.
Ook de werkdruk van moeten presteren lijkt er vanaf, misschien een kleine, juffige tip, roeien met de riemen die je hebt (mits er natuurlijk riemen zijn)
Voor een ieder die dit leest, heel veel succes op de loopbaan'tocht'....
John van der Poel  |   | 
19-06-2013
 | 
16:08 uur
Hoezo geen discriminatie op basis van leeftijd.
Ik ben zelf lid van een netwerkgroep 55+ van hoger opgeleiden in Leiden en geen enkel lid is in de laatste twee jaar aan het werk gekomen.

De tweede tip die Geert-Jan W. geeft m.b.t. Pensioenen maken 50-plussers duur is in mijn oordeel impliciet een vorm van leeftijdsdiscriminatie!

Maar lees ook eens de volgende punten:
Arbeidsmarktdeskundige Klaske Sinnema van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe: “Het bedrijfsleven in de regio Holland Rijnland zit in een omslagfase. Ondernemers proberen te anticiperen op de grote vergrijzingsgolf. Ondernemers doen nu al hun best om jonge medewerkers te werven en tegelijkertijd personeel dat ouder is dan vijftig jaar te ontslaan. Daarmee drukken zij hun personeelskosten en stellen zij tegelijkertijd de toekomst van hun bedrijf op de lange termijn veilig”. Lijkt mij een duidelijk geval van selectie en discriminatie op leeftijd.

De werkgevers hebben ook een verantwoordelijkheid als het gaat om langer doorwerken van hun oudere werknemers. Een van de resultaten uit een studie van het NIDI ( Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut in Tilburg) is de volgende:
“Langer doorwerken heeft voor werkgevers nog nauwelijks prioriteit. Hun beleid is weinig activerend en motiverend en ze hanteren een dubbele moraal. Twee derde verwacht dat werknemers de komende tien jaar langer doorwerken, maar slechts één derde denkt dat dat ook in hun eigen bedrijf gaat gebeuren”. Ik zou bijna gaan denken aan het ‘nimby’ syndroom (not in my back yard).

Ik zou graag zien dat alle betrokken partijen (werkgevers, overheid, bonden en werknemers) komen tot een gebalanceerde en genuanceerde kijk op en aanpak van de arbeidsmarktproblemen voor 55-plussers. Er zouden dan geen vooroordelen bestaan maar er zijn helaas meer dan genoeg barrières opgeworpen die het haast onmogelijk maken om als 55-plusser weer aan de slag te komen. Het maakt niet uit of je de opleiding, ervaring, competenties bezit want je leeftijd doet je uiteindelijk de das om.
Er wordt nu veel ‘menselijk kapitaal’ vernietigd terwijl juist alle beschikbare arbeidskrachten nodig zijn in de komende jaren. De nieuwe pensioenregels verplichten een ieder langer door te werken (tot 67 jaar) en de 55-plussers van nu willen hun bijdrage ook blijven leveren maar krijgen daar simpelweg in te veel gevallen de kans niet meer toe.
Ron van der Velde 58 jaar  |   | 
6-10-2013
 | 
14:32 uur
Met belangstelling uw reactie's gelezen. Gemiddeld 18 sollicitaties per week vanaf sept 2012 tot aan okt.2014. Laatste drie maanden CV per job aangepast. Via Uitzendburo,E-mail.Twitter, computer, schriftelijk en gewoon mondeling gesolliciteerd. Maar toch wist men altijd dat mijn profiel niet aansluit of dat er betere kandidaten zijn. Verbluffend. Ik ben een ervaren Inkoper-Verkoper Internationaal gewend om leiding te geven maar ben niet geschikt als magazijnmedewerker met 1356,00 euro salaris.
Na drie weken ontslag ivm inzakkende orderportefeuille.
IK DENK DAT IK HENK KROL 50+ GA STEMMEN Oeps kan ook al niet meer. SP dan ???

