zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Organisaties moeten employee experience herdefiniëren om talent te behouden

Employee experience moet ook omhoog om mensen binnen te halen

2 november 2022 - Slechts 28 procent van de medewerkers zonder leidinggevende functie zegt tevreden te zijn op het werk. Dit staat in sterk contrast met de perceptie van managers: zij denken dat 80 procent van hun werknemers tevreden is op het werk. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute, People Experience Advantage: How companies can make life better for their most important assets.

Volgens het onderzoek zijn de belangrijkste belemmeringen voor medewerkerstevredenheid: uitdagingen rond loopbaanontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden, de relatie met leidinggevenden, beloning en erkenning, en data en technologie. Het rapport, waarin 2.250 werknemers van 750 organisaties werden ondervraagd, belicht ook tien belangrijke acties die organisaties en leidinggevenden kunnen ondernemen om deze kloof tussen de tevredenheid van de werknemers en de perceptie van managers te overbruggen.


 De huidige concurrerende arbeidsmarkt, gecombineerd met economische en financiële druk, zet veel werknemers ertoe aan hun werk opnieuw te evalueren. Uit het rapport blijkt dat 34 procent van alle werknemers van plan is hun huidige bedrijf binnen een jaar te verlaten. Van deze groep werknemers die van plan is te vertrekken, zijn twee op de drie (66 procent) van plan dat in de komende drie tot negen maanden te doen. Hoewel een adequate en passende beloning een belangrijke factor is voor de tevredenheid van werknemers, zegt meer dan de helft van alle ondervraagde werknemers (52 procent) dat zij nog steeds geneigd zijn te vertrekken, zelfs als zij dezelfde baan bij een ander bedrijf met dezelfde beloning aangeboden krijgen. Dit wijst erop dat organisaties snel moeten handelen om hun belangrijkste talenten te behouden.
Van de werknemers die een positieve werkervaring hebben, is daarentegen 97 procent van plan ook het komende jaar bij hun huidige werkgever te blijven. Uit het rapport blijkt dat positieve ervaringen integraal deel uitmaken van de gezondheid van een bedrijf en positieve bedrijfsresultaten kunnen stimuleren. Bijna de helft (48 procent) van de leidinggevenden van organisaties die positieve ervaringen van medewerkers rapporteren, zien een verhoogde klanttevredenheid als een indirect resultaat hiervan.
 
Werknemers hebben behoefte aan een duidelijk doel en een goede balans tussen werk en privé
Niet alleen op het gebied van tevredenheid bestaat een perceptiekloof tussen medewerkers en leidinggevenden. Ook op het gebied van werkgeluk zijn er verschillen. Maar liefst 92 procent van de leidinggevenden is van mening dat de werknemers waaraan zij leiding geven gelukkig zijn op het werk. Uit het rapport blijkt dat slechts 30 procent van de werknemers er net zo over denkt. De balans tussen werk en privé blijft voor iedereen een belangrijk punt van zorg: 65 procent van de werknemers en 61 procent van de managers noemt dit het belangrijkste aspect van hun werkervaring. De noodzaak om een beheersbaar evenwicht te vinden is nog steeds het belangrijkst voor werknemers: slechts 29 procent vindt dat zij tijd vrij kunnen maken van hun werk, en slechts 28 procent zegt dat hun werkschema flexibel genoeg is om gezin en privéleven te combineren.
Bijna driekwart van de werknemers zegt dat een duidelijk werkdoel (d.w.z. weten waarom je doet wat je doet) voor hen het belangrijkste aspect van het werk is. Ervoor zorgen dat werknemers een goed begrip hebben van de parameters van hun werk en zicht hebben op loopbaanontwikkeling en groeipotentieel is een cruciale factor om de ervaring van werknemers te verbeteren en hen te behouden.
 
Organisaties bewandelen een dunne lijn met werken op afstand
Naarmate organisaties een evenwicht vinden tussen werken op afstand en werken op kantoor, moet meer aandacht worden besteed aan flexibel werken, aldus het rapport. Bijna de helft (48 procent) van de medewerkers en 87 procent van de managers die tevreden zijn over de mogelijkheden om op afstand te werken, zijn ook gelukkig op het werk. Dit weerspiegelt eerder onderzoek waaruit bleek dat 66 procent van de werknemers die vinden dat ze onderworpen worden aan micromanagement, zich ook opgebrand voelen bij werken op afstand. Dit benadrukt dat bieden van autonomie en vertrouwen aan werknemers cruciaal is voor het succes van werken op afstand.
 
Mogelijkheden tot bijscholing zijn belangrijk
Leren en vaardigheden ontwikkelen staat ook hoog in het vaandel bij werknemers: 65 procent zegt dat dit het belangrijkste aspect van hun werk is. Toch zegt slechts 28 procent dat hun baan hen in staat stelt nieuwe vaardigheden te leren en te ontwikkelen.
 
De HR-strategie herdefiniëren
Het rapport beveelt aan dat organisaties een bedrijfsbrede HR-strategie ontwikkelen die een inclusieve ervaring biedt aan alle werknemers, ongeacht hun demografie, functie of vaste aanstelling. Op die manier kunnen uiteenlopende ervaringen worden geconsolideerd en kan een samenhangende, consistente bedrijfscultuur worden gecreëerd.
Claudia Crummenerl, Head of Workforce and Organization, Enterprise Transformation bij Capgemini Invent zegt: "Organisaties moeten niet alleen hun traditionele talentlevenscyclus heroverwegen en hun werknemers herpositioneren als 'consumenten van diensten', maar ook kijken naar de hele experience, inclusief het dagelijkse werk. Die momenten, zoals het vertrouwen om op afstand te werken en taken af te leveren, zijn belangrijker voor de perceptie van een positieve ervaring dan touchpoints in de talentlevenscyclus. Echt luisteren naar talent is cruciaal. Het koesteren van een cultuur van welzijn van werknemers en het aanmoedigen van voortdurend leren zijn noodzakelijk om de perceptiekloof tussen werknemers en hun leiders te overbruggen. Technologie speelt een sleutelrol bij het creëren van een werkcultuur waarin samenwerking centraal staat en werknemers de juiste hulpmiddelen krijgen om hun werk effectief uit te voeren.
 Als onderdeel van de HR-strategie van een organisatie beveelt het rapport aan een werkgeversbelofte te ontwikkelen, waarbij organisaties kunnen overwegen nieuwe leermogelijkheden aan te bieden die ook de waarde van werknemers voor het bedrijf verhogen en functierollen koppelen aan resultaten, waardoor het groeipotentieel van de loopbaan duidelijk wordt. Om dit te bereiken, moeten organisaties leiders coachen om zich echt in te leven en te luisteren naar werknemers en hun mensen in staat te stellen om te leren door middel van een cultuur van voortdurend leren.
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Betrokkenheid medewerkers nog onder druk door nasleep pandemie
 Tekort aan talent bedreigt de cybersecurity van bedrijven
 Toptalent aantrekken en behouden met een ‘employee first’ bedrijfscultuur
 Inzicht in de supply chain zorgt voor klant- en talentbehoud
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10