zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Commissaris anno 2013: ‘Evaluatie moet nu echt beter’

18 december 2013 - De Raad van Commissarissen (RvC) van de Nederlandse organisatie is onvoldoende toegerust met HR-kennis en dient verder versterkt te worden. Ook vindt de commissaris dat het evaluatieproces van het functioneren van de RvC op de schop moet.

Dat blijkt uit het jaarlijkse commissarissenonderzoek van Grant Thornton, waar dit jaar 134 commissarissen en 23 secretarissen van RvC’s aan deelnamen. Naar verwachting leidt de toenemende aandacht voor evaluatie de komende jaren tot meer mutaties in de samenstelling van RvC’s.Professionaliseringsslag
De professionaliseringsslag in de wereld van de RvC’s is al enkele jaren gaande. Volgens de Nederlandse commissarissen zijn er volop verbeteringen wenselijk als het gaat om het functioneren van het belangrijkste toezichthoudende orgaan van organisaties, vooral op het gebied van evaluatie. Een van de opvallendste conclusies uit het Grant Thornton commissarissenonderzoek, uitgevoerd door Aalt Klaassen en professor Herbert Rijken van de VU, is dat commissarissen bewuster en systematischer aan de professionalisering van hun ‘vak’ werken.

RvC: meer aandacht voor HR-competentie
De gemiddelde commissaris is kritischer over competenties die hij/zij voor de RvC nodig acht. Een toenemend belang voor HR-kennis als competentie staat daarbij voorop, gevolgd door verbeteringen op het gebied van ICT, marketing, risicomanagement, internationale kennis en ervaring met veranderingsprocessen. Deze wens tot verbetering leeft sterker bij de secretaris en overige RvC-leden, minder bij de RvC-voorzitter. Volgens de onderzoekers hangt dit verschil samen met de positie van de RvC-voorzitter, die met meer belangen rekening moet houden.

Onvrede over ‘wisselende aanpak’ werving commissaris
Een tweede aandachtspunt betreft het selectieproces van commissarissen; hierover bestaat onder de respondenten veel onduidelijkheid. Commissarissen geven aan dat er ‘een wisselende aanpak’ wordt gehanteerd - vooral bij de voordrachtcommissaris - en dat er ‘volgens informele processen’ wordt gehandeld. Commissarissen prefereren juist een gestructureerde, vastomlijnde aanpak, waarbij werving via het eigen netwerk weer nadrukkelijk een complementair onderdeel van de procedure wordt. Volgens de onderzoekers toont dit aan dat dienstverlening van executive search bureaus ‘geen onverdeeld succes is’.

RvC ademt mee met het bedrijf
Een andere, opvallende conclusie is dat de commissaris afscheid heeft genomen van ‘de statische RvC’. Commissarissen vinden dat de RvC moet meebewegen met de organisatie. In de praktijk betekent dat méér betrokkenheid bij het opstellen en bepalen van doelstellingen en strategie. In turbulente tijden zal de RvC dichter op de Raad van Bestuur opereren en met een hogere vergaderfrequentie.
Daarnaast is er een sterke behoefte aan verbetering van het proces van selecteren en benoemen van RvB-leden en het evalueren van de RvC. Met name die laatste verbetering wordt zeer breed gedragen onder commissarissen. Commissa¬rissen dienen, in overeenstemming met de ambities en het toekomstperspectief van de organisatie, over de juiste competenties en toegevoegde waarde te beschikken.

Vrijblijvendheid voorbij
Volgens Bart Jonker, partner bij Grant Thornton, is vrijblijvendheid ‘een gepasseerd station’: "Meer professionele evaluaties, een meer divers samengestelde RvC en een continue actualisering van het profiel van de RvC in lijn met het toekomstperspectief van de organisatie zullen ertoe leiden dat er op termijn meer en sneller mutaties in de samenstelling van RvC’s optreden. Organisaties stellen nieuwe eisen aan de RvC. Er zijn commissarissen met aanvullende competenties nodig, variërend van kennis van HR- en veranderingsprocessen tot de aanwezigheid van kritisch denken en oordeelsvermogen. Tegelijkertijd verwacht ik dat RvC-leden zich kritischer opstellen ten opzichte van een disfunctionerende commissaris. Een commissaris die ‘direct opstapt’ is nog niet breed geaccepteerd, maar de termijn uitzitten, is niet meer vanzelfsprekend."

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Voorziet u de consequenties van verkeerde kernwaarden voor uw bedrijf?
 Vier kansen in process excellence die u in de gaten moet houden
 Wereldwijde groei aan cyberdreigingen
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Commissaris mag wat vaker in de spiegel kijken
 'Stel ook RvC financieel aansprakelijk bij falen bestuur'
 RvC's bij niet-genoteerde onderneming: 'Onbekend maakt onbemind'
 RvC trekt touwtjes strakker aan bij RvB
 
 
reacties
 
Eelco L  |   | 
18-12-2013
 | 
15:38 uur
Het is belangrijk om een divers team binnen de RvC te hebben, zodat er overal kennis over is en er geen misvattingen kunnen ontstaan.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
De meest belangrijke bedrijfsverzekeringen op een rijtje
Hoe werkt een laadpaal voor elektrische auto’s eigenlijk?
reacties
Emotionele gezondheid wordt nog te vaak vergeten door werkgevers (1) 
'Cybersecurity moet een schoolvak worden' (1) 
De vier belangrijkste betaaltrends om naar uit te kijken in 2020 (1) 
Meer productiviteit in minder tijd (2) 
Europese markt overspoeld met nepartikelen (2) 
Arbeidsmarkt onverminderd goed (1) 
Angst voor baanverlies leidt tot slapeloze nachten (1) 
top10
Vier HR-trends voor 2020
Diversiteit in Raad van Commissarissen neemt gestaag toe
Hoe kun je dít nu relativeren?!
Emotionele gezondheid wordt nog te vaak vergeten door werkgevers
Volop aandacht voor het menselijk kapitaal
Nederlanders in Europese kopgroep digitale vaardigheden
Supply Chain 4. 0: Klantbeleving als doorslaggevende succesfactor
Nederland in top tien economisch meest getroffen landen door coronavirus
Bedrijfsleven leunt op achterhaald beleid wanneer het gaat om cyberveiligheid
Toename personeelskosten leidt tot hogere zorgkosten
meer top 10