zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

CFO’s zien noodzaak verder te snijden in de kosten

1 juli 2010 - Meer dan driekwart van de bedrijven moet nog verder in de kosten snijden om reorganisaties te laten slagen. Bedrijven hebben het afgelopen jaar vooral de kaasschaaf gehanteerd zonder structurele verbeteringen te bereiken.

Dit blijkt uit onderzoek van Hay Group en Martin Ward Anderson onder ruim 100 CFO’s. CFO’s zeggen dat de genomen maatregelen om de crisis te bezweren vooral korte termijn resultaatverbeteringen hebben gebracht. Uit het onderzoek blijkt verder - nu het stof is neergedaald – dat motivatie en kwaliteit van arbeid serieus schade hebben opgelopen. Reorganisaties zijn halverwege
Een ruime meerderheid (60 procent) van de ondervraagde CFO’s heeft het afgelopen jaar een reorganisatie geleid als gevolg van de recessie. Men geeft aan dat hierdoor meer focus en slagvaardigheid bij bedrijven is ontstaan. 52 procent geeft aan de strategie te hebben herzien en (weer) meer aandacht te richten op de markt (57 procent) en de core business (70 procent). Daarnaast hebben veel bedrijven de crisis aangegrepen om vereenvoudiging aan te brengen in organisatiestructuur (52 procent). Samen met terugbrengen van het personeelsbestand (gemiddeld vijftien procent) heeft dit bij meer dan de helft van de bedrijven geleid tot verhoging van de productiviteit en winstgevendheid per medewerker. 

Nieuwe maatregelen verwacht

In eerste instantie lijkt het resultaat van de reorganisaties veelbelovend. CFO’s geven echter aan verdere maatregelen op de agenda te hebben staan. Meer dan driekwart van de bedrijven ziet zich genoodzaakt nog verder in de kosten te moeten snijden. De organisatie en processen moeten verder gestroomlijnd worden om structurele verbetering van de performance te waarborgen op de langere termijn.
Herman Koning, director Business Solutions Hay Group: "De recessie heeft als een ‘wake up call’ gewerkt. Omzetten en verdienmodellen bleken ineens niet meer vanzelfsprekend. Bedrijven waren genoodzaakt tot bezinning over hun bestaansrecht in de markt en de toegevoegde waarde die zij leveren. Daarnaast was er ook behoorlijk wat vet op de botten aanwezig, zeker in sommige sectoren. Veel bedrijven hebben zich laten verleiden tot het doen van (te) snelle kosteningrepen, waarbij niet alleen in het vet maar ook in vitale activiteiten is gesneden. Op korte termijn verbetert dit weliswaar de cash flow, maar structurele omzet- en margeverbetering blijft uit. Hierdoor zijn nieuwe (kosten)maatregelen nodig." 

Motivatie en talent beschadigd

Als gevolg van de reorganisaties heeft de samenstelling van de talentpool (de high-performers en - potentials in de organisatie) deuken opgelopen. Bij het snijden is talent verloren gegaan.  Ook geven CFO’s aan dat de motivatie van medewerkers is beschadigd als gevolg van reorganisaties en dat het verbeteren hiervan nu zeer hoog op de agenda staat (bijna 80 procent van de respondenten). Dit is in overeenstemming met de uitkomsten van andere onderzoeken van Hay Group.
Sieto Engelmoer, Directeur Martin Ward Anderson Nederland: "Dat de CFO’s de medewerkermotivatie als prioriteit zien is veelzeggend. De arbeidsmarkt is (in tegenstelling tot voorgaande recessies) nog redelijk mobiel en een slechte sfeer kan medewerkers doen besluiten te vertrekken. Dit in combinatie met een toch al verdund bestand aan talent maakt een organisatie extra kwetsbaar." 

Effectief herstructureren

Koning: "In de komende periode van zeer beperkte economische groei zullen bedrijven zich niet uitsluitend moeten laten leiden door hun absolute kostenniveau. Beter is het te kijken naar de waarde die de onderliggende activiteiten genereren. Essentieel hiervoor is een heldere strategie in combinatie met goed leiderschap en teams die deze strategie kunnen omzetten in executie. Dit vormt het fundament voor duurzame verbetering en bedrijfscontinuïteit." 

Over het onderzoek

Hay Group en Martin Ward Anderson hebben onderzoek gedaan naar de effecten van reorganisatiemaatregelen in Nederland. Hiervoor zijn ruim 100 CFO’s ondervraagd. Dit betreft financieel eindverantwoordelijken van middelgrote tot grote veelal internationale ondernemingen met jaaromzetten van minimaal 100 miljoen euro.

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Management: liever navelstaren dan naar buiten kijken
 Reorganisatiedrift stijgt, vertrouwen erin daalt
 Vijf vereisten voor geslaagde organisatieveranderingen
 Frustratie ligt op de loer bij voorheen gemotiveerde overblijvers
 
 
reacties
 
Helma van Wanrooij  |   | 
1-07-2010
 | 
07:39 uur
Ik zie vaak dat de kaasschaaf weinig soelaas biedt. Als je je organisatie onder handen neemt (al dan niet vanuit noodzaak), neem deze dan in zijn totaliteit onder handen. Neem de pijn in het begin en ga daarna weer bouwen.

Zo werk ik bij alle trajecten en hoewel het in het begin erg zuur is, levert het uiteindelijk meer op (en niet alleen geld) en kan je na de pijn weer met het team gaan bouwen.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10