zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Lonen 2013: Pensioenpremies drukken belastingvoordeel

31 december 2012 - De belastingvoordelen die de nettolonen voor 2013 voor veel werknemers laten stijgen, worden deels teniet gedaan door de premiestijgingen van pensioenfondsen en overige branche gerelateerde premies. Doordat de inkomstenbelasting voor de eerste schijf wordt verhoogd van 33,1 procent naar 37 procent, gaan lagere inkomens er in 2013 netto iets op achteruit.

Vanaf een bruto-inkomen van 1.750 euro per maand gaat het nettoloon omhoog, waarbij anderhalf keer modaal er het meest op vooruit gaat. Hogere inkomens stijgen het minst of leveren iets in door de afbouw in de arbeidskorting. Dit blijkt uit berekeningen van ADP, die maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers verzorgt, op basis van de belastingtarieven, pensioen- en andere premies en heffingen van 2013. Bouw
Met name in de Bouw drukken branche gerelateerde premies, zoals de toegenomen arbeidsongeschiktheidspremie, het netto voordeel. De nettolonen van anderhalf keer modaal gaan er in deze sector iets meer dan tien euro op vooruit. In andere sectoren gaan deze werknemers er tussen de 31 en 39 euro op vooruit. Twee keer modaal levert in de Bouw zelfs twintig euro in op het nettoloon. Op de sector Metaal en Techniek hebben de pensioenpremies het minste vat. De grootste stijging ligt daar bij werknemers met een brutoloon van 3.500 euro: zij houden maandelijks netto 41 euro meer over dan in 2012. Dit is in overeenstemming met het algemene beeld (nettoloon na aftrek belasting; berekening exclusief pensioen- en andere werknemerspremies). 

Ambtenaren

Hoewel een ambtenaar met een modaal inkomen in 2013 maandelijks 23 euro minder belasting betaalt, is de stijging van het nettoloon ongeveer zestien euro ten opzichte van 2012. De stijging van de pensioenpremies (zeven euro extra per maand) drukt de stijging van het inkomen. Ambtenaren met een anderhalf keer modaal salaris gaan ongeveer twaalf euro meer pensioenpremie betalen. Uiteindelijk hebben deze werknemers een hoger nettoloon van 31 euro. 

Zorg en Welzijn

Ook in de sector Zorg en Welzijn stijgen de pensioenpremies, wat gevolgen heeft voor de stijging van het nettoloon. Werknemers met een modaal inkomen zouden er 25 euro op vooruitgaan. Met aftrek van de pensioenpremies blijft hier een stijging van vijftien euro van over.
Anderhalf keer modaal gaat er in deze sector 34 euro op vooruit. Weliswaar stijgen de pensioenpremies voor deze groep met negen euro, per saldo betalen deze werknemers ook weer 43 euro minder belasting. Werknemers met een inkomen van 6.000 euro gaan er, na optellen en aftrekken van de heffingen en premies, netto niets op voor- of achteruit. 

Metaal en Techniek

De pensioenpremies voor werknemers in de Metaal en Techniek verschillen marginaal van die van 2012. Hierdoor ontstaat in de ontwikkeling van de nettolonen een vergelijkbaar beeld met dat van het algemene beeld. De stijging in euro’s vanaf een brutoloon van 1.750 euro is redelijk variabel. Dat komt door de aftrekbaarheid van de door de werknemer betaalde pensioen- en branche gerelateerde premies. 

Bouw

Bij de berekeningen voor de Bouw gaat het om lonen per vier weken. Net als het algemene beeld, gaan brutolonen tot 1.750 euro er netto iets op achteruit, daarna stijgt het licht. Wat opvalt bij de Bouw is dat werknemers meer pensioen- en overige branchepremies gaan betalen, oplopend tot een stijging van rond de 58 euro per maand. Net als bij Metaal en Techniek, gaat het bij de Bouw om meer dan alleen de pensioenpremies. Ook verplichte inhoudingen volgens cao zijn meegenomen. Nieuw voor deze sector is een inhouding voor arbeidsongeschiktheidspremie. Deze loopt op tot maximaal 24 euro. 

Algemene ontwikkeling

Doordat de inkomstenbelasting voor de eerste schijf wordt verhoogd van 33,1 procent naar 37 procent, gaan lagere inkomens er in 2013 netto iets op achteruit. Vanaf een bruto-inkomen van 1.750 euro per maand gaat het nettoloon juist omhoog: werknemers met een modaal inkomen houden 25 euro extra over; bij 1,5 keer modaal is dit zelfs zo’n 38 euro.
Bij een brutoloon van 3.500 euro per maand is het voordeel het grootst: netto blijft er 40 euro per maand meer over. Brutosalarissen hoger dan 3.500 euro krijgen te maken met de teruglopende arbeidskorting, waarmee een deel van het voordeel op de belasting weer teniet wordt gedaan. Zo gaat iemand met een bruto-inkomen van twee keer modaal er netto zo’n twintig euro op vooruit.
De afbouw in de arbeidskorting loopt terug van 1.723 euro bij een bruto jaarloon van 37.267 euro naar 550 euro bij een brutoloon van 64.420 euro. Mensen met een hoger inkomen (vanaf 5.500 euro per maand) leveren op jaarbasis zo’n 1.000 euro netto in. De arbeidskorting voor deze inkomens gaat terug van 1.533 euro (2012) naar 550 euro (2013) netto per jaar. 

