zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Hoog tijd om aan de slag te gaan met het Klimaatakkoord

Voor iedereen zijn er zowel kansen als zorgen

3 juli 2019 - De NVDE denkt dat Nederland met dit politieke klimaatakkoord de ambitieuze doelstelling kan halen: 49 procent CO2-reductie in 2030. Tegelijkertijd zal er jaarlijks bijsturing nodig zijn.

Het akkoord zorgt voor een doorbraak naar 75 procent elektriciteit van zon en wind en een bewonersvriendelijke overgang naar aardgasvrije woningen. De bijgestelde afspraken voor elektrische auto’s vallen helaas fors tegen. De industrie wordt schoner met kansen voor duurzame energie. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) legt dit akkoord met positief advies voor aan haar leden en is graag nauw betrokken bij de uitvoering.


 
Doelen halen
De NVDE verwacht dat de gemaakte afspraken voldoende kunnen zijn om de doelstelling te halen. Dat is een flinke prestatie want de doelstelling is fors. Tegelijkertijd zijn veel afspraken ‘krap’ gemaakt. De ervaring met het halen van de doelen en verplichtingen voor 2020 leert dat er jaarlijks extra maatregelen nodig zijn en dat de politieke wil daartoe soms gebrekkig is. Dit politieke klimaatakkoord is daarom een tussenstap. Het is belangrijk om elk jaar een eerlijk beeld van de voortgang te krijgen van het Planbureau voor de Leefomgeving in de Klimaat- en Energieverkenning. De NVDE rekent erop dat de politiek indien nodig ook bereid is om extra maatregelen te nemen en die in samenspraak vorm te geven. Daarom zullen wij het politieke klimaatakkoord met positief advies voorleggen aan onze leden.
 
Opbrengst
De grootste CO2-reductie komt van de elektriciteitssector: 20,2 Megaton. De NVDE verwacht dat dit lukt met afgesproken snelle switch van steenkool naar zon en wind. De groei naar 75 procent duurzame elektriciteit is voor een belangrijk deel mogelijk door verdere kostenreductie en biedt volop kansen om andere sectoren verder te vergroenen.
De gebouwde omgeving kan aan de slag met een evenwichtige mix aan maatregelen waarmee huizen en wijken in een realistisch tempo aardgasvrij worden. Mensen worden gestimuleerd om voor de verduurzaming van hun woning ook kleinere stappen te zetten die gunstig zijn voor hun portemonnee. De verandering in de energiebelasting helpt daarbij en er is jaarlijks wel een half miljard euro beschikbaar om mensen te helpen de verandering te betalen.
De industrie zal fors schoner worden. Met een mix van subsidie en beprijzing ontstaat hier een betere business case voor duurzame energie, groene elektrificatie, energiebesparing of CCS. Het is belangrijk dat er een eerlijke competitie tussen de opties ontstaat en dat elektrificatie gelijk op gaat met de verdere groei van hernieuwbare elektriciteit.
Bij mobiliteit staan er de nodige goede maatregelen maar helaas heeft de politiek de afspraken voor elektrische auto’s ingrijpend verslechterd. De groei van elektrisch vervoer wordt hiermee fors vertraagd. De doelstelling uit het regeerakkoord is dat alle nieuwverkochte auto’s in 2030 emissievrij zijn. In de doorrekening kwam de mobiliteitstafel tot twee derde daarvan. De NVDE verwacht dat deze verslechtering slechts leidt tot één derde. Dat is een gemiste kans, want de elektrische auto is volgens PBL een kosteneffectieve klimaatoplossing. Bovendien zorgen elektrische auto’s voor schonere lucht en bieden de batterijen back-up capaciteit voor een duurzaam elektriciteitssysteem met veel zon en wind.
 
Aan de slag
Er is lang gepraat over dit klimaatakkoord. Voor iedereen zijn er zowel kansen en enthousiasme als zorgen en teleurstellingen. Het is belangrijk om nu verder aan de slag te gaan en al doende te leren en de afspraken verder te verbeteren. De NVDE en haar leden staan klaar om er een succes van te maken en voelen zich verantwoordelijk om daar aan bij te dragen.
 
