zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Geen gepest en lichter werk stimuleren langer doorwerken

6 november 2009 - Voor werknemers van 45 jaar en ouder draagt een goed sociaal klimaat op het werk bij aan langer doorwerken. Intern ongewenst gedrag van collega's of leidinggevende, zoals pesten of intimidatie, verlaagt de motivatie om door te werken tot het 65e levensjaar. Sociale steun van de leidinggevende verhoogt het vermogen om door te werken in de huidige functie.

Bovendien vergroten intern ongewenst gedrag en gebrek aan sociale steun van collega's de kans op voortijdige uitstroom uit werk naar een uitkering (WW, WIA). Investeringen van werkgevers en werknemers in een goed sociaal klimaat op het werk zijn dan ook wenselijk om oudere werknemers te stimuleren om langer door te werken. Werkaanpassingen
Een aanzienlijk deel (40 procent) van de werknemers van 45 jaar en ouder geeft aan dat lichter werk ertoe kan bijdragen dat zij hun werk langer voortzetten. Bovendien verminderen lichamelijk zwaar werk en hoge taakeisen het vermogen om tot het 65e levensjaar door te werken in de huidige functie. Ook in emotioneel belastende beroepen zoals zorgverlener of docent geven oudere werknemers vaak aan dat zij niet tot hun 65e kunnen doorwerken. Werkaanpassingen die het werk minder zwaar maken kunnen daarom bijdragen aan het langer doorwerken van oudere werknemers. 

Gezondheidsklachten
Dergelijke werkaanpassingen zijn vooral van belang voor werknemers met gezondheidsklachten. Werknemers die vermoeid zijn door hun werk (burnout) willen en kunnen niet tot hun 65e doorwerken en lopen een groter risico om voortijdig uit te stromen naar een uitkering. Ook een matige of slechte algemene gezondheid en een arbeidshandicap beperken het vermogen om langer door te werken. Het is daarom van belang dat werkgevers en werknemers zich inzetten voor het bevorderen van de gezondheid van werknemers en zoeken naar passend werk voor werknemers met een gezondheidsbeperking. 

Onderzoeksrapport

Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek naar oudere werknemers en langer doorwerken dat TNO onlangs heeft uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
1. In hoeverre willen en kunnen ouderen doorwerken tot hun 65e levensjaar?
2. Welke factoren beïnvloeden de uitstroom van ouderen uit arbeid?
3. Welke instrumenten zetten bedrijven in om oudere werknemers te behouden?

 
 Doorsturen   5 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Meeste ouderen willen best langer doorwerken
 Langer doorwerken is vaak niet mogelijk
 Pesten maakt meer kapot dan seksuele intimidatie
 Kennisbehoud ICT’ers is cruciaal
 
 
reacties
 
Civile  |   | 
6-11-2009
 | 
09:52 uur
Nou ben ik werkelijk benieuwd wat ons 'heertje' Donner nou van deze uitkomsten vind. Helaas kom ik allereerst in het artikel niet tegen welke maatregelen werkgevers nou in gedachten hebben om uitstroom te voorkomen. Maar dat is even in de marge.

We gaan met zijn allen langer doorwerken vanaf zo ongeveer 2020. We gaan dan twee jaar langer doorwerken, zo is de beredenering van Donner en 'consorten'. Dat is de conclusie, na 9 maanden crisis die accute en drastisch ingrijpen verlangt waar men vanuit de politieke elite nog geen enkele blijk of aanzet toe heeft gedaan.

Immers, al twee kabinetten schermen balkenende en consorten er naar te streven het overheidsapparaat aan te pakken. [Groei + 29% volgens de laatste meting Dec 2008], dus hadden ze de kans te baat genomen dan was die er nu wel.

Het opruimen van overtollig te dure projecten, het invoeren van een binden referendum, waarom niet e burger meteen betrekken bij het democratisch proces??? Vraag je je dan af. Sluit ontwikkelingssamenwerking direct, geld wat je namelijk niet hebt kun je ook niet uitgeven tenslotte.

Sloop meteen ook even Coa en alle gelegaliseerde emotionele chantage van dit kabinet alsof wij verantwoordelijk zijn voor ellende elders in de wereld en ons laten ringeloren asielzoekers op te moeten nemen alsof dat iets zou helpen. Nogmaals opvang in eigen regio vele malen beter en goedkoper, maar ja wat hebben wetenschappers en onderzoekers daar toch over te zeggen.

Zo kunnenw e dus wel even doorgaan maar laten we even bij de maatregelen van Donner blijven. Het artikel geeft al aan dat er grote groepen mensen zijn die dadelijk, ook al willen ze nog zo graag, mentaal niet eens meer kunnen. De reden? Simpel, verharding en verloedering van de samenleving. Een hopeloze blinde incompetente politiek die meer afbreekt dan goed is.

Een land dat overvol is met een scheefgroei aan 'talent' want men begrijpt niet dat yalent klaarblijkelijk steeds verder afneemt met het verer uithollen van het onderwijs, politieapparaat, uitkeringen, privatiseringen van het onderwijs enfin.

