zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Onderzoek toont kloof tussen commitment en daadwerkelijke actie op het gebied van diversiteit en inclusie

Acht van de tien HR- en DGI-specialisten geloven dat DGI-initiatieven gunstig zijn voor hun organisatie

11 februari 2022 - Nieuw onderzoek van Culture Amp toont aan dat hoewel veel bedrijven toezeggingen hebben gedaan op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DGI), slechts weinig organisaties betekenisvolle vooruitgangen boeken.

Het onderzoek laat een opvallende kloof zien tussen het commitment en de daadwerkelijke actie en impact van organisaties op het gebied van DGI, waarbij veel organisaties er niet in slagen DGI-gegevens te verzamelen of strategisch te investeren in programma's die de diversiteit en inclusiviteit verbeteren. 


In Culture Amp's onderzoek meldt 81 procent van de ondervraagde HR-professionals en specialisten op het gebied van diversiteit en inclusie, dat zij geloven dat DGI-initiatieven positief zijn voor hun organisatie. Maar slechts 34 procent zegt over voldoende middelen te beschikken om zulke initiatieven te ondersteunen. Toch is 85 procent het erover eens dat hun organisatie bouwt aan een diverse en inclusieve cultuur, en dat de perceptie van hun werknemers over diversiteit  verbeterd is. 
Zes van de tien bedrijven zegt DGI-bijeenkomsten en evenementen te organiseren en over het onderwerp discussies te voeren, maar uit het onderzoek blijkt dat bedrijven het daar vaak bij laten. Slechts de helft heeft een DGI-missie en 49 procent heeft een strategisch diversiteitsplan. 
Het onderzoek laat ook zien dat meer organisaties investeren in specifieke DGI-functies, waarbij 40 procent van de organisaties de gespecialiseerde expertise opbouwt die nodig is om succesvolle diversiteits- en inclusiviteitsprogramma's op te bouwen. Acht van de tien specifieke DGI-specialisten zijn de afgelopen 18 maanden aangenomen, wat betekent dat de meeste bedrijven nog aan het begin staan van hun veranderingstraject. 

DGI-initiatieven die de meeste impact maken
Door specifieke inspanningen op het gebied van DGI te koppelen aan de resultaten die ze opleveren, hebben onderzoekers van Culture Amp de grootste aanjagers van diversiteit, gelijkheid en inclusie vastgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat de grootste drijfveren voor een meer divers personeelsbestand zijn: het hebben van een diversiteitsbeleid, het implementeren van een strategisch plan en het gebruiken van DGI-data voor het nemen van beslissingen. Hoewel dit bijna identiek is aan wat nodig is om andere soorten organisatorische speerpunten aan te sturen, laat het onderzoek zien dat minder dan de helft (49 procent) van de ondervraagde bedrijven een strategisch diversiteitsplan heeft.
Om vooruitgang te boeken, zouden bedrijven meer gegevens moeten verzamelen over demografische aspecten en over ervaringen van medewerkers betreffende DGI. Deze gegevens zouden op een transparante manier gebruikt kunnen worden voor de bewustwording van het management, het nemen van acties en het afleggen van verantwoording richting werknemers. Onderzoek toont ook aan dat slechts 40 procent van de organisaties DGI-specifieke enquêtes uitvoert (een belangrijke drijfveer voor inclusie).

Initiatieven die bijzonder effectief zijn bij het stimuleren van DGI-resultaten zijn onder andere:
 
  • Het implementeren van waarderingsprogramma’s voor werknemers
  • Beschikbaarheid van formele mentorschap- of ondersteuningsprogramma's
  • Duidelijke processen voor wat betreft promoties van werknemersExpliciet ondervertegenwoordigde kandidaten werven
Didier Elzinga, CEO van Culture Amp licht toe: "Hoewel veel bedrijven weten dat het belangrijk is aandacht te besteden aan diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, stellen organisaties vaak niet voldoende middelen ter beschikking, of investeren ze niet strategisch in diversiteit en inclusiviteit op de juiste niveaus om significante veranderingen door te kunnen voeren. Dit betekent dat bedrijven diversiteit en gelijkheid grotendeels op operationeel niveau uitvoeren in plaats van hier strategisch mee aan de slag te gaan. Om een diverse en inclusieve werkplek op te bouwen, moeten bedrijven eerlijke processen en procedures ontwikkelen. Meer investeringen in het verzamelen van DGI-data, waardering van werknemers, formeel mentorschap en duidelijkheid over processen op het gebied van promoties zullen bedrijven beter in staat stellen de omslag teweeg te brengen die ze vaak, bijvoorbeeld op bedrijfswebsites en carrièrepagina's, zeggen na te streven."

Het volledige Engelstalige persbericht is hier te lezen
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Worldcom Confidence Index: focus op medewerkers, economie en aarde
  Meer budget maar te weinig inclusie- en diversiteitsprogressie bij internationale organisaties
 Hybride werken biedt kansen voor meer diversiteit op de werkvloer
 Bedrijven met diversiteitsbeleid genieten voorkeur van jonge werkzoekenden
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10