zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Tien trends in de ICT voor 2008

27 november 2007 - Onderzoeksbureau Giarte vroeg in opdracht van het blad Management Scope 139 cio's en ict-managers naar trends die in 2008 hun werk zullen bepalen. Dit leidde tot de volgende top tien, vermeld op Computable.

1. ICT en business raken sterker verweven


Volgens het merendeel van de managers uit het onderzoek van Management Scope en Giarte heeft de verwevenheid van bedrijfsprocessen en ict-voorzieningen grote impact op de eigen ict-organisatie. Op ruime afstand gevolgd door andere invloeden, zoals het voldoen aan verwachtingen van werknemers en klanten. Voor een kleine minderheid speelt de hete adem van concurrenten, nieuwe markrtpartijen of innoverende leveranciers een rol. 

2. Meer geld voor ICT
Er wordt in 2008 weer stevig in ict geïnvesteerd. Bijna de helft van de ict-managers verwacht een stijging van het budget, een op de acht voorziet zelfs een verhoging van meer dan tien procent. Een minderheid houdt rekening met een daling, wat in iets meer dan de helft van de gevallen voortkomt uit een 'opgelegde besparing'. Er zijn dus ruime middelen voor handen in 2008, deels door de gunstiger economie en deels doordat ict belangrijker is geworden voor de bedrijfsvoering. 

3. Behoefte aan ordening

Er wordt in 2008 breed geïnvesteerd in bedrijfssoftware en systemen. Daardoor is de behoefte aan ordening groot. De top-3 van software waarin wordt geïnvesteerd, heeft die ordening als rode draad. Het gaat om de ordening van processen (ERP), van data (business intelligence) en van informatie (portals). Vorig jaar gingen deze drie ook aan kop, maar in een andere volgorde. Dat nu ERP op nummer 1 staat, geeft aan dat de ict-managers kiezen voor technologie die zich al min of meer heeft bewezen. 

4. Nadruk op architectuur

In 2008 ligt er een sterke nadruk op architectuur en analyse van bedrijfsprocessen. Zij nemen de toppositie in bij investeringenter ondersteuning van de ict-organisatie. Meer dan de helft van de cio's trekt hiervoor in 2008 geld uit. Zeer opvallend is verder dat weinig ict-managers van plan zijn volgend jaar te investeren in methoden voor softwareontwikkeling. Ook hieruit blijkt de nadruk op standaardoplossingen. 

5. Systeemintegratie wordt duurder

De portemonnee wordt in 2008 vooral getrokken voor het beheer van ERP-systemen, de aanschaf van nieuwe standaardsoftware en de integratie van dat alles in de ict-organisatie. De uitgaven voor integratie nemen, net als vorig jaar, het sterkst toe. Op alle vlakken zit outsourcing in de lift, het sterkst bij infrastructuurbeheer, op de voet gevolgd door programmabeheer en desktops, kantoorapparatuur en helpdesks. 

6. Focus op de interne klant

De belangrijkste doelstelling waarop ict-verantwoordelijken eind 2008 worden afgerekend is nog steeds kostenreductie. Maar het verschil met nummer 2 is miniem: het ondersteunen van de interne bedrijfsinnovatie. Dat van de ict-manager nu wordt verlangd dat hij een actieve rol speelt bij het innoveren van de bedrijfsprocessen en -systemen, is een trendbreuk. 

7. Sterke positie SAP

Bijna driekwart van de ict-managers heeft een standaard of een zelf ontwikkeld ERP-systeem in gebruik en zeker een op de tien overweegt de aanschaf daarvan binnen twee jaar. ERP vormt daarmee een brede basis. De meeste grote organisaties met minimaal een standaad ERP-systeem maken gebruik van SAP. In dit onderzoek is dat zelfs driekwart. 

8. Meer uitbesteding van ERP-beheer
Het beheer van ERP-systemen wordt door ongeveer een derde van de ict-managers voornamelijk zelf gedaan. Nog eens ruim een derde doet het leeuwendeel zelf, maar heeft wel bepaalde onderdelen van het beheer uitbesteed aan derden. De rest heeft dit gedeeltelijk of geheel uitbesteed. De managers die onderdelen van ERP geheel of gedeeltelijk uitbesteden verwachten dat in de toekomst licht op te voeren. 

