zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Investeren in duurzame groei leidt tot meer winst en lagere kosten

19 oktober 2010 - Bedrijven die investeren in duurzame groei realiseren hogere winstmarges, omdat de productie van duurzame producten goedkoper is dan conventionele producten en forse besparingen worden gerealiseerd in energie- en watergebruik en het reduceren van de CO2-uitstoot.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Corporate Responsibility in the Boardroom’ van het Atos Consulting Trends Institute. In het onderzoek komen koplopers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan het woord over de aanpak en resultaten van duurzame groei. Zonder uitzondering benadrukken deze ‘frontrunners’ dat hun strategie op het gebied van duurzaamheid heeft geresulteerd in betere bedrijfsprestaties. Drijfveren, aanpak en resultaten
Het onderzoek is gebaseerd op 23 interviews met het topmanagement van vooraanstaande Nederlandse bedrijven in uiteenlopende sectoren. Variërend van multinationals tot non profit-organisaties en van elektriciteitsleveranciers en telecombedrijven tot afvalverwerkers, tot een koffieteler en een bierbrouwerij. "Het onderzoek biedt inzicht in de drijfveren, aanpak en resultaten van koplopers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ter inspiratie van bedrijven die nog onderweg zijn in hun groei naar duurzame volwassenheid", vertelt Tom Dogterom, Principal Consultant van Atos Consulting. "Deze kopgroep is erin geslaagd kernactiviteiten te verbinden met duurzame doelstellingen. Met betere bedrijfsprestaties als tastbaar resultaat." 

Hogere marges, meer efficiency en kostenreducties
Zo benadrukken de meeste bedrijven dat de waarde van duurzame producten groter is dan traditionele producten. "Vrijwel alle deelnemers realiseren hogere winstmarges door te investeren in duurzaamheid", aldus de thought leader sustainability Dogterom. "Zo levert duurzame groei geld op in termen van kostenreducties en een groeiend marktaandeel van groene producten. De kosten aan de inkoopzijde dalen, de efficiency neemt toe en de verkoopwaarde van producten stijgt. Zo is 75 procent van producten die op basis van nieuwe duurzame criteria opnieuw worden ontworpen goedkoper in productie. Het rendement van duurzame gebouwen is dankzij forse besparingen op energie en watergebruik zestien procent hoger dan conventionele gebouwen." 

Drijfveren
Uit het onderzoek blijkt dat de CEO’s van de koplopers overtuigd zijn van het feit dat er iets fundamenteel moet veranderen om de voedsel- en grondstoffenschaarste en de klimaatverandering het hoofd te bieden. Als belangrijkste oorzaak noemen zij de groei van de wereldbevolking, de enorme groei van het bruto nationaal product en de stijging van de welvaart. Dogterom: "Als de huidige productwijze wordt voortgezet, lopen de ecologische en economische systemen onherroepelijk vast. Gemeenschappelijk is de overtuiging dat het zo niet door kan gaan. Sommige bedrijven geven hieraan invulling door eerst in kaart te brengen welke negatieve milieueffecten het gevolg zijn van de eigen bedrijfsvoering om vervolgens hun organisatie te transformeren naar verantwoorde groei. Samenwerking binnen de keten - tussen leveranciers, partners en klanten - is hierbij volgens een grote meerderheid onvermijdelijk." 

Inkoopbeleid
Zo is bij het inkoopbeleid de rol van belang die leveranciers kunnen spelen bij het verduurzamen van processen. Vaak verwijzen de bedrijven naar het belang van co-creatie als synoniem voor het gezamenlijk ontwikkelen van oplossingen met hogere duurzame waarde. "Kennis delen is een belangrijk ingrediënt voor het in open source ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. De waarde hiervan wordt niet langer uitsluitend uitgedrukt in geld, maar in de toegevoegde waarde voor mens en milieu: People, Planet en Profit," benadrukt Dogterom. Veel bedrijven doen onderzoek naar hoe hun leveranciers kunnen bijdragen aan het ‘vergroenen’ van hun processen. "Vaak gaat dit gepaard met een proces om het aantal vaste leveranciers te beperken en partnerships aan te gaan met een selectief aantal vaste leveranciers. Investeren in duurzaamheid vraagt een inspanning die alleen beloond wordt door een langdurige en stabiele samenwerking. Dit resulteert in betere prestaties van leveranciers waarvan de opdrachtgever de vruchten plukt." 

