zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Politieke oplossing voor Europa cruciaal

7 oktober 2011 - De eurozone wordt overspoeld door een nieuwe golf van angst voor oncontroleerbare staatsschulden. Volgens de Autumn Eurozone Forecast (EEF) van Ernst Young is het risico dat de crisis zich over de hele regio verspreidt en zo een nieuwe recessie veroorzaakt, aanzienlijk toegenomen.

Pieter Jongstra, Managing Partner van Ernst & Young Nederland: "Het zijn moeilijke tijden voor de economie in de eurozone. Alle betrokkenen - politici, toezichthouders en bedrijfsleven - zullen de handen ineen moeten slaan om een hernieuwde recessie te vermijden." Bijgestelde groeiprognose
Gecombineerd met een haperende groei die afgelopen zomer praktisch tot stilstand is gekomen en internationale economische omstandigheden die minder gunstig zijn dan aanvankelijk werd verwacht, is dit aanleiding voor de EEF om de groeiprognose voor het BBP bij te stellen van 2,0 procent tot 1,6 procent in 2011 en een magere 1,1 procent in 2012 - ervan uitgaande dat voor Griekenland een ordentelijk herstructureringstraject haalbaar blijkt en dat ook andere probleemlanden op steun kunnen rekenen. Ook de verwachtingen voor Nederland zijn aanzienlijk bijgesteld: van 2,2 procent naar 1,8 procent voor 2011 en van 1,9 procent naar 1,2 procent voor 2012.
De werkloosheid in de eurozone als geheel ligt dit jaar om en nabij de tien procent. In Nederland ligt dat percentage voor 2011 op 4,4 procent en daarmee bevindt Nederland zich tussen de Eurozone-landen met de laagste werkloosheid. 

Hechtere samenwerking in Eurozone

Volgens de EEF moeten nu met name de kernlanden van de eurozone serieus inzetten op hechtere begrotingssamenwerking om zo de groeiende crisis te bezweren. Wat betreft de langere termijn is het in maart 2011 overeengekomen Euro-Plus Pact voor meer interne samenhang een stap in de goede richting, al zal de implementatie wel enige tijd vergen en is het maar de vraag of iedereen zich eraan houdt. Het gaat bovendien minder ver dan bijvoorbeeld de plannen voor Euro-obligaties en een substantiële uitbreiding van het Europees monetair noodfonds (EFSF), die veel politieke weerstand oproepen. Deze maatregelen zouden de samenhang binnen de eurozone versterken, waardoor regeringen medeverantwoordelijk worden voor de staatsschulden van andere lidstaten. Ze kunnen ook de vrees wegnemen dat de problemen zich uitbreiden naar Spanje en Italië. 

Eén Europa om recessie te voorkomen

Pieter Jongstra licht toe: "Wil de eurozone in haar huidige vorm blijven voortbestaan, dan zullen de kernlanden zich in niet mis te verstane bewoordingen moeten vastleggen op meer begrotingssamenwerking. Het verlies van bevoegdheden dat daarmee gepaard gaat, kan in veel landen op stevige weerstand rekenen. Zonder de mogelijkheid echter om de overheidsuitgaven in de eurozone als geheel te controleren, te beheersen en te financieren, kunnen we geen begrotingsstabiliteit garanderen, zelfs niet als de huidige ernstige problemen zijn opgelost." Gezien het geringe enthousiasme voor dergelijke ingrijpende hervormingen bestaat het risico dat de politiek door de financiële markten wordt ingehaald. De EEF schat de kans dat de Eurozone door verdere escalatie van de huidige financiële onrust opnieuw in een recessie terechtkomt op 35 procent. 

Bedrijfsleven is klaar voor groei

Door de minimale en onzekere groeivooruitzichten ligt het voor de hand dat het bedrijfsleven investeringsplannen uitstellen. Pieter Jongstra: "In de afgelopen jaren hebben bedrijven hun kostenstructuur en werkkapitaalmanagement onder de loep genomen. Dit heeft er toe geleid dat een groot deel van de bedrijven momenteel best ruimte heeft om in groei te investeren. Echter, door de onzekerheden wordt dit geld gereserveerd en niet uitgegeven. Bedrijven zijn dus over het algemeen klaar voor groei, maar dan moet de politiek wel vertrouwen en rust weten te creëren."

 
 Doorsturen   2 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 ‘Terugkeer groei alleen na pijnlijke keuzes’
 De tien belangrijkste risico´s en kansen voor overheden
 CFO: herstructurering Griekse staatsschuld onontkoombaar
 CFO: economische vooruitzichten rooskleuriger
 
 
reacties
 
Sandra  |   | 
7-10-2011
 | 
12:46 uur
Door al deze bangmakerij houden steeds meer mensen hun hand op de knip en is de kans op een recessie alleen maar groter.

Stemmingmakerij! Ik zeg: gewoon doorgaan met ondernemen en geld verdienen en je merkt niks van de recessie.
NumoQuest  |   | 
8-10-2011
 | 
12:31 uur
Deze retoriek moet 'en masse' gewoon naar de wereld der zotten worden gegooid. Het wordt steeds duidelijker dat Rutte, Verhagen, Wilders en Verhage, ook hier weer, dit maal in het kielzog de overige partijen die ja hebben gezegd tegen het laatste plan, hoe inconsequent, impotent en incompetent men is.

Heeft men het niet over het bezigen van 'Straat/Café taal in de tweede kamer, m.i. is dit gewoon Nederlands overigens dus hoe arrogant laat je jezelf dan zien, dan is het wel de idiotie dat je begaat met andermans geld.

Ik hoor steeds minder criticasters een pas op de plaats maken en Rutte en de Jager aanspreken op hun collectieve falen. Het is immers al sinds Juni j.l. bekend dat de Grieken de Leningen, althans de rente daarover, al niet meer kon garanderen. Jan Kees de Jager, ik hoop dat u dit lees, Rutte, voor u idem, ik beschuldig u hier van machinatie, valsheid in geschrifte, impotentie, incompetentie, inertie, verduistering en corrumperend machtsmisbruik, op kosten van de belastingbetaler.

Dit geld behoord toe aan de BV NL, waarvan u bestuurder dient te zijn en een goed rentmeester. Met leugens bent u momenteel bezig de nazaten van de BV NL, op te zadelen met schulden waarom wij, noch onze nazaten niet hebben gevraagd.

U mist ruggengraat door het volk, wiens geld u nu aan het verkwanselen bent, te raadplegen en u neer te leggen bij de wil van het volk.

Ik ben benieuwd op welke wijze u zich, wanneer uw politieke loopbaan ten einde is gekomen, u zich laat belonen. We hebben de staaltjes van Balkenende, Bos en Zalm gezien, uw corrupte weg zal niet anders blijken.

Leugen op leugen stapelen maakt zaken er alleen nog in uw eigen beleving geloofwaardig. Dat krijg je in het land der leugenachtigen en onwaarachtigen.

Ik vind het een verachtelijke poppenkast geworden.

Er is een eenvoudig antwoord. Alle bancaire samenwerking naar EU bevriezen, en de economie van NL beter dienen. Desnoods de EU vanuit Nederland gewoon opschorten. Elke criticaster die daar iets tegen heeft is wat dat betreft een groot gevaar voor de BV NL.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10