zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Snelgroeiende markten groeien bijna viermaal zoveel als eurozone

26 oktober 2011 - De dynamiek van de wereldeconomie is veranderd, nu een nieuwe groep snelgroeiende markten de positie van de gevestigde, ontwikkelde economieën betwist. De verwachting is dat deze zogenoemde RGM's (rapid growth markets) dit jaar tezamen met 6,2 procent groeien. Dat is bijna viermaal zoveel als de groei die voor de kwakkelende eurozone wordt voorzien.

Dit blijkt uit de driemaandelijkse prognose Rapid Growth Markets Forecast (RGMF), die Ernst & Young deze week voor de eerste maal publiceerde. Mondiale invloed
Gemiddeld genomen zijn de RGM's de afgelopen tien jaar steeds met 5,8 procent per jaar gegroeid, ruim driemaal zo snel als de ontwikkelde economieën samen. Het ziet ernaar uit dat die snelle expansie doorzet, waarbij de groei van de RGM's die van de ontwikkelde economieën de komende tien jaar met ruim 3,5 procentpunt per jaar overtreft. De aanname daarbij is dat er goed met inflatiedruk wordt omgegaan en dat de infrastructuur voldoende is om een structurele groei veilig te stellen. Andrea Vogel, partner Strategic Growth Markets van Ernst & Young, licht toe: "De snelgroeiende markten winnen steeds meer aan belang, zowel qua algeheel gewicht binnen de wereldeconomie als qua mondiale invloed. Waar de ontwikkelde economieën met lage groeicijfers kampen, kunnen de RGM's de economische storm goed doorstaan."
Sterke groei zet naar verwachting door
De RGM's zijn sterk uit de wereldwijde recessie tevoorschijn gekomen. Gemiddeld genomen is hun BBP in 2010 met 7,3 procent gestegen, een cijfer dat een terugkeer betekent naar de uitbundige groeicijfers van vóór de mondiale financiële crisis en dat veel hoger ligt dan de groeipercentages van vóór het midden van het vorige decennium. De prognose voorspelt dat de gemiddelde BBP-groei in de RGM's in 2012 net onder de zes  procent ligt. Het economische succes van de RGM's komt voort uit het feit dat de meeste van hen maatregelen hebben genomen gericht op het liberaliseren van de economie, alsook uit het open karakter van de handel. Bij de RGM's tezamen komt 50 procent van het BBP voor rekening van de export, tegenover dertien procent in the VS en 41 procent in de eurozone. 

Alle reden voor optimisme
Er is alle reden voor optimisme over de snelgroeiende markten in de komende tien jaar. Ook al zijn ze de afgelopen jaren al fors gegroeid, er blijven nog aanzienlijke mogelijkheden voor sterke groei over. De voortgaande industrialisatie en verstedelijking zorgen er, samen met een sterke bevolkingsgroei en de opkomst van een omvangrijke middenklasse, voor dat de groei in de RGM's doorzet. Onder invloed van een beter economisch bestuur, meer politieke stabiliteit, hogere investerings- en spaarquotes en het vermijden van hoge schulden is er een toename te zien van de investeringen van westerse bedrijven, die, geconfronteerd met kwakkelende thuismarkten, op de RGM's willen groeien. De directe buitenlandse investeringen in alle RGM's tezamen zijn van 205 miljard dollar in 2000 gestegen tot 444 miljard dollar in 2010. Momenteel is zo'n 50 procent van de directe buitenlandse investeringen op deze landen gericht.
"Een aantal landen heeft met succes buitenlandse investeringen aangetrokken om daarmee de eigen ontwikkeling te versnellen. Maar bij buitenlandse directe investeringen gaat het allang niet meer om eenrichtingsverkeer: de RGM's worden zelf ook steeds belangrijkere internationale investeerders in ontwikkelde economieën, nu hun voornaamste bedrijven westerse concurrenten opkopen", aldus Vogel. 

Positieve vooruitzichten, maar ook uitdagingen

Vogel: "In het algemeen zijn de vooruitzichten voor de RGM's positief, maar tegelijk staat als een paal boven water dat de vooruitgang bepaald niet vanzelf zal gaan. Om structureel te kunnen blijven groeien, zullen de RGM's een aantal uitdagingen het hoofd moeten bieden." Die uitdagingen zijn het vermijden van inflatiedruk ten gevolge van oververhitting, het beheersen van de effecten van inkomende kapitaalstromen op de concurrentiekracht van de eigen maakindustrie en ervoor zorgen dat de infrastructuur (zowel de fysieke als de menselijke) voldoende is om het groeipotentieel op lange termijn te kunnen benutten. 
De magere vooruitzichten voor de ontwikkelde economieën zullen ongetwijfeld ook in 2012 nog voor druk op de groeicijfers van de RGM's zorgen. Sinds het midden van het vorige decennium zijn de RGM's echter minder afhankelijk van de handel met de ontwikkelde economieën. Daaruit blijkt dat de ontwikkelde economieën relatief bezien een neergang vertonen, maar ook dat de binnenlandse vraag op de RGM's sterk is gegroeid, waardoor de onderlinge handel tussen de regio's is toegenomen. Ook al is dit het geval, toch is de export van de RGM's naar ontwikkelde economieën nog steeds bijna gelijk aan vijftien procent van het BBP van de RGM's. 

Groei ondanks eventuele recessie
Van de RGM's hebben de landen op zowel het Amerikaanse als het Aziatische continent de duidelijkste groeivertraging doorgemaakt, waaruit hun afhankelijkheid van de handel blijkt, evenals de beleidsverkrapping van de grootste economieën onder hen. Vogel licht toe: "The RGM's zijn zeker niet gevrijwaard van de wereldwijde economische risico's, maar ze zijn goed in staat om met die uitdagingen om te gaan." Mocht de schuldencrisis in de eurozone onbeheerst verlopen en in 2012-2013 leiden tot een langdurige recessie in de eurozone en stagnatie in de VS, dan voorspelt de RGMF dat de BBP-groei in de RGM's in 2013 gemiddeld tot 3,2 procent beperkt zal blijven. Dat is flink lager dan de 6,8 procent die de RGMF nu nog voorspelt, maar nog steeds een cijfer dat in de meeste ontwikkelde economieën met jaloezie zal worden bezien.

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Politieke oplossing voor Europa cruciaal
 ‘Terugkeer groei alleen na pijnlijke keuzes’
 Eurozone: zorgwekkende combinatie van problemen
 Is het herstel nu alweer ten einde?
 
 
reacties
 
Jan Richt  |   | 
26-10-2011
 | 
18:03 uur
Ach nog even en dan praten we allemaal Chinees. Heb het een jaar of wat geleden ook al eens geroepen. China wordt het nieuwe Amerika.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10