zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Aandacht voor duurzaam ondernemen is vooral theoretisch

30 juni 2008 - Duurzaam ondernemen is nog maar mondjesmaat ingebed in de strategie en organisatiestructuur van Nederlandse bedrijven en organisaties. 40 procent heeft geen formeel vastgesteld beleid waar ecologische, economische en sociale aspecten van hun bedrijfsvoering bij elkaar komen.

Dit blijkt uit de Duurzaamheidbarometer van PricewaterhouseCoopers (PwC). Bovendien kent meer dan de helft (52 procent) van de organisaties geen geformaliseerde functie die zich specifiek richt op duurzaam ondernemen. PwC ondervroeg 165 spelmakers (directeuren, managers, CSR-officers en ander beleidsverantwoordelijken) werkzaam bij zowel bedrijfsleven, overheid als NGO's. Aandacht

De resultaten zijn opvallend omdat 81 procent van de respondenten stelt dat de aandacht rond duurzaam ondernemen de afgelopen twee jaar wel degelijk is toegenomen binnen hun organisatie. Bij 60 procent blijkt deze toegenomen aandacht uit de strategie, bij 46 procent uit de gedragscode en bij 45 procent uit de meetbare doelen die zijn opgesteld. De toegenomen aandacht vertaalt zich zelden in het aanvragen van subsidies voor innovaties en aanpassingen (dertien procent), aantrekken van adviseurs (negentien procent) en het aanpassen van (IT-)systemen om ook daadwerkelijk duurzaamheidprestaties te meten of te monitoren (twintig procent). Opvallend is verder dat slechts een derde van de respondenten stelt dat de toegenomen aandacht heeft geleid tot het intern meer beschikbaar stellen van geld, en dat een kwart (27 procent) meer specialistische mensen op dit terrein aanstelt. 

Druk
Een ruime meerderheid (58 procent) voelt dat de druk om duurzaam te ondernemen toeneemt. Deze druk komt met name van de directie (63 procent), maar ook werknemers (45 procent), afnemers (40 procent) en overheid (39 procent) spelen daarbij een belangrijke rol. De belangrijkste drijfveren voor duurzaam ondernemen zijn imago- en reputatieversterking, vervullen van voorbeeldfunctie binnen de sector, voldoen aan wet- en regelgeving en behoud van klanten en marktaandeel. 

Beleid

Het merendeel van de respondenten (52 procent) voorziet geen belemmeringen bij het opstellen van beleid rondom duurzaam ondernemen. Van de deelnemers die wel belemmeringen ervaren worden vooral onvoldoende menskracht (46 procent), onvoldoende kennis en expertise (44 procent) en financiële en concurrentie overwegingen (42 procent) genoemd. 

Verslaglegging

Meer dan de helft (60 procent) van de organisaties rapporteert naast financiële resultaten ook over niet-financiële resultaten. Vanzelfsprekend zijn dit vooral de organisaties die duurzaam ondernemen ingebed hebben in hun strategie en organisatiestructuur. Een kleine meerderheid van hen brengt een apart maatschappelijk jaarverslag uit. De overige van hen integreren hun niet-financiële resultaten in het jaarverslag. Ruim tweederde (68 procent) laat het maatschappelijk jaarverslag door een onafhankelijke derde, zoals een accountant, verifiëren. De belangrijkste redenen daarvoor zijn het borgen van betrouwbaarheid en creëren van meerwaarde (beiden 66 procent). Redenen die te kwalificeren zijn als kwaliteitsoverwegingen. Strategische, ethische en sociale prestaties krijgen de meeste aandacht in het maatschappelijk jaarverslag, gevolgd door milieu en maatschappelijke betrokkenheid.
Opvallend is dat op dit moment aandeelhouders zelden worden genoemd als initiator op het gebied van ecologische, economische en sociale thema's. Respondenten vinden dat zij een grotere rol zouden moeten spelen. NGO's trekken juist een te grote broek aan, zo blijkt uit de barometer. 

Belang

Gevraagd naar het belang van duurzaam ondernemen zijn respondenten bijna unaniem van mening dat het essentieel is voor het op lange termijn overleven van bedrijven, en dat het thema de komende jaren nadrukkelijk op de maatschappelijke agenda zal blijven staan. Zorgpunten hierbij zijn de wildgroei aan keurmerken en certificaten op het gebied van duurzaamheid en het feit dat jaarverslagen maar beperkt worden gelezen.

 
 Doorsturen   2 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Bedrijven moeten nu al écht duurzaam ondernemen
 Duurzaam ondernemen komt niet van de grond
 MVO: vooral voor beter imago
 Drie manieren om verantwoord te ondernemen
 
 
reacties
 
Tom Vandyck  |   | 
30-06-2008
 | 
07:18 uur
Wij voeren al 8 jaar een duurzame onderneming; niet alleen in het aanbieden van milieuvriendelijke producten maar ook in alle geledingen die onder onze controle vallen: rationeel energieverbruik, vermijden van afval, optimalisatie van transport enz.
In die tijd zijn we gegaan van green bashing (niet leuk) tot green washing (ook niet leuk).
Er is in onze Westerse (bedrijfs)cultuur nog een pak werk aan de winkel...
Haaijer  |   | 
17-12-2008
 | 
22:51 uur
In dit verband kan ik iedereen het boek:
De Blauwe Oceaan; creativitieve strategie voor nieuwe concurrentievrije markten aanbevelen.
Ik mis in bovengenoemd artikel vooral het menselijke aspect in duurzaam ondernemen. Wil iedereen de mens verder oprekken als elastiek of wordt er ook nog eens gekeken naar duurzaam intrinsiek gemotiveerde mensen die op de werkplek hun passie kunnen vinden en die zichzelf kunnen zijn en zich verenigen met het dienen van de klanten? Medewerkers motiveren is een vak apart maar is een onmisbare schakel bij duurzaam ondernemen!

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10