zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Nederlands bedrijfsleven kleurt groen

21 april 2010 - Een groen imago is voor veel bedrijven erg belangrijk. Zo'n 80 procent van de Nederlandse bedrijven loopt in lijn of zelfs voor op de milieudoelstellingen van het kabinetsprogramma 'Schoon en Zuinig'. Ongeveer de helft van de bedrijven ziet echter niets in een verplichting van overheidswege, maar een grote stad als Rotterdam pleit hier juist voor.

Opvallend is verder dat een groot percentage (zo'n 40 procent) van de bedrijven zich niet realiseert dat energiebesparende maatregelen vaak economisch aantrekkelijk zijn. Andere geven aan dit wel te weten, maar niets met die kennis te doen. Invloed kredietcrisis

Siemens liet onderzoek verrichten naar de effecten van de kredietcrisis op energiebesparende investeringen in gebouwen. Hieraan namen CEO's en directeuren deel van 68 grote en middelgrote bedrijven. Het kabinetsprogramma Schoon en Zuinig - 30 procent minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990, een verdubbeling van het tempo van energiebesparing van één naar twee procent per jaar en een aandeel van twintig procent duurzame energie in 2020 - vormde een van de ijkpunten van het onderzoek. Nederland wil met Schoon en Zuinig internationaal het goede voorbeeld geven. 

Economisch voordeel
Grote steden dragen voor 75 procent bij aan de CO2-uitstoot. Volgens Siemens kan de emissie dus juist daar worden teruggedrongen door te investeren in energiebesparende maatregelen in de gebouweninfrastructuur. Siemens is leverancier en adviseur van onder meer inventieve klimaatbeheersystemen, die het energieverbruik, en daarmee ook de CO2-emissie verlagen. Niet alleen het milieu profiteert, ook economisch biedt een energiezuinige installatie vaak voordelen in de exploitatie. 

Rotterdam Climate Initiative

Rotterdam eindigde dit jaar als dertiende in de European Green City Index, een ranglijst die de duurzaamheid van zo'n dertig Europese (hoofd)steden in kaart brengt. Reden voor Siemens om de uitkomsten van het onderzoek voor te leggen aan Paula Verhoeven, Klimaatdirecteur van gemeente Rotterdam, partner in het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Met het RCI, onderdeel van het wereldwijde Clinton Climate Initiative, voert deze stad een ambitieus klimaatprogramma. Doel is om in 2025 een verlaging van vijftig procent minder CO2-uitstoot te bereiken ten opzichte van 1990 en 100 procent klimaatbestendig te zijn. Verhoeven: "Uniek is dat wij een integrale samenwerking zijn aangegaan tussen gemeente en het bedrijfsleven, waarin ook universiteiten en hogescholen actief participeren. Samen benaderen we de klimaatverandering niet als een bedreiging, maar als een kans om in Rotterdam economische groei te bereiken die hand in hand gaat met sociale duurzaamheid. Dit betekent een bloeiende stad, met veel economische en industriële activiteit, die aantrekkelijk blijft voor bewoners én bedrijven. Voor gemeente Rotterdam is de samenwerking tussen de publieke en private sector dus cruciaal." 

Regelgeving

Verhoeven plaatst een kanttekening bij het al dan niet verplicht stellen van energiebesparende investeringen: "Ik kan mij voorstellen dat de meeste bedrijven daar niets in zien, maar om de geplande CO2-verlaging te bereiken, is regelgeving nodig. Hiermee kun je overigens ook hindernissen wegnemen die een duurzame investering, bijvoorbeeld voor woningcorporaties, in de weg staan. In een goede publiek-private samenwerking snijdt het mes altijd aan twee kanten." 

The money is in the building

Max Remerie, directeur Siemens Building Technologies (BT) Nederland: "The Money is in the building. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 40 procent van het wereldwijde energieverbruik. Ook blijkt uit onderzoek dat 70 procent van de klimaatbeheersystemen niet goed functioneert. Dat heeft een nadelig effect op de energiefactuur én het milieu. Optimaal inregelen van de klimaatinstallatie alleen al kan leiden tot een besparing van 30 procent." Mark Boot, Manager Energy Siemens BT: "Als je bedenkt dat 80 procent van het energieverbruik plaatsvindt gedurende de exploitatiefase van het gebouw, is het logisch dat je bij het verduurzamen de focus legt op de bestaande bouw. Een gebouwbeheerder moet goed weten wat zijn gebouw doet. Uiteindelijk wordt het energieverbruik bepaald door hoe hij met zijn systemen omgaat. Door het monitoren van het energieverbruik wordt duidelijk waar het besparingspotentieel ligt. Dit kan ondernemingen heel veel geld besparen."

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Zes tips voor CIO’s om milieubewuster te werken
 Groene ICT groeit door crisis
 Wagenpark kleurt groen door crisis
 Groene actie stimuleert betrokkenheid
 
 
reacties
 
Marjolein Hins  |   | 
21-04-2010
 | 
12:05 uur
Als je 'groen' doet, doe het dan meteen goed!

De aarde redt 't niet meer met zoveel mensen erop en met de wijze waarop wij met haar omgaan, zij is uit balans en hierdoor de mens ook. Om alle problemen waar we als maatschappij momenteel tegenaan lopen te onderkennen en op te kunnen lossen, is sociale innovatie nodig.
En sociale innovatie gaat om bewustwording, persoonlijke ontwikkeling, duurzaamheidsdenken, vanuit innerlijke kracht verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de wereld, verbinding en communicatie op een dieper en ander niveau en in een groter belang dan het eigenbelang.
Dus duurzaamheid is wat ons betreft meer dan 'groen' en start in het denken en handelen voordat 'echt groen' er kan zijn! Wij zijn dus van mening dat onze 'groene' oplossingen nog duurzamer kunnen worden ingevuld dan wij dat nu vaak nog zien.

Ben jij ertoe uit te dagen buiten jouw huidige kaders te denken en bestaande denkpatronen los te laten?
Lees dan verder op: (Klik hier)

Hartelijke groeten,
Marjolein

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10