zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Nauwkeurige verlofadministratie levert flink wat geld op

25 maart 2010 - De verlofadministratie voor 2009 is alweer enige tijd afgesloten, dit betekent dat het tijd wordt om de verlofrechten voor 2010 te berekenen. Wat veel organisaties niet weten, is dat de verschillende verlofsaldo’s (vakantiedagen, adv-dagen en tijd-voor-tijduren) niet vanzelfsprekend bij elkaar op kunnen worden geteld.

De diverse verlofsoorten hebben een verschillend wettelijk karakter en daarom moet er met iedere verlofsoort anders worden omgegaan. SD Worx Nederland zet de verschillende verlofsoorten op een rij en geeft advies over het voeren van een nauwkeurige verlofadministratie. Vakantiedagen

In de wet is geregeld dat vakantiedagen een verjaringstermijn hebben van vijf jaar, gerekend na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak op vakantiedagen is ontstaan. De verjaringstermijn is ingesteld zodat medewerkers de mogelijkheid hebben om langdurig verlof op te nemen. Werkgevers kunnen hierdoor te maken krijgen met een veelvoud aan opgespaarde dagen, een zogenoemd verlofstuwmeer. Daarnaast moet er bij uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen bij het einde van een dienstverband en bij tussentijdse betaling van de bovenwettelijke vakantiedagen (art. 7:641 BW), vakantietoeslag (acht procent) worden betaald. 

Adv-dagen

Het recht op adv-dagen is – anders dan vakantiedagen – niet geregeld in de wet maar in de cao, individuele arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaarden. Adv-dagen zijn bedoeld om het verlies van arbeidsplaatsen tegen te gaan en nieuwe werkplaatsen te creëren.
Een belangrijk verschil met de vakantiedagen is dat niet opgenomen adv-dagen aan het einde van het verlofjaar komen te vervallen. Daarnaast hoeven opgebouwde, (nog niet-genoten) adv-dagen bij het einde van een dienstverband niet worden uitbetaald tenzij beide partijen dat expliciet zijn overeengekomen. In principe kunnen tijdens ziekte geen adv-dagen worden opgebouwd en over adv-dagen wordt geen vakantietoeslag betaald. 

Tijd-voor-tijduren

De tijd-voor-tijdregeling is vastgelegd in de cao, individuele arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaarden en houdt in dat overwerk in de vorm van tijd wordt vergoed. Vaak is er in de tijd-voor-tijdregeling een bepaling opgenomen over de termijn waarbinnen deze uren opgenomen moeten worden. Worden de uren niet binnen deze termijn opgenomen, dan vervallen ze niet maar worden ze uitbetaald. Over deze uren wordt geen vakantietoeslag betaald. 

Een heldere verlofadministratie loont

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de diverse verlofsoorten een andere benadering vragen. Sabrina Ritzen, HR-consultant bij SD Worx Nederland, geeft aan wat de voordelen zijn van een heldere verlofadministratie. "Voor elke organisatie is het belangrijk om een goede verlofadministratie bij te houden. Zo ontstaan er geen discussies over de opgebouwde en opgenomen verlofuren. Daarnaast is het belangrijk dat elke verlofsoort die binnen de organisatie wordt gehanteerd ook daadwerkelijk geadministreerd wordt. Te vaak zien we in de praktijk dat de verschillende verlofsoorten als één en dezelfde worden beschouwd. Hierdoor weet de werkgever niet wat de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen zijn, wanneer vakantierechten verjaren en over welke verlofuren er nu wel of juist geen vakantietoeslag moet worden betaald." 

Rekenvoorbeeld

Ritzen illustreert bovenstaande uitspraak met een rekenvoorbeeld. "Stel dat een bedrijf met 50 medewerkers geen onderscheid maakt tussen het wettelijk regime van de verschillende verlofsoorten en hier ook geen afspraken over heeft vastgelegd. Alle verlofuren worden meegenomen en samengevoegd in het volgend verlofjaar. Ervan uitgaande dat in deze organisatie het gemiddeld uurloon 15,50 euro is en medewerkers gemiddeld 2,5 adv-dagen niet opnemen, dan zorgt dit voor een onnodige kostenpost van ruim 15.500 euro voor het nieuwe jaar. Niet opgenomen adv-dagen komen immers aan het einde van het verlofjaar te vervallen. Daarnaast worden verlofuren ieder jaar duurder. Ze worden afgerekend tegen het laatstverdiende loon, wat beduidend hoger kan liggen dan enkele jaren daarvoor. Bovendien wordt, doordat alle verlofsoorten bij elkaar "geveegd" worden, over elk uur vakantietoeslag berekend bij het (tussentijds) afrekenen van de verlofuren, terwijl dit alleen over de vakantie-uren verplicht is."
Kortom, een nauwkeurige verlofadministratie loont, voorkomt dure fouten en geeft zowel de medewerkers als de werkgever waar hij recht op heeft.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Werknemer gaat minder vaak met ouderschapsverlof
 Crisis maakt bedrijven creatief
 Kraamverlof voor vaders is een feit
 Werkgevers willen niet betalen voor vaderlijke betrokkenheid
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Innovaties in de houthandel: welke nieuwe technologieën en trends zijn er in de houtindustrie en wat betekenen ze voor bedrijven?
Zakelijk financial leasen om verschillende redenen interessant
Softwareontwikkeling goedkoper en in hogere versnelling met ontwikkeling door ’leken’
reacties
Hoe kunnen banken en financiële instellingen reageren op COVID-19? (2) 
Mannen en vrouwen reageren verschillend op stress (1) 
De beste banen van Nederland voor 2023 vind je in de financiële sector en ICT (1) 
Kleine consultancybedrijven niet opgewassen tegen digitale slagkracht grote spelers  (1) 
Nederlander shopt evenveel of meer online in 2023 (2) 
Gestreste Nederlander flink aan de koffie (4) 
25 procent jongeren werkt buiten kantoortijd om niet gestoord te worden  (1) 
top10