zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Gebruik cloud computing verdubbeld - ondanks weerstand

27 februari 2012 - Vóór 2011 bij weinigen bekend, maar in 2012 en masse omarmd. Het gebruik van cloud computing groeit explosief in de zakelijke wereld. In 2011 gebruikte twintig procent van de bedrijven in Nederland op enige wijze op cloud gebaseerde diensten. Binnen een jaar is dit percentage verdubbeld naar 40 procent. Dat blijkt uit een voorpublicatie van onderzoek dat in opdracht van ABN AMRO door Heliview wordt uitgevoerd.

Een opvallende opmars, want uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er nog flink wat terughoudendheid en twijfels bij organisaties bestaan.


Menno van Leeuwen, sector banker Technologie, Media en Telecom: "Bij zo’n impactvolle en snelle overgang zijn er early adopters, maar is er automatisch ook een hoog percentage bedrijven die zich terughoudend en afwachtend opstelt. Bijna 33 procent van de onderzochte ondernemingen geeft sowieso aan in principe pas naar technologische innovaties te kijken als de huidige oplossing niet meer toereikend is. Dat is voor 49 procent van de ondervraagden specifiek de reden om (nog) niet aan cloud computing te beginnen."
Vertrouwenskwestie
Gevraagd naar de argumenten tegen het gebruik van cloud computing blijkt verder dat vooral onbekendheid een belangrijke barrière is. Men moet nog vertrouwen in het concept krijgen. De drie grootste kritische factoren hierin zijn twijfels over:
• Veiligheid van data (speelt bij 74 procent een rol).
• Storingsgevoeligheid / altijd toegankelijk / beschikbaar zijn (61 procent).
• Continuïteit van de leverancier (55 procent).
De komende tijd is er daarom voor aanbieders een belangrijke taak om duidelijke afspraken te maken over garanties op het gebied van veiligheid en continuïteit in brede zin. 

Belofte wint

Belangrijke beweegreden om cloud te gaan gebruiken is flexibiliteit. Voor 83 procent is dit een zwaarwegend argument. De behoefte om plaats, tijd en hardware onafhankelijk te kunnen werken, wordt aangejaagd door het nieuwe werken en de grotere flexibele schil in personeel die organisaties hanteren. Daarnaast zijn kostenoverwegingen een belangrijke drijfveer om te kiezen voor cloud oplossingen.
Menno van Leeuwen: "Het lijkt alsof we een kritisch punt gepasseerd zijn. Ook minder innovatieve bedrijven komen op diverse manieren in aanraking met cloud en laten hun weerstand varen. De versnelling die we nu zien, lijkt te zeggen dat de belofte van cloud computing het wint. Voor de toekomst hebben we dan ook hoge verwachtingen. De mogelijkheden die cloud computing biedt zijn enorm. Vooral de jongere generaties, Generation Y en Z, staan minder stil bij de kritische factoren."

Verdienmodellen
Van Leeuwen besluit: "Zowel de markt als de aanbieder worden in versneld tempo met cloud computing geconfronteerd. Voor ons is het interessant om te zien dat er een verandering komt in verdienmodellen. De markt wordt grotendeels door (consumenten)vraag gedreven. Onze vraag is of ICT-bedrijven wel een passend antwoord weten te vinden. Dit wordt op dit moment onderzocht en gepresenteerd in het eindrapport dat op 29 maart wordt gepubliceerd."

 
 Doorsturen   8 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Nederlanders stappen steeds vaker over naar de cloud
 Vijf informatiebeveiligingstrends voor 2012
 Omzet cloud computing groeit tot 50 miljard euro in 2015
 Technologieën moderniseren, beveiliging niet
 
