zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Vlaamse arbeidsmarkt laat competenties hooggeschoolde nieuwkomers liggen

10 oktober 2014 - Hooggeschoolde nieuwkomers zitten vaker zonder werk dan hooggeschoolden die in België geboren zijn. Vinden ze toch werk, dan zijn ze vaak overgekwalificeerd voor de baan die ze doen. De sociale partners en de kansengroepen betreuren dit en vragen een betere en snellere erkenning van buitenlandse diploma’s en een gedegen loopbaanaanpak voor deze nieuwkomers.

 Jo Libeer, voorzitter van de Commissie Diversiteit: "Op de Vlaamse arbeidsmarkt gaat nog heel wat talent van hooggeschoolde nieuwkomers verloren en dit terwijl de vraag naar hooggeschoold talent verder stijgt. Een degelijk competentiegericht loopbaanbeleid dat rekening houdt met de competenties en talenten van deze nieuwkomers is dan ook onontbeerlijk."Erkenning buitenlandse diploma’s cruciaal
Ondanks de focus op competenties en talenten blijven diploma’s erg belangrijk op de arbeidsmarkt. Dit geldt zeker in sectoren en beroepen met zeer specifieke diplomavereisten zoals bijvoorbeeld artsen. Voor hooggeschoolde nieuwkomers is de erkenning van hun buitenlands diploma dan ook een belangrijke voorwaarde om hun verworven kwalificaties volwaardig te kunnen inzetten op de arbeidsmarkt.
De sociale partners en de kansengroepen vragen daarom snelle en kwaliteitsvolle procedures voor erkenning van de buitenlandse diploma’s. Met het oog op toegang tot de arbeidsmarkt dienen bij deze procedures, naast experten uit het onderwijs, ook sociale partners betrokken te worden. De erkenning van buitenlandse kwalificaties en competenties moet immers niet alleen zorgen voor verkorte studietrajecten, maar ook voor een vlottere toegang tot duurzame tewerkstelling.
Daarnaast is de erkenning van de competenties en opgedane werkervaring belangrijk. De Commissie Diversiteit pleit daarom voor een geïntegreerde aanpak van de erkenning van kwalificaties en competenties. Dit houdt onder meer in dat ook zonder volledige gelijkwaardigheidserkenning van het diploma, verworven competenties zichtbaar worden gemaakt naar potentiële werkgevers, bijvoorbeeld via attestering.

 Loopbaanbegeleiding naar een baan op niveau
Naast een volwaardig erkend buitenlands diploma is ook een degelijke loopbaanbegeleiding belangrijk. Hooggeschoolde nieuwkomers worden te vaak te snel ‘losgelaten’ wanneer ze werk gevonden hebben, ongeacht of ze werken in een job waarin hun talenten en verworven kwalificaties voldoende worden benut. De Commissie Diversiteit vraagt dat hooggeschoolde nieuwkomers ook na tewerkstelling een ‘regisseur’ krijgen die hen begeleidt om hun loopbaan vorm te geven; iemand die hen richting geeft en focust op een tewerkstelling op het niveau van de persoon in kwestie.

Vlaams doelgroepenbeleid biedt nieuwe mogelijkheden
Het overkomen van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming biedt mogelijkheden om een loopbaanbeleid voor hooggeschoolde nieuwkomers verder uit te bouwen. De sociale partners en de kansengroepen willen in het bijzonder dat bij het uittekenen van een Vlaams doelgroepenbeleid de maatregelen voldoende toegankelijk worden gemaakt voor hooggeschoolde nieuwkomers die nog onvoldoende sociale zekerheidsrechten hebben kunnen opbouwen. Op die manier worden maatregelen bepaald door de doelgroep waartoe men behoort (jongeren, ouderen of personen met een handicap) en worden ze niet langer afhankelijk gemaakt van het al dan niet hebben van bepaalde uitkeringen. De Commissie Diversiteit vraagt dus niet om een nieuwe doelgroep van hooggeschoolde nieuwkomers met specifieke maatregelen af te bakenen, maar wel dat deze groep voldoende toegang heeft tot de maatregelen wanneer ze tot de betreffende doelcategorie behoort.

Belang van een goed en uitgebreid persoonlijk netwerk
Tot slot is de uitbouw van een goed en uitgebreid persoonlijk netwerk een belangrijke troef in de zoektocht naar een kwaliteitsvolle baan en verder loopbaansucces waar hooggeschoolde nieuwkomers nog te weinig op kunnen terugvallen. De uitbouw van een persoonlijk professioneel netwerk is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de nieuwkomer zelf. Maar ook werkgevers, VDAB, onderwijs, integratie en de sectoren kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Projecten als Connect2work, waarbij een hooggeschoolde nieuwkomer wordt gekoppeld aan iemand die al tewerkgesteld is in de sector en helpt bij het leggen van contacten, vergemakkelijkt dit proces.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 ‘Nederlandse manager is blanke man’
 Gevoel van baanzekerheid daalt
 Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie
 Allochtonen en autochtonen vinden even snel een leerbaan
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10