zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Zes tips voor CIO’s om milieubewuster te werken

3 maart 2010 - Ondanks de wereldwijde economische recessie blijft groene IT een toenemende zorg bij internationale organisaties. De IT-sector is verantwoordelijk voor twee procent van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Een groot deel hiervan is afkomstig van IT-apparatuur die onnodig wordt gebruikt binnen organisaties. Groene IT kan bedrijven hiermee helpen.

In de Benelux wordt er veel gepraat over groene IT, maar het ontbreekt vaak aan expertise op dit gebied om serieuze stappen te maken. Het is echter eenvoudig om voorbereidende stappen zoals hardwareconsolidatie of de verlaging van energiegebruik te laten mislukken, vanwege tijdgebrek of managers die de voordelen ervan niet inzien. In dat geval lijdt niet alleen het milieu onder de situatie, maar missen CIO’s een mooie kans om bij te dragen aan iets dat groter is dan het automatiseren van weer een proces. Tips
Cognizant geeft een aantal tips die CIO’s kunnen helpen hun organisaties milieubewuster te maken.

1. Zet u persoonlijk in
Een organisatie groener maken kan op persoonlijk vlak veel voldoening geven in de carrière van een CIO. Als een organisatie een duurzaamheidsmanager of een vicepresident voor milieuzaken heeft, ondersteun deze dan waar mogelijk of onderneem zelf actie. De organisatie kan ook een vooraanstaande rol spelen door bijvoorbeeld op verschillende functionele gebieden te werken aan veranderingen. Het kan bijvoorbeeld workshops, evenementen, mailers, blogs en posters op het gebied van klimaatverandering en koolstofmeting ondersteunen.

2. Ontwikkel uzelf en de medewerkers op het gebied van milieu
Zonder kennis te hebben van het World Resources Institute’s Green House Gas Protocol, ’s werelds meest gebruikte instrument door overheden en managers, kan de CIO niet verder. Het GHG Protocol beschrijft hoe de carbon footprint van een organisatie wordt berekend. Het is essentieel om te weten wat je probeert te verminderen; dieselverbruik in generatoren, uitstoot van koelapparatuur, reductie van ingekochte elektriciteit etc.

3. Organiseer workshops
Kijk samen met het infrastructuur- en applicatieteam naar de IT-opslag en de IT-levenscyclus om te kijken op welke gebieden de carbon footprint verminderd kan worden. Onder IT-opslag vallen onder andere applicaties, hardware, netwerken en het datacenter. Voor wat betreft de levenscyclus kan er gekeken worden naar architectuur, inkoop, implementatie, activiteiten en afsluiting en verwijdering van productiesystemen.

4. Betrek ‘groen’ in de algemene IT-strategie
Richt de IT-strategie op de algemene doelstelling: het effectief inzetten van menselijke, bedrijfs- en natuurlijke hulpbronnen. Dit zal leiden tot het vereenvoudigen van processen voor verbetering van de productiviteit, het doorvoeren van meetbare efficiencyverbeteringen en het ondersteunen van bedrijfsgroei op een verantwoorde en duurzame manier door het verlagen van de consumptie en de impact op het milieu.

5. Integreer groene projecten in het IT-portfolio
Bepaal samen met uw medewerkers welke groene projecten moeten worden toegevoegd aan het projectportfolio. Denk daarbij aan initiatieven als: videoconferencing, datacenter- en hardwareconsolidatie en een toenemend gebruik van ‘thin clients’. Ook de-duplicatie van opslag, evaluatie van de milieuvriendelijkheid van het elektronisch afval- en aankoopbeleid en het gebruik van methoden om de milieuverantwoordelijkheid te verbeteren komen hiervoor in aanmerking.