 
reacties
 
B.H.J. Mooibroek AA RAB  |   | 
27-02-2012
 | 
09:10 uur
Goed dat hier aandacht aan wordt geschonken. De voorpublicatie van ABN-Amro en Heliview is niet het eerste en enige artikel dat hierover gaat. Ik verwijs naar een column die wij (ACMO) hierover hebben gepubliceerd, zie www.acmo.com. Hierin worden tevens een aantal risico's besproken die ook in dit rapport naar voren komen. Maar niet alleen worden mogelijke problemen besproken, ook worden mogelijkheden voorgesteld om de risico's af te dekken. Barry Mooibroek, ACMO Accountants + belastingadviseurs
A  |   | 
27-02-2012
 | 
09:21 uur
Ja en als straks ooit we allemaal gebruik maken van de cloud dan kunnen bedrijven als IBM Microsoft en andere de prijzen opschroeven zodat ze eindelijk eens winst gaan maken op de technologie waar ze al miljarden hebben ingestoken (ja en zeg nu zelf die zullen terugverdiend moeten worden) en als je dan maar blijft roepen dat het en belangrijk is en dat er al veel gebruik gemaakt wordt van (is door ons stervelingen niet t econtroleren) de cloud dan zullen die andere vanzelf volgen, toch. Wie geeft de garantie dat hackers de data niet kunnen en willen hacken want ja alles is te kraken en dus ook dit.
B.H.J. Mooibroek AA RAB  |   | 
27-02-2012
 | 
12:47 uur
In reactie op opmerkingen van dhr/mevr \'\'A\'\';

Daarin wordt terecht opgemerkt dat de toekomstige prijs en de beveiliging risico\'s zijn. Beide mogelijke kwesties kun je afvangen in een Service Level Agreement (SLA) met voldoende (boete)clausules of een escrowregeling. In reactie op de prijs: in het SLA (of mantelovereenkomst) kun je afspreken dat de prijs per eenheid niet meer mag stijgen dan bijvoorbeeld de CPI. De eenheid kan gerelateerd zijn aan het aantal aantal gebruikers, datastroom, updates en / of dataopslagvolume. De eenheid kun je vervolgens afstemmen met de applicatieleverancier, zodat je niet wordt geconfronteerd met onverwachtse prijsstijgingen.

In reactie op de toegang door onbevoegden; Oordeel zelf: Bij wie is de toegang tot de dataopslag beter geregeld; Bij een standaard ingericht kantoor of bij een professionele dataopslagcenter? De (gevolgen) van het (doorbreken) van de beveiliging kan ook in de SLA worden geregeld. Overigens kan niet alles via de leverancier worden geregeld. Het beveelt mijn voorkeur om het toezicht op de beveiliging bij derden te regelen. Ook de communicatielijn zul je redundant of nog vaker moeten aanleggen.
Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de data en / of applicaties met medewerking van de IT-leverancier over kan naar een derde partij (of eigen server) als het ICT-bedrijf zich niet aan de afspraken houdt of niet meer betrouwbaar wordt. Dan staat u niet met de rug tegen de muur als het contract niet wordt nageleefd of eenzijdig wordt gewijzigd.

Ik verwijs hiertoe (nogmaals) naar mijn column. (Klik hier)

Ik ben het er overigens mee eens dat de wereld moet uitkijken voor het ploffen van de luchtballon dat \'\'ICT\'\' heet. Het werken via een geautomatiseerd gegevensverwerkend systeem moet rendabel zijn en blijven.

De beslissing tot overgang naar Cloud Computing moet bewust worden genomen op basis van een rekensom van rendement / risico.

Maar mede vanwege de schaalbaarheid en lagere investeringskosten kan gelden the sky is the limit.

Barry Mooibroek,
ACMO Accountants + Belastingadviseurs
NumoQuest  |   | 
27-02-2012
 | 
14:13 uur
Als Automatiseerder, betrokken en betrokken geweest bij een breed scala van projecten, ben ik helemaal niet zo'n voorstander van 'de cloud'. Reden is dat het kosten aspect helemaal niet zo heel erg verschilt als bij het in beperkt beheer houden van de data.

Bovendien, ook in eerdere reacties heb ikj geen antwoorden gevonden op onderstaande vragen;

- Wie is er verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de data?
- Wie is er verantwoordelijk voor de data in bits en bitse wanneer deze van zeer goedkope bronnen in India, Pakistan, China of Taiwan terecht komen?
- Wie is er verantwoordelijk voor back ups
- Wie is er verantwoordelijk voor de data integriteit en security.

Je mag van mij natuurlijk met allerlei prachtige sla's en escrow achtige formules komen. Mij interesseert maar één heel eenvoudig ding. Van wie is de corporate en bedrijfsdata? Juist, die is van de betreffende organisatie en zolang 'cloud' geen proven concept is in dat opzicht? Blijf ik er tegen.

