zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Meer flexibiliteit en aandacht werk-privébalans

28 december 2016 - Een flexibel pensioen, lagere werkgeverslasten en veel aandacht voor de balans tussen werk en privé. Uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen concludeert ADP dat op deze punten politieke consensus is. De kans dat een nieuw kabinet hiermee aan de slag gaat, is daarom groot.

ADP nam de verkiezingsprogramma’s van de VVD, PVV, PvdA, CDA, ChristenUnie (CU), GroenLinks, D66 en SP onder de loep. Gekeken is welke consequenties deze programma’s hebben op HR-vraagstukken, zoals verloning, pensioenen en de arbeidsmarkt. Hoewel het nog de vraag is welke voorgestelde veranderingen daadwerkelijk doorgaan, lijken veel partijen dezelfde kant op te willen. De kans dat deze veranderingen in een volgend kabinetsperiode op de agenda komen, is daardoor aannemelijk.Meer flexibiliteit in oudedagvoorziening
Over de oudedagvoorziening zijn de meeste partijen het eens: meer flexibiliteit. PvdA, VVD en SP vinden dat de ingangsdatum van de AOW flexibeler moet zijn. D66, VVD en de ChristenUnie vinden dat het aanvullend pensioen individueler moet worden. Zij vinden ook dat een deel van de opgebouwde pensioenrechten moet kunnen worden ingezet voor het aflossen van de hypotheekschuld. Voor dat laatste zet ook het CDA zich in.

Wet Werk en Zekerheid aan vervanging toe
Zes van de acht partijen willen de WWZ al weer gedeeltelijk herzien. Werkgevers moeten eerder een vast contract kunnen aanbieden. Lagere lasten moeten hieraan bijdragen. D66 gaat het verst. Die partij wil slechts één arbeidscontractvorm: een contract voor onbepaalde tijd. De VVD, het CDA, GroenLinks maar ook de CU willen dat er juist meer ruimte komt voor flexibele arbeidscontracten. Het CDA vindt een tijdelijk contract van vijf jaar beter dan een situatie waarin een werknemer elke twee jaar op straat kan komen te staan. De SP wil de ontslagvergoeding verdubbelen en al na één maand in werking stellen.

Werkgeverslasten omlaag; lonen omhoog
VVD, CDA, SP, CU, PVV en GroenLinks willen de lasten op arbeid omlaag brengen. De kloof tussen bruto en netto moet minder groot worden. Dit leidt ook tot lagere lasten voor werkgevers, zodat de prikkel om meer mensen in dienst te nemen wordt vergroot.
Kleinere werkgevers die bij ziekte van een medewerker het loon tot 104 weken moeten doorbetalen: als het aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, SP en de CU ligt, heeft deze constructie zijn langste tijd gehad. Voor het tweede jaar loonbetaling stellen zij een collectieve regeling voor.

Loonsverhoging voor iedereen
PvdA en GroenLinks willen afspraken maken met bonden en werkgevers om de lonen voor iedereen te verhogen. Ook willen deze partijen dat achttienjarigen stapsgewijs recht krijgen op het volwaardige minimumloon. SP wil het minimumloon met tien procent verhogen en het minimumjeugdloon afschaffen zodat iedere volwassene een gelijk loon voor gelijk werk krijgt.

Inkomstenbelasting
De PVV vindt dat de inkomstenbelasting omlaag moet. De CU stelt een tweeschijvensysteem voor met een basistarief van 35 procent voor bruto jaarinkomens tot 70.000 euro en een top tarief van 49 procent voor inkomens boven de 70.000 euro. De SP wil juist een vijfde schijf invoeren van 65 procent, bestemd voor inkomens vanaf 150.000 euro.

Arbeidsmarkt stimuleren met subsidies
Werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt, gehandicapten en oudere werknemers moeten makkelijker aan de slag kunnen. Vijf van de acht partijen willen werkgevers hier (meer) in stimuleren door middel van loonkostensubsidies, premiekortingen en no-riskpolissen. De SP vindt dat iedereen die zonder werk zit in aanmerking komt voor ondersteuning en begeleiding naar een volwaardige baan. De PvdA wil een quotum van 30 procent voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Ook voor D66 is dit een streven. De VVD vindt juist dat emancipatie en diversiteit niet afdwingbaar zijn bij de wet of middels quota.

Ruimer vaderschapsverlof
Veel aandacht is er voor verlofregelingen en de combinatie van werk en privé. Welke partijen het ook voor het zeggen krijgen: het is bijna zeker dat een ruimer vaderschapsverlof op de agenda komt van een nieuw kabinet. De recent aangekondigde verruiming lijkt daarmee niet voldoende. Ook lijkt er een grotere rol voor scholen weggelegd. Voor ruimere schooltijden en meer naschoolse en buitenschoolse opvang is een breed draagvlak. D66 wil dat ook gemeentehuizen en huisartsen ruimere openingstijden krijgen. De CU spreekt over ‘schooltijdbanen’ en arbeidstijden moeten flexibeler volgens het CDA en de CU. De SP wil de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang verbeteren.

Flexibele schil van zzp’ers
Gelet op alle commotie rondom de Wet DBA is het niet verwonderlijk dat er aandacht is voor de positie van zzp’ers. De meeste partijen zijn het erover eens dat schijnzelfstandigheid en schijnconstructies moeten worden aangepakt. De rechtspositie van zzp’ers moet door de overheid duidelijker worden. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten vooraf duidelijkheid hebben volgens D66 en de VVD. De CU en de SP willen een verplichte verzekering voor zzp’ers voor ziekte en arbeidsongeschiktheid zodat het speelveld tussen werknemers en zzp’ers wordt verkleind. De SP wil zich ook inzetten om te voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten.
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 'Werknemer verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling'
 De drie meest voorkomende koopfouten bij SSD’s
 Digitale leiders zien digitalisering van infrastructuur als grootste prioriteit
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Werknemer die eigen werktijd bepaalt voelt zich beter
 Flexschil bevordert kwaliteit, innovatie en baanbehoud
 Hybride professional krijgt nog te weinig kansen
 HR-professional wil meer inzetten op flexibele schil
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
Stappenplan voor automatische e-mail campagnes
Door termen als triggers, leadscoring, notificaties, koppelingen, vullingsgraad zie je door de bomen het bos niet meer op het gebied van e-mail marketing automation. In dit white paper legt Spotler al die termen en de voordelen ervan uit. Inclusief handige woordenlijst.
Download het white paper
Lees verder
Hoe verzamel je met gewijzigd cookie beleid de juiste data?
reacties
Vakantiegeld is dit jaar bonus in plaats van vakantiebudget (2) 
Van 1001 wachtwoorden naar nul? (1) 
Nissan NV200 (1) 
Vertrouwen van managers in medewerkers tijdens thuiswerken is groot (1) 
Koffie halen kan bron van conflict zijn (1) 
Aandelen weer in de gunst  (1) 
Jongeren willen weer zeeman worden (1) 
top10
Intelligente Automatisering nieuwste trend, maar finance professional heeft geen idee wat het is
Vakantiegeld is dit jaar bonus in plaats van vakantiebudget
Covid, cyber, compliance en ESG zijn de grootste risico's voor de financiële dienstensector
Nederlanders in door corona getroffen sectoren hebben weinig interesse in omscholing naar techniek
40 procent van de jonge werknemers staat al met één been buiten
Van 1001 wachtwoorden naar nul?
Zo erkent u gemaakte fouten!
De cyberdreiging van vaccinaties
Consumenten recyclen wachtwoorden
COVID-19 debet aan stijging politieke risico’s in thuislanden Nederlandse handelspartners
meer top 10