zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Bedrijven hebben behoefte aan ondersteuning bij uitvoering wet ingroeiquotum en streefcijfers

Wat houdt de diversiteitswet in?

14 oktober 2021 - Bedrijven die onder de nieuwe wet ‘Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen’ gaan vallen zijn nog onvoldoende bekend met die wet. Het ingroeiquotum is bekend. Maar de verplichting om streefcijfers op te stellen nauwelijks.

Dat blijkt uit een enquête die de SER liet uitvoeren onder bedrijven die onder de nieuwe wet vallen. Omdat de wet naar verwachting op 1 januari 2022 in werking zal treden begint de tijd te dringen en is het noodzakelijk dat bedrijven op de hoogte zijn van de inhoud van de wet, vooral de verplichting streefcijfers op te stellen, plannen van aanpak te formuleren en te rapporteren aan de SER.


Vorige week was het Diversity Day en vierden we de kracht van diversiteit. De dag was des te feestelijker vanwege de bekrachtiging van de wet ingroeiquotum en streefcijfers vorige week door de Eerste Kamer. Een historische mijlpaal! Hiermee is het SER-advies 'Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling', waar zovelen zich voor hebben ingespannen, definitief geland. Nederlandse bedrijven moeten nu werk gaan maken van een diverse top en subtop. De SER gaat bedrijven hierbij ondersteunen. Dat vereist dat ze bekend raken met de inhoud van de wet. Daar is nog een hoop werk te verzetten, zo blijkt uit de quickscan van de SER. 
"Het is belangrijk dat bedrijven die onder de wet vallen, weten dat ze bij de SER terechtkunnen voor ondersteuning. Er staat een database klaar vol met vrouwen met bestuurservaring. De SER bouwt aan een diversiteitsportaal, een website waar de streefcijfers en plannen van aanpak van bedrijven zichtbaar zijn voor iedereen en waar kennis wordt gedeeld en tools beschikbaar zijn voor de realisatie van meer diversiteit." SER-voorzitter Mariëtte Hamer  
 
Onderzoek naar bekendheid wet ingroeiquotum en streefcijfers
De SER liet door Panteia een enquête uitvoeren onder de ruim 5.000 ‘grote’ vennootschappen en circa 100 beursgenoteerde bedrijven die aan de nieuwe wet moeten voldoen. Hoe bekend zijn zij met de nieuwe wet over het evenwichtiger maken van de verhouding tussen vrouwen en mannen in het bestuur, de raad van commissarissen (rvc) en hogere leidinggevende functies? Het onderzoek toont aan dat acht op de tien bedrijven weten dat de nieuwe wet eraan komt. Vooral het ingroeiquotum van de rvc’s trekt de aandacht.
 
Streefcijferregeling minder bekend
Veel minder bekend is de streefcijferregeling, die ook onderdeel is van deze wet en die voor de zogenoemde 5.000 ‘grote’ vennootschappen gaat gelden. Ongeveer de helft van de ‘grote’ vennootschappen weet niet dat zij streefcijfers moeten opstellen voor het bestuur, de rvc en de subtop, plannen van aanpak moeten maken en jaarlijks moeten rapporteren aan de SER over de resultaten. Door deze kennislacune, is slechts zeventien procent van de bedrijven gestart met de voorbereidingen.
 
SER biedt bedrijven ondersteuning
De SER gaat bedrijven de komende jaren ondersteunen bij het realiseren van hun streefcijfers en diversiteitsplannen. Met dit onderzoek wil de SER ook inzicht krijgen in hoe de SER bedrijven kan gaan ondersteunen. Momenteel ontwikkelt de SER het SER-diversiteitsportaal voor de jaarlijkse rapportage van ‘grote’ vennootschappen. Via dit diversiteitsportaal kunnen bedrijven in de toekomst eenvoudig de informatie  – onder andere streefcijfers, plannen van aanpak en man-vrouwverhoudingen in de (sub)top – doorgeven. De SER zal deze gegevens per bedrijf jaarlijks op een vast tijdstip openbaar maken.
 
Wat houdt de diversiteitswet in?
De wet ‘een evenwichtiger verhouding tussen vrouwen en mannen in het bestuur en raad van commissarissen’ regelt dat de samenstelling van de rvc’s van beursgenoteerde bedrijven evenwichtig moet zijn. Beursgenoteerde bedrijven moeten bij nieuwe benoemingen in hun rvc zorgen dat deze ten minste voor een derde uit mannen en ten minste een derde uit vrouwen bestaat. Een benoeming die daar niet aan bijdraagt, wordt nietig verklaard. De vacature blijft dan openstaan. Daarnaast worden alle grote vennootschappen verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen en jaarlijks te rapporteren over de streefcijfers, plannen van aanpak en de feitelijke ontwikkeling van de man-vrouwverhouding. De circa 100 beursgenoteerde bedrijven en circa 5.000 grote vennootschappen (waarvan een aantal beursgenoteerde bedrijven ook een ‘grote’ vennootschap is) zullen met deze wet meer werk moeten gaan maken van evenwichtige representatie van mannen en vrouwen in het bestuur, de rvc en de subtop.
 
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Vier tips om burnouts bij werknemers te herkennen
 Cisco publiceert eerste wereldwijde Hybrid Work Index
 Werkende gelooft dat kwaliteit onderwijs beter zou zijn met minder overheidsrichtlijnen
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Meeste Nederlandse bedrijven hebben geen structureel diversiteitsbeleid
 Meer authentiek vrouwelijk leiderschap in Nederland
 'Noodzaak vrouwenquotum is om te huilen'
 NCD: SER-advies vrouwenquotum onverstandig
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
E-learning laten ontwikkelen? Let op deze tips!
reacties
Werknemers hoeven niet altijd bereikbaar te zijn (1) 
Werknemer vindt dat werkgever verantwoordelijk is voor werkgeluk (1) 
Foute kersttrui populair, maar niet op op de werkvloer (1) 
Kantoren en werkvormen veranderen radicaal (4) 
Wat mannelijke leiders moeten weten over het vrouwenbrein (1) 
Dat coachen is ook niet alles.  (2) 
India minder aantrekkelijk door krappe arbeidsmarkt (1) 
top10
Tekort aan vaardigheden beperkt financiële instellingen om doelstellingen te behalen
Wat de coronacrisis ons leert over het managen van mental health
Waarom vlot het niet met diversiteit op de werkvloer?
Vier tips om burnouts bij werknemers te herkennen
Bedrijven hebben behoefte aan ondersteuning bij uitvoering wet ingroeiquotum en streefcijfers
Cisco publiceert eerste wereldwijde Hybrid Work Index
Werkenden willen zelf kunnen bepalen wel of niet naar kantoor te gaan
Werkende gelooft dat kwaliteit onderwijs beter zou zijn met minder overheidsrichtlijnen
Werknemers hoeven niet altijd bereikbaar te zijn
Significant meer mensen terug naar kantoor
meer top 10