zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Vrouwelijke interim doorbreekt glazen plafond wél

13 augustus 2006 - Uit recent onderzoek bleek dat vrouwen zeer succesvolle interim-managers zijn. Een van de verklaringen voor het succes van de vrouwelijke interim ten opzichte van haar mannelijke tegenhanger, is het feit dat vrouwen als minder bedreigend ervaren worden door het zittende - vaak mannelijke - management. Ambitieuze vrouwelijke managers die naar de top willen, kunnen hier hun voordeel mee doen.

Dit concludeert het Britse Executives Online na onderzoek onder 156 interim-managers. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vrouwen over het algemeen overtuigender zijn, zich sneller aanpassen, goede relaties opbouwen en op die manier de dingen goed en snel geregeld krijgen – precies de eigenschappen die een goede interim-manager moet bezitten.

Vrouwen beschikken van nature vaak over de vaardigheden die een goed interim-manager nodig heeft. De meest genoemde: goede communicatievaardigheden (dertien procent), gevoeligheid voor onderlinge verhoudingen in een onderneming (vijftien procent), de capaciteit om goede relaties op te bouwen (dertien procent) en goede netwerkcapaciteiten (dertien procent).Onzekerheid
Andere redenen die volgens de respondenten goede interims maken van vrouwen zijn onder andere hun flexibiliteit, het feit dat ze meerdere taken tegelijkertijd aankunnen en hun aanpassingsvermogen. Hun slechtste eigenschap is de typerende onzekerheid waar veel vrouwen op zakelijk vlak aan lijden. Dit is, vooral volgens de vrouwen zelf, de belangrijkste reden waarom ze vaak niet zo succesvol zijn als ze zouden kunnen zijn op basis van hun potentie en vaardigheden.

Glazen plafond
Via interim-management lijken vrouwen eindelijk het glazen plafond te kunnen doorbreken waar ze nog steeds tegenaan lopen. Volgens tweederde van de ondervraagden zijn er echter nog veel te weinig vrouwelijke interim-managers. De belangrijkste redenen? Vrouwen weten niet dat hier kansen liggen en het eerder genoemde gebrek aan zelfvertrouwen. Nu er steeds meer interim-managers geplaatst worden en er steeds meer geld voor betaald wordt, missen vrouwen echter de kans op een bevredigende en bovendien lucratieve carrière. En dat terwijl het werk van een interim juist vrouwen aan moet spreken. Verder is een carrière als interim-manager (dankzij het tijdelijke karakter van de werkzaamheden) beter te combineren met de zorg voor kinderen en heeft een interim geen last van de beperkende vooroordelen die vrouwen zo vaak in de weg staan als ze hogerop willen. Bovendien opent de functie deuren: het komt regelmatig voor dat de interim-status verruild wordt voor een permanente plek in de bestuurskamer.

 
 Doorsturen   8 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 
 
 
reacties
 
heer M.P.D. Odijk  |   | 
14-08-2006
 | 
08:23 uur
"Dankzij het tijdelijke karakter van de werkzaamheden beter te combineren met de zorg voor kinderen."

Ik zou juist zeggen "door het onvoorspelbare karakter van de werkzaamheden minder goed te combineren met kinderen". Ik denk dat een interim meer dan ook afhankelijk is van een thuissituatie die het mogelijk maakt om flexibel te zijn (dwz geen kinderen, of een partner die een groot deel van de zorg op zich kan nemen).

Verder zijn er vrouwen die zeer succesvol gebruik maken van hun "onzekerheid". Zij gebruiken het als een excuus om vragen te stellen, mensen aan elkaar te koppelen en zo uiteindelijk bruggen te slaan tussen afdelingen. Op die manier creëeren ze een organisatie meer samenhang vertoont dan een organisatie met één bindpunt: de "baas".
Angelique  |   | 
14-08-2006
 | 
18:12 uur
Sorry meneer Odijk, duidelijk een mening van een man met een bekrompen gedachtengang.

Dit is juist een van de redenen, waarom een vrouw zo veel harder moet werken om hetzelfde te bereiken als een man.
Vrouwen hebben meer inlevingsvermogen en begrijpen sneller wat er nodig is om een bepaalde functie uit te voeren. Mannen menen het te weten....
heer M.P.D. Odijk  |   | 
15-08-2006
 | 
10:16 uur
Angelique, misschien ligt het aan mijn bekrompenheid, maar ik begrijp je reactie niet helemaal. Ik gok dat je denkt dat ik denk dat alle vrouwen onzeker zijn, maar dat is niet het geval. Ik refereer slechts aan de onzekerheid die in het artikel genoemd wordt (misschien heb je de quotes er omheen gemist). Het woord "excuus" kan ook tot wat onduidelijkheid geleid hebben, maar het komt erop neer dat het stellen van vragen vaak wordt beschouwd als onzekerheid, maar feitelijk een hoop positieve effecten heeft.

