zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Ambtenaar ervaart leiderschap bij overheid als onderontwikkeld

21 september 2009 - 'De overheid heeft juist op dit moment sterke leiders nodig' en 'De kritiek van de oppositie op het kabinet komt duidelijk niet uit de lucht vallen'. Dat zegt Jan Kuipers, directeur van FranklinCovey. Een onderzoek van deze adviesorganisatie, uitgevoerd door Binnenlands Bestuur, bevestigt dit verwijt.

74 procent van de niet-leidinggevende ambtenaren beoordeelt het leiderschap als onvoldoende of zelfs sterk onderontwikkeld. Gebrek aan daadkracht

Na Prinsjesdag wordt de overheid gebrek aan daadkracht en leiderschap verweten. Maar de leidinggevenden zelf binnen het ambtenarenapparaat vinden dat nogal meevallen. Ruim 57 procent beoordeelt zichzelf en de andere leiders binnen de overheid als voldoende of sterk leidinggevend. "Een enorm gat in de beleving tussen leiding en medewerkers en dat is misschien wel het grootste probleem. Men heeft te weinig zicht op de eigen rol en de behoeften van de medewerkers," aldus Jan Kuipers van FranklinCovey. Dat leidinggeven binnen de overheid niet eenvoudig is wordt onderkend door de respondenten. Zo zijn er volgens 83 procent van de ambtenaren voor leidinggeven bij de overheid meer vaardigheden op het gebied van omgaan met maatschappelijke belangen en onderlinge verhoudingen nodig dan in het bedrijfsleven. 

Teleurstellend

Teleurstellend vindt Jan Kuipers het dat een deel van de leidinggevenden blijkbaar de handdoek in de ring gooit. "Bijna een derde van hen denkt dat je met sterk leiderschap minder kunt bereiken binnen de overheid dan binnen het bedrijfsleven. Maar bijna driekwart van de mensen aan wie zij leiding geven verwachten dát juist wel van hun leidinggevenden. Opnieuw een enorm verschil in beleving."
De praktijk leert dat sterk leiderschap binnen de overheid wel degelijk mogelijk is. Jan Kuipers: "Daarvoor is het wel nodig dat je als leidinggevende weet waar je voor staat, wat je doelen zijn en keuzes durft te maken. Niet

 
 Doorsturen   3 reacties  

 

Laatste nieuws

 Meerderheid werknemers met beperking ervaart belemmeringen op werkvloer
 Record aan kwetsbaarheden zorgt voor meer innovatie in cybersecurity
 B2B-marketeers moeten koopgedrag bekijken om klanten te werven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Ambtenaar ziet volop verbeterpunten in samenwerking met bestuurder
 Ambtenaar geeft management net geen voldoende
 Vijf leiderschapslessen van Obama
 Effectieve leider beïnvloedt brein volgeling
 
 
reacties
 
J. Brüggen  |   | 
22-09-2009
 | 
00:31 uur
Mag de reactie van de anonieme RC PM verwijderd worden alstublieft? Dit levert geen zinnige discussie op.
Gr.
J. Brüggen
R. Civile  |   | 
21-09-2009
 | 
11:23 uur
We bevinden ons in een recessie. Niet sinds gisteren maar al meer dan 8 maanden. Je zou haast denken dat onze PM Balkenende, roepend en klagend over het gebrek aan VOC mentaliteit, al wat zaken had opgelijnd. Wat een blamage, er moeten nog ambtelijke werkgroepen worden ingesteld die e.e.a. gaan onderzoeken en met aanbevelingen en ideeen moeten komen.

Bos verslikt zich in het plotse terugtrekken van de Deutsche Bank, die na twee jaar geduldig onderhandelen, het wel welletjes vind. Immers, aan bijna alle voorwaarden werd voldaan maar Bos en co vonden het nodig om nog even om extra garanties te vragen, gaandeweg.

Dat hij nu met de gebakken peren zit en hiermee niet alleen de gedupeerde werkneem[st]ers een oor aan naait, en niet alleen hen, maar ook de belastingbetaler, tekent hoe incompetent Bos en co eigenlijk is. Want soms is het beter een stukje verlies te nemen en verder te kunnen dan de Nederlandse belastingbetaler, die hij al gelegaliseerd volkomen heeft opgelicht, nog eens een oor aan te naaien. Hoe bedoelen wij incompetent.

Dan een stuurs kijkende Verhage die volkomen stuurloos en onzichtbaar zaakjes aan het regelen is, voornamelijk voor zichzelf natuurlijk. Want van enige rechtschapenheid op het gebied van het staatsrecht en de bescherming van een medeparlemetarier, daar moet je bij hem niet aankomen. Dat hij hiermee niet alleen zijn eigen aanzien heeft geschaad maar meer nog, het aanzien van Nederland in het buitenland, dat dringt maar niet tot hem door. Daar is hij te incompetent en te erudiet voor.

