zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Taskforce DeeltijdPlus: niet werken niet langer belonen

31 maart 2010 - Om het aantal gewerkte uren per week van vrouwen te verhogen, moeten alle beslissingen van overheid, sociale partners, bedrijven en gezinnen daarop gericht zijn. Alles wat vrouwen daarin belemmert, moet tot het verleden gaan behoren. Dat concludeert de Taskforce DeeltijdPlus bij de presentatie van het eindrapport 'De discussie voorbij'.

Pia Dijkstra, voorzitter van de taskforce, overhandigde vandaag het rapport en een handboek met instrumenten voor bedrijven aan demissionair minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, demissionair minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin, de voorzitter van de FNV, Agnes Jongerius, en de voorzitter van VNO-NCW, Bernard Wientjes. Een flexibele maatschappij

De taskforce ziet een grote noodzaak tot flexibilisering van het werk. Flexibele arbeidstijden en mogelijkheden van thuis werken maken de combinatie van arbeid en zorg haalbaar. Flexibilisering moet de norm voor toekomstig personeelsbeleid zijn. De taskforce beveelt dan ook aan om een wettelijk recht op flexibele werktijden te maken. Daarnaast moeten scholen en kinderopvang samengevoegd worden op één locatie en moeten ouders flexibel gebruik kunnen maken van deze geïntegreerde dagopvang. 

Werken loont én zorgen loont

Ook is het essentieel dat fiscale en andere maatregelen voldoen aan de norm 'werken loont'. De zogeheten "aanrechtsubsidie" past daar niet in. Verder dienen winkeltijden, openingstijden van overheidsloketten en medische voorzieningen verruimt te worden. 

Vergrijzing en welvaart

Door de vergrijzing zijn er straks meer mensen die van maatschappelijke voorzieningen als AOW en medische zorg gebruik maken dan dat er mensen zijn die deze voorzieningen moeten betalen. Als Nederland zijn welvaart wil bestendigen, dan zullen meer mensen moeten gaan werken. Aangezien de meeste vrouwen in Nederland in kleine(re) deeltijdbanen werken, zijn vrouwen daarbij een belangrijke groep die voor zoveel dagen in de week niet aan de kant mogen blijven staan. 

Urgentie geboden

Nederland krijgt te maken met een structurele krapte op de arbeidsmarkt. Daaraan verandert de huidige economische crisis niets. Een aantal heilige huisjes rondom vrouwen en werken afbreken is de weg om die krapte tegemoet te treden. Nederland zal over de hele breedte moeten overgaan tot daden. Vrouwen die niet werken zouden een uitzondering moeten zijn. Net als mannen die geen structurele zorgtaken verrichten of bedrijven die niet flexibel werken. De Taskforce DeeltijdPlus is van oordeel dat deze cultuurverandering een verantwoordelijkheid is voor alle betrokken partijen: de overheid, de sociale partners, bedrijven en mannen & vrouwen. Die verantwoordelijkheid moeten ze nú nemen en niet langer op elkaar wachten 

Taskforce DeeltijdPlus
De Taskforce DeeltijdPlus is twee jaar geleden door het kabinet en de sociale partners ingesteld om een aanzet te geven tot een cultuurverandering die ertoe moet leiden dat met name vrouwen meer uren gaan werken. De Taskforce DeeltijdPlus heeft aan de hand van 28 pilotprojecten een Handboek Grotere Deeltijdbanen samengesteld voor HR-adviseurs en werkgevers.

 
 Doorsturen   15 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Vrouwen gaan meer werken als dat flexibeler kan
 Plasterk onderzoekt fiscale maatregelen voor vrouwen op arbeidsmarkt
 Taskforce DeeltijdPlus pleit voor recht op flexibele werktijden
 Vrouwen willen meer werken
 
 
reacties
 
Ferrie  |   | 
31-03-2010
 | 
08:36 uur
Er blijft 1 zorg over. Hoe houdt je stabiliteit in gezinnen, relaties e.d... als alles ingezet wordt op flexibilisering. Hier is sprake van een paradox. Flexibilisering slaagt alleen als er ook een gezonde (heilzame) stabiliteit is. Daar lees ik weinig over. Een vrouw (of man!) die de centrale huishoud/opvoed-taak op zich neemt is bijna een voorwaarde voor de gevraagde flexibilisering. Tenzij... je echt op een radicaal ander relatie-systeem overgaat, zoals bijv. de kibboets, woongemeenschap e.d.
Menno Manheim  |   | 
31-03-2010
 | 
08:46 uur
Wat een kortzichtigheid. Ten eerste werkt de subsidie twee kanten op. Het maakt het voor beide partners mogelijk om te kiezen voor een zorgtaak. Zo kan er dus ook voor gekozen worden dat de man de zorg voor de kinderen en het huishouden op zich neemt en de vrouw voor de inkomsten zorgt.

