zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

RvC heeft behoefte aan visionair en ‘domme’ vragensteller’

29 juli 2015 - In het vierde deel van het RvC onderzoek van Grant Thornton stonden persoonlijke eigenschappen en kenmerken, teamdynamiek en teamrollen  van de Raad van Commissarissen centraal.

Daarbij heeft de commissaris op dezelfde onderwerpen een mening gegeven over zichzelf, zijn/haar RvC en zijn/haar RvB. Verder is de commissarissen gevraagd aan te geven waaruit hun toegevoegde waarde blijkt. Dit onderdeel van het jaarlijkse Grant Thornton commissaris benchmarkonderzoek bleek niet het gemakkelijkste deel om in te vullen. Aan deze editie namen dit jaar 216 commissarissen en vijf secretarissen van RvC’s deel. De respons was daarmee dit jaar historisch hoog.Is commissaris wel zelfkritisch genoeg?
Voor zichzelf ziet de commissaris gemiddeld de minste verbeterwensen. Slechts in tien procent van de gevallen moet het beter, terwijl dat voor zijn/haar RvC in 33 procent van de gevallen is. De RvB, daarentegen, moet echter op 65 procent onderdelen verbetering realiseren. Op zich is het verschil in aantal verbeteringen begrijpelijk. Alleen zijn de verschillen wel erg fors.
Verder roept het hoge percentage aantal verbeteringen bij de RvB vragen op als: wie heeft de betrokken RvB geselecteerd, benoemd en beoordeeld? Was dat de vorige RvC? Of worden inmiddels andere criteria gehanteerd bij het kijken naar een RvB?

Sociaal vaardig zijn moet beter voor RvC
Grosso modo zijn de ambities ten aanzien van de cluster ‘voelen’ voor de commissaris zelf, de RvC en de RvB redelijk vergelijkbaar. Kunnen luisteren, open staan voor impulsen van derden en sociaal vaardig zijn worden als zeer wenselijk gezien. Het hebben van humor komt wat lager uit. Voor de RvC is een verbetering wenselijk voor het sociaal vaardig zijn. De RvB moet blijkbaar op alle vier onderdelen wat bijschaven. Wat betreft het kunnen luisteren wordt dat als (zeer) dringend ervaren.
Bij de cluster ‘drijfveren’ scoren als wenselijk: gerespecteerd worden, een autonome positie en invloed kunnen uitoefenen. Dit geldt voor de commissaris zelf, de RvC en de RvB.

Oordeelsvermogen, heli­kopterview en strate­gisch inzicht
Oordeelsvermogen, helikopterview en strategisch inzicht worden tot de gewenste topeigenschap­pen gerekend voor de RvC als geheel. Strategisch inzicht wordt met creativiteit en onderzoekende instelling als wenselijk gezien. Voor de commissaris zelf is de top drie identiek aan die van de RvC. Opvallend is dat de commis­saris voor zichzelf creativiteit als duidelijk minder wenselijk ziet dan voor de RvC. Een ander mag blijkbaar deze inbreng leveren. Voor de RvB wordt de hoogste ambitie aangetroffen voor creativiteit/onconventionele attitude. Strategisch inzicht volgt hier kort op.
Ten aanzien van ‘teamdynamiek’ liggen de opvattingen voor de RvC dicht bij elkaar. Het belang van de organisatie moet centraal staan. De andere eigenschappen (toegankelijkheid, openheid, samenwerking, commitment, zelfkritisch en flexibel) vallen in de ca­tegorie wenselijk. Voor de commissaris zelf zijn alle eigenschappen als (zeer) wenselijk getypeerd. Voor de RvB staat commitment duidelijk op de eerste plaats, gevolgd door het centraal staan van het belang van de organisatie en het zelfkritisch zijn.