Want als er ergens iets fout kan gaan, denk even aan hoe meer schijven, hoe groter de kans, zelfs wanneer je redundant werkt, dan moet je die kans vooral uitbreiden door meer van die schijven te gaan bedenken.

Data opslag is zoveel goedkoper geworden dat een goed ingerichte niet eens zo heel veel duurder zou moeten zijn dan 'cloud', me dunkt.

B.H.J. Mooibroek AA RAB  |   | 
28-02-2012
 | 
00:46 uur
In reactie op dhr. NumoQ;

Ook ik ben niet bij voorbaat voorstander voor een cloudoplossing. Sterker nog: Bezint eer ge begint. En als je eraan begint, stem je verwachtingen dan goed af.

Ook mijn gevoel zegt mij liever \'iets in huis te hebben dan elders opgeslagen\'.

Maar: het stenen tijdperk hield niet op omdat er geen stenen meer waren...

En nu de budgetten voor de ICT van dit jaar voor bijna de helft zouden zijn ingezet voor (het onderzoek naar) cloudtoepassingen, is het goed te waarschuwen voor de gevolgen. (bron, onderzoek Avenade -ook op deze site te vinden- alwaar u ook een reactie op heeft gegeven)

Ook ik kom bij veel bedrijven en stel vast hoe de gegevensverwerking daar is geregeld, hoe men in de praktijk daarmee werkt en of ze er problemen mee ondervinden.

Alle vragen in voorgaande reactie \'\'- Wie is er ...\'\' zijn evident en ondubbelzinnig vast te leggen met de leverancier (om het woord SLA, escrow en mantelovereenkomst te niet te gebruiken). En als die leverancier (onderdelen) mag uitbesteden, uiteraard vastleggen dat hij/zij verantwoordelijk blijft. Beter vooraf besproken dan discussie achteraf.

\'Cloud\' is de automatisering (deels) \'outsourcen\'. En dan praat ik niet alleen over het uitbesteden van een harde schijf. Maar ik beschouw hieronder ook het beheer van de updates van de applicaties en operating systemen, licentiebeheer, virusbeveiliging, firewall, de (controle op) de back-up\'s, UPS (stroomvoorziening bij uitval); Ofwel de hele keten van de datastroom, toepassingen, gegevensverwerking en hardware. En de kosten daarvan kunnen aanzienlijk zijn. Reken dit maar eens uit per werkplek.

In reactie op de opmerking: Is \'cloud\' een \'proven concept\'; conform het onderzoek waar dit artikel over gaat is dit volgens 16,2% van de ondervraagden niet het geval. Ik vraag me echter af wat een bewezen concept is. een jaar of dertig geleden was een computer ook geen bewezen concept... Ik zou echter niet meer terug willen en kunnen.

We zien wel waar het heen gaat. Maar het is goed dat er onderzoek wordt gepleegd; Misschien wordt het een \'proven concept\', misschien ook niet...

Barry Mooibroek

WESAC  |   | 
28-02-2012
 | 
10:44 uur
Het grote gevaar van cloud computing is toch wel dat de Amerikaanse overheid toegang heeft en mag hebben tot alle data die zich in hun clouds bevinden (Patriot Act). Schrikbarend vond ik dat ook de opmerking in een consumenten programma, dat het onderwerp ''cloud'' behandelde, dat er sinds enige tijd veel meer octrooien worden aangevraagd door Amerikaanse bedrijven voordat Europese bedrijven die met de uitvinding bezig waren hier de kans toe hadden. Universiteiten die hun kennis in de cloud zetten van een Amerikaanse aanbieder? Lijkt mij persoonlijk erg onverstandig. De VS heeft nu eenmaal erg een vergaande wet (Patriot Act) onder het motto ''terrorisme bestrijding'' die het mogelijk maken alle data die de VS binnen komt te kopiëren, terwijl deze data vaak via de achterdeur aan de Amerikaanse industrie wordt gegeven. Als je bijvoorbeeld op zakenreis naar de VS gaat, moet je op verzoek je digitale gegevens drager (met geheime informatie, concurrentie gevoelige informatie etc) afdragen voor het uitlezen van de bestanden en zelfs de sleutel overdragen van versleutelde bestanden. Al deze informatie wordt opgeslagen en niemand buiten de VS weet wat er met deze informatie gebeurd, behalve dat bedrijven ineens worden benadeeld. Dit is een verkapte vorm van bedrijfsspionage wat maar weinig bedrijven zich goed realiseren.

