zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Wat zijn de regionale gevolgen van corona?

De impact van het virus verschilt enigszins per regio

1 juli 2020 - Het CBS maakt de balans op van het leven voor, tijdens en na de eerste coronagolf. Wat zijn de regionale verschillen wat betreft zorg, ondernemersvertrouwen, werkgelegenheid, faillissementen, consumentenvertrouwen en thuiswerken bijvoorbeeld?

In welke provincie overleden meer mensen dan verwacht?


Tijdens de eerste negen weken van de corona-epidemie in Nederland (week 11 tot en met week 19) was de sterfte hoger dan verwacht. In die weken overleden bijna 9.000 mensen meer dan je in deze periode zou verwachten als er geen corona-epidemie was geweest. Vooral in Noord-Brabant en Limburg was er sprake van oversterfte, er stierven in deze provincies meer mensen dan je zou verwachten in deze periode.

Hoe ver tot de dichtstbijzijnde huisarts en het dichtstbijzijnde ziekenhuis?
In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts een kilometer, voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis (exclusief buitenpolikliniek) moest gemiddeld 7,1 kilometer worden afgelegd. Dit betreft de reisafstand over de weg naar de dichtstbijzijnde huisarts of dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Zijn er regionale verschillen in aantal werknemers in de zorg?
Eind 2019 woonden in Groningen met 97 werknemers per 1 000 inwoners de meeste werknemers in de sector zorg en welzijn afgezet tegen de bevolking. De overige noordelijke en oostelijke provincies volgen op enige afstand. De verschillen tussen de provincies zijn substantieel. In Groningen wonen bijna anderhalf keer zo veel werknemers per 1 000 inwoners dan in Noord-Holland.

Waar wonen de meeste ouderen?
Volgens het RIVM behoren mensen vanaf 70 jaar tot de groep kwetsbare ouderen met een relatief hoog risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Deze ouderen zijn oververtegenwoordigd in landelijke gebieden.

Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich in provincies?
In alle provincies liep het aantal geregistreerde misdrijven in de maanden maart tot en met mei 2020 terug vergeleken met 2019. Deze afname was het sterkst in Limburg (-15,4 procent) en Groningen (-15,3 procent).

Waar werken de meeste mensen thuis?
Thuiswerken is het gebruikelijkst in de Randstad en andere stedelijke gebieden. In de regio Utrecht werkte de helft van de werkzame personen doorgaans of incidenteel thuis in 2019. Andere regio’s waar meer dan 45 procent van de werkzame bevolking thuiswerkt waren Groot-Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek en de regio’s Haarlem en ‘s-Gravenhage. Buiten de Randstad werken mensen vooral thuis in de Gelderse regio’s Arnhem-Nijmegen en Veluwe.

In welke provincie nam het aantal faillissementen het meest toe?
In Nederland waren in de maanden maart tot en met mei 2020 4 procent meer faillissementen dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit was ook het geval in de periode van december 2018 tot en met februari 2019. In Fryslân vond de grootste omslag plaats. In december 2019 tot en met februari 2020 nam het aantal faillissementen nog af, terwijl in de maanden maart tot en met mei 2020 het aantal faillissementen steeg.

Hoeveel minder gasten kwamen het eerste kwartaal naar Nederlandse logiesaccommodaties?
Het totaal aantal gasten in Flevoland en Noord-Holland daalde in het eerste kwartaal van 2020 het meest in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De afname was het grootst in Flevoland, maar daar is het aantal toeristen in absolute zin veel lager dan in Noord-Holland. In Noord-Holland kwamen het eerste kwartaal van 2020 750.000 gasten minder dan in dezelfde periode in 2019, in Flevoland waren dat er 28.000 minder.

Zijn er regionale verschillen in ondernemersvertrouwen?
Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam aan het begin van tweede kwartaal in alle provincies lager uit dan in het voorgaande kwartaal. De verwachtingen van ondernemers waren in het eerste kwartaal van 2020 in de meeste provincies nog positief. In het tweede kwartaal was het ondernemersvertrouwen het laagst in Noord-Holland en Limburg met -38. De onderlinge verschillen tussen provincies zijn niet heel groot, het minst negatief was het vertrouwen in Fryslân met -25.