6. Overwin uitdagingen
Laat u niet uit het veld slaan door uitdagingen onderweg naar een groenere organisatie. De vier meest voorkomende zijn:
• Meting: veel IT-organisaties en datacenters hebben niet de juiste instrumenten om de impact van hun inspanningen te meten. Zo is het bijvoorbeeld nodig om gebouwen en datacenters uit te rusten met extra elektronische meetinstrumenten en een dashboard om real-time het energieverbruik en de Green House Gas-score af te lezen.
• Evaluatietijd: het kan zes tot negen maanden duren om virtualisatiesoftware en thin clients te evalueren. Zorg ervoor dat er voldoende tijd is om de architectuur aan te passen en een solide implementatieplan te ontwikkelen. Dit zorgt voor minder teleurstellingen achteraf.
• Vervangingstermijn van hardware: zelfs als er energiezuinigere apparaten of architecturen beschikbaar zijn, moeten oude systemen niet te vroeg worden weggedaan. Ook dat is slecht voor het milieu.
• Financiën: de meeste groene IT-projecten behalen goede resultaten op het gebied van CO2-reductie; de return on investment-resultaten kunnen een uitdaging zijn voor echt grote investeringen, zoals wind- of zonne-energie. 

Verandermanagement

Tot slot, een organisatie die groene IT volledig wil integreren zal verandermanagement moeten plannen, aangezien het nogal wat voeten in de aarde heeft. De methode voor het doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie is hetzelfde als het over duurzaamheid gaat. Mark Greenlaw, CIO van Cognizant: "Het begint met het aanwijzen van personen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor veranderingen. Goede middelen om mee te starten zijn onder andere het ontwikkelen van vaardigheden en kennis op het gebied van verandermanagement door training en opleiding. Ook het ontwikkelen van methodes voor het behoud van verandering door middel van meetinstrumenten, beloningen en bevestiging zijn hiervoor geschikt. Een meerderheid van bedrijven wordt geconfronteerd met nieuwe eisen ten aanzien van veranderingen. CIO’s moeten samen met hun teams nagaan hoe de vaardigheden die zij hebben ontwikkeld door IT-implementaties kunnen worden toegepast buiten het IT-domein."

 
 Doorsturen   4 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Groene IT: veel geschreeuw, weinig daden
 Groene ICT groeit door crisis
 IT-manager wil best 'groen' zijn
 Biggest improvements 2009: bonusaanpak, Obama en milieubewustzijn
 
 
reacties
 
Civile  |   | 
3-03-2010
 | 
12:57 uur
Groene IT. Het zet je aan het denken. Is er zoiets als groene IT of hebben we nu weer een nieuwe hype te pakken? De IT verantwoordelijk voor 2% van de totale uitstoot.[???] Hoe moet dit worden bezien? Hoe heeft men dit in vredesnaam gemeten? Even voor de goede orde, de ratio bedrijf IT vs privé IT is 40 - 60. Dit betekend dat meer dan de helft van het IT park thuis staat.

dus als je je al ergens op zou willen richten dan zou het voornamelijk de gehele IT moeten zijn en dat kan wat mij betreft zakelijk het beste worden aangevlogen. Het gaat hier immers om een collectief bewustzijn.

Zakelijk kun je IT nu eenmaal niet groen maken. Laten we daar helder in zijn. Wat je wel kunt, en de IT is daar nu eenmaal voor gemaakt, is besparingen bewerkstelligen, iets wat in de praktijk maar moeizaam tot stand lijkt te komen.

Waar kun je die besparingen dan bewerkstelligen?

1. Bewustzijn van de gebruik[st]er

In de organisaties waar ik heb geacteerd ben ik er slechts twee tegen gekomen die werkelijk werk hadden gemaakt van het bewustzijn van de individu. Simpele en heldere instructie boekjes met heldere regels. Waar is de IT voor? Hoe ga je ermee om, wat het verschil tussen thuis IT en werk is. Do's en don'ts, in een klein boekje vervat, naast elke pc.

Denk bijvoorbeeld alleen maar aan het feit dat niet iedereen zijn pc afsluit als die naar huis gaat, en nog vaker de monitor niet uit zet.

2. Corporate besparingen meteen

Bij elke economische neergaande beweging zie je dat er in de IT meteen als eerste rucksichtlos wordt gesneden. Daar wordt dan ook niet moeilijk over gedaan ..... waar het de overdrijving betreft. Vaak zijn het NON IT managers die het botte mes hanteren, vaak gespeend van elke vorm van kennis van de IT.

