zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Europese CEO ziet toekomst somber in

24 januari 2008 - Voor het eerst sinds 2003 is het vertrouwen van CEO's omtrent de omzetgroei gedaald. Vooral de mogelijkheid van een economische recessie baart de CEO zorgen. Dat blijkt uit de elfde Global CEO Survey van PricewaterhouseCoopers (PwC).

Overregulering en de beschikbaarheid van talentvolle werknemers scoorden eveneens hoog op de lijst van knelpunten. Overige risicofactoren - zoals energieschaarste, klimaatverandering en terrorisme - worden minder als een gevaar voor de omzetgroei gezien. De resultaten uit het onderzoek zijn gisteren gepresenteerd op het Wereld Economisch Forum in Davos. Het onderzoek vond plaats in het laatste kwartaal van 2007. Iets minder optimisme

Het percentage CEO's dat zegt 'zeer optimistisch' te zijn over de omzetgroei in het komende jaar is ten opzichte van vorig jaar met twee procent gedaald tot 50 procent. CEO's hebben echter nog steeds bijna twee keer zoveel vertrouwen als in 2003. De afname doet zich vooral voor in Noord-Amerika en West-Europa, waar slechts 35 procent (vorig jaar 53 procent) en respectievelijk 44 procent (vorig jaar 52 procent) van de topbestuurders aangeeft 'zeer optimistisch' te zijn over de groeivooruitzichten. Opvallend is de stijging van het vertrouwen van CEO's tot circa 55 procent in de opkomende economieën in Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Dit groeiende vertrouwen is vooral waar te nemen in China en India - waar 73 procent en respectievelijk 90 procent van de CEO's aangeeft 'zeer optimistisch' te zijn over de groeiperspectieven. 

Economische teruggang

Opmerkelijk is dat in het elfjarige bestaan van het onderzoek CEO's nog niet eerder aangaven een potentiële economische teruggang als grootste bedreiging te zien voor hun groeivooruitzichten. Overregulering werd tot nu toe steeds als belangrijkste risicofactor genoemd. Terrorisme en het gevaar van een pandemie - voorheen belangrijke punten van zorg - worden nu door slechts 31 procent respectievelijk 28 procent van de CEO's als risicofactoren genoemd. 

Klimaatverandering

Ondanks de brede discussie over de wereldwijde opwarming van de aarde wordt klimaatverandering door slechts 34 procent van de CEO's als bron van zorg genoemd (tegen 40 procent vorig jaar). Slechts 37 procent gaf aan dat de organisatie substantiële middelen vrijmaakt om de risico's van een klimaatverandering op te vangen en in te spelen op de kansen die daardoor ook geboden worden. Vier van de vijf CEO's gaf echter aan dat de overheid meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, dit ondanks de door hen uitgesproken zorg ten aanzien van overregulering. De roep om meer overheidsoptreden is het grootst in Azië-Pacific (90 procent van de CEO's) en het laagst in Noord-Amerika (64 procent). De CEO's zijn ook voor samenwerking om de klimaatverandering tegen te gaan. In totaal was 73 procent van de CEO's van mening dat bedrijven binnen dezelfde sector beter met elkaar en met hun zakenpartners moeten samenwerken om klimaatverandering tegen te gaan. 

Toename verwachte fusies en overnames
Wereldwijd gaf 24 procent van de CEO's aan dat hun onderneming ten minste één grensoverschrijdende fusie of overname had verricht in de voorbije twaalf maanden, terwijl 31 procent dat het komende jaar van plan is. Vooral CEO's in West-Europa waren veelal betrokken bij grensoverschrijdende fusie- en overnameactiviteiten. De belangstelling voor fusies en overnames is het grootst in Azië-Pacific, waar het vertrouwen van CEO's het grootst is en het bedrijfsleven steeds vaker opkoper is. Hoewel slechts 23 procent van hen het afgelopen jaar betrokken was bij ten minste één grensoverschrijdende transactie geeft 34 procent - een hoger percentage dan in alle andere regio's - aan dit het komende jaar wel van plan te zijn. Driekwart van hen verwacht een transactie te verrichten in thuismarkt Azië, 31 procent in Noord-Amerika en kwart in Europa. Als grootste belemmeringen voor een fusie of overname worden culturele problemen en financiële overwegingen genoemd. Grensoverschrijdende fusies en overnames worden echter ook in toenemende mate belemmerd door politieke inmenging of oppositie en het gevaar van repercussies tegen een buitenlandse aanwezigheid op een lokale markt. 

Risico van overregulering neemt af

In tegenstelling tot eerdere jaren, toen de problematiek van bijvoorbeeld de Sarbanes-Oxley-wetgeving een belangrijk aandachtspunt was voor CEO's, wordt overregulering dit jaar minder als een risicofactor ervaren, hoewel het nog wel in de top drie staat van zorgpunten. Overregulering werd door 59 procent van de respondenten genoemd, ten opzichte van 73 procent in het vorige onderzoek. De CEO's zien met name op het gebied van arbeidsrecht, belastingen en onderwijs mogelijkheden voor de overheid om verbeteringen door te voeren. Slechts 5 procent vindt dat verbeteringen nodig zijn van de regelgeving met betrekking tot beursintroducties en beursnoteringen. In totaal gaf meer dan de helft van de CEO's aan dat de overheid meer moet doen om de belasting- en overige wet- en regelgeving beter op elkaar te laten aansluiten. 

Strijd om talent houdt aan

De strijd om talentvol personeel blijft een belangrijke punt van zorg voor de CEO's. In totaal gaf meer dan tweederde - in Noord-Amerika 85 procent en in Europa - van alle CEO's aan dat zij hun tijd het beste kunnen besteden aan werving en selectie. Vooral in Azië-Pacific zijn CEO's bezorgd over de beschikbaarheid van werknemers met de juiste vaardigheden, ondanks de omvangrijke beroepsbevolking in die landen. Met name in deze regio's zijn CEO's van mening dat de ontwikkeling van talent binnen hun organisatie anders moet. De CEO's geven aan dat het vooral moeilijk is om mensen te vinden met een combinatie van technische en commerciële ervaring, internationale werkervaring en leiderschapskwaliteiten. Op een lijst van bedrijfskritische vaardigheden scoorde internationale ervaring echter het laagst.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Europese en Amerikaanse topmanager kunnen veel van elkaar leren
 Woordkeus CEO voorspelt toekomst
 CEO niet blij met nieuwe generatie managers
 Europese CEO wil actievere rol EU
 Manager is straks bang voor China, Wall Street en eigen partner
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10