zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Herstel economie staat haaks op welzijn werknemer

Welzijn werknemers daalt met twee procent, ondanks economische opleving

28 juli 2022 - Juist nu veel bedrijven kampen met personeelstekorten, is sprake van een sterke daling van het welzijn van werknemers. De werkdruk is gestegen, burn-out klachten liggen weer op het niveau van vóór corona en de loonkloof tussen werkvloer en de top neemt toe. In totaal nam het welzijn van werknemers in 2021 met twee procent af, met verschillen tussen sectoren.

Dat staat in contrast met 2020, toen het welzijn zeer sterk toenam. Dit blijkt uit de tweede editie van de Sectorale Welzijnsmonitor van ABN AMRO, waarin het welzijn van Nederlandse werknemers in zeventien sectoren is onderzocht op basis van 89 variabelen en zeven categorieën: werk-privébalans, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, economie, gelijke kansen, veiligheid en klimaat. De werkprivébalans en gezondheid daalden het meest, terwijl deze juist relatief zwaar wegen: deze worden door werknemers als het belangrijkste beschouwd voor het welzijn in hun werk. In de zorgsector bereikte de gezondheid van werknemers zelfs een diepterecord. Positief is dat in het bedrijfsleven de baanzekerheid is toegenomen en dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen afnam: in 2015 lag het bruto-uurloon van vrouwen zestien procent lager dan dat van mannen; in 2021 was dit dertien procent.


 
Economische groei staat haaks op welbevinden medewerkers
Uit het onderzoek wordt duidelijk zichtbaar wat een economische opleving in combinatie met arbeidsmarkttekorten doet met personeel. Het ziekteverzuim staat op recordniveau en maar liefst 8,6 procent van de werknemers had zelfs 20 verzuimdagen of meer. Het verminderde welzijn heeft volgens ABN AMRO kenmerken van een vicieuze cirkel. Waar krapte op de werkvloer is, ervaren meer medewerkers een grotere druk, waardoor ook zij zich eerder ziek melden. Als het ziekteverzuim toeneemt, wordt de druk op andere collega’s groter, waardoor ook zij snel tegen grenzen aanlopen en de kans op burn-out klachten groeit. Volgens ABN AMRO wordt met name in de laatste twee jaar duidelijk dat het welzijn van medewerkers haaks kan staan op de economische ontwikkeling: bij het uitbreken van de pandemie ging de druk voor veel werknemers van de ketel en nam het welzijn toe, terwijl de werkdruk bij het economisch herstel in 2021 juist aanzienlijk toenam, wat weer ten koste ging van het welzijn. Positief is dat het welzijn nog altijd hoger is dan voor de pandemie, maar de scores geven een verontrustend beeld voor 2022.

Ontwikkelen van vaardigheden belangrijk om personeel te behouden
Uit de Welzijnsmonitor blijkt dat het moeilijk is om economische groei gepaard te laten gaan met meer welzijn voor werknemers. Deze haakse ontwikkeling breng volgens ABN AMRO echter meer dan alleen morele risico’s met zich mee. "Welzijn is belangrijk voor het aantrekken en vasthouden van personeel, terwijl krapte op de arbeidsmarkt deels structureel zal zijn. Minder aandacht voor welzijn heeft daarom niet alleen gevolgen voor werknemers, maar ook voor de continuïteit of zelf het voortbestaan van een bedrijf. Het kan ondernemers daarom helpen om net zulke harde doelen voor welzijn te stellen als voor financiële indicatoren," vertelt Sonny Duijn, Econoom Thema’s van ABN AMRO. "Om personeel te behouden is rondom het ontwikkelen van vaardigheden en bieden van doorstroommogelijkheden de nodige winst te behalen. Er zijn meer werknemers die kansen zien bij een andere werkgever dan bij hun huidige baan. Daarnaast liggen er voor werkgevers mogelijkheden in het aanbieden van een aantrekkelijk opleidingsaanbod voor iedere groep werknemers binnen het bedrijf."
 
Het hele rapport is hier te downloaden.
 
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Weg met de werkdip: vijf tips voor meer plezier in je werk
 Developer Ambitions Report 2022: Persoonlijke groei en welzijn belangrijker dan status en salaris
 Werknemers zijn gelukkiger als ze zelf mogen kiezen waar en wanneer ze werken
 Werkgever is bang werknemers te verliezen als hij geen oplossing vindt voor hybride werken
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10