Hier rijzen dan meteen eigenlijk twee vragen. Hadden we als organisatie wel AL die mensen nodig die we nu wegsaneren?

De tweede is dan meteen ..... hoeveel werk blijfter liggen en zal zich opstapelen. In beide gevallen wordt er niet eens gekeken naar termijn maar de onmiddellijke besparing. Omdat dat zo mooi oogt en bekt.

3. De paperless Office

Dit intiatief is niet nieuw en wordt door ondergetekende graag uitgedragen. Immers, het woud aan papier en papier productie kan juist met 80% worden teruggedrongen. Want daarvoor is er nou juist de KA IT. Ook dit is een bewustzijns verandering onder ALLE lagen van de organisatie, niet alleen bij een CIO of een CITO.

4. De gevaren van het nalaten van bepaalde maatregelen.

Net zoals het aan laten staan van de energie verslindende standby knop van de TV, is er ook het gevaar van een monitor die aan blijft wanneer men naar huis gaat. Ach, het is maar van de zaak, hoort men ze denken. Wie hart heeft voor zichzelf, heeft ook hart voor de zaak, en andersom.

5. De uiteindelijke technische IT inrichting

Ook hier valt veel winst te halen door eens te kijken naar de technische kant van het verhaal. Niet alleen de PC's wellicht maar meer nog het serverpark. In een ander artikel werd er gewezen naar virtualisatie, iets wat op zich wel leuk klinkt, maar beslist niet voor elke organisatie op gaat. Zo moet men ook eens kritisch durven te kijken naar de technisch staat van het gehele netwerk.

Met name op het gebied van de energie zou daar zeker winst kunnen worden behaald. Al naar gelang de grootte van de organisatie kun je al gauw spreken over een rendement van enle;e duizende euri tot tonnen tegelijk op maandelijkse basis.

Om maar 'Groen' te roepen lijkt me persoonlijk weinig zinvol. Immers, die twee procent waar over wordt is uiterst discutabel en iedereen heeft de buik al aardig vol van de malversaties die de heren en dammes 'wetenschappers' en politici stompzinnig hebben weten uit te kramen het voorbije decenium. Nee wat dat betreft hebben Gore, Cramer, Balkenende, Bos, Verhage en consorten de belastingbetaler vele miljarden uit de zakken geklopt en zich stompzinnig door leugenaars laten ringeloren.

Niemand van bovengenoemde die dan ook één moment het boetekleed durft aan te trekken en de belastingbetaler verontschuldigingen aanbied. Zo laf is het dan ook wel weer. Tenminste, ik durf me dergelijke kwalificaties hier wel aan te meten in gebruik.