Het artikel stelt het denk ik in een juist daglicht. Werkgevers zitten niet te wachten op waardevolle krachten die, wanneer ze de 48/49/50 gepasseerd, plotseling niet meer zouden blijken te voldoen in onze samenleving. Om welke smoes dan ook.

We hebben hier helemaal niet tegen zien ondernemen want inderdaad, je bent 50, staat aan de kant en vervolgens is er niemand die je meer wil hebben. Neen geen klaagzang, volkomen realiteit. Gaan we daar nu de werkgevers voor aansprakelijk stellen of de incompetente politiek die de BV Nederland zo naar de rand van de afgrond hebben laten glijden?

Want essentiële zaken mogen niet meer worden benoemd want je zou er eens iemand mee krenken.
Nederland is aan herstructurering toe. Wat het impotente en incompetente politieke landschap betreft als eerste. Vervang vrachtwagenladingen incompetente politici en niet functionerende ambtenaren, vergeet politiek voor een jaar en kijk eens wat Nederlanders voor elkaar krijgen.

We zetten de EU even in de ijskast, bevrijden ons van een incompetente Donner en consorten, stoppen met 'lullen maar we gaan poetsen'. Werkelijk poetsen. Die managers komen 's avonds thuis en krijgen van moeders de vrouw en kinderen te horen wat er leeft en speelt. Managers zijn gewend zaken bij te stellen zodat het iedereen goed gaat.

Dan zul je zien dat die managers best wel langer gaan werken omdat zij weten wat er speelt en hoe je pragmatisch tot oplossingen komt. En niet. zoals Donner, ergens na 2020, omdat niemand weet wat voor een politiek landschap er is dan en hoe de samenstelling zal zijn van de BV Nederland. Daar zit hem de incompetentie.

Nu ben ik werkelijk benieuwd. Mijn partner zegt net, ach René, zou je dit nou wel doen, dit inzenden? Ja! Ondubbelzinnig ja. Ten eerste weet ik dat Donner, of zijn ambtenaren nooit zo intelligent zijn artikelen en reacties in MOL te lezen, en ten tweede, als er al een ambtenaar is, durft die 'schijnheilige excellentie Donner' er niet op te wijzen. Als derde weet ik nu al dat als Donner dit zou lezen hij het niet eens zal begrijpen.

Het zou ook zomaar kunnen dat hij zich in de reacties van real life zich niet zo kan vinden. at hebben we wel vaker van hem gehoord om iets af te doen wat misschien wel eens hout zou kunnen snijden. Hoe het ook zij, we hebben nog veel werk te verrichten de idioterie van de achtereenvolgende kabinetten ongedaan te maken en het klimaat te verbeteren, met zijn allen. Dus ook die hele waardevolle 50+ ers.

Ik blijf hoopvol.
Jan Heikens  |   | 
8-11-2009
 | 
21:07 uur
Werknemers zouden niet meer ontslagen mogen worden als zij 40 jaar gewerkt hebben, en bij het bedrijf waar het laatst arbeid is verricht gemiddeld een goede prestatie-beoordeling is gegeven. Dit geeft blijk van een goede werk-attitude. Dit is een stimulans om ''op niveau'' te blijven presteren.
Bij eventueel failissement van werkgever zou AOW/pensioen uiterlijk op 65 jarige leeftijd kunnen starten. Na 40 jaar arbeid geen sollicitatieplicht meer.
ton.bosma@home.nl  |   | 
9-11-2009
 | 
11:39 uur
Akzo was 20 jaar geleden al bezig met een ouderenbeleid, toen vond ik dat ook nog eens vanzelfsprekend. De politiek kan zich beter met de echte uitdagingen bezighouden dan rookgordijnen opwerpen. Focus is niet het sterkste punt van onze regering, tenzij de focus anders ligt dan wat ik zou verstaan onder volksvertegenwoordiging. Ik zou liever zien dat ze focussen op werk ipv van doorwerken. Die discussie kan straks gevoerd worden als er weer voldoende werk is. Regeren is vooruitzien. Welnu deze regering zag de crisis (zogenaamd) niet aankomen, toen die er was zou het allemaal meevallen. Nu weet men niet hoe lang die duurt en welke vorm de crisis gaat aannemen. Toch vindt men het prioriteit om alvast de werkende Nederlander eventueel langer te laten werken. Zeer opmerkelijk dat men in den Haag daar mee wegkomt.

Rene Civile  |   | 
9-11-2009
 | 
13:31 uur
@ Ton Bosma

Je stelt het helemaal goed. e laatste decade, zolang we met balkenende en co opgezadeld hebben gezeten, hadden we op veel fronten de wereld economie mee, met een dipje in 2002. Dat we daar zijn uitgekomen had niets te maken met regeren maar gewoon 'common sense' van de motoren van de economie.

We zien het nu weer gebeuren dat onnadenkende incompetente politieke zielen zaken aan het regelen zijn die nergens een rendement op zal leveren of enig effect ressorteert. Dat is het geval bij Donner met zijn aow plannen. ''Neen, voor de relatie tussen werkgevers en werknemers m.b.t. het langer doorwerken moet u niet bij mij zijn. Dat is namelijk de verantwoordelijkheid van deze twee samen.''

