zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Topeconoom: crisis eurozone is in 2012 voorbij

2 januari 2012 - De eurozone zal de schuldencrisis dit jaar te boven komen. Dit zegt topeconoom Willem Boonstra van Rabobank in een interview met het ANP. Volgens de econoom is bovendien het meest waarschijnlijke scenario dat de eurozone bij elkaar blijft, zo schrijft Beurs.nl.

De econoom wijst erop dat de Europese Unie ondanks de crisis nog steeds de laagste overheidstekorten heeft vergeleken met Japan en de Verenigde Staten. "In feite hebben we het in de eurozone over een crisis van een paar landjes. Natuurlijk had Griekenland nooit toegelaten moeten worden, maar als het land er nu uitstapt zou de schade te groot zijn." Sterke euro
Er is ook veel aan gelegen de eurozone bij elkaar te houden, stelt Boonstra verder. De euro heeft ons tenslotte veel welvaart gebracht. "De munt heeft het goed gedaan tijdens de kredietcrisis in 2008. Zo was Nederland in staat binnen enkele weken tegen een zeer lage rente tientallen miljarden euro's uit de markt te halen om banken te redden en het financiële stelsel overeind te houden. Met de gulden was dat nooit gelukt." 

Politiek probleem

Eigenlijk is het probleem Griekenland niet eens een schuldencrisis, maar een 100 procent politiek probleem omdat landen zich niet aan hun afspraken houden, schetst Boonstra. Toch begonnen de problemen al veel eerder. "Duitsland hield zich in 2003 als eerste land in de eurozone niet aan het stabiliteitspact, waarbij landen zich verplichten het overheidstekort binnen de perken te houden. Het stabiliteitspact bleek toen al van rubber en ongeloofwaardig." Toch is Boonstra optimistisch. "De stappen die de eurozonelanden nu in korte tijd hebben gezet om de overheidstekorten in toom te houden, zijn ongekend. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, kan het marktsentiment zomaar weer ten goede keren. Dan groeien de rentevoeten weer naar elkaar toe en nemen de spanningen direct af," voorspelt hij.


Bron: Beurs.nl
 
 Doorsturen   6 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Zíers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Gematigde recessie voor 2012
 Vier economische scenario's voor Eurozone in 2012
 Snelgroeiende markten groeien bijna viermaal zoveel als eurozone
 Politieke oplossing voor Europa cruciaal
 
 
reacties
 
NumoQuest  |   | 
2-01-2012
 | 
10:18 uur
Ik kan de optimisme van Boonstra wel delen, slechts omdat ik zelf een heel optimistisch ingesteld persoon ben. Edoch moeten we hier bij dit verhaal wel een aantal kanttekeningen plaatsten.

Europa is in de bodem niet te vergelijken met economieŽn zoals de VS of Japan en al helemaal niet zoals dhr. Boonstra het hier schetst. We hebben momenteel te maken met een veel ernstiger probleem dan het optimisme van dhr. Boonstra.

Bankencrisis
De bankencrisis is ontstaan doordat banken en andere financiŽle instellingen, op grote schaal speculeerden in het opkopen van schulden en dachten te kunnen verdienen aan de rente. Men was klaarblijkelijk even vergeten dat met schulden met schulden aan het kopen was. Het resultaat is niet al te verrassend natuurlijk. Wij zitten er midden in.

Problemen in Europa
Een aanzienlijk probleem speelt ook in Europa maar nu op een ander vlak. Namelijk de schuldenlast van landen. Het is namelijk niet alleen Griekenland die in de problemen zit, maar ook grotere economieŽn zoals Spanje, ItaliŽ, Portugal en Ierland.

Huidige aanpak
Wellink kweelde al in FD en Elsevier dat hij verwacht dat Nederland een deel van de leningen die aan Griekenland zijn gegeven zal moeten afschrijven. In Januari 2011 kweelde hij, samen met Rutte en Jan Kees de Jager, dat ALLE schulden INCLUSIEF de Rente, door Griekenland aan Nederland zouden worden terug betaald.