Teamrollen; ‘bij RvC vooral tekortkoming bij ‘visionair’ en ‘domme’ vragensteller
Voor de RvC wordt de ambassadeursrol als zeer relevant aangemerkt. De rol van analyticus volgt hier kort op. De andere rollen (visionair, ‘domme’ vragensteller, mediator en aanvoerder) worden ook wenselijk geacht binnen de RvC. Daarbij scoort die voor de aanvoerdersrol relatief het laagst. Voor de commissaris zelf staat de rol van analyticus bovenaan gevolgd door die van visionair. Binnen de RvB is de belangrijkste rol weggelegd voor aanvoerder (zeer wenselijk) gevolgd door ambassadeur. Dit is de cluster, waarbij de commissaris voor zichzelf de meeste verbeterwensen signaleert.
Voor de RvC betreffen de verbeterbehoeften vooral de teamrollen: visionair en ‘domme’ vragensteller. Voor de RvB, tenslotte, wordt er blijkbaar onvoldoende rekening gehouden met het functioneren als team. Alle teamrollen vereisen een betere invulling.
Volgens Bart Jonker, partner bij Grant Thornton, is het opvallend dat de toegevoegde waarde van de RvC zich het meest blijkt te manifesteren in de klankbordfunctie, met inhoudelijke inbreng op de tweede plaats. "Bij de not for profit bedrijven speelt dit sterker dan bij de profit sector. De toezichthoudende taak komt pas op de derde plaats alhoewel procentueel gezien deze bij de profit bedrijven relatief een prominentere blijkt te spelen. Het aantal opmerkingen bij de werkgeversrol is beperkt. Blijkbaar vinden commissarissen dat ze op dit gebied niet de schoonheidsprijs verdienen."

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Vier redenen waarom het nieuwe werken beter is
 Skillspaspoort gaat cv vervangen
 “Digitale les heeft positieve invloed op prestaties leerlingen”
 

Gerelateerde nieuwsitems

 ‘RvC groeit toe naar andere organisatie commissariaat’
 'Evaluatieproces RvB vereist inhaalslag'
 RvC: werkgeversrol werd dit jaar leidend
 Commissaris anno 2013: ‘Evaluatie moet nu echt beter’
 
 
reacties
 
Tim  |   | 
30-07-2015
 | 
08:46 uur
Ik ben het eens met de commissaris betreft het zeer wenselijk benoemen van alle eigenschappen. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in jezelf; 'Door wat wordt ik gedreven?' Maar ook om iemand anders te begrijpen.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
White paper: Segmentatie en profielverrijking in e-mail marketing
Je weet ongetwijfeld dat gesegmenteerde mailings beter aansluiten op je lezerspubliek en om die reden betere ratio’s scoren, maar waar moet je beginnen? Laat dit Spotler white paper je inspireren en op weg helpen.
Download het white paper
 
Lees verder
Geregistreerde Nederlandse elektrische auto's groeit alsmaar door
reacties
(Wanneer) geven we elkaar weer een hand? (1) 
Digital nomad heeft behoefte aan persoonlijk contact met community (2) 
Autobezit voor Nederlanders nog belangrijker in coronatijden (1) 
Helft Nederlanders nog nooit overgestapt van autoverzekering (1) 
Helft bedrijven heeft moeite met datamanagement (1) 
Ook Renault en Nissan snijden in prijzen elektrische auto's (1) 
Vier op de tien vinden klantenservice financiële dienstverleners ondermaats  (2) 
top10
Pandemie heeft drastische gevolgen voor werk en inkomen Millennials en Generatie Z
Iedereen aan de slag, aan de slag voor iedereen
Welke HR-banen verschijnen de komende tien jaar?
De toetsstenen voor leiderschap in vier criteria
De onstuitbare opmars van de barcode in het dagelijks leven
Wat zijn de regionale gevolgen van corona?
Platform de Toekomst van Arbeid geeft boost aan hervormingen werken, leren en sociale zekerheid
Nauwelijks beweging in de luchtvaart in mei
CEO’s moeten technologie in hun DNA hebben om succesvol te zijn
Thuiswerker is zich tijdens lockdown meer bewust geworden van cybersecurity
meer top 10