In andere woorden hij roept we gaan doorwerken, bij wet te reguleren, maar kijkt niet of dat dan ook gaat gebeuren want wat dat betreft ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de werknemer en niet de werkgever.

''De gevolgen van deze crisis mogen NIET afgewenteld worden op dit kabinet. Dit is een crisis die de burger nog erg lang voelbaar zal blijven.....'' Woorden van een hopeloos incompetente balkenende die geen enkele kaas heeft gegeten van het nemen van regie of enig verantwoordelijkheid. Nee die kritiek 'werpe hij verre van zich.....'

Je ziet in alle geledingen van de politiek, juist die politiek die eensgezind sturing zou moeten geven aan de economie, ten tijde van dit soort tijden, hopeloos falen en door de mand vallen. Waarom denk je dat de PVV plots zo populair is? Die kan alleen nog maar met de mond worden aangevallen zoals je pechthold, donner, bos, balekenende en sinds vandaag Herman van Veen hoort en ziet doen.

Geen van alleen hebben het ook maar een moment over de werkelijke problemen of überhaupt, hetgeen er bij de burger leeft.

Terug naar dit artikel, als we elkaar weer even wat ademruimte gunnen, iets wat aardig schaars aan het worden is in dit overvolle kikkerlandje, dan kunnen we ergens weer aan gaan bouwen maar at betekend dat er eerst hele duidelijke en nationalistische maatregelen moeten worden uitgevoerd.

Oncompromisloos en zeker met oog voor de toekomst van dit land, dan komt ook het samenwerken best wel goed.
ton.bosma@home.nl  |   | 
15-11-2009
 | 
17:37 uur
Onlangs inventariseerde ik de voor mij interessante industrie hier in de regio en kwam thuis van een koude kermis. Zowat alle industrie is verkast of verpietert, De hallen staan leeg het onkruid groeit er weelderig en de ramen zijn ingegooid, hier en daar graffiti en vernielingen. Ik sla de krant open en de laatste interessante bedrijven laten weten mensen te laten afvloeien, te reorganiseren, of verkeren in surseance. In 2010 zou het weer aantrekken voorspellen de deskundigen hier en daar. Het zal echter lang duren voordat er weer voor iedereen die werken wil werk is denk ik. Het is maar de vraag of de industrie die vertrokken is binnen een aantal jaren weer terug komt. En nog steeds is het voor bedrijven mogelijk om met subsidie (ons geld) te verkassen naar het buitenland. (Klik hier)
(Of google even naar package 4growth)
Uiteindelijk zal deze regering niet meer herkozen worden en een flinke puinhoop achterlaten voor de partijen die dan gekozen worden. De vraag is of deze partijen in staat zijn te regeren en bovendien de erfenis op te ruimen. Het zal lang duren voordat alle schade hersteld is. En inderdaad ik ben het helemaal met u eens dat het niet zo slecht gaat omdat het Nederland voor de wind ging en zeker niet omdat er zo’n goede regering zit.
Hoewel ik graag de oppositie hoor, de afgelopen jaren, zie ik ze nog niet orde op zaken stellen als ze regeren kunnen straks.
Het positieve van dit alles is dat mensen als ze de pijn voelen misschien wat minder apathisch worden. Een andere leuke bijkomstigheid is dat straks een heel groot deel van Nederland in de financiële problemen zit en men bij god niet meer zal weten hoe men alle premies en belastingen moet innen. Inmiddels zijn er al een kwart miljoen wanbetalers van ziektenkostenpremies, steeds meer mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen en steeds meer kwijt schelding van belastingen. Ik ben eens benieuwd hoe de regering en het bedrijfsleven dat gaat oplossen. In 2010 zullen steeds meer mensen in de bijstand komen omdat hun ww eindigt met alle gevolgen van dien. Obama heeft al 22 weken extra uitkering toegezegd en hier zullen ze er ook niet onderuit komen om iets te verzinnen om de grote klap op te vangen die nog komt. Wie dat dan weer moet betalen?
Dit is het resultaat van werkgelegenheid verkassen naar lage lonen landen in de hoop dat wij hier een kenniseconomie zouden kunnen opzetten en elkaar diensten kunnen verkopen en producten vanuit China krijgen aangeleverd. Wie daar toen al vraagtekens bij zette werd weggehoond. Nu hebben we niet meer genoeg geld om te overconsumeren, geen werk, geen inkomen en massa’s werkzoekenden en dure premies te betalen. Op de happy few na natuurlijk. De middenklasse verdwijnt nu en een afwezige middenklasse is een eigenschap van een derde wereldland of bananenrepubliek. Maar de industrie ziet nu ook in dat het geen zin heeft om alle werkgelegenheid te exporteren. Het idee was toch al raar, een auto fabriek neerzetten in China om arme Chinezen daar te laten werken om hun eigen auto te kunnen kopen zodat die massaal straks auto rijden en de energieprijzen zo hoog worden dat straks niemand meer de tank volgooien kan en we allemaal stikken in de smog. (kort door de bocht idd)

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10