zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Promotie: inzicht in de complexiteit van ERP-implementaties

9 oktober 2017 - Guy Janssens verdiepte zich intensief in de complexe materie van het implementeren van ERP systemen. Het resultaat, een duimdik proefschrift met de titel ‘Understanding complexity of ERP implementations: Explorations of three complexity research approaches’, is er dan ook naar.

De belangrijkste vragen die Janssens zich stelt in zijn onderzoek zijn ‘wat is dat eigenlijk, complexiteit van ERP-implementaties?’ en ‘wat zijn nuttige brillen om die complexiteit mee te bekijken?’ Op  vrijdag 13 oktober verdedigt Janssens zijn proefschrift bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit in Heerlen.Nieuwe kijk op complexiteit
Het implementeren van ERP-systemen – software die binnen organisaties wordt gebruikt ter ondersteuning van bedrijfsprocessen -, is een complexe aangelegenheid. Vooral omdat de implementatie vaak grote delen van de organisatie beïnvloedt. Daarbij zijn de kosten voor software, hardware, onderhoud, maar vooral ook het implementatieproces zelf voor veel organisaties hoog en risicovol. Onderzoek naar ERP-implementaties streeft er dan ook naar om de praktijk te voorzien van nuttige inzichten en tools voor een betere beheersing van de kosten en risico’s. Gedurende de meer dan twintig jaar dat ERP-implementaties worden uitgevoerd hebben zowel de wetenschap als de praktijk helaas nog steeds onvoldoende middelen, richtlijnen en methoden ontwikkeld voor het adequate beheer en de controle van deze implementatieprojecten. ERP-implementaties worden nog steeds als complex beschouwd. 
In zijn onderzoek probeert Janssens wetenschap en praktijk hierbij te ondersteunen door het begrip complexiteit zelf, in relatie tot ERP-implementaties, te verkennen. Hij verwacht hiermee zowel aan onderzoekers als praktijkmensen een stimulans te kunnen geven om nieuwe wegen in te slaan, zodat het implementeren van ERP-systemen uiteindelijk beter beheersbaar wordt. 

Lacune 
Hoofdvraag van het onderzoek was hoe je in wetenschappelijk onderzoek de complexiteit van ERP-implementaties het best kunt onderzoeken. Janssens: "We merkten dat er een lacune is. ERP implementaties worden wel altijd complex genoemd, maar we kwamen in ERP onderzoeksresultaten vrijwel geen bespreking tegen van wat men dan wel onder die complexiteit verstond. Tegelijk vonden we in de literatuur geen op complexiteitsdenken gebaseerde benaderingen voor onderzoek naar die complexiteit. Om onze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en de waarde van elke benadering te kunnen bepalen, hadden we een praktische indeling nodig voor het onderscheiden en begrijpen van de diverse onderzoeksbenaderingen. Daarom koos ik voor de bestaande driedeling in complexiteitsonderzoeksbenaderingen van Manson als basis voor mijn onderzoek."

