zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Reorganiseren: vier belangrijke aandachtspunten

Het welslagen van een reorganisatie valt of staat bij een goede voorbereiding

11 augustus 2020 - Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers. Wellicht geldt dat ook voor u.

Bij een reorganisatie komt veel kijken. Het welslagen van een reorganisatie valt of staat bij een goede voorbereiding. Hester Tonino, advocaat bij Pot Jonker Advocaten, heeft vier belangrijke aandachtspunten voor u op een rij gezet.1. Planning
Een reorganisatie neemt meestal een aantal maanden in beslag. Afhankelijk van de situatie kan snel of minder snel gereorganiseerd worden. In sommige gevallen moet op hele korte termijn bezuinigd worden om het hoofd boven water te kunnen houden. Maar de situatie is ook denkbaar dat op langere termijn het werk vermindert, bijvoorbeeld vanwege het wegvallen van een grote opdracht.

Bij de planning is het van belang in ieder geval rekening te houden met drie zaken:
1. de datum waarop de krimp een feit moet zijn
2. de tijd die gemoeid zal zijn met het medezeggenschapstraject en de ontslagprocedures
3. de geldende opzegtermijnen. 

Indien een realistische planning is gemaakt en deze ook is afgestemd met de betrokken partijen, zullen minder gauw stappen worden overgeslagen. Daarnaast kunnen de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of -vergadering en de bonden zich aan de helder gestelde termijnen houden. Hierdoor is de kans kleiner dat de reorganisatie uitloopt.

2. Adviesaanvraag
De adviesaanvraag aan de ondernemingsraad (of bij kleinere ondernemingen de personeelsvertegenwoordiging of -vergadering) vormt de basis voor de hele reorganisatie. In dit medezeggenschapstraject moet de ondernemer namelijk goed beargumen­teren welke wijzigingen de onderneming wil doorvoeren en waarom. Dat betekent dat in de advies­aanvraag stilgestaan moet worden bij de aanleiding van de reorganisatie en bij de theoretische bezuinigingsmogelijkheden. Als deze exercitie wordt gedaan en als de ondernemingsraad heeft meegedacht over de alternatieven en een positief advies heeft gegeven over de uiteindelijke keuzes, is de kans klein dat UWV (als in een later stadium ontslagvergunningen worden aangevraagd) of de bonden (als onderhandeld wordt over een Sociaal Plan) tot heel andere conclusies zullen komen. Een ondernemingsraad die zijn werk goed doet heeft immers al kritische vragen gesteld over de alternatieven en is uiteindelijk met de ondernemer tot een bepaald oordeel gekomen.

3. Een sociaal plan
Een stap die vaak direct na het medezeggenschapstraject (aandachtspunt twee) of tegelijkertijd wordt gezet, is het uitnodigen van de betrokken bonden voor overleg over een sociaal plan. Dit moet zeker gebeuren als sprake is van een grote reorganisatie op grond van de Wet melding collectief ontslag die geldt bij een ontslag van twintig of meer werknemers. Maar de bonden komen niet altijd aan tafel. Soms is sprake van een zodanig lage organisatiegraad, dat de bonden niet de behoefte voelen om zich met een reorganisatie te bemoeien. Anderzijds zien bonden in zo’n situatie soms aanleiding om juist een ledenwervingsactie op touw te zetten. Als er geen geïnteresseerde bonden zijn, kan met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of -vergadering gesproken worden over een afvloeiingsregeling. Ook is denkbaar dat de werkgever eenzijdig een sociaal plan opstelt of individuele regelingen treft. Een sociaal plan: wat moet daar zoal in staan? Uiteraard hangt de vraag in hoeverre de werkgever de werknemers tegemoet wil en kan komen vooral af van hoe financieel gezond de werkgever is.

4. Ontslag
Het komt meer dan eens voor dat het lukt om de reorganisatieplannen door te voeren zonder dat UWV in beeld komt. Een werknemer die op basis van de regels van UWV sowieso voor ontslag in aanmerking komt, is immers al snel bereid tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, indien hem/haar een - iets - hoger bedrag wordt geboden dan hij/zij zou hebben gekregen bij afvloeiing na een procedure. Afspraken daarover kunnen worden vastgelegd in een sociaal plan.
 
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Lockdown zet aanzienlijk deel Nederlanders aan tot leren
 Gelaagde security belangrijker dan ooit door toename verschillende malware-varianten
 Kwart hoogopgeleiden zoekt andere baan vanwege leidinggevende
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Trends in toezicht
 Veranderen zonder te reorganiseren
 Crisis voorbij? OR heeft in 2016 weer ruimte voor andere onderwerpen!
 Een flexibele wendbare organisatie, hoe bereikt u dat?
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Managers onderschatten cyberdreigingen massaal
reacties
Lockdown zet aanzienlijk deel Nederlanders aan tot leren  (1) 
Nieuwe, sportieve BMW 128ti heeft historisch verantwoorde naam (1) 
De coronasituatie is het ideale moment voor SEO en online marketing (2) 
Fiets naar uw Werk Dag: Het westen van Nederland en jongeren pakken het meest de fiets naar het werk (1) 
Terug naar het vroegere normaal is geen optie, streef daarom naar een beter normaal (1) 
Zakelijk vastgoed daalt in 2021 met zes procent in waarde  (1) 
Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 45 euro (1) 
top10
De coronasituatie is het ideale moment voor SEO en online marketing
Ruim één op de vijf organisaties heeft geen HR-strategie
Een op vijf stoort zich aan partner wanneer ze samen series kijken
Slechts kwart collega’s voelt zich echt veilig op kantoor
Twee derde werkenden beoordeelt nieuwe collega(’s) op uiterlijk
Fiets naar uw Werk Dag: Het westen van Nederland en jongeren pakken het meest de fiets naar het werk
'Te weinig ambitie kabinet voor versterken digitale economie'
Global Wealth Report 2020 van Allianz: Welvaartsimmuniteit
Vier technologietrends die managers in de gaten moeten houden
Ruim 70 procent overheidswebsites niet digitaal toegankelijk
meer top 10