Als we gaan globaliseren kan ik me vinden in de opmerking dat vrouwen meer inlevingsvermogen hebben dan mannen, maar ik waag te betwijfelen of ze sneller begrijpen wat er nodig is om een bepaalde functie uit te voeren. In mijn beleving zijn mannen wat sterker in het bepalen van prioriteiten dan vrouwen. Dit is mogelijk een gevolg van het feit dat mannen minder dingen tegelijk kunnen doen, waardoor ze gedwongen worden keuzes te maken. In een tijdloze omgeving houdt dit echter in dat mannen die het volledige spectrum van de functie zullen bestrijken, terwijl vrouwen wél de functie in zijn geheel bevatten. Zodra tijd echter een rol speelt, is een man beter in staat om de zaken eruit te pikken die eerst gedaan moeten worden (met als gevolg dat sommige zaken wellicht nooit gedaan worden). De 80-20 regel is dan ook een typische mannenregel: 80% van het werk wordt in 20% van de tijd gedaan. Vaak wordt echter genoegen genomen met die 80%. of dat goed is hangt van de situatie af.
Hans Egtberts  |   | 
15-08-2006
 | 
10:31 uur
Vrouwen blijken zich dus uitstekend te kunnen handhaven in een functie als interim-manager. In het artikel wordt dit toegeschreven aan bepaalde sociale en communicatieve vaardigheden: de meer "feminine" vaardigheden zijn van cruciaal belang voor een interim-manager. Ik durf zelfs te beweren dat dit ook geldt voor andere hieraan gerelateerde functies: organisatieadviseurs, trainers, coaches en ga nog meer even zo door.

Deze functies vereisen een zekere flexibiliteit maar hebben vaak ook het voordeel dat de (externe) dienstverlener min of meer zijn/haar eigen tijd kan indelen. In dat opzicht zou een dergelijke functie dus makkelijker gecombineerd kunnen worden met de zorg voor kinderen e.d. Maar wat een rolbevestigende redenering is dit weer: vrouwen moéten dus een functie zoeken waarin zij werk en privé (zorgtaken) goed kunnen combineren. Waarom nou niet gewoon constateren dat vrouwen in sommige dingen gewoon beter zijn dan mannen?

Overigens gaat een dergelijke redenering uit van starre uitgangspunten: alleen vrouwen hebben feminine eigenschappen en alle mannen hebben alleen maar masculiene eigenschappen. Zonde, weer een kans gemist om de vraag te stellen of mensen eigenlijk niet beter af zijn als ze bereid en in staat zijn zich te ontwikkelen tot wat wel eens genoemd wordt een "androgyne leider": iemand die feminine en masculiene kenmerken heeft. Zo'n mens zal ook bereid zijn - want zorgen hoort daar bij - om thuis dingen op te pakken en een goede balans te zoeken tussen werk en privé.

En Angelique, sorry maar ... de kunst om zich in te leven in een situatie hoeft niet per definitie alleen te horen bij vrouwen: sommige mannen kunnen ook empatisch en responsief zijn, bereid tot luisteren en zijn (soms) ook in staat hun eigen mening ondergeschikt te maken aan wat er in een organisatie leeft. Laten we alsjeblieft nu eens ophouden met polarisering: er zijn - zo blijkt - genoeg mensen die dit doen. Polarisatie is helaas vaker destructief dan constructief.
Els  |   | 
10-06-2008
 | 
14:47 uur
Het is hard werken, maar een prachtig vak. Vaak wordt je als interim als overbruggingsinterim binnengehaald terwijl blijkt dat er meer aan de hand is.

Je moet van goede huize komen om de juiste vragen te kunnen stellen.
caroline  |   | 
29-10-2008
 | 
16:37 uur
Welke zijn de interimbureaus waar ze (vrouwelijke )interimmanagers zoeken?
Internationaal bureau of in Belgie/ Luxemburg
Dank
Leonie Kroon  |   | 
31-10-2008
 | 
09:45 uur
Wat ik inderdaad ook erg jammer vind in de vrouwen versus mannen discussie dat er zo gegeneraliseerd wordt. Niet alle vrouwen zijn behept met goede communicatieve vaardigheden, goede intuïtie en niet alle vrouwen kunnen goed netwerken. Aan de andere kant is het ook niet zo dat mannen deze eigenschappen per definitie missen en alleen maar dominante resultaatgerichte machtsbeluste haantjes zijn. Gemiddeld is het wel waar dat in groepen vrouwen eerstgenoemde eigenschappen significant vaker voorkomen dan in een willekeurige mannelijke groep.