9. Weinig oog voor ICT-innovatie

Bij bijna de helft van de bedrijven draagt de ict-afdeling geen verantwoordelijkheid voor het zoeken naar nieuwe technologische mogelijkheden, die kunnen bijdragen aan innovatie. Bij een kleine groep is 1 individu bezig met innovatie en minder dan de helft heeft er een team op zitten. Blijkbaar zijn veel ict-organisaties sterk gericht op het hier en nu en is er nog geen sterke behoefte om processen, diensten en producten strategisch te vernieuwen. 

10. Run op business- en ICT-architecten

De omvang van hun ict-organisatie blijft komend jaar gelijk, verwachten de meeste cio's. Een derde verwacht groei. Knelpuntenop de ict-markt zijn er nauwelijks. Alleen bij business- en ict-architecten en bij projectmanagers worden tekorten verwacht. Minder gevraagd blijken de technische ict-functies. Er is een verschuiving te zien naar functies die op het raakvlak van ict en business liggen, en daarmee is er veel vraag naar ict'ers die op een hoog niveau processen kunnen vormgeven of leveranciers kunnen aansturen. Het tekort aan deze ict'ers zal de komende jaren naar verwachting toenemen.


Bron: Computable
 
 Doorsturen   6 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 CIO moet uitdaging en cultuur promoten
 Mobiele office-oplossingen steeds gewilder
 Offshore outsourcing gevaar voor kenniseconomie
 E-marketing en webbased applicaties belangrijkste marketingtrend
 
 
reacties
 
Sander Heutink  |   | 
27-11-2007
 | 
12:51 uur
Lang leve de ‘hier en nu’ CIO en ICT-manager!

Uit het onderzoek valt op te maken dat de helft van de ondervraagde CIO’s en ICT-managers geen ruimte voor ICT innovaties heeft. Wel staat de interne bedrijfsinnovatie hoog op de agenda. Tot overmaat van ramp voelt de meerderheid van de CIO's en ICT managers zich verantwoordelijk voor de ondersteuning van de bedrijfsinnovatie. Zij gaan zelfs op de stoel van het management van bedrijfsvoering zitten door verantwoordelijkheid te nemen voor business architecten. De ‘hier en nu’ CIO’s en ICT managers hollen mee in de vaart der volkeren en bekommeren zich niet over ICT innovatie, blijkt uit het onderzoek.

Als je gaat vissen kun je beter eerst een net knopen!

Twee megatrends ‘globalisering’ en ‘individualisering’ zijn al een tijd actief waarneembaar.
Heeft de ‘hier en nu’ CIO en/of ICT manager wel eens stilgestaan bij deze trends?
Heeft de ‘hier en nu’ CIO en/of ICT manager zich wel eens afgevraagd hoe de ICT deze trends voor de organisatie gaat ondersteunen?
Is handhaven van de ‘hier en nu’ client/server ICT-systemen het antwoord op de toekomst?

Nu is de wereld ‘plat’ geworden door Internet en ‘communicatie’ is de rode draad van organisatie. In deze wereld speelt IP technologie en ‘Peer to Peer’ architectuur een beslissende rol.

Individualisering betekent ook verantwoordelijkheid op de werkvloer leggen en hierop vertrouwen.

Waarom starre bedrijfsprocessen in beeld brengen als de dynamiek van markt of omgeving juist appelleert aan organisatorische flexibiliteit?
Bedrijfsprocessen zijn star en intelligente mensen zijn flexibel. Reken af op het resultaat, de waarde creatie van organisatie. Een beeld van het bedrijfsproces is dan ondergeschikt. Er zijn veel eenvoudiger oplossingen denkbaar om processen dynamisch in te richten en transparant te maken.

Helaas valt uit de studie te constateren dat er nog maar weinig CIO’s en ICT managers zijn, die af willen van kostbare en moeilijk beheersbare applicatiepakketten.

Het wordt tijd voor een strategische herbezinning op de ‘hier en nu’ cultuur van ICT verantwoordelijken!

Sander Heutink
Arno Bouwens  |   | 
28-11-2007
 | 
08:19 uur
Volgens mij zou je eenzelfde antwoord krijgen als je 139 CEO's of CFO's naar de trends op hun werk vraagt. Met alle respect voor de leiders van grote bedrijven, maar de innovaties komen van buitenaf of van onderaf.
1. Grotere bedrijven innoveren door kleine innovatieve nieuwkomers over te nemen. Ook google, microsoft en cisco innoveren zo.

