zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Alfafactor is cruciaal voor goed leiderschap

13 maart 2009 - ‘In leidinggevende functies wordt teveel geselecteerd op de verkeerde kwaliteiten, waardoor veel van de huidige leidinggevenden niet geschikt zijn voor hun functie.’ Dat concludeert Peter Vonk, eigenaar van adviesbureau Vonk Competentie Expertise.

Zijn onderzoek onder 8.000 leidinggevenden wijst uit dat bij leidinggevende functies geselecteerd moet worden op de ‘alfafactor’. Deze alfafactor wordt gevormd door een combinatie van kenmerken waarbij assertiviteit, empathie en zelfkritiek de kern vormen. Momenteel gebeurt dit niet en daarom zit het overgrote deel van de huidige leidinggevenden niet op de juiste plek, stelt Vonk. Karakter

Hij zegt: "Als men in het kader van diversiteit een allochtone vrouw aan de top wil hebben, moet je binnen deze groep zoeken naar kandidaten met de alfafactor en niet, zoals nu gebeurt, binnen een groep leidinggevenden zoeken naar etniciteit of geslacht. Aangezien de alfafactor sterk karakterologisch bepaald is, is het gemakkelijk om al op vroege leeftijd (ongeveer 30 jaar) alfatalenten te scouten en die naar leiderschap toe te laten werken. Als we nu beginnen met het selecteren op basis van de alfafactor, is het probleem van gebrek aan diversiteit aan de top over tien jaar uit de wereld." 

Gelijkwaardigheid
Vonk schat in dat de verdeling van de alfafactor tussen mannen en vrouwen in Nederland, ongeacht de etniciteit ongeveer gelijk ligt. "Mannen die beschikken over de alfafactor hebben ook vrouwelijk gelabelde talenten en vrouwen die de alfafactor hebben, bezitten ook mannelijk gelabelde talenten," aldus Vonk. Recente discussies over de positie van vrouwen in hoge bestuursfuncties die verwachtingen niet waar maken, en discussies over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in leidinggevende posities, zouden volgens Vonk veel meer vanuit deze invalshoek benaderd moeten worden.

 
 Doorsturen   9 reacties  

 

Laatste nieuws

 Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 7,75 euro
 Nederlander verwacht weer vaker de weg op te gaan voor werk
 Prinsjesdag 2021: de belangrijkste veranderingen voor HR- en salarisprofessionals
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Manager van de toekomst is androgyn
 Mannelijke topmanager matcht beter met bedrijf
 CEO wordt SHEO
 Vrouwelijke manier van denken verovert bedrijfsleven
 
 
reacties
 
John-André Luyten  |   | 
13-03-2009
 | 
10:57 uur
Beste Peter,

Tot mijn spijt moet ik concluderen dat je gelijk hebt. Ook ik kom dat dagelijks tegen in mijn strategische advieswerk en interim opdrachten, internationaal. Moet wel zeggen dat de mate waarin het 'probleem' zich voordoet van land tot land verschilt.

In Nederland zie je vaak leidinggevende- en directieposities vervuld door mensen die 'omhoog zijn gevallen' als gevolg van fusies en overnames en op een plek zijn beland waar zij eigenlijk niet horen te zitten.

Wellicht, en dat is mijn stille hoop, komt die afwezigheid van kwaliteiten in deze crisistijd naar boven en durft men dit ook in te zien.

Rest mij nog aan te geven dat de hele discussie rond etniciteit en de verhouding M / V een onzinnige is. Ook positieve discrimminatie blijft discrimminatie. Gekozen moet worden op basis van kwaliteiten. Dat is het enige wat mag tellen, ook bij de overheid.