Het heeft niets te maken meer met Groen maar alles met waar de IT nu uiteindelijk voor is ontwikkeld. Het bewerkstelligen van aanzienlijke besparingen. Dat dit wellicht het millieu dan vervolgens ook nog een beetje ontyziet, dat is dan alleen maar meegenomen, maar meer niet.
Bert van Tol  |   | 
7-03-2010
 | 
11:06 uur
Groen handelen, wanneer 'handelen' we groen?
Op dit moment sta ik voor de beslissing om bij een bedrijf nieuwe (energiezuinige) computers te plaatsen. Het 'oude' materiaal is financieel gezien volledig afgeschreven, dus boekhoudkundig mogen ze vervangen worden.
Omdat ze in een virtuele omgeving werken is het prima mogelijk om te gaan draaien op het energiezuinige platform Intel Atom.
De praktijk zou zijn dat de oude apparaten na een schoonmaak-actie naar de vuilstort gaan ..
Er komt nu echter een andere vraag naar voren.
Dat is de vraag 'welke uitkomst krijg ik wanneer we de energiebalans opmaken?'
Meestal wordt bij milieuvraagstukken niet verder gekeken dan onze neus lang is. Wanneer we echter een energiebalans opmaken, dan moeten we kijken naar de lifecycle van een product. En die lifecycle begint bij het verwerven van de grondstoffen waaruit een product is gemaakt en eindigt wanneer het product volledig gerecycled is naar weer nuttige grondstoffen waaruit nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Milieutechnisch is het dus maar de vraag of we vooruitgang boeken wanneer we bij dit bedrijf nieuwe apparatuur gaan plaatsen omdat de oude (nog goed functionerende) apparaten financieel/fiscaal zijn afgeschreven. Om u de vergelijking duidelijk te maken; een auto heeft tijdens zijn ontwikkelings- en productieproces meer energie gekost dan hij gedurende zijn 'leven' zal gebruiken .....
De energiebalans, voor zover ik weet ooit ontwikkeld door de intelligente mensen van de club van Rome, begint bij het verwerven van grondstoffen en eindigt bij de terugkeer van het product tot grondstoffen en wanneer je die balans opmaakt, heb je een werkelijk beeld of je milieutechnisch goed bezig bent ....
Het vraagt dus wat meer dan het oppervlakkige denken wat je vaak ziet bij keuzes die gemaakt worden ten aanzien van 'groen' denken.
Cees  |   | 
29-03-2010
 | 
09:16 uur
Groen handelen, denken of doen?
Groen is een hype van langdurige aard. Tenslotte lijkt alles er op dat onze energiebronnen op raken. Zelfs Shell roept al enkele jaren dat het anders moet en dat we ijverig moeten zoeken naar alternatieven voor onze fossiele brandstofvoorraden.
De huidige alternatieven worden in vooral Nederland gesanctioneerd, de biodiesel industrie is inmiddels afgeschoten. Andere alternatieven zoals wind – of zonne-energie zijn kostbaar. Windenergie is niet duurzaam maar oogt leuk. Waar is de windmolen die zichzelf terugverdient voordat de apparatuur is afgeschreven?
Zonne-energie, de PV panelen, leveren onvoldoende energie voor diegene die dergelijke panelen aanschaft waardoor hij/zij afhankelijk wordt van de energiemaatschappij. Terugleveren van de overdag opgewekte stroom moet via een extra metertje en veroorzaakt transportkosten…
Blijft nog een politieke wijze van groen handelen over, ook een leuke hype. Als ik veel energie verbruik of enge stoffen uitstoot kan ik groene certificaten kopen waarmee in een heel ver land misschien wel boompjes worden gefinancierd.
In eerdere epistels worden zaken aangehaald om het groener maken van IT te voorkomen omdat de sector slechts een minimaal aandeel heeft in de totale uitstoot. Deels kloppen deze beweringen echter vanuit de IT kunnen best een aantal zaken gefaciliteerd worden. Zuinige werkplekken, door de inzet van thin clients, kan voor een grote organisatie veel opleveren. Zo heb ik mijn bank, een groene club bij uitstek, voorgesteld om alle clients die ze nu hebben staan binnen de vestigingen (zo’n 3000 stuks) te vervangen door thin clients.
Alleen al op energiegebeid valt daardoor een besparing te realiseren van ruim Euro 200.000 per jaar! Helaas zal een dergelijk voorstel wel weer onderuit gehaald worden om het ‘niet past’ binnen de architectuur of zo…
Daarnaast zal er, zoals ook de eerdere schrijver aangeeft, een belangrijke omslag moeten plaatsvinden in de gebruikers cultuur. Het ‘paperless office’ komt maar niet van grond, het op duurzaam papier gedrukte boekje met richtlijnen voor gebruikers wordt maar niet gelezen. Werkprocedures - en methodieken gaan nog steeds uit van het veelvuldig printwerk (ondertekenen van documenten / facturen enz.).
We hebben gezamenlijk nog een weg te gaan. Duurzame inrichting van onze IT bunkers heeft al geleidt tot besparingsmogelijkheden die oplopen tot ca. 40% energiereductie. Ik denk dat hier nog veel te halen valt door toepassing van nieuwere technieken zoals koeling en energieconsumptie van onze servers en processoren.
Verder zijn met simpele maatregelen de vergeten stand-by knopjes enzovoorts te ondervangen door gebruik te maken van tijdschakelaars en andere stroomafsluitende voorzieningen (worden nog gesponsord ook door Senter Novum).
Kortom , groen denken of groen doen?

