zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Lokale duurzame energieopwekking goed voor economie en welvaart

7 februari 2013 - Een combinatie van lokaal opgewekte wind- en zonne-energie is financieel rendabel, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en zorgt voor werkgelegenheid. Windenergie is financieel gezien de beste optie, terwijl voor zonne-energie waarschijnlijk meer draagvlak is in de maatschappij. Een combinatie van beide ligt daarom voor de hand.

Aanvullende financiële maatregelen kunnen ervoor zorgen dat in 2020 50 procent van de huishoudens wordt voorzien van lokaal opgewekte groene stroom. Dat blijkt uit een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) die in opdracht van de VNG is uitgevoerd door Arcadis.Windenergie of zonne-energie?
Centrale vraag in het onderzoek was: wat gebeurt er als 50 procent van de huishoudens in Nederland hun eigen elektriciteit decentraal duurzaam opwekken?'. Om deze vraag te beantwoorden is een business case opgesteld en een MKBA uitgevoerd. Daaruit blijkt dat windenergie financieel rendement oplevert, maar negatief scoort op geluidbelasting, zichthinder en natuur. Met zonnepanelen is deze overlast er niet of minder, zodat dit alternatief maatschappelijk beter aanvaardbaar is. Bovendien levert dit 45.000 arbeidsjaren aan werkgelegenheid op, aanmerkelijk meer dan bij windenergie. Financieel is zonne-energie echter niet rendabel. Bij een combinatie van (minimaal) 50 procent windenergie en (maximaal) 50 procent zonne-energie zijn de maatschappelijk baten gelijk aan of zelfs hoger dan de kosten. 

Financiële maatregelen

Verschillende financiële maatregelen kunnen ervoor zorgen dat decentraal opgewekte groene stroom concurrerend(er) wordt ten opzichte van grijze stroom, zodat het mogelijk wordt om al in 2020 50 procent van de huishoudens te voorzien van lokale groene stroom. Een verhoging van de energiebelasting op grijze stroom met vier cent zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle decentrale opwekkingsalternatieven even duur zijn als grijze stroom of zelfs goedkoper. Het is wel de vraag of deze fiscale maatregel op de langere termijn houdbaar is als het aandeel lokaal opgewekte duurzame energie sterk toeneemt. 

Achtergrond en aanleiding MKBA

Steeds meer consumenten zien mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken. Het vermogen hiervan is nog zeer bescheiden, maar het aantal initiatieven in Nederland stijgt snel. De roep naar de politiek is dan ook sterk om belemmeringen voor deze ontwikkeling weg te nemen; met name de energiebelasting is een hobbel om 'eigen duurzame energie' te realiseren.
De Tweede Kamer heeft al meerdere maatregelen genomen om elektriciteitsopwekking voor eigen gebruik te faciliteren. Een goed inzicht in de effecten hiervan op het bestaande (energie)systeem ontbrak echter nog. De MKBA voorziet in deze leemte. De resultaten van het onderzoek zijn nuttig bij beleidsafwegingen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau.

 
 Doorsturen   2 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 MVO-trends bieden volop kansen
 ‘Energie is politiek’
 Geen eindejaarsrally voor energie
 ‘Energiebesparing moet gestalte krijgen in de boardroom’
 
 
reacties
 
Mart W.J.M. Drissen  |   | 
8-02-2013
 | 
12:16 uur
Wij voeren deze maatschappelijke trend daadwerkelijk uit! Is de MKBA ook beschikbaar voor implementatie op lokaal en regionaal niveau?
vriendelijke groet,

Coöperatie Duurzame Energie Veenkoloniën

Mart Drissen, voorzitter
Louw Schraal  |   | 
12-02-2013
 | 
09:07 uur
Ben je bekend met de MKBA onderzoeken? De resultaten van het onderzoek zijn misschien nuttig bij ons duurzaamheidsbeleid

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10