Verantwoording en complete cijfers

Bij de berekeningen is uitgegaan van de pensioenregelingen van ABP, Zorg en Welzijn (voorheen PGGM), Bouw en Metaal en Techniek. Waar wordt gesproken over pensioenpremies, zijn ook andere branche gerelateerde inhoudingen zoals WIA-bodem en WGA-hiaat verzekering in de berekeningen opgenomen. ABP pensioenregelingen gelden voor diverse sectoren. ADP is uitgegaan van de sector ‘overheid, onderwijs’. Voor Zorg en Welzijn is gekeken naar ‘kinderopvang’. Voor de sector Bouw is gerekend met lonen per vier weken.

 
 Doorsturen   2 reacties  

 

Laatste nieuws

 Vijf tips om afval te reduceren in productie
 Hoogste aantal nieuwe motorrijders sinds 2002
 Emotionele gezondheid wordt nog te vaak vergeten door werkgevers
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Ruim de helft van de werknemers rekent op loonsverlaging
 Vraag om loonsverhoging als de nood het hoogst is
 Begrijpt u uw eerste loonstrook van 2012
 Lonen afgelopen jaar 1,7 procent gestegen
 
 
reacties
 
Will  |   | 
31-12-2012
 | 
12:04 uur
Is dit nu een gevalletje door de hond en de kat gebeten worden? Of de sigaar uit eigen doos?
Meer pensioenpremie betalen met de wetenschap dat er alleen waardevermindering mee getemperd wordt? En je ondertussen in bruto - netto salaristermen rijk rekenen.
Zot versnipper t bureaucratisch beleid zal ik maar zeggen. Of loonpolitiek als bezuinigingssluitstuk.
Zo langzamerhand ben je zwart beter af.
Frans  |   | 
31-12-2012
 | 
12:50 uur
Dat we met zijn allen de kosten moeten ophoesten is duidelijk. Wie dat moet doen en in welke mate is politiek.
Maar dat ze in Den Haag zich eens moeten richten op factoren die we zelf kunnen beďnvloeden is blijkbaar niet duidelijk. En dat we de belangrijke dossiers eens moeten aanpakken ook niet. Al dat gezeur over personen. Pak de problemen aan, bezuinig als overheid zelf ook eens (wachtgeldregeling als druppeltje) en kijk meer naar je eigen land ipv Europa (dat kunnen we nauwelijks beďnvloeden). Dan hoef je de gewone man ook minder hard aan te pakken door belastingverhoging.
Daarnaast zou eenieder zich eens moeten verdiepen of de huidige pensioenopbouw met dito risico's wel de juiste weg is. Die mensen verdienen tonnen en verschuilen zich constant achter de economie. En als het goed gaat profiteren zij als eerste (dmv bonus of exorbitante salarisverhoging.

En de oplossing is dat de premies omhoog moeten en de uitkeringen van pensioenen omlaag. Knap hoor om dat te verzinnen.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
De meest belangrijke bedrijfsverzekeringen op een rijtje
Hoe werkt een laadpaal voor elektrische auto’s eigenlijk?
reacties
'Cybersecurity moet een schoolvak worden' (1) 
De vier belangrijkste betaaltrends om naar uit te kijken in 2020 (1) 
Meer productiviteit in minder tijd (2) 
Europese markt overspoeld met nepartikelen (2) 
Arbeidsmarkt onverminderd goed (1) 
Angst voor baanverlies leidt tot slapeloze nachten (1) 
Meerderheid werknemers denkt dat technologie hun werkervaring verbetert (1) 
top10
Vier HR-trends voor 2020
Nederlanders in Europese kopgroep digitale vaardigheden
Supply Chain 4. 0: Klantbeleving als doorslaggevende succesfactor
Diversiteit in Raad van Commissarissen neemt gestaag toe
Vijf leidende technologietrends
Nederlanders bezorgd over de toekomst
Emotionele gezondheid wordt nog te vaak vergeten door werkgevers
Volop aandacht voor het menselijk kapitaal
'Cybersecurity moet een schoolvak worden'
Bedrijfsleven leunt op achterhaald beleid wanneer het gaat om cyberveiligheid
meer top 10