zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Lonen 2012: Ouderen met hogere inkomens vangen klappen op

3 januari 2012 - Nederlandse werknemers met een bovenmodaal inkomen gaan er dit jaar netto op achteruit. De achteruitgang is in euro’s het grootst bij een brutoloon vanaf 4.750 euro per maand. Oudere werknemers worden sowieso geconfronteerd met een lager nettoloon dan in 2011. Vanaf het geboortejaar 1953 geldt dat hoe ouder een werknemer is, hoe meer hij inlevert.

Bovendien kunnen de stijgende pensioenpremies het inkomen van een werknemer fors drukken. Per saldo kan dit nog eens achttien euro minder per maand betekenen. Dit blijkt uit berekeningen van ADP. In de berekeningen zijn de in december 2011 vastgestelde pensioenpremies en indien aanwezig de premies voor bedrijfstakfondsen meegenomen. Minder nettoloon
Vanaf een brutoloon van 3.500 euro per maand gaat dit jaar het nettoloon achteruit. De inkomens vanaf 4.750 euro gaan daarbij het meeste inleveren: werknemers geboren na 1953 krijgen volgens de algemene berekeningen netto 27,45 euro minder. Werknemers van 58 jaar of ouder gaan er netto nog meer op achteruit, dit komt omdat de verhoogde arbeidskorting per 1 januari 2012 is afgeschaft. Zo levert een werknemer geboren in 1948 met een loon van twee maal modaal netto 93,10 euro in. 

Lagere inkomens profiteren
Wat de hogere inkomens aan geld moeten inboeten, komt de lagere inkomens ten goede. Werknemers die na 1953 zijn geboren en een modaal inkomen hebben (circa 2.500 euro) gaan er het meest op vooruit met netto 13,42 euro meer per maand. Dit voordeel neemt vanaf een inkomen van 2.500 euro tot 3.250 euro langzaam af tot 2,83 euro netto meer per maand. Het vervallen van de populaire spaarloonregeling heeft ook een behoorlijke invloed op de nieuwe loonstrook. Het maandelijkse spaarbedrag van 51 euro wordt nu bruto uitbetaald. "Hierdoor wordt de daling wellicht beperkt, maar werknemers moeten zich wel realiseren dat zij het belastingvoordeel over het spaarbedrag missen," vertelt Dik van Leeuwerden, manager van het kenniscentrum Wet- en Regelgeving bij ADP Nederland. "Dit belastingvoordeel varieerde van ongeveer zeventien tot 26 euro per maand." 

Pensioenpremie drukt stempel op nettoloon

De pensioenfondsen hebben hun premies voor 2012 in december bekend gemaakt. "In de lijn der verwachting is de pensioenpremie die werknemers betalen in bijna alle branches gestegen," aldus Van Leeuwerden. "Een stijging van de pensioenpremies beïnvloedt het nettoloon per branche en betekent voor sommige werknemers een grotere netto achteruitgang dan het algemene beeld laat zien."
Werknemers in de sector Metaal en Techniek die in 1953 zijn geboren en twee keer modaal verdienen leveren netto per maand 67,36 euro in. Dit is 17,91 euro bovenop de ‘algemene’ achteruitgang in deze inkomensgroep. Ook werknemers in de sector Bouw die anderhalf keer modaal verdienen leveren ten opzichte van de algemene berekeningen meer in, namelijk 11,27 euro netto. De Nederlandse werknemer in de zorgsector met een gelijkblijvend loon boert niet slecht ten opzichte van het algemene beeld. Bij een salaris van anderhalf keer modaal verdient een werknemer geboren na 1953 niet 13,45 euro minder, maar krijgt netto juist 0,45 euro meer dit jaar. 

Oudere werknemers leveren in

De stimulans van het kabinetsbeleid om langer door te werken, ziet de Nederlandse werknemer in 2012 niet terug op de loonstrook. Uit de berekeningen van ADP blijkt dat oudere werknemers in 2012 er meer op achteruit gaan ten opzichte van de jongere generatie. Werknemers die het meest worden geraakt, zijn in 2012 tussen de 58 en de 60 jaar oud. Een van de oorzaken is het wegvallen van de verhoogde arbeidskorting voor werkenden die 58 jaar of ouder zijn. Zo gaat een werknemer van 59 jaar met een modaal inkomen er per maand 8,59 euro netto op achteruit. En een werknemer van 63 jaar met een modaal inkomen in 2012 verdient zelfs 50,33 euro netto per maand minder. 