Wat te denken van Donner. Heel strak, arrogant en hautain volgt hij een leugenachtige Balkenende dat de AOW leeftijd wederom zal moeten worden herzien en dat de werknemer jarenlang zwaardere offers zullen moeten brengen. Beseft hij eigenlijk wel hoe incompetent en impotent hij zichzelf hiermee verklaard? Immers, hij is degene die als eerste met maatregelen had kunnen komen maar ook hij dekt zich graag in, tenminste zo denkt hij.

Hebben wij het nog maar even niet over onze 'showboy' Camiel Eurlings. Betuwelijn, HSL lijn, nieuwe trein, kilometers asfalt erbij, zoner dat hij zich ervan bewust is dat de verbreding alleen maar elders verkeersproblemen doet toenemen, omdat daar niet wort gedaan. Wederom miljarden uitgaven die geen enkele rendement zullen opleveren.

Eimert Middelkoop die pasgeleden nog kweelde dat onze militairen in Afghanistan militair superieur zijn aan de Taliban. Uit welke grot is die gekropen vraag je je bijna af. Rusland is na dik 5 jaar oorlogvoering hun 'vietnam' tegen gekomen en met krankzinnige kosten en verliezen met de staart tussen de benen daar weg gegaan. Was het niet zo dat de VS hieraan had meegewerkt? De Taliban waren toch hun vriendjes die door hen jarenlang werden bevoorraad?

Nu zitten we daar gebaseerd op wederom een leugen van Balkenende en consorten want verder hebben we eigenlijk weinig in Afghanistan te zoeken. Nee, van enige wederopbouw daar is geen enkele sprake. Alleen op ambtelijk papier maar de belastingbetaler weet dat ook dit flagrante leugens zijn. Want een verkeerde voorstelling van zaken is nu eenmaal valsheid in geschrifte, minister of niet, een misdrijf dus.

Wat te denken van onze Koene ridder Koenders. Hij kweelde dat het een lieve lust was toen zijn ministerie onder vuur kwam te liggen als gevolg van de crisis. Immers, een gezond denkend mens denkt even na voor hij geld uit gaat geven aan zaken ie de zijne niet zijn. Als de belastingbetaler goede doelen wil steunen dan moet je het dat lekker zelf op laten knappen.

Clubjes en goede doelen zat. Dan weet je meteen één ding. Dat ten tijde van crisis de goede doelen als eerste zullen wachten wat dat zou de eerste gezonde besparing zijn die de belastingbetaler instelde. Hoe haalt dit contingent erudiete en impotente, politiek gescharrelde baantjes, het dan in hun hoofd dit goede voorbeeld niet te volgen? Zij roepen toch een afspiegeling te zijn van de samenleving?

Oh nee, wanneer het op daadkracht aan komt hebben we nu kunnen zien dat zij te impotent voor woorden zijn en graag roepen dat zij niet op willen/zullen draaien voor de gevolgen van de crisis. Oh nee, daar hebben we tenslotte de belastingbetaler voor.

Het wordt tijd voor een kernkabinet die de crisis eensgezind met voortvarendheid te lijf gaan voor Nederland. Een voorzetje valt eenvoudig te geven.

- Ontslag op staande voet voor alle huidige kabinetsleden vanwege verregaande incompetentie en de schade door hen veroorzaakt op hen verhalen. Ik weet het het is symbolisch want zo gaat dat namelijk ook in het bedrijfsleven.

- Onmiddellijke terugtrekking van alle troepen uit Afghanistan. Zij zitten daar gebaseerd op een politieke leugen die het land miljoenen kost. Verdere legitimatie is er alleen in de hoofden van politieke incompetenten.

- Onmiddellijke sluiting van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Waarom houden wij iets in stand om problemen in stand te houden elders in de wereld. Als mensen aan goede doelen willen geven fantastisch. Is democratischer en je betrekt de burger bij hele belangrijke zaken. Dit scheelt weer miljarden

- Onmiddellijke gelijkstelling van alle politici en ambtenaren aan de regels van het bedrijfsleven. Geen willekeur meer maar gelijkheid. Scheelt werkelijk miljarden omdat exorbitante wachtgeldregelingen onmiddellijk worden afgeschaft. Niet denken at dit niet mogelijk is want menige politiek mheeft allerlei vage reparatiewetjes door de kamer gelootsd die de belastingbetaler niet eens weet en kent maar waar die vet voor mocht betalen.

- Onmiddellijke stop op uitvoering aan miljardenkostende projecten die geen rendement opleveren. Het is crisis en in nadenkende landen worden projecten gewoon bevroren tot er weer een ordelijk financieringsklimaat is. Hoe moeilijk kan dit te begrijpen zijn????

- Onmiddellijk invoering van een bindend referendum voor overheidsprojecten vanaf 50 miljoen. Laat de belastingbetaler maar mee beslissen over uitgaven. Per definitie is het neen tot de overheid weet door overreding een meerderheid te behalen. Iedereen heeft toegang tot een pc en heeft een sofinummer, de inrichting derhalve is technisch een peulenschil.