Mvg,

Ron van der Velde
Karin  |   | 
6-10-2013
 | 
20:47 uur
joh, Ron van der Velde, stop met die serieuze solliciataties. stuur voor de vorm elke maand de vereiste hoeveelheid sollicitaties de deur uit en geniet van je vrije tijd. doe online leuke cursussen, ontmoet leuke mensen en neem het ervan. de werkgevers worden op geen enkele manier aangesproken. het is een volkomen ongelijke strijd die bij voorbaat al verloren is. jouw tijd komt nog wel hoor, maar nu even niet. nogmaals: geniet!!!
Hans Goedhart  |   | 
7-10-2013
 | 
01:20 uur
Uiteindelijk kan ik cq voel ik me nu weer nuttig bij Humanitas Hoogezand.Met mede collegae vrijwilligers helpen wij mensen, die om wat voor reden dat ook, er financieel/administratief een puinhoop van hebben gemaakt.Geen enkele instantie helpt die mensen..geen gemeente geen GKB geen maatschap.werk.Niemand helpt die mensen de boel op de rit te krijgen en te houden voor het echt te laat is..Zo....kan ik toch mijn ervaring delen en...het helpt ook voor mijn eigen ego.Solliciteren doe ik niet meer.Ik heb alle smoezen al gehoord en denk nu..ze doen maar.Het raakt me niet meer.Dus lotgenoten..maak je nuttig en denk daarbij....nee dat zeg ik niet :-)
Mar  |   | 
7-10-2013
 | 
12:06 uur
50-plussers zijn niet bereid te verhuizen? Belachelijke stelling zeker als je partner een goede baan heeft om dan te ''moeten'' verhuizen.
Het feit blijft dat je als 50-plusser met zoveel ervaring, flexibiliteit, met plezier willen werken en kennis, gewoon niet aan de bak komt omdat men denkt goedkoper uit te zijn met een jonger iemand.
Mijn aanbod twee weken, zonder verplichting en of betaling, mee te draaien in een bedrijf wordt niet eens gewaardeerd......
Minder loon is voor mij geen enkel probleem maar iemand daarvan overtuigen lukt niet eens!
Voor mij is netwerken de beste optie en ik wacht af, mijn tijd komt wel weer, nu geniet ik van mijn vrije tijd na 40 jaar hard werken.


Justin Frederiks  |   | 
7-10-2013
 | 
20:16 uur
Ik ben 60 jaar oud en al bijna 2 jaar werkloos. Maar gelukkig zag ik net in het nieuws dat minister Lodewijk Ascher 67 miljoen beschikbaar stelt om werklose 55 plusser in de volgende 2 jaar aan een baan te helpen. Dat is toch fantasties nieuws. Dat betekent dat ik ook op laatst een volwardige baan krijg...hoera! Dat laat zien dat de crisis dus bijna voorbij is...Klaas Knot zei het ook al vandaag...Ik ben zo blij zo blij zo blij...ik kijk er zo na uit om weer aan de slag te mogen. Mijn vertrouwen in dit kabinet was dus niet voor niks...ik wist wel dat Mijnheer Rutte en mijnheer Samson mij niet in de steek zouden laten. Ik blijf dus op de VVD stemmen want daar ligt de toekomst voor mij en alle werklose mensen. Zo blij dat we nu weer een mooie toekomst tegemoet gaan, een toekomst van welvaart en geluk.
Angela  |   | 
17-03-2014
 | 
00:38 uur
Op mijn 52e kreeg ik te horen dat om bedrijfseconomische redenen er geen gebruik meer van mijn diensten zou worden gemaakt. En dan zit je thuis. Vreselijk. Ik ben geen huisvrouw die haar voldoening uit het ramen zemen haalt, ik hou niet zo van sherry drinken met de buurvrouw, vrijwilligerswerk doe ik af en toe in de avonduren, een hobby is pas leuk als ik 's avonds (na het werk!) mij even lekker wil ontspannen. Kortom: ik werd er niet vrolijk van! Niet iedereen kan genieten van verplichte vrije tijd, hoezeer je het ook probeert.
Dus: solliciteren, solliciteren, solliciteren. En evenzoveel afwijzingen ontvangen: ''uw profiel sluit niet aan'', ''overgekwalificeerd'' of gewoon ''de keuze is niet op u gevallen''. Natuurlijk staat er nergens dat ik te oud zou zijn!
Vorige week mijn eerste sollicitatiegesprek (niet via social media maar via een ouderwetse vacature) na 3 maanden en warempel: afgelopen vrijdag werd ik gebeld dat de keuze op mij was gevallen.
Ik heb me goed, heel goed voorbereid op dit gesprek. Alle mogelijke vragen/antwoorden van tevoren bedacht en voor de rest gewoon lekker mijzelf gebleven.
Er zijn dus nog banen voor 50 plussers, ervaring wordt wel degelijk gewaardeerd dus er is hoop! Misschien ben ik wel een geluksvogel, ik besef me maar al te goed dat er ook mensen zijn die lange tijd werkloos zijn en zich suf solliciteren maar houd vol: het kan!

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10