zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Chatcoach: eerst doen, dan geloven

15 maart 2010 - KrijnenCoaching&Concern heeft via de Universiteit van Tilburg onderzoek laten doen naar het effect van online coachen via de ChatCoach, een concept ontwikkeld door Jeanette Krijnen. De ChatCoach is een webapplicatie waarbinnen instant text messaging, webmail en uitwisseling van coachmodellen mogelijk worden gemaakt. Binnen deze applicatie wordt arbeidsgerelateerde coaching gefaciliteerd.

Het belangrijkste verschil tussen de chatcoachmethode en de traditionele manier van coachen, is de manier van communiceren. Bij de chatcoachmethode verloopt de communicatie tussen coachee en coach via het geschreven woord, online. Schrijven heeft positief effect
Het uitschrijven van gedachten en emoties blijkt een positief effect te hebben op de diepgang van coachingssessies. Uit diverse onderzoeken van de Amerikaanse psycholoog James Pennebaker blijkt namelijk dat het opschrijven van emoties en gedachten effectiever is dan alleen praten erover. Bij het opschrijven denkt iemand tegelijk ook na over de emotie zelf en de situatie die deze oproept. Vergeleken met een meer uitgestelde vorm van geschreven communicatie als e-mail, heeft chatten het voordeel dat je realtime-boodschappen meteen over en weer kunt checken.
Binnen de realtime interactie van chatcoaching maken mensen meer en sneller kenbaar wat er daadwerkelijk toe doet. Dit kan een coachingstraject meer diepgang geven dan traditionele face-to-face coaching. En daardoor tellen oogcontact en non-verbale communicatie wellicht minder zwaar mee. Om dit te staven is via de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Tilburg een verkennend onderzoek gedaan naar de effectiviteit van chatcoaching. 

Competentiegericht leren
Bij beide aangeboden coachvormen (chatcoachen en face-to-face coachen) binnen dit onderzoek lag de focus op competentiegericht leren. Het contact tussen de coach en de coachee was gericht op het vergroten van zelfkennis waarbij inzicht verkregen wordt in denk- en gedragspatronen en aanwezige talenten van de coachee, en daardoor mogelijkheden verkrijgt om in de dagelijkse praktijk hernieuwd handelen in te zetten. Als het gaat om het verbeteren van (de gevoelde mate van) Competentie laten de resultaten binnen dit onderzoek zien dat de ´ChatCoach´-methodiek een effectieve coachvorm is. 

Overtroffen verwachtingen
Na afronding van de chatcoachsessie bleken de verwachtingen van de coachees te zijn overtroffen. Dit zelfde bleek op te gaan voor de verwachtingen omtrent het goed helder krijgen van het eigen ontwikkelingspunt en het uiteindelijk goed kunnen verwoorden van het ontwikkelingspunt tijdens de chatcoachsessie. In beide gevallen bleek dit beter te zijn gegaan dan de chatcoachees aanvankelijk hadden verwacht. De uitdrukking ‘eerst doen, dan geloven’ lijkt hier dan ook van toepassing te zijn.
"Coaching wordt steeds meer als ontwikkelingstool ingezet op de werkplek," stelt onderzoeksinitiator Jeanette Krijnen van KrijnenCoaching&Concern. Een relatief nieuwe manier van coachen is e-coaching. Met e-coaching vindt het coachproces online plaats en verloopt de communicatie tussen coachee en coach niet via het gesproken maar via het geschreven woord. Hierin verschilt e-coaching met de traditionele manier van coachen, waarbij je elkaar spreekt en in de ogen kunt kijken. Over het algemeen wordt dit fysiek aspect gezien als een absolute voorwaarde voor een succesvol coachingstraject. Online coaching heeft echter zijn eigen sterke kanten." 

Zinvolle bijdrage
Het onderzoek naar chatcoachen wijst uit dat het inzetten van e-coaching in een arbeidsgerelateerde situatie een zinvolle bijdrage kan leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De methode ChatCoach blijkt meer diepgang en resultaat te bieden dan in het algemeen wordt aangenomen. 

Symposium E-coaching
Hoe online coaching en chatcoaching in het bijzonder in de praktijk ingezet kan worden, wordt op vrijdag 26 maart 2010 op het symposium E-coaching aan de Universiteit van Tilburg gedemonstreerd. Na 26 maart 2010 is via de Universiteit het volledige onderzoeksrapport opvraagbaar. Ook via www.ChatCoach.nl kan meer informatie worden opgevraagd. Onderzoeker Myra Ponte studeert Arbeids&Organisatie Psychologie aan de Universiteit van Tilburg en is werkzaam als teamleidster van het studententeam op de afdeling Psychiatrie binnen het Erasmus Medisch Centrum.

 
 Doorsturen   4 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 One Minute Coach coacht u tijdens Olympische Spelen
 Zes tips voor het vinden van de juiste coach
 Coachingsvraag bepaalt rol manager
 Preventieve coaching loont
 
 
reacties
 
Rene Civile  |   | 
15-03-2010
 | 
08:38 uur
E-Coaching is niet helemaal nieuw maar niettemin, hulde voor dit artikel. Wat is hier namelijk aan de hand? Het is gebleken, een onderzoek van Thornson in 1998, dat het online besreken van psychische klachten, veel makkelijker werkte dan face to face.