- Onmiddellijk einde aan politieke benoeming op regeringsposten. Deze mogen alleen maar worden bekleed door mensen die verstand van zaken hebben en niet door politici met gladde tong en ingevette ellebogen. Ook hier gaat kwaliteit voor politiek.

- Onmiddellijke stop op het asielzoekersbeleid. Dat betekend dat er geen generaal pardon komt en het hele beleid binnen een jaar wordt beëindigd. Ik bezweer u dat elk commentaar binnen een paar weken is verstomd en men in het buitenland weet dat je in Nederland niet meer hoeft aan te komen.

- Onmiddellijke halvering van onze bijdrage aan de EU. Waarom zouden wij in tijden van crisis 12 miljard per jaar moeten betalen, als kleinste land de grootste netto betaler [????] Ik denk dat wij een volkomen incompetente, zelfs idioot te noemen trio hebben..... Balkenende, Bos en Verhage, als zij niet snappen dat de eerste verdienste is het terugdringen van de staatsuitgave. Bovendien kun je je afvragen waarom wij andere armlastige toetredende economieën zouden moeten steunen?

Flexibilisering hier is het toverwoord. Indien nodig stapt Nederland uit het verdrag van Schengen want nog steeds, na 5 jaar, is de grenzenbewaking elders nog steeds niet op orde, met alle ge,volgen van dien. Nederland heeft namelijk weinig of niets te zeggen over de falende grensbewaking van andere landen.

- Een totaal verbod op alle overheids uitgaven die betrekking hebben op 'Klimaat'. Krankzinnige miljoenen werden en worden er uitgegeven aan zogenaamde maatregelen die de belastingbetaler geld hebben gekost zonder ook maar het minste rendement. Immers, als je er even over na wil denken natuurlijk, alleen de Nederlandse idioten bij de overheid verzinnen maatregelen die elders in Europa niet eens navolging krijgt. Het kleine farizeeërs landje versus de rest van Europa.

Lagen wij niet het laagst en komt alle troep niet door ons land richting Noordzee? Waarom horen wij onze beleidsmakers niet aankloppen bij alle hoger gelegen landen voor schadevergoedingen en gevarengeld? Enig idee?

Als je crisismanagement wil bedrijven moet je meteen op kunnen staan en maatregelen afdwingen onder de noemer, hier is even geen ruimte voor Democratie maar we hebben een paar problemen het hoofd te bieden en dat kan alleen door daadkracht.

Waarom zouden wij moeten blijven betalen voor gecontinueerd onvermogen van deze kwelende en zichzelf op de borst kloppende politici? Een beetje vreemd dat men niet heeft geacht aan een soort alles overkoepelend crisis kabinet die de burger gaat beschermen in plaat van alvast aan te kondigen dat de belastingbetaler en het bedrijfsleven, volkomen gelegaliseerd, weer zal worden afgeperst.

RC PM

Errol Engelen  |   | 
21-09-2009
 | 
17:03 uur
Hoe kunnen we leiderschap verwachten van onze overheid en onze ambtenaren? De laatste decennia is er aardig wat afgepolderd in het bedrijfsleven en nog meer bij de overheid. Dit heeft zijn weerslag in de manier waarop leiders zich manifesteren. Als er altijd gezocht wordt naar draagvlak, dan kan het zomaar gebeuren dat men het 'niet meer weet' of dat men apathisch wordt. Sterk leiderschap wordt als ouderwets afgeserveerd, so where do we go from here?

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
Leer in 2 dagen ontspannen en overtuigend te presenteren
Spreekangst wordt ontrafeld en geëlimineerd. Ruim 14.000 professionals volgden eerder de 'Sneltraining ‘Spreken in het openbaar’ van Pieter Frijters. Rebels, open en ‘out of the box’. Kijk op Spreek.nl of bel 0182 631 232.
Lees verder
Meer dan 100 gratis checklists voor ondernemers. Op Brisk Magazine, internetmagazine voor ondernemers.
Is uw volgende zakelijke leaseauto een Tesla?
reacties
Record aan kwetsbaarheden zorgt voor meer innovatie in cybersecurity (1) 
HR heeft nauwelijks invloed op de scholingsintentie van medewerkers (1) 
Werknemer neemt vrij voor ziek huisdier (1) 
Werven van nieuwe medewerker kost meer dan 4. 000 euro per persoon (1) 
Krapte arbeidsmarkt neemt verder toe (2) 
Aanhoudend tekort aan technici stagneert groei organisaties (1) 
Porsche 911 Speedster heeft een prijs (1) 
top10
Tja, je kunt natuurlijk alles wel relativeren!
Krapte arbeidsmarkt neemt verder toe
Slecht functionerende collega’s grootste stoorzender op het werk
Vijf technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen
Drie handige chat-apps voor op kantoor
HR heeft nauwelijks invloed op de scholingsintentie van medewerkers
Tempo Team, KPN en Pathé genomineerd voor Email Awards 2019
Aanhoudend tekort aan technici stagneert groei organisaties
In Nederland solliciteren vooral flexibele, leergierige en nauwkeurige mensen
Mijlpalen twintigers schuiven op
meer top 10