Maar wat mij vooral steekt is de onderwaardering voor de zorgende vrouw. Zij zorgt er wel voor dat de kinderen een moeder hebben en na schooltijd gewoon naar een veilig thuis kunnen gaan in plaats van gedumpt te worden in de naschoolse opvang. Het is niet zo vreemd dat criminaliteit op steeds jongere leeftijd de kop opsteekt nu Nederland massaal haar kinderen laat 'opvoeden' door kinderopvangers. De taak van de opvoeding ligt primair bij de ouders en opvang is geen opvoeding. De tweeverdieners wijzen maar wat graag naar de school of andere instanties wanneer hun kind ontspoort. Maar zij zijn zelf hoofdverantwoordelijk (lees schuldig).
Wanneer wij een keer willen brengen in het snel vervagen van de normen en waarden van de huidige maatschappij moeten we juist stimuleren dat mensen met kinderen in de gelegenheid worden gesteld om deze kinderen ook op te voeden. En dus dat één van de ouders grotendeels vrijgesteld wordt van andere werkzaamheden voor deze zorgende taak.
Civile  |   | 
31-03-2010
 | 
09:28 uur
Ach ach ach ach ach ach achhhhhhhhhhh!

Dat is eigenlijk de enige reactie die ik hier wil geven.

Klaarblijkelijk is het Donner, Rouvoet en consorten nog steeds niet doorgedrongen dat vrijwel alles wat zij aanraken, de belastingbetaler pur sang miljoenen zo niet miljarden zal gaan kosten. Leest u even mee?

Mooi, we gaan voor de vrouwen flexibel werken een recht maken.

Aanrecht subsidie afschaffen. Ahem. Wat gaan we daarmee bereiken? Ja het eerste gewin zal zijn dat je bepaalde uitgavenposten niet meer zult hebben. Nee we gaan vrouwen nu verkapt 'Dwingen', te werken.

Jarenlang hebben deze zelfde mensen aangekeken tegen iets wat er aan zat te komen, juist, de vergrijzing. Jaren hebben zij de tijd gehad hier over na te denken. Nu is het kwart voor 12 en we kijken even naar de realiteit.

Vrouwen, vooral vrouwen met kinderen, vinden deeltijd een prachtige oplossing. Kinderopvang, die we met zijn allen subsidieren overigens, is een prachtig middel ook deze vrouwen deel te laten nemen aan het arbeiddsproces.

Aaanrechtsubsidie weg? Mooi, dat gaat betekenen dat wij met zijn allen gaan betalen voor verruiming van de kinderopvang. Dat wij werkgevers gaan subsidieren voor het opnemen van deze vrouwen. Iedereen moet tenslotte toch aan het werk?

Juist, we gaan dus weer lekker cosmetisch schuiven met fondsen, zonder dat Donner, Rouvoet en consorten weer een probleem oplost.

Verruimen en flexibiliseren. We hebben gezien hoe bedroevend de overheid te bereiken is. Ondanks dat we heel veel vooruitgang hebben geboekt met de invoering van het digid, zijn nog hele overheidsvolksstammen maar moeilijk bereikbaar.

Zolang we nog een overheid hebben die weigert in te zien dat ZIJ zelf een groot deel van het financierings probleem zijn, moet je dat niet bij de burger neerleggen. Wil je vergrijzing bekostigen Donner en Rouvoet en beste voorzitters van de werkgevers en werknemers? Werkelijk? Dan heb ik hier een paar hele mooie tips voor jullie.

[Misschien dat een slim weldenkend ambtenaar dit aan hen door wil spammen.....???? Niet de illusie dat dit zal gebeuren.]

1. Volledige ontmanteling van ontwikkelingssamenwerking.

We hebben een binnenlands financieel probleem en die dient eerst te worden aangepakt. Geef 1/4 van het totale budget aan 4 internationale doelen, laat de burger zelf beslissen waaraan zij geld willen geven dmv collectes. Klaar. Reserveer die 3/4 voor de toekomst.

Besparing? 15 - 20 Miljard per jaar

2. Ontmantel ministerie van ontwikkelingssamenwerking

Besparing? 1 - 2 Miljard per jaar

3. Volledige afbouw van het asielzoekers beleid.

Besparing integraal 5 - 6 Miljard per jaar

4. Halvering van de netto bijdrage aan de EU

Wij hebben een intern financieringsprobleem en zijn er niet voor naar ratio de grootste netto betaler te zijn van de EU. Bovendien hoeven wij armlastige landen niet te supporten. Willen zij toetreding tot de EU? Zorgen zij zelf voor een gezonde economie. Hulp fijn. Afgedwongen subsidiering. NOOIT!

Besparing? 7 - 8 Miljard per jaar

5. Verhoging van de gasprijs export naar buitenland.

Immers, die gasbel behoord Nederland toe en die goedkope export van gas zoals al jaren aan de gang is dient te stoppen.

Extra inkomsten: 3 - 4 Miljard per jaar

6. Onmiddellijke afschaffing van alle tax die te maken heeft met 'groen'.

Besparing: 5 - 6 miljard per jaar.