Resultaten
In zijn onderzoek concludeerde Janssens dat vooral de tweede onderzoeksbenadering van Manson in bestaand ERP-onderzoek wordt gebruikt. "Deze benadering kijkt vooral naar wat er in het verleden verkeerd of goed ging bij organisaties die ERP implementeerden," aldus Janssens. "Hiervan afgeleid kan een onderzoeker adviezen en richtlijnen voor toekomstige implementaties opstellen. Die benadering kan dus voor de praktijk zinvolle resultaten opleveren en heeft dit ook steeds gedaan." 
De eerste onderzoeksbenadering leek Janssens onvoldoende te passen bij ERP-onderzoek. Mansons derde onderzoeksbenadering leek hem echter wel zinvol, maar deze blijkt niet gebruikt te worden in ERP-onderzoek. "Die benadering heeft als uitgangspunt dat een ERP-implementatie gezien kan worden als een complex adaptief systeem. Dit betekent dat men ervan uit moet gaan dat er zich altijd onvoorziene gebeurtenissen zullen voordoen en het resultaat aan het einde van het project wel eens niet datgene zal zijn wat men had verwacht. Daarom is alleen vertrouwen op wijze lessen uit het verleden niet voldoende voor een organisatie. Men dient ook heel bewust te zorgen dat een project en de organisatie zelf met onverwachte zaken kunnen omgaan" Dat wil zeggen, het project en de organisatie moeten weerbaar zijn, ofwel ‘resilient’. Door dit als uitgangspunt te nemen, gaan onderzoekers de complexiteit van ERP-implementaties op een andere wijze onderzoeken en naar de hoop van Janssens de praktijk beter ondersteunen bij het ‘resilient’ zijn voor deze projecten. Als de praktijk zich ook bewust wordt van deze visie op complexiteit van ERP-implementaties, kan dit leiden tot sneller en adequater reageren op onverwachte situaties in het project, in plaats van reacties alleen te baseren op opgestelde richtlijnen uit het verleden of ervaring van ingehuurde consultants.

Hele klus
Janssens onderzoek had een lange doorlooptijd. "Ik moest het combineren met mijn taken als projectleider en docent, de studenten komen immers op de eerste plaats. Daarbij had ik ook een poos ouderschapsverlof. Daardoor kwam het onderzoek zo nu en dan op een wat lager pitje te staan. Gedurende het onderzoek is de richting regelmatig aangepast, totdat ik uiteindelijk bij mijn huidige onderzoeksvragen uit kwam. Vooral in de afgelopen vier jaar heb ik het echte, harde werk verricht. Ik hoop dat ik met mijn proefschrift iets terug kan geven aan de praktijk en dat ik mensen nieuwe inzichten kan bieden. Door het filosofische uitstapje naar de aard van het begrip complexiteit gaan we zaken wellicht met een heel andere bril bekijken. Ik verwacht dat we dan andere dingen zien en de praktijk beter kunnen ondersteunen op ERP-vlak. Zelf heb ik door mijn onderzoek ook veel meer inzicht gekregen en is mijn levenshouding veranderd."
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Databeheer kritieke uitdaging voor succesvolle inzet AI
 Werknemers gestrest, maar welzijnsprogramma’s blijven onderbelicht
 Hoe reis je zakelijk zorgeloos en met plezier door Nederland?
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Tech in de Boardroom eigenlijk een MUST
 Een digitale transformatie geeft bergen energie
 In vijf stappen naar een succesvolle overgang naar de cloud
 Waarom Customer Engagement geen technisch feestje is
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Welke rechten heb je bij een arbeidsconflict?
reacties
Zeven tips voor het omgaan met klagende medewerkers (3) 
Timemanagement is eigenlijk grote onzin! (1) 
Citrix onderzoek toont verdeeldheid over werken op kantoor (1) 
Nederlanders willen vooral buiten kantoor kunnen werken (3) 
Drie eenvoudige tips tegen SIM-swapping (1) 
Nederlander bang voor misleidende online reviews (3) 
Werknemer wil fiets in arbeidsvoorwaardenpakket (1) 
top10
Helft wil dit najaar vaker naar kantoor vanwege hoge energieprijzen
Helft Nederlanders vindt dat werkgever meer aandacht moet besteden aan diversiteit en inclusie
Bijbaan moet bijdragen aan persoonlijke groei en ontwikkeling
Jongeren missen begeleiding bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt
Bedrijfsleiders worstelen met benutten van zakelijke kansen
Tien MVO-managers op de shortlist voor titel ‘MVO Manager van het Jaar 2022’
Kennis HR-professionals over actuele wet- en regelgeving zwaar onvoldoende
CIO heeft moeite om explosieve datagroei van alle cloudservices te managen
IT-leider vindt zichtbaarheid voorwaarde voor netwerkveiligheid
Kwart werkend Nederland vindt werkgevers verantwoordelijk voor vitaliteit medewerkers
meer top 10