Daar is op ingezoemd en gebleken is dat de 'stressfactor' van bepaalde problemen 'face to face' bespreken met een 'onbekende' wegviel waardoor problemen eenvoudiger bespreekbaar te maken waren.

Als we deze lijn even doortrekken naar dit artikel, dan is het een uiterst zinnig artikel. Immers, degene die wordt gecoached, wordt meer en beter gestimuleerd iets te doen wat hij of zij toch al zou moeten doen. Juist, bepaalde zaken in zichzelf ontdekken en versterken. Dit laatste al of niet door chat/praatsessie getriggerd.

Ik wil weliswaar graag nog even een stapje terug in dit proces, namelijk het begin. Persoonlijk ben ik een voorstander van 'schoenmaker blijf bij je leest'. Een fervente tegenstander van 'De Maakbare Mens of Manager'. Iets wat je latent nu eenmaal niet in je hebt kun je je misschien wel aan [laten] leren, maar of je er werkelijk goed in worden zal?

Ik mis net even het instrument dat, op totaal objectieve wijze, weet te bepalen wat de persoon in kwestie in zich heeft qua latente eigenschappen. Natuurlijk zal hij/zij onderweg 'skills' hebben opgedaan. Maar zoals gezegd, zie ik liever dat mensen dingen doen die in lijn zijn met persoonlijkheid en kunnen dan het idee dat iemand zichzelf weer een trucje laat aanleren.

Maar wie ben ik?
Jack van Gils  |   | 
15-03-2010
 | 
12:40 uur
Zelf ben ik al enige tijd bezig met het ontwikkelen en aanbieden van online coaching via het platform myCoachconnect.com. Vanuit mijn rol geef ik ook accreditatie workshops aan coaches en het valt me op dat de discussie aan het veranderen is. Online coachen is een geaccepteerd begrip geworden. Ik denk dat chat, e-mail en webcam coaching allen aan betekenis zullen winnen. Wat vaak onderbelicht blijft is dat het een andere manier van coaching is, dat het face-2-face kan benaderen, maar vooral biedt het ook nieuwe mogelijkheden. Wij hebben heel sterk ingezet op een online logboek, veel contact en eenvoud. Misschien is het goed om eens vanuit de client te gaan kijken. Die wil iets ontwikkeld hebben en vastgelegd, zodat hij/zij er later iets mee kan doen. Snel contact, zelf kunnen kiezen, van coach wisselen als het onderwerp wisselt. Zaken die je online eenvoudig kunt doen en daardoor sneller en dieper ontwikkelen. Die voordelen en die klantgerichtheid zijn ons uitgangspunt geweest. Misschien moet de tijd voorbij zijn dat we na weerstand nu in een fase gaan komen van navelstaren. De klant is degene die kiest en ik denk dat die snel online gaat.

Wij zullen hem of haar daar helpen.
Aldert van Buuren  |   | 
15-03-2010
 | 
17:51 uur
Wat wij merken is dat er wel over wordt gestapt op digitale middelen, echter is er een zoektocht gaande naar de juiste manier van begeleiden. Chatcoach is een mogelijkheid die zich bewezen heeft, zo hanteren wij blended coaching en hebben wij e-coaches die het (leer)proces begeleiden. Ik vind het mooi om te zien dat er beweging ontstaat in online en offline begeleiding, laat onze reacties daar een bijdrage aan leveren.
Er zijn vele systemen in ontwikkeling, maar wat ik steeds mis is de ervaring en die heeft zowel de Chatcoach als ook wij met Blended coaching. De bovenstaande reacties geven ook blijk van ervaring, want te vaak zie ik teveel ICT en minder toepassing. Dat is namelijk waar de klant om vraagt, geen extra tools, maar hulp bij ontwikkeling van de organisatie en medewerkers.
Civile  |   | 
22-03-2010
 | 
10:20 uur
Ik ben een voorstander van het bekijken van verschillende mogelijkheden. Zo kun je KA heel mooi met coaching combineren maar er dient dan wel aan twee voorwaarden te worden voldaan.

1. De gecoachte moet er voor in zijn
Het moet een duidelijke toegevoegde waarde hebben om zaken zoals skype of msn, of een andere tool, in te zetten en het moet passen.

2. Coaching en assessment methode
Ik zie nog veel teveel mensen rondlopen die denken dat je kunt coachen wanneer je een tooltje hanteerd en dan vervolgens nog eens op weg moet naar een passende methodiek voor de gecoachte.

Ik denk dat men zich maar eerst eens moet gaan bedenken;''Kan iedereen Coachen?'' Het antwoord is dan gewoonweg nee. Er lopen naar mijn mening nu wel erg veel mensen rond die 'coachen' op hun vaantje hebben staan.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10