zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Eén op de zeven werknemers slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

12 mei 2015 - Eén op de zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk.

Vooral zorgmedewerkers en leerkrachten zijn het slachtoffer. Dat blijkt uit de Werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid, een grootschalige enquête die om de drie jaar de kwaliteit van jobs bij Vlaamse werknemers en zelfstandige ondernemers meet.


Caroline Copers, voorzitter SERV: "Grensoverschrijdend gedrag op het werk is duidelijk een probleem in Vlaanderen. Ongeveer één op de tien werknemers heeft last van pesterijen, vijf procent wordt geconfronteerd met lichamelijk geweld en twee procent is al eens slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag geweest. Daders kunnen collega’s of leidinggevenden zijn, maar evenzeer klanten, patiënten, passagiers of leerlingen."

Vrouwen vaker slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag
Mannen (9,3 procent) worden evenveel gepest als vrouwen (9,8 procent). Vrouwen zijn wel meer dan mannen slachtoffer van lichamelijk geweld (5,3 procent versus 3,7 procent) en ongewenst seksueel gedrag (3,6 procent versus 0,5 procent).
Hoe ouder, hoe minder werknemers het slachtoffer worden van lichamelijk geweld en ongewenst seksueel gedrag. Omgekeerd stellen we vast dat het risico om slachtoffer te worden van pestgedrag toeneemt met de leeftijd; het aandeel gepeste werknemers stijgt van 6,8 procent binnen de leeftijdsgroep van 16- tot 24-jarigen, naar 9,3 procent bij de 25- tot 49-jarigen, tot 10,8 procent bij 50-plusers.
 
Eén op de vijf zorgmedewerkers slachtoffer van lichamelijk geweld
Bijna drie op de tien (29,4 procent) zorgmedewerkers werden het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op het werk. Bij de leerkrachten was dat 17,3 procent en bij de andere werknemers schommelt het cijfer rond de 10 à 12 procent. Zorgmedewerkers  krijgen meer dan anderen te maken met lichamelijk geweld (19,7 procent versus 4,6 procent gemiddeld) en ongewenst seksueel gedrag (7,3 procent versus 2,2 procent gemiddeld). Ook leerkrachten zijn vaker het slachtoffer van lichamelijk geweld (7,1 procent), maar wijken niet af van het gemiddelde voor de confrontatie met ongewenst seksueel gedrag. Opvallend is wel dat we bij leerkrachten het hoogste aandeel (11,8 procent) aantreffen dat gepest werd op het werk. Het cijfer ligt hoger dan bij zorgmedewerkers (10,4 procent), professionals, kader- en directieleden (7,2 procent), uitvoerend bedienden (8,9 procent) en arbeiders (11,1 procent).

Samenhang tussen grensoverschrijdend gedrag en arbeidscontext
Werknemers met een hoge werkdruk, beperkte taakvariatie en autonomie hebben een verhoogd risico om slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag. Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag op het werk lopen ook meer risico om problematisch psychisch vermoeid en gedemotiveerd te worden. Ze gaan vaker op zoek naar een andere job en de kans is groter dat ze ziek worden en aangeven dat ze het niet haalbaar achten om hun huidige job tot het pensioen vol te houden.
 
Andere opmerkelijke cijfers
Uit de werkbaarheidsenquête kunnen we nog enkele andere interessante gegevens over grensoverschrijdend gedrag op het werk afleiden:
- Een kwart (25,4 procent) van de werknemers met nachtwerk werd slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Bij werknemers die nooit ’s nachts werken is dat 12,2 procent
- Verhoudingsgewijs werden meer alleenstaanden dan samenwonenden het slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag (3,4 procent versus 1,8 procent) en pestgedrag (11,8 procent versus 8,9 procent).
- Van alle onderzochte sectoren komt pestgedrag het meest voor in de overheidsadministratie (13,6 procent) en het openbaar vervoer (13,1 procent).

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Pestgedrag op de werkvloer; hoe gaat u er mee om?
 Herkent u de vier pestsignalen?
 Cultuur definieert pestgedrag
 Pesten op het werk leidt tot vertrek, ontslag en stress
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10