zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Nederlandse werknemers verhuizen minst vaak naar het buitenland

Het leven van een expat is niet alleen maar rozengeur en maneschijn

15 juli 2022 - De Nederlandse werknemer verhuist het minst graag naar het buitenland. Dit blijkt uit de achtste editie van de Cigna 360 Global Well-Being Survey, een onderzoek dat de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld jaarlijks in kaart brengt. Ook ervaart de overgrote meerderheid van de expats - in de nasleep van COVID-19 - burn-out klachten,stress en stellen ze prioriteiten in hun leven en werk bij.

Cigna Europe CEO Arjan Toor waarschuwt dat werkgevers voor grote uitdagingen komen te staan bij het vervullen van vacatures in het buitenland.  In het gepubliceerde rapport Burned Out Overseas - The State of Expat Life 2022 blijkt dat Nederlandse werknemers behoren tot de groep met het minste animo om naar het buitenland te verhuizen (elf procent), op de tweede plaats na Japan (vijf procent). De resultaten van de enquête komen overeen met recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waaruit blijkt dat het aantal emigranten na corona aanzienlijk is gedaald en zich niet meer herstelt.Stressniveau bereikt reordhoogte
Naast dat Nederlanders gehecht zijn aan hun bestaan in Nederland, blijkt uit het rapport ook dat het stressniveau bij expats een recordhoogte heeft bereikt: 90 procent van de respondenten geeft aan stress te ervaren. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan bij mensen die in hun thuisland werken (77 procent). Misschien nog verontrustender is dat 98 procent van de respondenten burn-out symptomen ervaren - waarschijnlijk omdat ze moeite hebben om zich af te sluiten van werk na kantoortijd. Expats ervaren bovendien een groot gevoel van isolement, waarbij 87 procent aangeeft zich hulpeloos, gevangen of verslagen te voelen en 86 procent zich afgezonderd en/of eenzaam. Het lijkt erop dat de aarzeling van Nederlandse werknemers om te emigreren wordt versterkt door het feit dat het leven als expat de afgelopen tweeënhalf jaar niet makkelijk is geworden als gevolg van de pandemie. 
Uit de Cigna 360 Global Well-Being Survey blijkt eveneens dat, hoewel ongeveer een derde (29 procent) van de expatbevolking bezorgd of onzeker is over hun financiële situatie, een grote meerderheid nu een comfortabele levensstijl verkiest boven een riant salaris, als het gaat om de belangrijkste overweging om naar het buitenland te verhuizen. Deze sterkere focus op een fijne levensstijl leidt ertoe dat expats liever naar plaatsen dicht bij huis willen worden uitgezonden. Vooral voor expats die al langer in het buitenland wonen (>drie jaar), wordt dichter bij familie zijn een belangrijkere overweging. Deze voorwaarde is even belangrijk geworden als een betere levensstijl (momenteel belangrijkste beweegreden) voor de expat die langer in het buitenland verblijft (>vijf jaar). Deze ontwikkeling heeft geleid tot een sterke regionalisering binnen de expatgemeenschap, die voor werkgevers opnieuw een grotere uitdaging vormt om werknemers uit te zenden naar het buitenland.
 
Waardering heroverwegen
Arjan Toor, CEO van Cigna Europe, bevestigt dat werkgevers voor een echte uitdaging staan om aan deze verschuiving in levensstijl tegemoet te komen en de waardering door expats te heroverwegen. "De recente resultaten van Nederlandse werknemers die meer aan huis gebonden zijn, versterken het idee dat de 'expat-droom' duidelijk veranderd is: meer mensen geven voorrang aan een gebalanceerde levensstijl, familie en vrienden wanneer ze een verhuizing plannen. Als gevolg daarvan kunnen werkgevers in de toekomst voor grote uitdagingen komen te staan bij het vervullen van vacatures in het buitenland."
Bijna driekwart (73 procent) van de ondervraagden geeft toe dat ze sinds de pandemie de prioriteiten in het leven hebben heroverwogen, waarbij meer dan een kwart van de toekomstige expats zegt dat flexibele uren een must zijn, en zestien procent geeft aan dat ze de mogelijkheid willen hebben om vanaf elke locatie ter wereld te werken.
 "Het is waarschijnlijk dat organisaties nu moeten herbekijken hoe ze uitzendingen van expats vormgeven. Rekening houdend met toenemende digitale vermoeidheid en het feit dat de meeste bedrijven nog steeds veel waarde hechten aan het uitzenden van werknemers naar het buitenland, zullen werkgevers met oplossingen moeten komen zoals kortere uitzendingen, aangepaste selectie- en voorbereidingsprocedures, en geschiktere (geestelijke gezondheids-)voordelen, zodat er een meer hybride expatsysteem ontstaat," voegt Toor toe.
 
 

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Kosten levensonderhoud Amsterdam in zes maanden aanzienlijk gestegen
 Zakelijk reizen na corona: grote behoefte aan ‘grenzeloze benefits’
 'Expats moeten meer integreren in Nederlandse cultuur'
 Zorgen over werving en beloning expats na Brexit
 
 
reacties
 
Dirk Vervaet  |   | 
18-07-2022
 | 
11:16 uur
Interessante ontwikkeling, in het verleden zag je juist vaker dat expats naar het buitenland verhuisden om zo meer van de wereld te zien, vooral bij de jongere expats.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10