Wij hebben hier intern gedegen training in gehad en zijn ons bewust van de risico's die het gebruik van o.a. Amerikaanse software e.d. met zich mee brengt. Onderdeel van deze training is bijvoorbeeld ook het verbod gebruik te maken van Doodle voor het maken van afspraken met klanten, of het gebruik van Gmail voor het versturen van zakelijke informatie, omdat Google alle informatie kan gebruiken die je zendt.

Kortom, het al oude adagium geldt ook met deze nieuwe techniek: bezint eer ge begint...
NumoQuest  |   | 
28-02-2012
 | 
11:55 uur
@ Barry Mooibroek
We spreken gelukkig dezelfde taal en delen dezelfde visie. Natuurlijk hield vooruitgang niet op bij het uitvinden van een baksteen en een stuk glas. :O)

Ik ben het zeker met u eens dat men zaken moet vastleggen doch nu de praktijk. Het is een spelletje pingpong geworden tussen leverancier en afnemer. 'Doet u mij maar dit, doet u mij maar dat....' 'Dat is prima meneer, dit is uw prijskaartje.

Geweldig dat dit werkt wanneer je je alleen binnen de NL landsgrenzen begeeft en het data center zich op Nederlands grondgebied staat. Staat deze ergens anders? Dan kunt u nog zulke mooie afspraken hebben met uw leverancier ....

Maar kom, ik wil niet al te negatief klinken want ik kan u met een gerust hart mededelen dat men voor miljarden besparing nog kan halen vanuit de bestaande concepten.

Reden dat dit niet gebeurd is 2 ledig
1. Er is een commercieel belang en mensen met een commercieel belang zijn doorgaans niet zo bezig met de wetmatigheden die de materie IT kenmerkt. (oud verhaal)
2. Er zijn, zelfs binnen de IT, heel veel mensen, duur betaalde krachten, die met de materie IT bezig zijn zonder de essentie van IT te begrijpen.

Alleen al deze twee voorbeelden maken IT onevenredig duur en complex. Nut eerst dde bestaande mogelijkheden maar eens goed uit en verras jezelf voor je roept dat iets als cloud het nog beter zou doen.

Sec is het een afweging, die beredenering ben ik gewoon met u eens.

Ik wil u graag de 'Civile Matrix' geheel vrijblijvend ter beschikking stellen. Het stelt u namelijk in staat met de materie mee te gaan.

(Klik hier)

;O)
debtor-online  |   | 
6-03-2012
 | 
16:26 uur
Cloud Computing is voor ons een dagelijkse bezigheid waarbij de vragen die hier aangekaart worden erg veel aandacht krijgen.

Als aanbieder van online debiteurenbeheer of zoals dat ook mooier genoemd kan worden cloud credit management zien wij dat er nog wel een aantal stappen te nemen is in Nederland eer het in de cloud werken volledig is geaccepteerd.

De argumenten die zorgen baren bij de zakelijke eindgebruikers zijn argumenten waar door onze klanten ook vragen over gesteld zijn en die we gelukkig erg positief hebben kunnen beantwoorden. Echter, wat wij bieden zijn voordelen die een reguliere aanbieder van software niet kan aanbieden.

Bij software die in-house geïnstalleerd en gedraaid wordt zal eerst een investering gedaan moeten worden voordat er daadwerkelijk vruchten geplukt kunnen worden van het gebruik van de applicatie. Deze investering vooraf zorgt er ook voor dat u als klant gebonden bent aan de aanbieder terwijl dit bij cloud oplossingen niet het geval is.

Hier kunt u juist erg gemakkelijk afscheid nemen van uw leverancier als een andere u meer toegevoegde waarde kan leveren. Uw cloud-computing leverancier is er dus bij gebaat om u als klant altijd tevreden te houden.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10