Investeren in een duurzame organisatie
Het welslagen van duurzame groei valt of staat met het creëren van draagvlak binnen organisaties. De medewerkers dienen het beleid te omarmen om het verschil te kunnen maken. De interne communicatie is bij veel bedrijven gericht op de middenlagen van het management met als doel medewerkers te betrekken bij het veranderproces. Zij stellen vast dat dit zeer positieve gevolgen heeft voor de cultuur in de organisatie. Gemiddeld zijn medewerkers meer tevreden en voelen zij zich sterker verbonden met de organisatie. Dit levert besparingen op in termen van ziekteverzuim en een stijging van de productiviteit. 

Rapporteren over duurzame groei
De koplopers concluderen unaniem dat het noodzakelijk is concrete doelen te stellen en de voortgang hiervan te meten op basis van heldere KPI’s. Vrijwel alle organisaties beschikken over managementsystemen voor kwaliteit, veiligheid en milieu. De meeste ondernemingen leggen over hun duurzame prestaties verantwoording af in maatschappelijke jaarverslagen op basis van de normen van het Global Reporting Initiative, dat in 1997 op initiatief van de Verenigde Naties in het leven is geroepen. Het duurzame karakter van producten en diensten wordt nu vooral zichtbaar gemaakt door labels. Van Fair trade, het FSC-keurmerk en Energy Star tot certificaten als ISO 14001 en de CO2-prestatieladder. Steeds meer bedrijven verrichten echter zelf onderzoek naar de specifieke productkenmerken op CO2-uitstoot of energiegebruik. In de toekomst gaan algemene labels en normen steeds vaker vergezeld van concrete cijfers om de duurzame prestaties van producten of diensten eenvoudig te vergelijken.

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Bedrijfsleven wil groter belastingvoordeel bij groen investeren
 Marketeer heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel
 Wie niet duurzaam onderneemt, zet toekomst op het spel
 Jonge professionals voor duurzaamheid
 
 
reacties
 
Civile  |   | 
19-10-2010
 | 
11:18 uur
In de IT gelden een aantal 'wetmatigheden' die overduidelijk nog lang niet bij vele CFO, CTO, CFO's bekend lijken te zijn. Zelf niet bij allen die in de IT werkzaam zijn.

Die wetmatigheden zijn prachtig, ik noem u er enkelen.

Voorspelbaarheid

Er is vrijwel geen enkele discipline te bedenken die zo voorspelbaar en schaalbaar is als de IT

Duurzaamheid

Er is geen enkele discipline te bedenken die zo duurzaam is als de IT. Immers, de IT producten producenten oen niets liever dan solide ontwikkelen om klanten te behouden

IT Diensten

Dit is een hoofdstuk apart. Vele die zich met IT diensten en ondersteuning bezig houden, kennen veel van de IT wetmatigheden niet, laat staan dat ze u duidelijk kunnen maken wat duurzaamheid is. Dat is heel jammer wat eerder gaf ik u al aan waarom de IT zo duurzaam is.

IT ondersteunend???

IT is allang niet alleen ondersteunend meer. het is Strategisch. Voor die managers die dat nog steeds niet in wil zien. In tal van zaken, vandaag de dag, is IT onontbeerlijk en niet ondersteunend alleen.

IT streeft naar steeds goedkopere methodieken en systemen om duurzaam te kunnen zijn en kosten effectief. Er is vrijwel geen enkele discipline te bedenken waar je zo eenvoudig de kosten kunt becijferen en dus ook naar alternatieven te onderzoeken, dan de IT

Hebben we het over duurzaamheid? Dan moet je eens naar een goed ingeregelde IT kijken en misschien kom je tot de ontdekking hoe je ook duurzaam tegen je zaken en taken kunt aankijken. Veel van die wetmatigheden die in de IT gelden, gelden namelijk ook elders in het bedrijfsleven.

Atos hier, maar whats new?, preekt natuurlijk graag voor eigen parochie. Maar je behaalt het hoogste rendement wanneer de eenvoudig en met common sense, weer eens terug keert naar hetgeen de IT eigenlijk is. Namelijk een bijzonder product en methodiek om het leven zakelijk aanzienlijk te veraangenamen maar bovenal, nog meer en beter te incorporeren in de business.

Dat uitdragen geld ook voor Atos, als ze natuurlijk business willen genereren.
Bedenk altijd, Simpel, Simpeler, Simpelst, juist in de IT.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10