Wat verwachten ondernemers per provincie van de omzet de komende drie maanden?
In alle provincies waren in het tweede kwartaal meer ondernemers die de komende drie maanden een omzetdaling verwachten, dan ondernemers die een omzettoename verwachten. Dit wijkt sterk af van de verwachtingen in het eerste kwartaal van dit jaar. Toen waren ondernemers in enkele provincies nog positief over de verwachte omzet.

Zijn er regionale verschillen in consumentenvertrouwen?
In het eerste kwartaal van 2020 was het consumentenvertrouwen in Nederland negatief (-2). Het vertrouwen lag iets boven het niveau van het vierde kwartaal van 2019 (-4). Niet in alle landsdelen was het vertrouwen negatief, in Oost-Nederland (Gelderland, Overijssel, Flevoland) was men positief (+1). Het laagst was het consumentenvertrouwen in Noord-Nederland (Groningen, Fryslân en Drenthe). Ook een jaar eerder was in deze regio het vertrouwen al negatief.

Hoe ontwikkelt de arbeidsdeelname zich per provincie?
Het aantal werkenden als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar nam in het eerste kwartaal van 2020 het meest af in Overijssel en Limburg vergeleken met een jaar eerder; respectievelijk 0,8 en 0,6 procentpunt. De arbeidsparticipatie steeg het meest in Drenthe (+1,3 procentpunt), gevolgd door Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant.

In welke provincie is de arbeidsmarkt het krapst?
Veranderingen in de situatie op de arbeidsmarkt zijn direct terug te zien in de verhouding tussen het aantal openstaande vacatures en het aantal werklozen. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe minder werklozen er zijn per vacature. De spanning op de arbeidsmarkt verschilt sterk per regio. De arbeidsmarkt in Zeeland en Utrecht was het meest gespannen. In deze provincies waren meer vacatures dan werklozen het eerste kwartaal van 2020; in Zeeland waren 115 en in Utrecht 103 openstaande vacatures per 100 werklozen.

 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Respons jongeren op direct mail hoger dan oudere generaties
 Onderzoek naar communicatie in crisistijd: laat vooral van u horen!
 Een vijfde verzwijgt kinderwens tijdens sollicitatieproces
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Hoe kunnen banken en financiële instellingen reageren op COVID-19?
 Autobezit voor Nederlanders nog belangrijker in coronatijden
 Thuiswerken & flexibiliteit: Nederlander verwacht blijvende impact op werk door pandemie
 Helft Nederlanders werkt liefst thuis tot aan vaccin
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
White paper: Segmentatie en profielverrijking in e-mail marketing
Je weet ongetwijfeld dat gesegmenteerde mailings beter aansluiten op je lezerspubliek en om die reden betere ratio’s scoren, maar waar moet je beginnen? Laat dit Spotler white paper je inspireren en op weg helpen.
Download het white paper
 
Lees verder
Geregistreerde Nederlandse elektrische auto's groeit alsmaar door
reacties
(Wanneer) geven we elkaar weer een hand? (2) 
Digital nomad heeft behoefte aan persoonlijk contact met community (2) 
Autobezit voor Nederlanders nog belangrijker in coronatijden (1) 
Helft Nederlanders nog nooit overgestapt van autoverzekering (1) 
Helft bedrijven heeft moeite met datamanagement (1) 
Ook Renault en Nissan snijden in prijzen elektrische auto's (1) 
Vier op de tien vinden klantenservice financiële dienstverleners ondermaats  (2) 
top10
Pandemie heeft drastische gevolgen voor werk en inkomen Millennials en Generatie Z
Welke HR-banen verschijnen de komende tien jaar?
Wat zijn de regionale gevolgen van corona?
Platform de Toekomst van Arbeid geeft boost aan hervormingen werken, leren en sociale zekerheid
Nauwelijks beweging in de luchtvaart in mei
CEO’s moeten technologie in hun DNA hebben om succesvol te zijn
Thuiswerker is zich tijdens lockdown meer bewust geworden van cybersecurity
Onverwachte netwerkproblemen grootste frustratie van IT-teams
Bijna alle partners willen aanvullend geboorteverlof opnemen
Vier redenen waarom het nieuwe werken beter is
meer top 10