zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Wet Werk en Zekerheid: wat verandert er per 1 juli?

19 juni 2015 - Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veranderen er in 2015 een flink aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht. Dit schrijft Marieke Knippers van Bonque.

Flexwerkers krijgen een betere positie, de WW wordt vereenvoudigd en ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker, zo belooft Rijksoverheid. Op 1 januari 2015 is het Rijk al begonnen met het invoeren van de eerste veranderingen die de Wet Werk en Zekerheid met zich meebrengt en volgende maand wordt de volgende ronde met wijzigingen doorgevoerd. Wat zijn de belangrijkste veranderingen per 1 juli 2015 en wat betekenen ze voor u als werknemer?


"Begin januari berichtten we u over de wijzigingen die in de eerste ronde van wetswijzigingen plaatsvonden. Het ging toen vooral nog om de regels rondom de proeftijd, het concurrentiebeding en de invoering van de aanzegtermijn. Nu is het tijd voor een tweede ronde met wijzigingen," zegt Knippers.

Transitievergoeding
Nieuw in de Wet Werk en Zekerheid is de komst van de transitievergoeding. Bent u twee jaar of langer onafgebroken bij uw werkgever in dienst geweest, dan hebt u recht op een vergoeding als uw dienstverband beëindigd of niet verlengd wordt. Voor 1 juli 2015 was er ook een berekening bekend voor een ontslagvergoeding (de zogenaamde kantonrechtersformule), maar deze was niet wettelijk vastgelegd.
"Nu is uw werkgever dus vaak wettelijk verplicht om bij de beëindiging van een contract van 24 maanden of langer een ontslagsom aan u uit te betalen. Hoeveel? Voor ieder half dienstjaar binnen de eerste tien jaar van uw dienstverband is uw werkgever u een derde maandsalaris schuldig,"egt Knippers uit. Halve jaren die u er na uw eerste tien jaar hebt gewerkt, leveren  een half maandsalaris per stuk op. De maximale vergoeding bedraagt 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris als uw salaris hoger ligt dan 75.000 euro per jaar.

Uitzonderingen
"Let op," waarschuwt Knippers, "staat uw werkgever er financieel slecht voor en heeft het bedrijf minder dan 25 medewerkers, dan kan het zijn dat de transitievergoeding hen wordt kwijtgescholden." Ook voor vijftigplussers geldt tijdelijk nog een andere regeling. En hebt u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan hoeft uw werkgever u ook geen transitievergoeding meer te betalen.

Rekenvoorbeeld transitievergoeding
Stel: u hebt de afgelopen vijftien jaar bij dezelfde werkgever gewerkt en verdiende daar 2.800 euro per maand. Na een reorganisatie blijkt dat uw contract beëindigd wordt. Dan is de berekening van uw transitievergoeding als volgt:
Eerste tien jaar               twintig halve jaren x(2800 / 3) = 18.666 euro
Laatste vijf jaar              tien halve jaren x(2800 / 2) = 14.000 euro
Totale transitievergoeding: 32.666 euro.

Ketenregeling
"Voorheen mocht uw werkgever u drie opvolgende tijdelijke contracten aanbieden binnen een tijdsbestek van drie jaar voordat zij u een vast contract moesten aanbieden. Per 1 juli mogen er nog maar drie tijdelijke contracten worden aangegaan binnen een tijdsbestek van twee jaar," legt Knippers uit.
De afgelopen jaren kon de keten van contracten doorbroken worden door een periode van drie maanden waarin u niet werkzaam bent bij uw werkgever; vanaf 1 juli moet u zes maanden niet bij de werkgever werkzaam zijn geweest voordat de zogenaamde keten doorbroken wordt. En wordt de keten niet doorbroken binnen twee jaar of drie tijdelijke contracten? Dan hebt u dus recht op een vast contract.

Ontslag via vaste paden
"Waar uw werkgever binnen de huidige wetgeving nog veel vrijheid heeft in welke instanties ze bij uw ontslag willen betrekken," vervolgt Knippers, "wordt de ontslagroute voor werkgevers per 1 juli volledig vastgelegd in de wet." Dat geeft meer duidelijkheid voor de werknemer én werkgever.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen of door langdurige arbeidsongeschiktheid
Alle ontslagen die vallen om bedrijfseconomische redenen of door langdurige arbeidsongeschiktheid worden per 1 juli 2015 afgehandeld door het UWV.

Ontslag om persoonlijke redenen
"Alle ontslagen die vallen om persoonlijke redenen, zoals disfunctioneren of een conflict, worden per 1 juli 2015 afgehandeld door een rechter," vertelt Knippers.

Bedenktijd bij een beëindigingsovereenkomst
Een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst is een verklaring waarin werkgever en werknemer de afspraken bij een ontslag op schrift stellen. Vóór 1 juli 2015  is de beëindigingsovereenkomst nog per direct van kracht, maar na deze datum krijgt de werknemer twee weken bedenktijd om de bepalingen in de overeenkomst (in overleg)  aan te passen. En wijst de werkgever de werknemer niet op deze termijn in de overeenkomst? Dan geldt automatisch een bedenktijd van drie weken.