U ziet dat alle maatregelen die men politiek heeft bedacht de belastingbetaler meer en meer aan het kosten is, zonder dat er rendement tegenover staat. De kosten lopen alleen maar op en de effecten van de genomen maatregelen?????

List, Leugen en Bedrog
We zien dat landen momenteel dezelfde fout maken die de banken eerder hebben gemaakt waardoor de crisis is ontstaan. Zij kopen namelijk massaal schuldenpapieren op zonder dat daar verder nog een duidelijke borgstelling tegenover staat.

Loze beloften en overduidelijk uitgesproken leugens van mensen zoals Rutte, Jan Kees de Jager en Wellink, hebben steeds minder invloed en daar doet een artikel als deze voorts niets aan af. Met aannames en loze beloften, zoals deze tot nog toe aan u en mij werden gepresenteerd door de politiek, wordt de crisis allerminst bestreden.

Scenario's
Veel mensen roepen momenteel om het hardst dat de ingezette weg de beste weg is..... men moet zich met recht en reden afvragen .... Voor Wie?
Niet voor u en mij als belastingbetaler, niet voor u en mij als klant bij de bank. Dat moge duidelijk zijn.

Scenario 1
Nederland kijkt eens goed om zich heen en neemt een voorbeeld aan landen zoals Zweden, het VK, Zwitserland. Wel lid van de EU maar met een eigen currency en eigen monetair beleid.

Hierbij moeten we helaas het verlies nemen door politieke incompetentie veroorzaakt. Voordeel in deze is wel dat we beter eigen markt en soevereiniteit kunnen borgen en sneller economische maatregelen kunnen nemen.

Anders dan miljarden ter beschikking te stellen aan de EU, worden er miljarden in de economie gebracht en daardoor slagkracht worden vergroot.

Scenario 2
We blijven dezelfde weg bewandelen als ingezet. Niet alleen de overheid gaat meer belastinggeld ter beschikking stellen aan de EU, maar privaat geld is noodzakelijk om de slagkracht, naar men zo hard roept, te vergroten.

Lees in deze dat uw en mijn belastinggeld niet alleen naar EU vloeit maar ook nog eens het geld van u en mij bij de banken geparkeerd die zal worden gebruikt in deze weg als borgstelling.

Scenario 3
Het volledig uit de EU stappen als lid, terugkeer naar de gulden, heroverweging van de uitgaven en het nemen van verliezen die nu al duidelijk zijn.

De gevolgen?
In eerdere studies is gebleken dat landen die uit een dergelijke constructie stapten, economisch er hooguit een jaar last van bleken te hebben gehad, doch dat men daarna een volkomen eigen en autonome koers kon varen. Uiteraard bleef men dezelfde gevolgen ondervinden van de economische omstandigheden als voormalige partners.

Het Momentum
Als ik sec kijk naar het voorbije jaar kan ik momenteel een aantal zaken heel nuchter beschouwen.

Politiek
Ik heb gezien dat de politiek op een ongelofelijke onmachtige manier met financieen aan omgaan is die op geen enkele wijze rendement of zekerheid bied. Immers, het is nog maar zeer de vraag of de stappen die de Jager namens Nederland heeft gezet, ook maar enig effect zullen ressorteren.

Voorstelling van zaken
We zien en horen heel veel mensen op 'key' posities kwelen hoe belangrijk het toch is dat Nederland doorgaat met het ter beschikking stellen van fondsen voor de EU ter bestrijding van de crisis.

We moeten in deze ook constateren dat al deze mensen persoonlijke 'ego' belangen bleken te hebben bij wat zij aan het roepen zijn geweest. De realiteit? Dat we op dit moment geen enkele zekerheid hebben of de crisis Łberhaupt goed is aangevlogen en erger ......

Rutte en de Jager hebben 'Een vreemde entiteit' de sleutel gegeven naar onze eigen bankkluis om de problemen door anderen veroorzaakt, mede te gaan financieren.

Mijn bescheiden mening?
- De miljarden ter beschikking gesteld door Rutte en de Jager zijn aan ernstige schommeling onderhevig. Zij hebben deze aan 'leugenachtige' 'vrienden' ter beschikking gesteld en de signalen dat de mogelijkheid tot terugbetalen nemen steeds verder af.