7. Geen buitenlandse missies meer voor het leger.

Besparing: 2 - 4 miljard per jaar

8. Afschaffing van de exorbitante wachtgeld regelingen voor politici en ambtenaren.

Zij behoren ten dienste te staan aan het volk en vallen derhalve onder de regelgeving zoals het volk. Men gaat naar het UWV en valt onder dezelfde regelgeving als iedereen.

Dat betekend dat zij ook te maken zullen krijgen met hetzelfde maximum in uitkering dat het volk ook kent. Gelijke monniken gelijke kappen.

Besparing: 1 - 1.5 miljard per jaar.

Even een optelsom tot dusver?

Genomen de laagste getallen aan besparing?

39 miljard structureel per jaar.

Laten we dit nog wat conservatiever maken en houden de besparingen op 35 miljard per jaar. Laten we die even vermenigvuldigen maal 10, voor de komende 10 jaar, dan staat er op de spaarrekening in 2020 350 miljard, plus de aanwas van rente en investering, laten we zeggen 8%?

Dan hebben we het over een kleine 400 miljard dames en heren. Daarmee los je in één klap de financiele begroting voor de vergrijzing op. Immers, wij tornen namelijk niet aan de andere begrotingen.

Zijn wij zo begaan met het millieu? Prachtig. Stop de uitbreiding van import en de vergrijzing zorgt dat we met zijn allen weer een beetje meer ademruimte krijgen. Stop verplicht de import van wat men noemt de 'asobakken' en regelt dat er in Nederland alleen nog maar plaats is voor kleinere millieu vriendelijk vervoer, klaar.

Het OV weer integraal terug naar de staat. ant wij moeten natuurlijk die ambtenaren van ontwikkelingssamenwerking ook aan een baan helpen....toch? Mooi, dan hebben we dat ook gedaan.

Deze overheid wilde het overheids apparaat terugdringen? Donner, Rouvoet, eat your heart out. Hier heb je de hele simpele oplossingen. Wilt u anders nog iets?

De lezers van dit antwoord weet in elk geval één ding heel erg zeker. Dat de politiek te incompetent is dit ten uitvoer te brengen want als je de mensen dit voor legt, weet je nu al dat ze zowiezo voor zullen stemmen.

Oh ja, de verkiezingen komen er aan, dat is waar ook.

Ik neem nog maar eens een kop koffie in de wetenschap dat dromen soms ook een heerlijk tijdverdrijf kan zijn.
Ruben  |   | 
31-03-2010
 | 
09:43 uur
Wat een aanbevelingen... Alsof geld verdienen het enige is wat er toe doet, wat een beperkte kijk op zaken. Ik vind dat we kinderarbeid ook toe moeten staan, allemaal in het belang van de economie! 40-urige werkweek? Maak er maar 80 van... Etenstijd? Niks ervan, werken aan de eettafel, de trend voor 2010! Zucht...
Civile  |   | 
31-03-2010
 | 
10:25 uur
@ Allen hier,

Jullie slaan hier de spijker volledig op de kop. Het leuke van politiek is namelijk dat je die taskforce een bepaalde 'scope' meegeeft. Natuurlijk vragen Donner en Rouvoet zich helemaal niet af welke consequenties dat allemaal mee zou brengen voor de kinderen in kwestie.

Kom zeg, zaken niet nodeloos ingewikkeld gaan maken. Eerst maar eens kijken waarmee deze taskforce op de proppen komt en dan zien wij daarna wel weer verder.

Van enige consistentie en voortvarendheid ....

Nee, moet je niet bij dit contingent politici en ambtenaren zijn. En alles waarmee je om gaat, wordt je tenslotte ook weer mee besmet. Blijkt maar weer eens want de gevolgen????? Ehhh .... stond dat ook in de scope dan????

In andere woorden, Donner, Rouvoet, Bos, Balkenende, Koenders, Klink zijn meesters. Meesters in het draaien van hun hoofden naar niet ter zake doende zaken. Je zal je eens bezig moeten houden met de werkelijke problemen waar we mee kampen momenteel. Verdulleme toch.

