zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Duurzame ondernemers kritisch over gemeentebeleid

3 maart 2010 - Duurzame ondernemers laten zich kritisch uit over het duurzaamheidbeleid van gemeenten. Het thema speelt daarnaast nauwelijks een rol tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dit blijkt uit de jongste Duurzaamheidbarometer van PricewaterhouseCoopers (PwC) onder 179 directeuren, managers en beleidsverantwoordelijken op het terrein van duurzaam ondernemen.

De barometer peilde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op verzoek van BNR Duurzaam eenmalig de houding van deze spelmakers over de voortrekkersrol van gemeenten op het gebied van duurzaamheid. Slechts een derde vindt dat hun vestigingsgemeente een duidelijke visie heeft op duurzaamheid. Duurzaam vestigingsbeleid
Volgens 79 procent van de spelmakers zouden gemeenten een cruciale rol moeten hebben bij het inrichten van een duurzame samenleving. Vooral met betrekking tot duurzaam vestigingsbeleid voor nieuwe bedrijven en duurzame herstructurering van bestaande bedrijventerreinen zien ze een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. Echter, slechts 18 procent van de spelmakers stelt dat hun vestigingsgemeente ook daadwerkelijk op dit gebied een voortrekkersrol speelt. 

Belangrijke rol
Volgens een derde speelt het thema duurzaamheid bij de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke rol. Daarentegen vindt 44 procent dat het thema geen rol speelt bij de verkiezingen. Ook met betrekking tot het voorbeeldgedrag van gemeenten zijn de meningen verdeeld: 29 procent vindt dat hun vestigingsgemeente momenteel het goede voorbeeld geeft, tegen 43 procent die dat niet vindt. Ruim een kwart stelt dat het duurzaamheidbeleid van gemeenten nu al een rol speelt bij de vestigingskeuze. "Mijn verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar toeneemt," aldus Peter Teunisse, director Binnenlands Bestuur bij PwC. 

Hechter samenwerken
Op lokaal niveau bereik je meer op dan op landelijk niveau, zo vinden de meeste respondenten. Klaas van den Berg, Sustainability leader bij PwC, stelt dat gemeenten en bedrijfsleven hechter moeten samenwerken om de economische potentie van duurzaamheid beter te benutten. "Uit de barometer blijkt onder meer dat bedrijven en woningcorporaties maar mondjesmaat afspraken maken met gemeenten over duurzame initiatieven. Er is voor gemeenten een belangrijke rol weggelegd bij het duurzaam beheer van gemeentelijk eigendom, zoals groenvoorzieningen, infrastructuur en gebouwen. Echter, slechts dertien procent van de respondenten stelt dat hun vestigingsgemeente hier een voortrekkersrol in speelt. En ook op de gebieden duurzaam bouwen, voorlichting aan bedrijven, energiebesparing, mobiliteit en transport bestaat er een grote discrepantie in wat duurzame ondernemers verwachten en wat gemeenten daadwerkelijk doen." 

Meer verplichtingen
Volgens Peter Teunisse is het veelzeggend dat een meerderheid (57 procent) van mening is dat gemeenten meer verplichtingen aan bedrijven moeten opleggen. Ook verwachten ze meer handhaving. "Bedrijven willen dat gemeenten een grotere rol spelen bij het verduurzamen van bestaande voorzieningen in steden, herstructureringen van bedrijventerreinen en mobiliteitsvraagstukken. Het draagt in hun ogen bij aan de aantrekkelijkheid van het lokale vestigingsklimaat. Een aspect als de leefkwaliteit in een regio is bijvoorbeeld bepalend voor de aantrekkingskracht op hoogopgeleide mensen." 

Economische potentie
"Bovendien is de economische potentie van duurzaamheid ook vanuit het oogpunt van gemeenten heel interessant," stelt Peter Teunisse. "Denk aan het binnenhalen van op duurzaamheidgebied excellerende bedrijven en activiteiten, die op hun beurt weer andere aantrekken. Er ontstaat dan een vliegwieleffect. En om je als bedrijf in dat aanbod te kunnen blijven onderscheiden worden bedrijven constant uitgedaagd zich te verbeteren. Daarmee kunnen gemeenten met hun vestigingsbeleid iets onderscheidends neerzetten." 

Groene leefomgeving
In de lokale verkiezingsprogramma's van politieke partijen ligt volgens Teunisse de nadruk met name op de groene leefomgeving. "Bij de collegevormingen speelt straks hopelijk de economische potentie van duurzaamheid ook een rol." De deelnemers aan de barometer hebben in ieder geval een duidelijke opvatting hoe het duurzame vestigingsklimaat kan worden verbeterd. Een meerderheid ziet wel iets in de oprichting van bedrijvenloketten in gemeenten, waar ondernemers terecht kunnen met vragen over energiebesparing, duurzame energie en duurzaam ondernemen. Ook het idee waarbij bedrijven van de gemeente een lening tegen een lage rente kunnen krijgen voor milieuvriendelijke maatregelen, zoals isolatie en duurzame energie, wordt door een meerderheid omarmd. Inkomsten uit de aandelenverkoop van energiemaatschappijen moeten aan duurzame projecten worden besteed. En gemeentelijk gelden kunnen het beste in duurzame fondsen worden belegd. Gemeenten zouden ook meer werk mogen maken van duurzame energievoorziening voor overheidsgebouwen en bedrijven, zo vindt een meerderheid van de respondenten. 

Transparanter
Overigens vindt 38 procent dat het college B&W van vestigingsgemeenten hun duurzaamheiddoelstellingen niet hebben waargemaakt in de afgelopen bestuursperiode. Volgens Klaas van den Berg zouden gemeenten transparanter moeten zijn over hun duurzaamheiddoelstellingen. "Bedrijven lopen duidelijk voorop als gaat om duurzaamheidverslaggeving en -verantwoording."

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Duurzame ondernemers verwachten weinig van Kopenhagen
 Bedrijven die niet duurzaam werken lopen overheidsopdrachten mis
 MKB nog niet overtuigd van marktkansen duurzaam ondernemen
 Crisis heeft geen negatief effect op duurzaam ondernemen
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10