2. Als het uit de organisatie zelf komt, ontstaat het vaak kleinschalig. Bijvoorbeeld door innovatie teams, waar meerdere disciplines (waaronder ICT), die zeer commercieel gericht zoeken naar nieuwe diensten en nieuwe vormen van organisatie.

Gelukkig dat er naast de chiefs andere mensen zijn die wel letten op de trends!
Sander Heutink  |   | 
28-11-2007
 | 
16:23 uur
Leiders zijn de 'gendragers' van de organisatiecultuur. Leiders benoemen evenpolen, vandaar een kleine kans op de onderliggende lagen van de organisatie ‘innovators’ aan te treffen. Mochten zij er wel zijn dan is dat meestal van korte duur. 'The job has to be done' is het credo. Uitzonderingen daar gelaten!

Het overnamegedrag van grote bedrijven wordt meestal gedreven door verkrijgen of handhaven van marktleiderschap en/of incidenteel door het verkrijgen van (ontbrekende) patenten. Aanvullend recentelijk voorbeeld is Philips (medische- en licht divisie).

Gelukkig beseffen de subtop bedrijven en MKB-ers (waarvan in Nederland 80% inventieve bedrijven zijn) dat innovatie noodzakelijk is. SKF voerde in de 90-er jaren in Nieuwegein een reorganisatie door om te innoveren en voegde disciplines (elektronica en werktuigbouw) samen met resultaat intelligente lagers.

Ik ken helaas nog geen voorbeelden in Nederland waar ICT afdelingen bij innovaties betrokken zijn. Wellicht zijn er 'P2P' voorbeelden in Nederland, ik doe een oproep om met voorbeelden te komen.

Sander Heutink
Arno Bouwens  |   | 
28-11-2007
 | 
17:41 uur
Ik heb begrepen dat oa Albert Heijn dit doet.
Sander Heutink  |   | 
28-11-2007
 | 
22:15 uur
Arno,

Ik ben reuze benieuwd naar de betreffende P2P-toepassing bij Albert Heijn.

Zijn er nog meer bedrijven in NL die P2P toepassingen operationeel hebben?

Groet,
Sander
Bodo Trietsch  |   | 
30-11-2007
 | 
10:17 uur
Het onderzoek waar in dit artikel aan gerefereerd wordt is het zoveelste voorbeeld van een eenzijdige kijk in ICT land.
Natuurlijk krijg je dit soort antwoorden als je CIO's vraagt, ze geven aan waar zij zelf mee worstelen. Achtergrond is de
(on)geloofwaardigheid die ze hebben bij hun ''klanten'' -dat ligt aan beide partijen- en dus risicomijdend gedrag, dus geen innovatie.

Het zou daarom interessant zijn te vragen wat hun ''klanten'', in productieafdelingen e.d. van ICT verwachten. En vraag het ook eens aan de algemene bedrijfsleiding. Je krijgt totaal andere antwoorden, waarbij ook de CIO en zijn mensen niet gespaard worden. Langs de lijnen van: ''Ik besef dat we veel meer kunnen doen met ICT. Als het goed wordt gedaan kunnen we het zelfs gebruiken als stevig wapen tegen de competitie. Maar het kost eerst tijden om het te specificeren en vervolgens kost het veel meer tijd en geld en komt er veel minder uit.''

Er gaapt nog steeds een kloof tussen ICT en de rest van het bedrijf, niet in de laatste plaats door de status aparte die de ICT-ers nog steeds opeisen. Beide kanten moeten die kloof dichten: de ICT-er die echt moeite doet om de bedrijfsprocessen te begrijpen en daar in mee te draaien en de ''klant'' die echt moeite doet om ICT te snappen, te beheersen en in te zetten.

Anders houden we toestanden zoals bij de belastingdienst waar onenigheid, onbegrip en incomptabiliteit over processen leidt tot het zoveelste ICT debacle. De laatste schattingen van de directe schade zijn meer dan een miljard euro, dus meer dan wat de minister van onderwijs uit het onderwijs zelf moet halen om leraren te betalen. En de vervolgschade is nog veel groter.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10