Groet, John-André
B. Thomas  |   | 
14-03-2009
 | 
00:52 uur
Assertiviteit, empathie en zelfkritiek zijn 3 kerneigenschappen voor een succesvol leider, dat klopt. Wat er nog bij moet is dat deze eigenschappen hun waarde pas verkrijgen door goed en effectief te communiceren. In feite is ook hier 'communicatie' een sleutelwoord, net als in veel andere facetten van het leven. Werkend voor een grote multinational heb ik destijds een training ''Sociaal effectieve communicatie'' gevolgd, verspreid over een jaar en verzorgd door een absolute wereldtopper op het gebied van wat hij zelf noemde 'positieve manipulatie'. Die training opende voor mij een nieuwe wereld waarin de werkelijkheid meestal anders is dan wat het lijkt, vaak zelfs het tegenovergestelde. Alles gebaseerd op hoe de mens van nature in elkaar steekt, tot in de diepste laag. Wat een mens ziet, hoort, voelt, etc,. trickert 1) een uiterlijke (zichtbare) beleving, 2) een innerlijke (onzichtbare) beleving en 3) een onderbewuste (instinctieve) beleving. Vooral leidinggevenden en l;eiders die door hebben hoe dit in grote lijnen werkt, kunnen de in het artikel genoemde alfafactor te gelde maken en anderen succesvol motiveren en aansturen.
Ayesha Jetten  |   | 
15-03-2009
 | 
05:19 uur
Uitstekend stuk. Sluit volkomen aan bij mijn bevindingen.

Leiders voor bedrijven worden heden ten dage veelal nog steeds geselecteerd alsof men een legerleider nodig heeft die de manschappen aanstuurt in de 'war to survive'. Deze leider bezit macht, kracht, overwicht vanuit zijn rang, is veelal aangezocht om orde op zaken te zetten danwel te houden.

De meeste mensen aan de top zijn daar gekomen door zich naar boven te 'vechten' (competitie voor status).
De drive komt voort uit een innerlijke behoefte om zich te manifesteren en een status te behalen, men werkt/vecht zich naar de top.
Dit geldt voor de top van elke business (zakenleven, showbusiness, sport, enz.).

Deze drive komt voort uit een tekort.
Tekort aan (eigen)liefde, (zelf)bewustzijn, (zelf)waardering.
Tekorten leiden tot overcompensatie.
Overcompensatie leidt tot streven naar macht, status, overconsumeren.
Men wil gezien en gewaardeerd worden.
Uiteindelijk komt het allemaal voort uit innerlijke leegte die met uiterlijke zaken gevuld moet worden om zich iets of iemand te voelen.

De meeste mensen die aan de top zijn gekomen hebben zich niet uit altruïstische motieven daarheen begeven.

Echter, degenen die, aan de top gekomen, werken aan hun (zelf)bewustzijn en innerlijke zelfwaardering zullen daardoor ervaren dat dat zoveel meer bevrediging geeft, meer dan validatie door anderen ooit kan geven.

Zij zijn de echte topmensen.

Bedrijven en organisaties waarin de leiding het voortouw neemt in ontwikkeling, waarin leiding bewustzijn (heeft) ontwikkelt, creëren een atmosfeer waarin de kwaliteiten van de individuen binnen de organisatie zich verbinden aan de ziel van het bedrijf.

Verbindend- en bezielend leiderschap is cruciaal voor het leven van de medewerkers, binnen en buiten de organisatie èn voor het (over)leven van het bedrijf.

Ayesha R.M. Jetten werkt momenteel met Drs. Alfride Groenewold en Dr. Johan Oldenkamp aan de reader Verbindend- en Bezielend Leiderschap
Albert Jan Stuut  |   | 
15-03-2009
 | 
15:12 uur
Geachte mw. Jetten,

U werkt op dit moment (samen met anderen) aan een reader. Wat mij intrigeerde was uw opmerking over een aanwezige 'innerlijke leegte'.
Naast dat de te maken reader een analyse van beweegredenen van 'topmensen' zal bevatten, lijkt deze te publiceren reader een geschikte plek om uitspraken te doen (wellicht ervaringsverhalen) over hoe deze 'innerlijke leegte' te vullen?

Kortom: waarvan is iemand bezield als die mens bezielend leiderschap toont?

Er is veel literatuur bekend over hoe deze door mij gestelde vraag te beantwoorden. In mijn lees/ontwikkeling stuitte ik bv op dhr. De Blot.

een hartelijke groet,
Albert Jan Stuut
odijk@xs4all.nl  |   | 
18-03-2009
 | 
12:37 uur
Interessant standpunt.