Wat denken wij 'klootjes volk' wel niet zeg.
Ferrie  |   | 
31-03-2010
 | 
12:07 uur
Het ziet er dus naar uit dat dit rapport erg eenzijdig is, door alleen op flexibiliteit te gokken. Vermoedelijk krijg je juist zo GEEN flexibiliteit, maar eerder maatschappelijke weerstand en ongenoegen.
J.  |   | 
31-03-2010
 | 
15:26 uur
Ik mis in het hele rapport -of in dit verslag erover- het doorvragen. Hebben de onderzoekers een afbakening gemaakt naar wélke beroepstaken de Nederlandse maatschappij nu écht tekort komt of gaat komen? Of roept men maar traditiegetrouw en vaag 'de zorg'... Over welke percentage van het geheel gaat het eigenlijk en waar? Waarom zijn er dan zo veel werkwillige (parttime) baanloze 50+? Waarom stimuleren de partijen die zeggenschap hebben over deze maatschappelijke vraagstukken niet meer dat het aantal en de inhoud van de Nederlandse opleidingen aangepast wordt aan de beroepstaken die Nederlanders nódig zouden hebben (ok, de agenda van de opleidingen om eigen voortbestaan te waarborgen even niet meegerekend). Maar ook; moeten al die beroepstaken die nu in het gedrang komen wel echt uitgevoerd worden of doen we dat uit traditie en een attitude van verwend zijn? En, wie past er dan op de kleintjes thuis -als het gaat om vrouwen met kinderen tot 14-16? (Ga ik kinderen krijgen om ze door een ander op te laten voeden? Denk het niet. Wie wat wat die ervan brouwen. Bovendien geniet ik zelf veel te veel van mijn kleintjes.) En als een ouder ziek wordt en volgens het CIZ heeft deze als gevolg van bezuinigingen slechts recht op enkele verpleegkundige handelingen per dag; wie doet de rest en wanneer dan? Veelal de 40+ vrouw.
Daarnaast; hoe wordt het Nederlandse en buitenlandse kapitaal verschoven om die extra uren te betalen?
Ik had verwacht dat een serieuze onderzoeksclub een praktischer en nauwkeurig omschreven kader zou hanteren. Ik weet niet of ik mijn huidige sceptische reactie op het rapport heb gebaseerd op een vaag onderzoek of op een vage rapportage erover. Ik herken voor hier in noord-Limburg in ieder geval weinig in de uitspraken in het rapport. Het aantal betaalde (parttime) banen voor zowel hoog opgeleide als minder hoog opgeleide vrouwen is hier bedroevend laag, dus wat valt er meer te werken? Zolang we hier echter kunnen overleven, trekken wij echt de grote rivieren niet over. En al zeker niet naar dat drukke dure westen.
Er zijn tot zo ver ik kan bekijken zowel vrouwen als mannen genoeg in Nederland die nu niet maar wel willen werken; met passende en niet-passende competenties; wat dacht je van asielzoekers die graag hun steentje willen bijdragen, maar niet mogen?
Ik denk dat het verstandig is als zowel onderzoekers, rapporteurs, stategieplanners en invloedrijke personen concreet zijn in hun communcatie. Dat ze aangeven wélke arbeid Nederlanders nodig hebben -of willen-, welke competenties daarvoor nodig zijn, hoe degenen die deze arbeid willen verrichten zich daarop kunnen voorbereiden(opleiden) en hoe werkgevers geldstromen en eigen attitude kunnen aanpassen om ook 2e-3e keus en minder ideale werknemers in hun werkprocessen te laten (aan)passen.
Nederlanders zijn altijd een inventief, hard werkend, creatief, sociaal, loyaal, serieus en ijverig volkje geweest. Dit lijken mij goede waarden om voor dit arbeidsvraagstuk het accent op te leggen bij alle betrokken partijen en erop te vertrouwen dat de échte problemen heus wel worden opgelost binnen de groeperingen die daar een effectief initiatief toe nemen, al dan niet gesteund door overheden.
Civile  |   | 
31-03-2010
 | 
16:53 uur
Ik heb gewoon het gevoel dat de hele zaak drastisch wordt overdreven. Als we even heel goed naar mijn berekening kijken dan zijn er financiele middelen genoeg om de komende vergrijzing op te kunnen vangen.

Dat moet je dan klaarblijkelijk niet overlaten aan de huidige lading incompetente en impotente politici/ambtenaren die klaarblijkelijk geen enkele verstand van zaken dan wel nuchtere visie blijken te hebben.

Ook waar het gaat om de bemensing is het van groot belang dat plan allang klaar te hebben liggen. Gebruik het Oostenrijks/Zwitsers model. Gastarbeid toelaten maar wanneer het werk op is krijg je een deel van je betaalde belasting terug, en ga je weer naar het land van herkomst. Volledige opheffing van het asielzoekers beleid.

Niet zeuren of luisteren naar die 'agogen' die gaan voor hun eigen zwaar gesubsidieerde baantjes maar gewoon een beetje zakelijker. Zo krijg je duidelijkheid en helderheid en heb je niet het gezeik wat je nu dus hebt.

Let wel, veel van het gelazer waar we nu naar kijken is door dom politiek compromissen gewauwel tot stand gekomen. Als je nuchter na denkt moet je tot de conclusie komen dat dit gewoon zo is.

Wanneer je dus gastarbeid toe gaat staan, op tijdelijke gronden, hou je alles gewoon draaiend, het is prima te financieren maar je moet er alleen geen ambtenaar of politicus op zetten. Gooi elke politicus die niet ondubbelzinnig Nederlands kan spreken van die functie af en kijk eens hoe snel met weer gewoon Nederlands bezigt.

