zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Zorgsector innovatiever dan bedrijfsleven

8 oktober 2012 - De zorgbranche is sociaal innovatiever dan het bedrijfsleven. Op een schaal van zeven scoort de zorg gemiddeld een 4,4; wat 25 procent beter is dan de score van het bedrijfsleven. Verder blijkt dat zorgorganisaties die bezig zijn met sociale innovatie beter presteren als het gaat om goed werkgeverschap, kwaliteit van zorg en financiën dan organisaties die dat niet doen. Kortom: sociale innovatie werkt.

Dat komt naar voren uit de Erasmus Innovatiemonitor Zorg 2012 van INSCOPE die is gepresenteerd tijdens het congres 'Ondernemen in Zorg 2012'. Uit de twee onderzoeken, die op 5 oktober zijn gepresenteerd, blijkt dat de branche van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg zich goed voorbereiden op de toekomst. Zowel de Erasmus Innovatiemonitor Zorg 2012 van INSCOPE / Rotterdam School of Management, die voor het eerst heeft plaatsgevonden, als de Benchmark in de Zorg 2012, het onderzoek dat PriceWaterCoopers jaarlijks voor ActiZ uitvoert, laten zien dat de zorgbranche goed presteert. Slimmer werken
Henk Volberda, hoogleraar aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam: "Uit de Erasmus Innovatiemonitor Zorg 2012 blijkt dat sociale innovatie (flexibel organiseren, dynamisch managen, slimmer werken, en co-creatie) cruciaal is voor het succes van zorgorganisaties. Alleen "meer handen aan het bed" is niet voldoende. Door kennis beter aan te wenden, kunnen cliënten beter worden bediend. Om beter te presteren dienen zorgorganisaties met name investeren in samenwerking met externe partijen. Hierbij is vooral kennisdeling met cliënten van vitaal belang. Voor het realiseren van meer eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten is vooral slimmer werken belangrijk. Slimmer werken bevat onder andere meer autonomie voor zorgmedewerkers en het bevorderen van onderlinge kennisuitwisseling." 

Deltaplan vraagt om veranderkracht

In haar Deltaplan Ouderenzorg geeft ActiZ aan hoe de zorg de komende jaren georganiseerd en gefinancierd moet worden om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst aan de steeds grotere groep ouderen zorg van goede kwaliteit kunnen blijven leveren. Uitgangspunt daarbij is dat cliënten de regie krijgen over de zorg die zij nodig hebben. In nauw overleg met de zorgaanbieder wordt overlegd welke zorg geboden kan worden en wat de cliënt (nog) zelf kan doen of organiseren. Bij dat laatste verwachten we een grote rol en betrokkenheid van de sociale omgeving van de cliënt. Deze transitie vraagt om een andere rol van zorgaanbieders en hun medewerkers. De standaard zorgpakketten die zij nu nog aanbieden, zullen in de toekomst worden vervangen door maatwerk. Daarvoor moeten zorgprofessional ook de regelruimte hebben en goed geschoold zijn. Innovatie- en veranderkracht is voor de zorgbranche dan ook van essentieel belang. Uit de Benchmark in de Zorg blijkt dat de branche deze verandering goed aan kan. Het 'verandervermogen' bij medewerkers krijgt afgerond een 7 en dat is een stijging ten opzichte van 2010 en 2011 (toen was dit een 6,5). Niet alleen voor jonge, maar ook oudere zorgprofessionals (55+ers) tonen de flexibiliteit om te veranderen en worden door de organisatie in staat gesteld om te veranderen. 

Client- en medewerkers ruim tevreden

In het Benchmark-onderzoek wordt jaarlijks de tevredenheid van cliënten en de werkbeleving van medewerkers onderzocht. Op dit gebied toont de zorgbranche opnieuw een kleine verbetering ten opzichte van 2011. Medewerkers beoordelen hun werk in de zorg gemiddeld met een 7,3; cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen geven de zorg een 8,3. Beide rapportcijfers zijn een verbetering van 0,1 procent in vergelijking met vorig jaar. 

Aandachtspunt: interne dialoog

Robbert-Jan Poerstamper van PWC: "Belangrijkste aandachtspunt dat uit de Benchmark in de Zorg naar voren komt, is dat de interne dialoog tussen medewerkers en het management van zorgorganisaties moet verbeteren. Een goede afstemming intern ondersteunt de goede en directe dialoog tussen cliënt en zorgmedewerker, een belangrijk onderdeel van het Deltaplan. Op dit punt is er het komend jaar veel 'werk aan de winkel' voor de zorgbranche."

Erasmus Innovatiemonitor Zorg 2012
Bij sociale innovatie gaat het om vernieuwing en ontwikkeling van de medewerkers, de organisatie en het management om beter te presteren, betere zorg te kunnen leveren en productiever te zijn. Voorbeelden zijn: meer ruimte voor eigen initiatief van medewerkers, minder regelgeving en meer decentrale besluitvorming. In opdracht van ActiZ heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam de bestaande Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor specifiek toegepast op de zorgsector. Zie bijlage voor het persbericht van de Erasmus Universiteit Rotterdam over de Innovatiemonitor Zorg 2012. 

ActiZ Benchmark in de Zorg 2012

De ActiZ Benchmark in de Zorg doet jaarlijks onderzoek naar financiële bedrijfsvoering, medewerker- en cliëntenoordeel. Ruim 80 procent van de ActiZ-leden (met 90 procent van de brancheomzet) nam deel aan de benchmark. De benchmark geeft daarmee niet alleen een goed beeld van de stand van zaken in de branche, het is ook duidelijk dat zorgorganisaties willen leren en zich willen verbeteren.

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 'Nederlandse bedrijven missen Steve Jobs mentaliteit'
 Visionair leider is verslaafd aan risico's
 AEX bedrijven verliezen concurrerend vermogen
 Innovatie sleutel tot werkgelegenheid
 
 
reacties
 
I. Steel  |   | 
9-10-2012
 | 
17:09 uur
Wollige kletspraat. Kop in het zand, net als rond de Jeugdzorg.....

De extra bedragen die de overheid beschikbaar stelt moeten daadwerkelijk terecht komen bij de handen aan het bed, kwalitatief goede handen van gewaardeerde professionals met het hart op de goede plek. De teamleiders moeten extra gescreend worden op menselijke eigenschappen.
En inspecteurs moeten daadwerkelijk de instellingen bezoeken en eerlijk durven controleren en rapporteren.

Wat ouderen nu doorstaan in revalidatie e.a. oorden is niet zelden hartverscheurend.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10