zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Meer kinderopvang op maat helpt ouders over de drempel naar werk

“Investeren in kinderopvang is tegelijk investeren in de arbeidsmarkt

19 mei 2021 - Ouders die willen werken, een opleiding volgen, thuiswerken of solliciteren moeten in de toekomst gemakkelijker en vaker kinderopvang kunnen inschakelen als ze daar nood aan hebben. Dat ontzorgt niet alleen het gezin maar verzekert ook een soepel werkende arbeidsmarkt en samenleving.

Daarom doen de Vlaamse sociale partners, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), een reeks voorstellen om het bestaande opvangmodel voor baby’s, peuters en schoolkinderen te hervormen. Er moeten niet alleen meer betaalbare opvangplaatsen komen. Vlaanderen moet ook meer inzetten op flexibele en occasionele opvang via netwerken van kinderopvanginitiatieven en er moeten meer garanties komen om jobs in de kinderopvang werkbaar en leefbaar te houden.


SERV-voorzitter Ann Vermorgen: "Investeren in kinderopvang is tegelijk investeren in de arbeidsmarkt, de samenleving én de gezinnen. In Vlaanderen moeten we de kinderopvang meer afstemmen op de behoeften van ouders en de opvang beter betaalbaar, nabij en voldoende flexibel organiseren. Hoe vlotter ouders de opvangpuzzel voor hun kinderen kunnen leggen, hoe gemakkelijker ze zich op de arbeidsmarkt zullen begeven. Zo wordt het gezinsinkomen op korte termijn versterkt maar investeren we ook in de ontwikkeling van kinderen met terugverdieneffecten op langere termijn voor gezinnen en de samenleving."

Genoeg betaalbare en nabije opvangplaatsen
De Vlaamse sociale partners willen niet dat een gebrek aan goede en betaalbare kinderopvang een drempel is om een job aan te nemen of uit te voeren, om een opleiding te volgen of bv. om zorgtaken voor bejaarde ouders op te nemen. Voor de periode 2020-2024 investeert Vlaanderen via een meerjarenplanning in meer kinderopvangplaatsen: er komen 2.500 nieuwe en 462 omgeschakelde plaatsen volgens inkomenstarief (IKT) bij en 4.577 nieuwe plaatsen zonder inkomenstarief. Dat vinden de sociale partners prima, alleen groeit het aantal nieuwe plaatsen volgens inkomenstarief te traag. Laat dat nu net hét instrument zijn om ouders met een laag inkomen, werkzoekenden, ouders met een migratieachtergrond of inburgeraars aan het werk te helpen. Daar moet Vlaanderen dus meer op inzetten.
Hoe onregelmatig of dringend de nood van ouders ook is of wat hun financiële draagkracht is, kinderopvang zou voor alle gezinnen even toegankelijk moeten zijn. Daarom zijn er ook bijkomende kinderopvangplaatsen nodig in wijken waar er nog veel werkloosheid en inactiviteit is en waar veel kwetsbare groepen wonen. Bereikbaarheid van de opvang is voor kansengroepen van groot belang. Ze zijn meer op het openbaar vervoer aangewezen en kunnen dus minder makkelijk gebruik maken van verder gelegen kinderopvang.

Kinderopvang op maat
De SERV pleit voor meer maatwerk: er moet meer opvang beschikbaar zijn voor mensen die vroeg of laat moeten werken maar ook tijdens weekends, schoolvakanties, voor korte periodes op een dag of een wisselend aantal uren per week, voor occasionele opvang als ouders moeten solliciteren of een opleiding volgen, voor nieuw samengestelde gezinnen … Om dit maatwerk te organiseren ziet de SERV een oplossing in netwerken van kinderopvangverblijven. Door  ‘gewone’ en occasionele of flexibele plaatsen voor kindjes te combineren, worden de lasten van meer maatwerk dan verspreid over meerdere initiatieven. Een goed werkend lokaal overleg en een loket kinderopvang kunnen dit aanbod mee op elkaar afstemmen.
Op maat betekent ook dat er een goede geografische spreiding is van de kinderopvang, met voldoende beschikbaarheid van korte en direct inzetbare kinderopvang zowel in de steden als in landelijke gebieden.  