Schaf even, en passant, alle overheids formulieren in meer dan 3 talen af. Nederlands, Engels en Frans. Moet je eens kijken hoe snel men plots Nederlands blijkt te spreken, vooral als men zaken nodig heeft van diezelfde overheid. Tolken en dat soort zaken worden niet meer gesubsidieerd. U spreekt de taal niet? Dat is niet ons probleem.

Wanneer ik namelijk naar een ander land ga, Frankrijk, Italie, Spanje, Tunesie, Marokko, Turkijke, Polen ..... noem maar op, en ik ga me daar vestigen maar verdom het de taal te spreken. Wat zal volgens u het gevolg zijn? Applaus. U begint het te begrijpen. Staat u daar te kwelen over 'Discriminatie', zal ik u even een voorstelling geven wat er dan staat te gebeuren?

Oh, u begrijpt het al, Gelukkig, ik begon me namelijk al tamelijk racistisch te voelen, iets wat ik in mijn hart niet ben. Er IS GEEN probleem de vergrijzing te financieren. Wat wel het probleem is zijn topambtenaren, banken, pensioenfondsen en een idiote incompetente politiek, die de kennis en kunde niet hebben er anders naar te willen kijken en dat an ook te herinrichten.

Dan zijn we meteen klaar met de discussie want laat u zich verleiden tot die discussie dan gaat u dat verliezen. Het enige wat werkt is hier een hele starre muur van zelfingenomenheid neerzetten en elke poging tot politieke compromie naar de vuilnisbak verwijzen. Tot ze eens een keer wakker worden. Wat denk gij?

:O)
Dennis Berl  |   | 
31-03-2010
 | 
18:25 uur
Tja Civile,

Ik kan hier niet veel meer aan toevoegen. De personen die het er niet mee eens zijn moeten toch nog eens goed kijken naar hoe het de afgelopen 10 a 15 jaar gegaan is. Balkellende en co hebben het complete stelsel naar de knoppen geholpen en nu moeten wij burgers het allemaal maar gaan bekostigen.

Het is makkelijk om te bezuinigen en om de problemen op te lossen. Echter worden er geen structurele oplossingen gevormd. Ze kijken alleen naar de oplossing op dit moment maar denken niet verder na over de gevolgen op zowel korte als lange termijn.

Zoals ik al eens op deze pagina heb vermeld: ''Schoenmaker blijf bij je leest'' oftewel zorg eerst dat je eigen land op orde is voordat je heel heel veel geld uitgeeft aan andere landen. Meestal zijn deze landen het ook nog grotendeels zelf schuld dat ze in de problemen zitten. Het hoeft niet afgeschaft te worden, maar eerst de eigen burger helpen voordat je anderen gaat helpen. Doen andere landen ook.

Civile je hebt het weer mooi verwoord en duidelijk gemaakt. Ik ben het er helemaal mee eens.
Hans  |   | 
31-03-2010
 | 
20:54 uur
Leuk bedacht, maar weer stele (anders is het niet te noemen).
Mijn generatie heeft onder druk van de vrouwenbeweging en de diverse politieke partijen indertijd de helft van de belastingvrije voet op moeten geven om ook thuiswerkende huisvrouwen een beloning te kunnen geven. Zodat ze niet alleen afhankelijk zouden zijn van de goedgevendheid van de werkende helft.
Ik weet niet of iedereen het beseft, maar dat was toen ruim 6000,-- gulden.
Dat heeft de werkende helft nog steeds minder, want uiteraard is dit in geen enkel kabinet teruggedraaid.
Jammer toch dat deze taskforce daar niet over rept. Zou je toch wel mogen verwachten van zgn. onafhankelijke mensen met een zekere mate van intelligentie.
Ook lees ik nergens dat de belastingvrije voet nu weer zal worden verhoogd als de zgn. aanrechtsubsidie zal verdwijnen.
Overigens is de betiteling aanrechtsubsidie volkomen onterecht, aangezien ik hem dus zelf betaal. Subsidie betekent n.l. heel iets anders dan de wijze waarop het hier wordt vertaald.
Ben wel benieuwd welke partij nu het lef heeft om hierover eens flink de strijd aan te binden.
Zal wel niemand zijn en zoals gewoonlijk laat iedere Nederlander zich weer keurig naar de slachtbank leiden zonder tegengas te geven.
Jammer dat wij toch zo'n volk van meelopers zijn geworden.
Hebben de mensen die beweren dat er eerst een zeer groet ramp c.q. oorlog moet komen om mensen de ogen te openen dan toch gelijk.
Ook jammer dat juist de hardst roepende partijen met allemaal sociaal in het partijprogram en de uitleg waarvoor hun partij staat nu juist weer iets gevonden hebben om weer olie op het vuur te gooien. Waarschijnlijk was doorwerken tot 67 jaar nog niet genoeg.
U zult begrijpen dat ik zo langzamerhand genoeg begin te krijgen van het stelletje klaplopers in Den Haag. Die doen zich voor als heel meelevend maar ondertussen hardwerkende mensen en mensen die juist gekozen hebben om hun kinderen goed op te voeden, dus geen sleutelkinderen, de nek om te draaien.
Er zijn echt genoeg andere manieren om de tekorten op te vangen, want voorlopig geeft grijs meer uit aan de Nederlandse kas als bijdrage dan altijd wordt verteld.
En ja aan de dure huizen en snoepreisjes van onze zgn. hooggeplaatse moet je natuurlijk niet komen.

