zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Nederlandse vrouw is beter af als interim dan als vaste manager

27 november 2009 - De gemiddelde beloning voor vrouwelijke topbestuurders in interim management is in Nederland veel beter dan die voor vrouwelijke managers in het algemeen. De beloning voor vrouwelijke interim managers ligt weliswaar zeven procent lager dan die van hun mannelijke collega’s, maar gemiddeld verdienen vrouwelijke managers (vast en interim) bijna een kwart minder.

Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek dat Executives Online heeft uitgevoerd in onder ruim 4.000 leidinggevenden in Australië, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland en Zuid-Afrika. Dit onderzoek vindt sinds 2000 vier keer per jaar plaats. Het is nu voor het eerst dat Nederland in dit onderzoek is meegenomen. Falend diversiteitbeleid

Edwin Glas, General Manager van Executives Online Nederland: "Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen in top interim managementposities met een aandeel van negen procent behoorlijk ondervertegenwoordigd zijn. Een verklaring hiervoor is wellicht een falend diversiteitbeleid voor personeel. De ondervraagden geven namelijk aan dat het slecht gesteld is met het diversiteitbeleid van Nederlandse organisaties. De helft van de bedrijven of organisaties heeft zelfs helemaal geen beleid. En van de organisaties die dat wel hebben geeft 44 procent van de vrouwelijke ondervraagden en 32 procent van de mannelijke ondervraagden aan dat dit beleid niet effectief is. En iets meer dan tweederde van de vrouwelijke respondenten geeft aan dat zij denken dat er een ‘glazen plafond’ is." 

Betere balans

"Maar er speelt meer. Een flink aantal van de ondervraagden, zo’n 42 procent, denkt dat interim management juist voor vrouwen kansen biedt en betere perspectieven oplevert doordat het makkelijker is voor een goede balans tussen werk en privé te zorgen. Anderzijds wordt carrièreonzekerheid genoemd als een belangrijke remmende factor. Maar juist vanwege het lage percentage in de top zien we zeker kansen voor vrouwelijke interim managers. Uit ons onderzoek komt naar voren dat op dit moment vooral de sectoren overheid, non-profit, gezondheidszorg en onderwijs kansen bieden," zegt Glas. 

Impact economische situatie

Ook interim managers ontkomen niet aan de economische crisis: 59 procent van de ondervraagden heeft minder opdrachten of heeft het minder druk dan een jaar geleden: 45 procent heeft momenteel geen opdracht en 25 procent vervult een parttime opdracht. Slechts 30 procent is fulltime bezig. De tarieven staan eveneens onder druk, hoewel het effect nog meevalt: 65 procent hanteert dezelfde tarieven, acht procent zegt hogere tarieven te factureren, terwijl 27 procent lagere tarieven hanteert ten opzichte van een jaar geleden. 

Meer zelfstandigen
Door de crisis zijn er ook meer zelfstandigen bijgekomen. Veel ontslagen werknemers zijn min of meer gedwongen voor zichzelf begonnen, zij het vaak dankzij ondersteuning van de ontslagpremie. Financiële onzekerheid speelt immers een grote rol bij het starten als zelfstandige. Dat interim management meestal niet de eerste keuze is, blijkt uit het feit dat ruim driekwart van de ondervraagden openstaat voor een vaste positie indien deze mogelijkheid zich aandient. 

Waarom interim management?

Belangrijkste redenen voor het aanstellen van interim managers zijn volgens het onderzoek: aanvullende vaardigheden en expertise. Dat kan zijn voor een specifiek project of opdracht, gevolgd door transformatieprojecten en trajecten waarbinnen behoefte is aan verander¬management. Interim management wordt gekozen voor de invulling van een managementpositie totdat de juiste persoon is gevonden voor een vaste aanstelling. De kwaliteiten die in een interim manager gezocht worden zijn de combinatie van het leveren van een strategische bijdrage en het zorg dragen voor de implementatie ervan, onafhankelijkheid, resultaatgerichtheid en brede ervaring. Dit is in Nederland niet anders dan in de andere landen waarin het onderzoek werd gehouden. 

Privé Investeringsmaatschappijen

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat door de activiteiten van privé investerings¬maatschappijen er meer behoefte is aan managers voor kortlopende projecten. Meer dan een kwart van de respondenten geeft aan gewerkt te hebben voor zo’n project, hetzij op verzoek van het bedrijf zelf hetzij op verzoek van de investeringsmaatschappij. Bijna de helft van de respondenten verwacht dat privé investeerders steeds meer een beroep zullen doen op interim managers om de kwaliteit te verhogen van de bedrijven waarin zij hebben geïnvesteerd.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Vaste marketingprofessional maakt plaats voor interimmer
 Interim-manager beleeft gouden tijden
 Dertien tips voor startende interimmers
 Vrouwelijke interim doorbreekt glazen plafond wél
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10