Samen beter de zorgpuzzel leggen
Trajectbegeleiders, consulenten, sociale werkers en werkgevers kunnen veel meer doen dan ze misschien beseffen om de zorgpuzzel van gezinnen mee te leggen. Waarom de uren waarop cursussen, afspraken of shifts starten en stoppen niet eens tegen het licht houden? Kan daarmee niet geschoven worden zodat de uren beter aansluiten op school- of opvanguren? Ook zij winnen erbij want een werknemer of cursist die zich geen zorgen moet maken over kinderopvang zal meer gemotiveerd zijn en minder gestresseerd. Proactief informeren en outreachend werken is een startpunt. Werkgevers, bemiddelaars of opleiders kunnen ook overwegen om zelf extra kinderopvangplaatsen te financieren of te organiseren. Voor werkgevers die moeite hebben om personeel te vinden kan het zelfs een extra troef zijn. Ouders moeten wel steeds de vrije keuze hebben om daar al of niet op in te gaan. Tot slot kan een arbeidsbemiddelaar, OCMW of werkgever ook beslissen om tussen te komen in kosten van kinderopvang. Bij VDAB bestaat al zo’n terugbetalingsregeling bij het volgen van opleidingen.

Meer oog voor werkbare en leefbare jobs in de kinderopvang
Net als in 2020 staat begeleider kinderopvang op de lijst van knelpuntberoepen bij VDAB: er zijn te weinig kandidaten en de kandidaten die zich aanbieden hebben niet de juiste kwalificaties. Ook de arbeidsomstandigheden zijn een probleem: een laag loon, moeilijke werkuren, veel stress ... De SERV beseft dat de vraag naar meer kinderopvangplaatsen en meer maatwerk de druk nog zal verhogen bij deze medewerkers. Daarom moet de overheid blijven investeren in professionele omkadering, bijscholing en betere arbeidsvoorwaarden. Dat kan de aantrekkelijkheid van het beroep verhogen en het inzetten van bachelors pedagogiek van het jonge kind aanzwengelen.

Opvangmodel hervormen
Om kinderopvang zijn sociale, pedagogische en economische functie ten volle te laten spelen, is een omvorming van het bestaande opvangmodel nodig. In het Vlaams regeerakkoord en in het relanceakkoord ‘Alle hens aan dek’ dat de sociale partners met de Vlaamse Regering sloten, zijn al een aantal engagementen genomen.
 
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Mening medewerkers te weinig gevraagd bij ontwikkeling zakelijke apps
 Internationale ondernemingen zien cybercriminaliteit en het lekken van informatie door werknemers als de grootste risico’s
 70 procent Europese organisaties zet al AI in
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Meer authentiek vrouwelijk leiderschap in Nederland
 Meerderheid studenten bereid bij te springen in zorg en distributie
 Werken vanuit huis zonder dat iemand het doorheeft
 Werkende moeder stapt over op alternatieve kinderopvang
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
De Nieuwsbrief Checklist: 49 punten voor een zorgeloze verzending
Bij het versturen van een nieuwsbrief kan veel fout gaan. Fouten maken is menselijk, maar natuurlijk maak je ze liever niet. Om fouten te voorkomen, heeft Spotler een allesomvattend document met 49 checkpoints gemaakt. Superhandig!
Download de gratis checklist
Lees verder
reacties
Saaie baan slecht voor het hart (1) 
HR-professional heeft hekel aan digitale sollicitatiegesprekken (2) 
Hervormingsplan voor woningmarkt goed ontvangen door makelaars (1) 
Logisch dat we zo vaak onlogisch denken (1) 
Hoogwaardige audio-oplossingen bepalend voor welzijn, efficiëntie en professionele uitstraling van hybride werkers (1) 
Vijf AI-lessen die COVID-19 ons leerde (1) 
Pandemie heeft grote impact op werkmotivatie jongeren  (1) 
top10
Futurizen. Het nieuwe werkwoord voor managers
HR-professional heeft hekel aan digitale sollicitatiegesprekken
Bedrijven tonen sterke weerstand tegen technologische transformatie
Kwart thuiswerkers zoekt andere baan bij terugkeer naar kantoor
Zieke medewerker bleef werken om financiële redenen
Managers worstelen 2,5 keer vaker met disrupties dan C-level
Crisiscommunicatie in een steeds complexere wereld
NBBU: SER-akkoord leent zich voor voortzetten gesprekken uitzend-cao
Cloud-native architectuur vereist andere applicatiebeveiliging
De gevaren van het lekken van persoonlijke gegevens en wat u ertegen kunt doen
meer top 10