Dus wat mij betreft mag Mevr. Dijkstra het rapport beter gaan brengen met meer onderzoek en wel op juiste waarheid weergeven.
Volksverlakkerij hebben we al genoeg gehad.
Marcel  |   | 
2-04-2010
 | 
16:51 uur
Dat werkgevers aangespoord worden anders om te gaan met het aannemen van mensen deel ik zeker. Het ontbreekt de meeste werkgevers aan visie om nu mensen van 50-55+ aan te nemen. Die vallen nu te veel buiten de boot. Dus hoezo WERKEN tot je 67? Het is wordt voor velen 2 jaar LANGER IN DE WW / BIJSTAND.

Flexibele werktijden zijn nog ver te zoeken. Wij hebben een zoon met een vorm van autisme. Buitenschoolse opvang is daardoor heel moeilijk te regelen. Toen mijn vrouw solliciteerde in de zorg kon ze geen afspraken maken om vanaf 9 uur te komen werken. Ook de AWBZ Begeleiding is soberder geworden. Dus blijf maar lekker af van die paar ''aanrecht'' centen die mijn vrouw krijgt om er voor mijn zoon te zijn. Zorg eerst maar eens voor ECHT flexibel werken en waar nodig juiste / speciciale zorg.
Civile  |   | 
2-04-2010
 | 
18:18 uur
De dames en heren van Den Haag hebben zich zo geweldig op de schouders geklopt de voorbije tien jaar onder Balkenende. Het enige wat ze deden en doen is roepen en zaken uithollen en voorts heeft men werkelijk niet constructiefs weten te bereiken. Even hier het rijtje af door de laatste criticaster aangedragen.

- Afbouw/afbraak zorgzekerheid

Het is de afgelopen Kabinetten prima gelukt zekerheden zoals o.m. WAO. AWBZ, bijzondere ziektekosten, onder de noemer privatisering etc. naar de afgrond te brengen. Dat dit consequenties met zich mee bracht daar hebben Balkenende, Donner, Zalm, Bos en anderen geen enkele boodschap aan gehad.

Sterker nog, door overtuigende politieke incompetentie en ambtelijke impotentie staan wij hier, met zijn allen. Wij moeten natuurlijk naar elkaar gaan staan te wijzen dat ieder het maar lekker voor zichzelf mag uitzoeken.

Heb je meer hulp nodig dan flikkeren wij het van het rijk naar de gemeente en je mag het met hen vervolgens uitknokken. Dat dit ook zo zijn consequenties heeft, zoals voorgaande criticaster Marcel, beschrijft, daar ligt Balkenende, Donner noch Bos maar een moment wakker van. Hun kostje is immers gekocht.

us u ziet beste lezer, van enige visie of daadkracht is er geen enkele sprake geweest de afgelopen tien jaar. Onder leiding van zichzelf verhevene Balkenende, hebben de voorbije kabinetten, en dat is een collectieve vingerwijzing naar alle betrokken politici en ambtenaren, ervoor gezorgd dat de Nederlandse belastingbetaler en het bedrijfsleven, voor ettelijke miljarden, door hen wettelijk gelegaliseerd, afgeperst.

De lieden die nu in groepjes, onder de noemer 'ambtelijke commissies', door dezelfde incompetente en impotente lieden werden ingesteld, om twee jaar na het uitbreken van de crisis, met.... let op ..... 'Ideeen te komen'... hoe de crisis te lijf te gaan, komen dus, hoe kan het ook anders, met de meest idiote ideeën waar heel hard, in Den Haag alleen althans, of door lieden die iets van hen nodig hebben, wordt geroepen hoe gedurfd die ideeën toch wel niet zijn.

Deze ideeen, beste lezer, gaan er slechts over hoe u en ik als belastingbetaler en inwoner van Nederland, verder kan worden afgeperst door een batterij aan werkelijk stompzinnige idioten die geen enkele notie hebben van wat zinvol management is, laat staan dat men de competentie heeft om deze ideeën op daadkracht en impact te beoordelen.

Wat wij wel weten, beste dames en heren, dat het u en mij als inwoner van Nederland, miljarden zal gaan kosten en dat de ambtenaar en politicus en kamerlid, die dit hopelijk ook leest, volkomen buiten schot zal blijven.

Schaamteloos durft een erudiete en incompetent persoon en MP van dit land te roepen, dat de rekening van de crisis, niet bij dit kabinet mag worden gelegd. Dit kabinet wat zo hopeloos incompetent op de golven van de Europese en wereld economie heeft lopen te dobberen maar waar enige visie, laat staan daadkracht, door hen wordt verantwoord aan u en mij, door te wijzen naar de ander, maar vooral niet naar zichzelf.