Wel is het zo dat in directies en management teams waar de verhouding aan mannen en vrouwen totaal scheef ligt, er een overschot is vrouwelijke dan wel mannelijke eigenschappen en ik ben nog steeds van mening dat een combi en een goede balans resulteert in een betere organisatiecultuur en een beter overall resultaat.

Ik heb zelf vaak gewerkt in totaal vrouwelijke directie/management teams, ook nog eensin de non-profit sector.Ik, als vrouwelijke manager was blij dat ik een grote dosis aan mannelijke eigenschappen bezit, want te veel inlevensvermogen en communicatie om de communicatie, draagt niet bij aan de resultaatgerichtheid en al helemaal niet aan de efficiëntie. Maar de sfeer was fantastisch!

Mijn man is overigens een vrolijke huisman met veel invlevingsvermogen en compassie. Dat is beter voor onze kinderen. Hij lijdt wel eens onder het vooroordeel dat hij geen goede 'moeder' zou zijn. Het is voor een man nog steeds 'not-done' in onze maatschappij om je eigen baan op te zeggen of een parttime baan te nemen gunste van de carrière van je echtgenote. Andersom is gemeengoed. Dit alleen om te onderstrepen dat je naar de eigenschappen van de mens moet kijken en niet zo in het hokje man of vrouw moet denken.

Maar ik ben er vast van overtuigd dat wanneer er behoefte is aan een interim manager, een mens met overwegend vrouwelijke eigenschappen beter resultaat brengt dat iemand met overwegend mannelijke eigenschappen.
M.d.J.  |   | 
8-02-2011
 | 
04:12 uur
enkele opmerkingen;

Ik geloof er niet in dat vrouwen twee dingen tegelijk kunnen doen, ben zelf een vrouw. Soms zegt een mannelijke collega' ja maar jij bent een vrouw en die kunnen twee dingen tegerlijkertijd doen;)', maar dan leg ik uit dat het komt omdat ik gewoon hard werk, en lijkt dit er misschien op dat ik twee dingen tegelijkertijd doe.

Ten tweede ben ik assertief. Deze twee genoemde eigenschappen maakt dat ik prima keuzes kan maken en de juiste prioriteiten kan stellen. Denk dat er vele mensen zijn die prima kunnen organiseren, of het nu een mans of vrouwpersoon betreft.

Teleurstellend vind ik het dat ik nog regelmatig moet uitleggen hoe ik werk, terwijl ik toch ook geen vraagtekens stel/ vragen stel als een man hetzelfde gedrag laat zien!!
Ik merk aan mezelf dat des te vaker ik het moet uitleggen in korte tijd des te chagerijniger ik wordt wat zich uiteindelijk kan uitmonden in onzekerheid. Ik ben ervan overtuigd, dat als een man zich meerdere malen in kortere tijd moet verandwoorden tov collega's over diens 'normale' werkgedrag dit ook inpact heeft op diens feelings/ humeur.

Wat betreft de vrouwelijke vrouw die het anno 2011 verder schopt dan de mannelijke vrouw van decennia's terug; logisch omdat de gunfactor nogsteeds een rol speeld en de mens aan maatschappelijke veranderingen blijvend is bloodgesteld; denk aan liposuctie, de jeugd met super gebit ivm beugels, meer gepraat over sex op tv, sociale media, blotere mode, sportschool volop in de promotie, gezondere voeding. Logisch dat de gemiddelde mens er gezonder en mooier uit is gaan zien. In de dolle mina jaren was liposuctie etc minder een trend en was men minder bloot en afgetraind dan tegenwoordig. Een 'te' knappe vrouw die zich aan vele van deze middelen zou bloodgeven anno 2011 en dus evt. ''te'' knap is kan een hogere baan alsnog vergeten!!!!!! Dus wat zijn we in vredesnaam opgeschoten??? In vergelijking kan de vrouw zich nu maybe kleden naar een vrouw maaaar nog lang niet functioneren als een vrouw.

De maatschappij dat ben jij!! Dit houd voor mij in dat zolang de man en de vrouw op de werkvloer niet evenredig veel inzet toont/ respect heeft voor de ander er ten alle tijden kloven blijven ontstaan/ in stand blijven. Immers men voeld zich niet gehoord en kiest voor de makkelijke weg, immers waarom moeilijk doen als het makkelijk kan! Maaar niemand heeft gezegt dat het leven/ werken makkelijk is!! mannen zullen mannen opzoeken, vrouwen de vrouwen en in het ergste geval krijg je mannen of vrouwenhaters, en dit is echt zonde maaar zie het elke dag! Lang leve Nederland, bleeeh,

nog een hele weg te gaan met z'n allen....


REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10