Cees Corbijn
www.corbijnconsult.eu
Civile  |   | 
29-03-2010
 | 
10:13 uur
Laten we wel zijn. De millieu terroristen, de zogenaamde 'wetenschappers', incompetente en impotente ambtenaren en politici, en iedereen die ons wat aan te smeren heeft, kweelt op leugens gebasseerd groen.

De liegende wetenschappers die niet weten hoe ze zich nu moeten draaien nu uit is gekomen hoe legenachtig en minderwaardig zij zich hebben gedragen in de voorstelling van zaken waar het de teloorganf van het totale millieu aan gaat.

Millieu terroristen, mensen die klaarblijkelijk geen normen en waarden van huis blijken te hebben meegekregen want te vuur en te zwaard zult gij zich aan hen onderwerpen, zo is de boodschap. Zonder zich wetenschappelijke rekenschap te kunnen geven van hetgeen ze mee bezig zijn. Een kleine zeldzame rat is al voldoende om miljoenenkostende planningen om zeep te helpen tenslotte.

Leugenachtige politici die heel populistisch beide voorgaanden na kwelen en najagen in angst dat zij kiezers, aanzien en status verliezen.

onnadenkende leeghoofdige ambtenaren, die ministers en staatsecretaris moeten aangeven blijke zo minderwaardig,. impotent en incmpetent, dat de belastingbetaler en het bedrijfsleven inmiddels miljarden hebben MOETEN betalen voor de terreur van millieu terroristen en slaafs volgende incompetente overheid.

Idiote campagnes die intussen eveneens miljarden heeft gekost, natuurlijk door u en miju betaald als belastingbetaler, die gebaseerd blijken op grove rekenfouten, populistische voorstelling van zaken en bijzonder onwetenschappelijke voorstelling van zaken door wetenschappers die klaarblijkelijk zijn vergeten hoe wetenschap in elkaar steek. Fatsoenlijk rekenwerk schijnen ze al niet meer te kunnen. Maar wel met list, bedrog, oneigenlijke chantage, valsheid in geschrifte hun [on]gelijk overeind blijven houden.

Hier in Nederland heet dat overigens een georganiseerde criminele organisatie. Iets wat de millieu ridders van terreur defensie en de overheid ook zijn verworden.

Immers, als je toestaat wat criminelen uithalen dan ben je volgens de wet medeplichtig en zo verworden ambtenaren en achterlijke politici tot medeplichtigen van criminele organisaties. Zij baseren hun wet en regelgeving graag op het gekrakeel van gelegaliseerde criminelen en verworden die uiteindelijk zelf door de belastingbetaler en bedrijfsleven gelegaliseerd crimineel af te persen. Zo is het uiteindelijk ook nog eens een keer.

Als er een Jacqueline Cramer zo impotent is dat zij meer dan een miljoen aan Nederlands belastinggeld uit geeft om het mogelijk te maken dat een rampspoedzaaier 'Al Gore' hier zijn idiote ongefundeerde, niet wetenschappelijk onderbouwde, krankzinnigheid komt spuien gaat bij mij persoonlijk de knop om.

Heel sec. Ik hoef me niets meer aan te nemen van randdebielen en idioten die zichzelf een bepaalde status aan hebben gemeten en er alles aan doen die voor de buitenwacht op te houden. Veranderd de wereld? Ja hoor. Kijk even simpel. Met een bevolkingsaantal, van 7 miljard op een wereld waar je net 4 miljard kan handhaven???? Wat denk je dat er zal gaan gebeuren? Juist, zet je TV aan en je weet het.

Wat er gebeuren zal? Ach, we krijgen vroeg of laat een rekening gepresenteerd en dat betekend gewoon dat er heel veel mensen en dieren dood zullen gaan. Heel simpel. Dan komt er weer een nieuw balans in het mondiale ecosysteem en een ieder die daar de ogen voor sluiten wil? Prachtig toch? Vooral doen.

Kom niet meer aan met Groen als je wil. Als je grote energie verslindende aankopen wil doen kijk dan gewoon naar de economische solvabiliteit en je budget. Dat is het meest nuchtere wat je momenteel kunt doen en laat je niet langer chanteren door de terreur van 'Groen'. Dan ben je zinvol bezig.

En zo heel eenvoudig is het dan ook nog eens een keer.

RC

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10