Wil men werkelijk bezuinigen? Dan schakel men onmiddellijk ALLE financiële regels gelijk aan hen die deze politici en ambtenaren moeten DIENEN! Juist, u gaat niet langs de staatskas, u gaat gewoon naar het UWV en u valt meteen onder het zelfde regime als elke belastingbetaler.

Zo besparen we met onmiddellijke ingang vele tonnen per maand aan idiote wachtgeld regelingen. Uiteraard dient dit van Den Haag tot in elke gemeente onmiddellijk te worden ingesteld.

Waarom zou een belastingbetaler meteen zijn recht op uitkering en opvolgende rechten kwijt raken als hij ontslag NEEMT, en wordt een ex-burgemeester, Cohen genaamd, met eer overladen als hij ontslag neemt en krijgt een wachtgeld regeling mee.

Een iedere ambtenaar of politicus die dit nog wil proberen uit te leggen maakt zich bij voorbaat volkomen ongeloofwaardig en onwaarachtig mee, en deze onwaarachtige zou dan onze volgende MP moeten worden? Ik houd mijn hart al vast beste lezer[es]

Het wordt tijd misschien wel voor waar een weggestuurde voormalige minister erg schokkend bang voor is. 1 man, 1 partij, ie de meerderheid krijgt en in Nederland gewoon eens in twee jaar tijd gewoon schoon schip maakt. Zaken weer in ere hersteld zoals een fatsoenlijke financiering van een stukje solidariteit naar elkaar toe, en een heel groot zwaard door al die projecten van de overheid die op niet uit lopen.

Daar zitten name,ijk de verborgen miljarden. I rest my case!
Marjolein Hins  |   | 
5-04-2010
 | 
15:30 uur
@allen
Het doet me pijn om zoveel boosheid te horen naar een ander terwijl er met elkaar zoveel wijsheid is hoe we dit kunnen oplossen.
En laten we wel zijn, we krijgen de leiders die we verdienen. Pas als wij zelf van binnen de zaken anders gaan benaderen zullen we een buitenwereld krijgen die ook is veranderd.
Wij hanteren binnen ons bedrijf al 10 jaar eigen en andere afspraken en als wij het in 't klein kunnen dan kunnen wij het in het groot als maatschappij ook is mijn heldere en zeer simpele conclusie.

Dus laten we niet vanuit vechtenergie handelen maar vanuit dat wetenschap dat we het t/m gisteren zo goed mogelijk hebben gedaan en het vanaf nu anders willen, minder paternalistisch en vanuit een eigen verantwoordelijkheid. En dat begint gewoon heel klein in onze eigen woon- en werkomgeving. Be the change you want to see in the world.

Er zijn grote veranderingen gaande in de wereld, ook in de politiek, het bedrijfsleven, de religie en dit is niet louter aan onze politieke bestuurders te wijten. T/m nu paste het systeem ons, we legden graag de verantwoordelijkheid bij een bestuurder en lieten ons leiden door de regels die zij opstelden. Schijnbaar willen we dat niet meer, want het werkt niet meer, het huidige systeem is uitgewerkt, verkokerd, doodgereguleerd, zielloos en niemand kan de verbinding die nodig is tussen diverse zaken nog overzien. We handelen vanuit angst ipv uit vertrouwen, vanuit negativiteit ipv uit positiviteit. Dat blijkt ook uit deze onderzoeken.

Ik ben er heilig van overtuigd dat wij helemaal niet vrouwen en mannen verplicht aan het werk hoeven te zetten als we op een andere manier de wereld gaan bekijken en vanuit die optiek oplossingen gaan verzinnen. Wellicht gaan we wel gewoon andere woonvormen maken met elkaar en heel anders onze zaken organiseren. Het is veel belangrijker dat mensen gaan doen waar ze blij van worden, dan pas gaat de energie stromen en komen we tot een nieuwe kijk op zaken. Ik zie bovenstaand daar al heel goede voorbeelden van wat dit zou kunnen opleveren. Echter steeds met 1 gezamenlijk doel voor ogen: een wereld waar het voor alle betrokkenen goed toeven is, zodat we ons druk maken voor het groter geheel en niet alleen over onszelf. Dus een 180 graden andere benadering. Zorg je goed voor het groter geheel, zorg je in elk geval indirect dus ook meteen goed voor jezelf :-)

Dus mijn advies is: laat het verleden los, denk zelf na over welke richting jij wilt dat zaken veranderen, neem daarin stappen en laten we met elkaar verbinden om van Nederland weer een land te maken waar we allemaal blij van worden en onze bijdrage aan leveren!

Er zijn wel wat nieuwe politieke bewegingen actief, die dit ook voorstaan, dus als we het met z'n allen ook echt gaan leven, dan zou het toch moeten lukken met zoveel kracht en wijsheid!