Wijzigingen in de  WW
"Vanaf 2015 wordt de focus nog meer gelegd op het begeleiden van werk naar werk. Daarom wordt het recht op WW stapsgewijs teruggebracht en worden werklozen gemotiveerd om sneller weer aan het werk te gaan," zegt Knippers. De sollicitatieplicht blijft, en per 1 juli 2015 worden er daarnaast al de volgende maatregelen doorgevoerd:

Na zes maanden WW wordt ál het werk passend:
Tot 1 juli 2015 mag u een jaar lang proberen om een baan te veroveren die bij uw opleidings- en werkniveau past, maar per 1 juli gaat deze regeling veranderen. Na 1 juli mag u het zes maanden proberen, en daarna wordt iedere vorm van werk passend. Ook als het werk op een lager niveau betreft, of als er bijvoorbeeld meer reiskosten of reistijd gemaakt moeten worden voor de nieuwe baan.

Inkomensverrekening voor iedereen
De inkomstenverrekening gaat er per 1 juli 2015 voor zorgen dat werken altijd gaat lonen; ook als u voor een lager uurloon gaat werken dan uw WW op zou brengen. "Op dit moment worden uw inkomsten uit arbeid nog verrekend met uw WW-uitkering op basis van het aantal gewerkte uren. Voortaan worden in de eerste twee maanden 75 procent en daarna 70 procent van de inkomsten uit arbeid in mindering gebracht op uw WW-uitkering. Dat betekent dat u als werknemer de resterende 25 procent of 30 procent altijd zelf behoudt," stelt Knippers.

Meer wijzigingen per 1 januari 2016
Andere opbouw WW
Vóór 1 januari 2016 krijgt u voor ieder jaar dat u gewerkt heeft, één maand een WW-uitkering. Per 1 januari wordt dit anders: voor de eerste tien jaar arbeidsverleden blijft dezelfde regeling van kracht, maar ieder half jaar arbeidsverleden na de eerste tien jaar geeft u maar recht op een halve maand WW. Voor de WW-maanden die u voor de wetswijziging hebt opgebouwd, blijft de oude regeling van kracht.

Minder lang recht op WW
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met één maand per kwartaal. Het doel is om de maximale WW-uitkering tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2019 terug te schroeven van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. "Hoe hoog uw WW-uitkering wordt," schrijft Knippers, "blijft afhankelijk van uw laatstverdiende loon."
De nieuwe regeling geldt alleen voor mensen die na 1 januari in de WW raken; wordt u op 1 januari 2016 ontslagen, dan kan u nog maximaal 37 maanden WW krijgen. En als u precies op 31 december 2015 ontslag krijgt, dan is maximale WW-duur nog gewoon 38 maanden.

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Ontslag op staande voet: belangrijke wijzigingen per 1 juli 2015
 Veel managers onwetend over nieuwe Wet Werk en Zekerheid
 Forse toename juridische geschillen door nieuwe Wet Werk en Zekerheid
 
 
reacties
 
Will Klijn  |   | 
29-06-2015
 | 
05:56 uur
Geachte medewereker.

Ik heb een vraag, met betrekking tot de veranderingen ingaande op 1 juli 1915.
Door economische crisis is door mijn werkgever via het UWV mijn ontslag aangevraagd en goedgekeurd. welke in zou gaan op 9 juni, maar mijn werkgever heeft dit uit kunnen stellen, tot 1 november i.v.m met mijn lange dienstjaren en opzegtermijn, ben namelijk 58 jaar, maar als ik eerder iets anders zou vinden kan ik weg. Wat veranderd er voor mij als ik nu dus na 1 juli weg zou gaan i.v.m WW uitkering enz enz. heb altijd gewerkt en bij dit bedrijf nu 25 jaar.

W.m.m.Klijn

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Innovaties in de houthandel: welke nieuwe technologieën en trends zijn er in de houtindustrie en wat betekenen ze voor bedrijven?
Zakelijk financial leasen om verschillende redenen interessant
Softwareontwikkeling goedkoper en in hogere versnelling met ontwikkeling door ’leken’
reacties
Hoe kunnen banken en financiële instellingen reageren op COVID-19? (2) 
Mannen en vrouwen reageren verschillend op stress (1) 
De beste banen van Nederland voor 2023 vind je in de financiële sector en ICT (1) 
Kleine consultancybedrijven niet opgewassen tegen digitale slagkracht grote spelers  (1) 
Nederlander shopt evenveel of meer online in 2023 (2) 
Gestreste Nederlander flink aan de koffie (4) 
25 procent jongeren werkt buiten kantoortijd om niet gestoord te worden  (1) 
top10