- Rutte de Jager et cie, hebben stelselmatig een totaal andere voorstelling van zaken gegeven die haaks staan op zaken die we konden verwachten. Dit geeft voor mij in elk geval een gevoel van onbehagen want wat moet je denken van politici die de belastingbetaler stelselmatig wat aan het 'voor liegen' is geweest?

- Wellink nu ook aan het toegeven is dat de schulden en problemen alleen maar groter aan het worden zijn en dat uitgeleend belastinggeld voor een deel zal moeten worden afgeschreven. Simpel, ze kunnen het ons niet terug betalen.

- Ik moet constateren dat er steeds minder basis is om mensen zoals Rutte, de Jager, Wellink e.d. te kunnen geloven. Immers, zij hebben uiteraard alle uitvluchten klaar liggen om u en mij te vertellen waarom omstandigheden veranderen en dat daarom ...... om zichzelf vooral vrij te pleiten van omissie en politiek debacle.

In kort
Er is geen enkele [oud]politicus, of mensen op key positions, die zich allemaal graag laten leiden door het verhaal van een verenigd EU, die u en mij inzichtelijk kunnen maken, waarom wij leugenachtige 'vrinden' diepgaand financieel zouden moeten steunen.

Het zou m.i. veel beter zijn een pas op de plaats te maken en ons diepgaand op de huidige problemen in de EU te bezinnen en een strategie te bedenken die in het belang van de NV Nederland is. In Nederland hebben wij te maken met een reeks van sociaal maatschappelijke problemen die dringender aandacht behoeven dan economieŽn die sinds de invoering van de Ä, stelselmatig een andere financiŽle voorstelling van zaken hebben gegeven die wantrouwen rechtvaardigt i.p.v. de huidige ingeslagen weg.

Me dunkt.
Ad de Beer  |   | 
2-01-2012
 | 
10:00 uur
En toen hadden de economen door dat positieve berichten het verzinsel van een crisis naar het rijk der fabelen kunnen verwijzen. Een crisis die alleen maar is ontstaan door voorspellingen van economen, gebaseerd op modellen die onvolledig zijn en nooit volledig kunnen worden.
Laten we in 2012 gewoon de schouders eronder zetten, geen geloof meer hechten aan economen en politici die alleen maar op zetelwinst uitzijn en samen bewijzen dat de kracht van mensen alle problemen kan en zal oplossen.
NumoQuest  |   | 
2-01-2012
 | 
10:55 uur
Ad de Beer for President! Overigens nog de allerbeste wensen Ad. :O)
Ad de Beer  |   | 
2-01-2012
 | 
11:39 uur
Ook de beste wensen voor alle lezers.

Ik heb geen ambitie de politiek (weer) in te gaan. Dus zoek maar een ander als president. Ik ga lekker aan de slag. We moeten wel eens stoppen met het wijzen naar iedereen die de schuld kan hebben aan de vermeende crisis, we kunnen onze energie beter gebruiken, er is nog zoveel te doen.
De politiek is er niet voor oplossingen, daar zijn managers en ondernemers beter in.
Zoals altijd heeft de wal het op hol geslagen schip van de economie gekeerd. Het herstel komt vanzelf, niet door economen, zeker niet door politici en ook niet door de opportunisten van occupy. Het zal de kracht van de zwijgende meerderheid zijn die niet zijn stem verheft, maar gewoon aan de slag gaat die de verandering te weeg zal brengen.
Dat later politiek en economen weer met de eer gaan strijken, och, ik gun ze het.
NumoQuest  |   | 
2-01-2012
 | 
12:36 uur
Ad de Beer for President! Overigens nog de allerbeste wensen Ad. :O)
lezer  |   | 
10-03-2012
 | 
00:08 uur
Als er teveel wordt gestolen dan heeft het, er de schouders onder zetten, geen zin meer. Zie Zuid Italie waar ieder die een beetje geld kan verdienen is weggevlucht. Dieven zijn altijd blij met mensen die hard hun best doen en daarmee een huis vol met spulletjes verzamelen.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
ĎBen jij een workaholic?í (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eťn op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10