Hartelijke groet en nog een heerlijk pasen!
Marjolein Hins
J.W.H.  |   | 
6-04-2010
 | 
11:42 uur
Wat ik niet volgen kan is, dat er echt zo enorm bezuinigd zou moeten worden. Ik begrijp dat de oorzaak van al die woeste plannen gelegen is in de crisis. Een crisis die veroorzaakt is door enerzijds het gegraai van de banken en -laten we dat niet vergeten! - door het (nog steeds!!) niet echt ingrijpen door de politici. Om die crisis 'te bestrijden' zijn er door mn. Bos van 'ons geld' tientallen miljarden uitgetrokken om die banken te redden. Ik mag toch aannemen dat die tientallen miljarden steun, gewoon weer naar 'ons' terugkomen, en met rente. Of vergis ik me daarin? Of ging het bij die steun niet om echt geld, niet om harde euro´s? Maar om garanties oid?
Hoe groot is het financiele probleem zoals veroorzaakt door de crisis nu echt-werkelijk? Ik zie dat niet, lees dat niet, er wordt van alles geroepen. Duidelijke heldere taal wat er nu precies aan de ahnd is, ontbreekt. Wat vaag politiek gebabbel waar ik te weinig touw kan vast knopen.

Nog iets. Waarom heeft niet een partij in zijn programma werkelijk staan wat ze nu met het bestel van banken en verzekeringen gaan doen zodat we dit niet nog eens meemaken? Zo lijkt het mij vooral heel hard en zinloos dweilen met de waterkranen helemaal open.
En, wordt het probleem nu misschien groter gemaakt zodat er in deze mist van de crisis veel verborgen gehouden agenda´s getrokken kunnen worden?
Civile  |   | 
6-04-2010
 | 
13:15 uur
@ J.W.H.

Wat je hier stelt begrijpen veel mensen niet maar wat wel duidelijk is geworden, in die tussentijd, is dat de politiek incompetent en impotent is gebleken om ten tijde van een crisis ook maar één maal adequaat op te staan en als één te gaan regeren.

Wat we wel weten is dat al die politici, kamerzitters, topambtenaren, en zogenaame consulenten te stom voor woorden zijn ook maar enig zinnig en adequaat stukje beleid van de plank te halen die onze economie weer een stukje vlot zou moeten kunnen trekken.

We weten ook dat de inhaligheid en de kaasschaaf methodiek, die de banken middels krankzinnige hoeveelheden gelegaliseerde oplichting en valsheid in geschrifte en in woord en daad, hen vele miljarden heeft opgeleverd. Miljarden door hun cliënten/consumenten opgebracht.

We weten ook hoe inhalig en graaierig dit consortium aan gelegaliseerde oplichters is geweest en daarmee aan de stam hebben gestaan van deze ongekende mondiale crisis, waar onze economie ook last van heeft.

Wij weten ook dat Nout Wellink, baasje van DNB te incompetent en impotent is geweest de graaiers aan te pakken onder allerlei excuses. Ook Bos heeft dit nagelaten, ook al had hij een prachtige kans gehad dit te doen, maar heeft nagelaten.

Wij weten ook dat Bos en consorten miljarden steun hebben verleend aan die oplichters, want het wetboek van strafrecht is daar heel helder over, lees even de artikelen over valsheid in geschrifte en valse voorstelling van zaken er op na, iets wat vele burgers is gebeurd, legiolease, dexia etc etc, dan heb je het over criminaliteit in vereniging gepleegd, deelname aan een criminele organisatie, iets wat bij andere banken ook heeft gespeeld met woekerpolissen, en zo van de belastingbetaler en klant van die banken, geld in diezelfde banken heeft gestoken.

We weten ook nu dat Bos heeft nagelaten eisen af te dwingen die de graaierij van vele honderden miljoenen, ook na het storten van die miljarden aan steun, meteen hadden moeten stoppen en hangende diepgaande onderzoeken hele besturen en raden van commissarissen op non actief had kunnen stellen om zo inzicht te krijgen in de infame manier van opereren van dit soort lieden.

Wij weten ook nu dat het CBS, DNB, Bos, Donner en vele topambtenaren en specialisten bij de overheid, geen van alleen deze crisis hebben zien aankomen. Het staat vast dat wij belastingbetalers daar tegenover weliswaar miljarden mochten en mogen betalen aan stupide incompetentie en impotentie door politieke benoemingen veroorzaakt.

Ook deze zaken gaan, as we speak, gewoon door.
Dit artikel is bijzonder aardig van de makers en publicist, maar ik zou de lezer[es] graag willen wijzen op eerder artikel van ondergetekende die rept over onmiddellijke besparingen die structureel miljarden bespaart, waarna we ons werkelijk bezig kunnen gaan houden met zaken zoals in dit artikel naar voren gebracht.

De inhoud van dit artikel is zonder meer nuttig
maar tegen de achtergrond van het huidige politieke landschap en binnenlandse problematiek, iets van een ietwat andere orde.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10