Als het klopt dan zullen we in Nederland de komende tijd een flink aantal ontwikkelingen op dit vlak kunnen zien. Er zijn immers weinig landen in de wereld waar senioriteit (ook een belangrijk criterium) zo weinig waarde heeft als hier.
John-André Luyten  |   | 
18-03-2009
 | 
14:24 uur
Ook dit laastste is zeer waar heer / mevrouw Odijk.

Dat stelt vragen bij de wijze waarop een kandidaat op dit niveau voor een functie geselecteerd wordt. En dus stelt het vragen bij de kwaliteit van HRM en zg. bemiddelingsbureaus.

Met vriendelijke groet
John-André
A  |   | 
28-03-2009
 | 
23:01 uur
Zeer onlangs is nog eens duidelijk gebleken dat hier veel te weinig aandacht voor is. Gegeven: in een hoge functie bij de politie wordt de benoeming van een blanke man tegengehouden door de verantwoordelijke minister. Dit omdat de voorkeur zou moeten gaan naar een vrouwelijke of een allochtone kandidaat. Eerder is op een andere politievacature een vrouwelijke kandidaat benoemd die minder gekwalificeerd was voor de job dan andere kandidaten. Puur omdat het de beurt was aan een vrouw. Ik ben zelf een vrouw. Dit is geen emanicipatie meer maar een volledig voorbij gaan aan de realiteit en de beste kandidaat. Ik heb dan ook mijn twijfels over de deskundigheid en objectiviteit van de personen die de kandidaten voor ''topfuncties'' moeten beoordelen. Echter, ook in mijn ogen is de alfafactor van belang en zou het zeker zo moeten zijn dat jonge mensen op deze eigenschap(pen) zouden moeten worden ''getest''. En dan met de juiste begeleiding naar zo'n functie toegroeien. Pas dan is er (in mijn ogen) kans op succes.
Peter Vonk  |   | 
30-03-2009
 | 
00:20 uur
Aan alle voorgaande reagerenden:
Dank voor jullie bijval op mijn stelling. Ik heb op onze website inmiddels een korte collumn geschreven waarin ik iets meer uitleg geef. Daarin zult u tevens lezen dat juist het benoemen van alweer een blanke man als korpschef van politie een van de aanleidingen was voor het naar buiten treden met mijn visie.
Peter Vonk
B.S.  |   | 
30-03-2009
 | 
10:02 uur
@Peter

De natuurlijke leider in de groep is de Alpha-male. Is die term toevallig zo gekozen, of is dit bewust gedaan? Wel wat verwarrend...

Verder kan ik me goed vinden in het artikel en de geplaatste reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
E-learning laten ontwikkelen? Let op deze tips!
reacties
Dat coachen is ook niet alles.  (2) 
India minder aantrekkelijk door krappe arbeidsmarkt (1) 
Vijf actiepunten voor een geavanceerde data-analytics-strategie voor de toekomst (1) 
Zo toegankelijk zijn websites waar je belangrijke zaken regelt (1) 
Young Professionals ervaren steeds meer stress (1) 
Twee na grootste stijging werkgelegenheid ooit  (1) 
Nederlanders meest gierig: consumenten betalen steeds minder voor verzending (1) 
top10
Twee derde Nederlanders dik tevreden met baas
Zakelijk reizen na corona: grote behoefte aan ‘grenzeloze benefits’
Online neemt de rol van de papieren folder langzaam over
Vier op tien jonge Nederlanders overwegen emigratie door woningtekort
Jongeren werken aan gezonde wereld en energietransitie tijdens de Tech Day
Premie WA beperkt casco-verzekering stijgt ondanks daling schadelasten
Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 7,75 euro
Nederlander verwacht weer vaker de weg op te gaan voor werk
Drie op de vijf Nederlanders willen werken bij bedrijf dat diversiteit als kernwaarde heeft
Nalatigheid beveiligen softwareontwikkeling moet gevolgen krijgen
meer top 10