  • Deze duurzame ondernemers zetten zich er voor in dat de vele oplossingen voor het klimaatprobleem steeds betaalbaarder worden door verdere kostendaling.
  • Mensen en bedrijven zijn veel meer dan hun portemonnee. Daarom zetten we ons er voor in dat die oplossingen steeds aantrekkelijker en makkelijker worden. Daarbij is het noodzakelijk dat de overheid een betrouwbare bondgenoot is voor alle mensen en bedrijven die duurzame keuzes willen maken.
  • Met gedragscodes voor alle vormen van grootschalige duurzame energie dragen wij bij aan participatie, draagvlak, goede ruimtelijke inpassing en het meeprofiteren door de omgeving.
  • Bovendien zal onze sector een permanente bron van werkgelegenheid vormen: voor elke fossiele baan die verdwijnt, komen er zeven groene banen terug. Investeren in aantrekkelijk werkgeverschap is nodig om die mensen ook te vinden.

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Lockdown belemmert tech-vrouwen in loopbaanontwikkeling
 Cybercriminelen gebruiken COVID-19-vaccin als lokmiddel bij hun aanvallen
 Dit zijn de vijf meest gegoogelde HR-thema's van 2020
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Klimaatverandering prominent op de agenda bij het bedrijfsleven
 Energie en klimaat prominent in provinciale verkiezingsprogramma’s
 Klimaatakkoord kan ruim 70. 000 banen creëren
 Klimaatakkoord zet Nederland in beweging richting duurzame economie
 
 
reacties
 
Ad de Beer  |   | 
8-07-2019
 | 
09:40 uur
stel dat ik de auto de deur uit doe, stop met vliegvakanties en twee bomen plant, wat voor invloed heeft dat op het klimaatplan van ons land?
Niets dus. En het klimaatplan van de overheid, misleid door de milieulobby haalt net zo veel uit wereldwijd.
Door 50% van het geld te investeren in bebossing binnen ontwikkelingslanden zullen wij een veel grotere invloed hebben in het terugdringen van CO2. Of terugdringen van CO2 het natuurlijke proces van klimaatverandering stopt, waag ik te betwijfelen overigens. Ik ben eerder bang dat de ingrepen van de mens nu desastreuze gevolgen zal hebben in de toekomst.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
Marketing Inhaak Kalender 2021 + handige tips
Met de overzichtelijke kalender van Spotler heb je in één oogopslag alle 'inhakers' voor jouw (e-mail) marketingcampagnes van 2021 in beeld. Handig voor eventgebonden acties naar klanten en nieuwsbriefabonnees! Inclusief interessante e-mail marketing tips.
Download de gratis kalender
Lees verder
Wereldwijd actief technologiebedrijf sponsort Nederlands vrouwenteam voor extreme roeirace
reacties
Ruim helft Nederlanders openhartig over salaris (1) 
Ontwikkeling e-invoicing zorgt voor toename wereldwijde B2B-commerce in 2015 (1) 
Twee op de drie Nederlanders schaamt zich voor hoesten of niezen in publieke binnenruimtes (1) 
Grote organisaties zorgen beter voor thuiswerkende werknemers (1) 
Culture fit doorslaggevend voor recruiters (1) 
Bij helft Nederlanders komt gezelschapsspel op tafel tijdens feestdagen (1) 
Kwart medewerkers sjoemelt met klokken van tijd  (1) 
top10
‘Elke smartphonegebruiker moet profiteren van essentiële beveiligingsupdates’
Huizenkopers wijken steeds meer uit naar Overijssel, Groningen, Flevoland en Drenthe
Leidinggevende stimuleert werknemer niet om te leren
Langdurig verzuim loopt op door uitstel reguliere zorg
Is technologie onze reddingsboei tijdens lockdown?
Niet-afgesloten cao’s kenmerken cao-jaar 2020
Ruim helft Nederlanders openhartig over salaris
Lockdown belemmert tech-vrouwen in loopbaanontwikkeling
Sollicitatiedokter organiseert Nationale Dag van het CVv
Kwart Nederlanders proactiever bezig met gezondheid door huidige gezondheidscrisis
meer top 10