Doorwerkbonus
"Daar komt nog eens bovenop dat het percentage van de doorwerkbonus, waar werkenden vanaf 62 jaar recht op hebben, wordt teruggeschroefd," vertelt Van Leeuwerden. Zo gaat de bonus van een werknemer die in 2012 62 jaar wordt (geboren in 1950) van vijf procent naar 1,5 procent. Voor een werknemer die 63 jaar wordt (geboren in 1949) geldt dat de doorwerkbonus van acht naar zes procent gaat. Ondanks de voorgeschreven daling in de doorwerkbonus, is er toch per saldo voor die werknemers een stijging te zien. Van Leeuwerden: "Je wordt immers ook weer een jaar ouder. Zo gaat de bonus van iemand die nu 62 jaar is en in 2012 63 jaar wordt van vijf naar zes procent Werknemers die het meest worden geraakt, zijn in 2012 dus tussen de 58 en de 60 jaar oud. Zij lopen de arbeidskorting mis en hebben een lagere doorwerkbonus in het verschiet." 

Werkgevers gaan meer betalen

Ondanks dat de regeringspartij VVD de lastenverlichting voor werkgevers hoog in het vaandel heeft staan, komen ook de werkgevers er niet altijd even goed vanaf. "Vooral bedrijven die relatief meer werknemers in dienst hebben met een bruto maandloon van 2.800 euro of meer moeten dieper in de buidel tasten," zegt Van Leeuwerden. Deze werkgevers gaan een hogere bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (ZWV) betalen. Weliswaar daalt de bijdrage van 7,75 procent naar 7,1 procent, maar de maximale grondslag gaat omhoog van 33.427 euro naar 50.064 euro waardoor de uiteindelijke inkomensafhankelijke bijdrage aan de ZWV van werknemers met hogere inkomens stijgt. Dit kan wel oplopen tot 964 euro per werknemer meer bij een loon van 3.862 euro en hoger per maand. De bijdrage ZWV van werkgevers voor werknemers met een loon tot 2.800 euro per maand neemt af door de verlaging van het bijdragepercentage naar 7,1 procent.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Kwart bedrijven heeft meer mensen ontslagen als gevolg van de coronacrisis
 Bumperkleven en smartphone grootste ergernis in het verkeer
 Bestuurders kunnen aansprakelijk zijn bij het aangaan van overeenkomsten
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Starter vraagt salaris van 2. 188 euro
 Onderhandelen over salaris is lastig
 Nederlandse topbedrijven blinken uit in secundaire arbeidsvoorwaarden
 Salaris: nog steeds een taboe-onderwerp
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
Plan van Aanpak: 3 stappen voor meer e-mail marketingsucces
In dit white paper / Plan van Aanpak legt Spotler uit hoe je 1) je doelen en doelgroepen in kaart brengt, 2) met welke middelen je je doelen en doelgroepen bereikt en 3) wie het uitvoert en wanneer. Download het handige document, inclusief checklist.
Download het Plan van Aanpak
Lees verder
Zo maak je een indrukwekkende online bedrijfspresentatie
reacties
Tien suggesties voor meer 'fun' op de werkplek (1) 
Bouw-cao zet aan tot fraude (1) 
Topmanagers vergaderen 100 procent van hun tijd (1) 
Manager moet werknemer los kunnen laten (4) 
Horeca start glimlachcursus voor medewerkers (1) 
Tips om online de perfecte werknemer te vinden (1) 
'Beleggers hebben binnen 3 tot 6 jaar hun geld terug' (1) 
top10
Van smart tv tot speelgoedpop: deze apparaten in huis bespioneren u
Nederlandse hackers nemen laptops over door ernstige kwetsbaarheden in Zoom
Een op zes mannen vindt dat partner te veel verdient
De favoriete vakgebieden van oud-horecapersoneel
Corona-versoepelingen in aantocht, maar bordspellen onverminderd populair
Kwart bedrijven heeft meer mensen ontslagen als gevolg van de coronacrisis
Jongere vindt werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid van medewerkers
DDoS-aanvallen in 2020 krachtiger, complexer en langer
Door pandemie meer behoefte aan duurzame en flexibele mobiliteitsoplossingen
Medewerker overschat zichzelf in het herkennen van cyberincidenten
meer top 10