zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

RvC heeft behoefte aan visionair en ‘domme’ vragensteller’

29 juli 2015 - In het vierde deel van het RvC onderzoek van Grant Thornton stonden persoonlijke eigenschappen en kenmerken, teamdynamiek en teamrollen  van de Raad van Commissarissen centraal.

Daarbij heeft de commissaris op dezelfde onderwerpen een mening gegeven over zichzelf, zijn/haar RvC en zijn/haar RvB. Verder is de commissarissen gevraagd aan te geven waaruit hun toegevoegde waarde blijkt. Dit onderdeel van het jaarlijkse Grant Thornton commissaris benchmarkonderzoek bleek niet het gemakkelijkste deel om in te vullen. Aan deze editie namen dit jaar 216 commissarissen en vijf secretarissen van RvC’s deel. De respons was daarmee dit jaar historisch hoog.Is commissaris wel zelfkritisch genoeg?
Voor zichzelf ziet de commissaris gemiddeld de minste verbeterwensen. Slechts in tien procent van de gevallen moet het beter, terwijl dat voor zijn/haar RvC in 33 procent van de gevallen is. De RvB, daarentegen, moet echter op 65 procent onderdelen verbetering realiseren. Op zich is het verschil in aantal verbeteringen begrijpelijk. Alleen zijn de verschillen wel erg fors.
Verder roept het hoge percentage aantal verbeteringen bij de RvB vragen op als: wie heeft de betrokken RvB geselecteerd, benoemd en beoordeeld? Was dat de vorige RvC? Of worden inmiddels andere criteria gehanteerd bij het kijken naar een RvB?

Sociaal vaardig zijn moet beter voor RvC
Grosso modo zijn de ambities ten aanzien van de cluster ‘voelen’ voor de commissaris zelf, de RvC en de RvB redelijk vergelijkbaar. Kunnen luisteren, open staan voor impulsen van derden en sociaal vaardig zijn worden als zeer wenselijk gezien. Het hebben van humor komt wat lager uit. Voor de RvC is een verbetering wenselijk voor het sociaal vaardig zijn. De RvB moet blijkbaar op alle vier onderdelen wat bijschaven. Wat betreft het kunnen luisteren wordt dat als (zeer) dringend ervaren.
Bij de cluster ‘drijfveren’ scoren als wenselijk: gerespecteerd worden, een autonome positie en invloed kunnen uitoefenen. Dit geldt voor de commissaris zelf, de RvC en de RvB.

Oordeelsvermogen, heli­kopterview en strate­gisch inzicht
Oordeelsvermogen, helikopterview en strategisch inzicht worden tot de gewenste topeigenschap­pen gerekend voor de RvC als geheel. Strategisch inzicht wordt met creativiteit en onderzoekende instelling als wenselijk gezien. Voor de commissaris zelf is de top drie identiek aan die van de RvC. Opvallend is dat de commis­saris voor zichzelf creativiteit als duidelijk minder wenselijk ziet dan voor de RvC. Een ander mag blijkbaar deze inbreng leveren. Voor de RvB wordt de hoogste ambitie aangetroffen voor creativiteit/onconventionele attitude. Strategisch inzicht volgt hier kort op.
Ten aanzien van ‘teamdynamiek’ liggen de opvattingen voor de RvC dicht bij elkaar. Het belang van de organisatie moet centraal staan. De andere eigenschappen (toegankelijkheid, openheid, samenwerking, commitment, zelfkritisch en flexibel) vallen in de ca­tegorie wenselijk. Voor de commissaris zelf zijn alle eigenschappen als (zeer) wenselijk getypeerd. Voor de RvB staat commitment duidelijk op de eerste plaats, gevolgd door het centraal staan van het belang van de organisatie en het zelfkritisch zijn.

Teamrollen; ‘bij RvC vooral tekortkoming bij ‘visionair’ en ‘domme’ vragensteller
Voor de RvC wordt de ambassadeursrol als zeer relevant aangemerkt. De rol van analyticus volgt hier kort op. De andere rollen (visionair, ‘domme’ vragensteller, mediator en aanvoerder) worden ook wenselijk geacht binnen de RvC. Daarbij scoort die voor de aanvoerdersrol relatief het laagst. Voor de commissaris zelf staat de rol van analyticus bovenaan gevolgd door die van visionair. Binnen de RvB is de belangrijkste rol weggelegd voor aanvoerder (zeer wenselijk) gevolgd door ambassadeur. Dit is de cluster, waarbij de commissaris voor zichzelf de meeste verbeterwensen signaleert.
Voor de RvC betreffen de verbeterbehoeften vooral de teamrollen: visionair en ‘domme’ vragensteller. Voor de RvB, tenslotte, wordt er blijkbaar onvoldoende rekening gehouden met het functioneren als team. Alle teamrollen vereisen een betere invulling.
Volgens Bart Jonker, partner bij Grant Thornton, is het opvallend dat de toegevoegde waarde van de RvC zich het meest blijkt te manifesteren in de klankbordfunctie, met inhoudelijke inbreng op de tweede plaats. "Bij de not for profit bedrijven speelt dit sterker dan bij de profit sector. De toezichthoudende taak komt pas op de derde plaats alhoewel procentueel gezien deze bij de profit bedrijven relatief een prominentere blijkt te spelen. Het aantal opmerkingen bij de werkgeversrol is beperkt. Blijkbaar vinden commissarissen dat ze op dit gebied niet de schoonheidsprijs verdienen."

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 7,75 euro
 Nederlander verwacht weer vaker de weg op te gaan voor werk
 Prinsjesdag 2021: de belangrijkste veranderingen voor HR- en salarisprofessionals
 

Gerelateerde nieuwsitems

 ‘RvC groeit toe naar andere organisatie commissariaat’
 'Evaluatieproces RvB vereist inhaalslag'
 RvC: werkgeversrol werd dit jaar leidend
 Commissaris anno 2013: ‘Evaluatie moet nu echt beter’
 
 
reacties
 
Tim  |   | 
30-07-2015
 | 
08:46 uur
Ik ben het eens met de commissaris betreft het zeer wenselijk benoemen van alle eigenschappen. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in jezelf; 'Door wat wordt ik gedreven?' Maar ook om iemand anders te begrijpen.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
E-learning laten ontwikkelen? Let op deze tips!
reacties
Dat coachen is ook niet alles.  (2) 
India minder aantrekkelijk door krappe arbeidsmarkt (1) 
Vijf actiepunten voor een geavanceerde data-analytics-strategie voor de toekomst (1) 
Zo toegankelijk zijn websites waar je belangrijke zaken regelt (1) 
Young Professionals ervaren steeds meer stress (1) 
Twee na grootste stijging werkgelegenheid ooit  (1) 
Nederlanders meest gierig: consumenten betalen steeds minder voor verzending (1) 
top10
Twee derde Nederlanders dik tevreden met baas
Zakelijk reizen na corona: grote behoefte aan ‘grenzeloze benefits’
Online neemt de rol van de papieren folder langzaam over
Vier op tien jonge Nederlanders overwegen emigratie door woningtekort
Jongeren werken aan gezonde wereld en energietransitie tijdens de Tech Day
Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 7,75 euro
Premie WA beperkt casco-verzekering stijgt ondanks daling schadelasten
Nederlander verwacht weer vaker de weg op te gaan voor werk
Drie op de vijf Nederlanders willen werken bij bedrijf dat diversiteit als kernwaarde heeft
Nalatigheid beveiligen softwareontwikkeling moet gevolgen krijgen
meer top 10