zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Milieuschade stijgt bij ongewijzigd beleid naar 68 miljard euro in 2030

Milieuschade wordt nog groter zolang consumptiepatroon onveranderd blijft

3 mei 2022 - De milieuschade die Nederland ieder jaar veroorzaakt, bedraagt op dit moment 55 miljard euro. Hierbij gaat het onder meer om de gevolgen van droogte en vroegtijdige sterfte als gevolg van luchtvervuiling in binnen- en buitenland. Hoewel deze schade in eigen land in de komende jaren door het klimaatbeleid beperkt zal stijgen of bij het volgen van ‘Fitfor55’-beleid zelfs daalt, ‘importeert’ Nederland juist meer schade uit landen die minder milieuvriendelijk produceren.

De milieuschade zal zodoende blijven toenemen zolang het consumptiepatroon niet verandert. De totale schade neemt toe naar 68 miljard euro in 2030, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en CE Delft. Hierin zijn 49 regio’s en 164 bedrijfstakken onderzocht en de gevolgen in de gehele waardeketen - van productie tot consumptie - meegenomen. Aan elke kilogram uitstoot van broeikasgassen, stikstof, zwaveldioxide en andere stoffen is een prijskaartje gehangen op basis van veroorzaakte milieukosten voor de samenleving. Het toepassen van beleid dat voortvloeit uit Fitfor55 kan zorgen dat de schade in 2030 beperkt blijft tot 59 miljard euro.


 
Nederlandse economie 7,6 procent kleiner als milieuschade wordt meegerekend
Als bij de berekening van het bbp milieuschade wordt meegenomen, zou de Nederlandse economie volgens ABN AMRO 7,6 procent kleiner in omvang zijn. Inzicht in de verborgen effecten bij partners in de waardeketen is cruciaal. Zo vindt nu al 43 procent van de milieuschade die bedrijven veroorzaken - 24 miljard euro - eerder in de keten plaats en wordt dit uit andere landen geïmporteerd. De komende jaren zal wetgeving meer druk uitoefenen om deze schade in kaart te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat het moeilijk is de milieuschade terug te brengen, zolang de consumptie sterk stijgt. "Klimaatbeleid kan ook leiden tot neveneffecten, zoals ‘vluchtgedrag’. Om aan de almaar stijgende vraag te voldoen, importeren bedrijven uit landen waar minder milieurestricties gelden en sprake is van een lagere kostprijs," legt Sonny Duijn, Sector Econoom Thema’s van ABN AMRO, uit. "Daarom is het van belang dat beleid zich niet alleen op externe prikkels richt, maar ook op intrinsieke motivatie, waarbij de nadruk op ‘anders’ consumeren ligt."

Alleen systeemverandering kan leiden tot aanzienlijk lagere milieuschade
Uitstoot van fijnstof en fijnstofvorming kosten de Nederlandse maatschappij jaarlijks ongeveer 20.000 vervroegde sterfgevallen. Als hierin de Nederlandse productie en consumptie in het buitenland worden meegenomen komen hier nog minimaal 10.000 extra sterfgevallen in het buitenland bij. Volgens ABN AMRO zou beleid zich meer kunnen richten op bewustwording, bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van de milieuschade per product en verandering van consumptie. Zo wordt duidelijker dat de uitstoot van schadelijke stoffen óók effect heeft op de eigen leefsfeer, waarmee het bij burgers aan prioriteit kan winnen. "Voor bedrijven wordt het daarnaast van groter belang ook de effecten in de keten in kaart te brengen en hierover met ketenpartners afspraken te maken," zegt Duijn. "Voor het slagen van een systeemverandering is het van belang dat structurele erkenning ontstaat voor het bestaan van milieuschade die samenhangt met diverse emissies, bijvoorbeeld door dit mee te nemen in economische cijfers en hierover te communiceren."
 
Het hele rapport is hier te downloaden.
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Magazijnmedewerkers: positieve veranderingen te midden van tekort arbeidskrachten
 Helft CISO's wereldwijd voelt zich niet voorbereid op een cyberaanval
 Hybride werkomgevingen zorgen voor toenemende stress en dataverlies
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Een positieve organisatiecultuur voor mensen, milieu, maatschappij én betere financiële prestaties
 TCS Sustainathon: pak milieuproblemen aan via technologie
  Vier tips voor managers voor voordelig én duurzaam wagenparkbeheer
 40 procent automobilisten bereid minder te rijden voor beter milieu
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Tips om je workforce te managen
reacties
Bijna de helft van de Nederlanders zet vakantiegeld op spaarrekening (2) 
Hoe zorg je ervoor dat werknemers cybersecurity serieus nemen? (1) 
Een beter salaris trekt Nederlander over de streep om een carrièreswitch naar de zorg te maken (1) 
Nederland is koploper flexibel werken (1) 
Zes competenties bij veerkracht (1) 
Stijgende energieprijzen en inflatie leiden tot ernstige problemen met onbetaalde energiefacturen (1) 
Bestaan er geen talent-gerichte leiders en organisaties meer? (6) 
top10
Nederlander werkt liever thuis vanwege hoge benzinekosten
Het grote verschil tussen weten en kunnen
Technische branche: doelstellingen Klimaatakkoord onhaalbaar door personeelstekort
Organisaties houden geen rekening met feedback werknemers bij aanpassen reis- en onkostenbeleid
Bestuurders hebben bandenspanning niet op orde
Succesvol thuiswerken met geautomatiseerd uitgavenbeheer
Twaalf uitdagingen voor het hybride werken
Een wasje draaien in de baas zijn tijd: broodnodig of overbodige luxe?
Fiets naar je Werk-dag: auto populairder dan fiets voor woon-werkverkeer
Managers kunnen eenvoudig het zakelijke netwerk uitbreiden
meer top 10