zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Meer dan genoeg vrouwen beschikbaar voor topposities

5 juni 2014 - Er zijn meer dan genoeg vrouwen beschikbaar om in de toekomst topposities te gaan bekleden. Dat blijkt uit de Monitor Talent naar de top 2013 die de secretaris-generaal bij het ministerie van OCW, mr. Hans van der Vlist, ontving uit handen van Gerdi Verbeet, voorzitter van de monitoringscommissie.

De commissie constateert dat het beeld dat vrouwen geen ambitie hebben niet (meer) op waarheid berust en bijgesteld moet worden. De Monitor laat verder zien dat onder andere goed ontwikkeld leiderschap meer vrouwen aan de top brengt. En dat het Charter Talent naar de top een succesvol middel blijkt om het aandeel vrouwen in de top van organisaties te vergroten.Lichte stijging
Ondanks de recessie en reorganisaties groeide in 2013 het aandeel vrouwen in de top licht met 0,4 procentpunt naar 20,1 procent. In de subtop – de twee managementlagen onder de subtop – groeide het aandeel vrouwen  significant met 0,9 procentpunt (van 25,2 naar 26,1 procent). Bij de eerste lichting charterorganisaties uit 2008/2009 groeit het aandeel vrouwen in de top al vanaf het begin gestaag met een procentpunt per jaar.
Het aandeel vrouwen in de top is bij 55 procent van de charterondertekenaars toegenomen, bij elf procent gelijk gebleven en gedaald bij 34 procent. De sector ‘cultuur, media en communicatie’ heeft het grootste aandeel vrouwen in de top (54,8 procent), de sector ‘technologie- en telecom’ (14,3 procent) het kleinste. Opvallend is dat bij middelgrote organisaties (250-999 werknemers) de groei het sterkst is: 1,5 procentpunt.

Wettelijk streefcijfer
Gerdi Verbeet, voorzitter Commissie monitoring Talent naar de top: "Het beeld is positief, maar we moeten realistisch blijven. In dit tempo duurt het nog tot 2045 voordat de topfuncties voor 50 procent worden bezet door vrouwen. Organisaties moeten dus stevig aan de slag. De nieuwe Wet bestuur en toezicht die al sinds 1 januari 2013 in werking is, bepaalt dat ‘grote vennootschappen’ het wettelijke streefcijfer van minimaal 30 procent vrouwen en minimaal 30 procent mannen moeten hanteren. Verschillende charterondertekenaars vallen onder deze nieuwe wet. En zij moesten daar dit jaar, in het jaarverslag over 2013, al over rapporteren!"

Duidelijk leiderschap leidt tot meer vrouwen in de top
De Monitor is vernieuwd en bekijkt nu ook of organisaties hun diversiteitsbeleid in praktijk daadwerkelijk uitvoeren en hoe ver het is ontwikkeld. Ook het effect van het beleid op het aandeel vrouwen in de top is onderzocht. Er is gekeken naar de ontwikkeling van zes dimensies: leiderschap, strategie en management, HR-management, communicatie, klimaat en kennis en vaardigheden.
De dimensie leiderschap is het meest ontwikkeld. 30 procent van de charterondertekenaars hebben inspirerende leiders die de organisatie ook op koers houden als het gaat om het behalen van ambities en resultaten van het diversiteitsbeleid. Dit zorgt ervoor dat het aandeel vrouwen in de top stijgt.

Charterondertekenaars hebben meer vrouwen in de top
Het charter blijkt een succesvol middel om het aandeel vrouwen in de top te vergroten. Met gemiddeld 21 procent vrouwen in de rvb, 23 procent vrouwen in de rvc en 34 procent vrouwen in de rvt vormen de charterorganisaties duidelijk een voorhoede in het traject naar een evenwichtigere man/vrouw verdeling binnen besturen en toezichthoudende organen.* Bovendien leidde de aanbeveling van de Commissie Monitoring in 2012 – om ook de kweekvijver van talent te vergroten – tot effect: dit jaar is het aandeel vrouwen in de subtop significant gegroeid.

Aanbevelingen aan charterorganisaties, stichting Talent naar de top en politiek
De Commissie doet aanbevelingen aan de charterondertekenaars, de stichting Talent naar de top en de politiek. Ze raadt charterondertekenaars aan om het onjuiste beeld van gebrek aan ambitie bij vrouwen bij te stellen. Ondertekenaars moeten verder alert blijven op de uitstroom van (potentiële) topvrouwen. Ook is het raadzaam onder andere m/v-diversiteit als KPI te benoemen en meer ruimte te maken voor m/v-diversiteit in het organisatieklimaat.
Aan de stichting Talent naar de top beveelt de Commissie aan een keurmerk van sterren te ontwikkelen, waarmee ze hun charterorganisaties kunnen waarderen. Ook zouden ze de organisaties kunnen vragen een actieve ambassadeursrol op zich te nemen.
De Commissie adviseert de politiek om, mede gezien de economische crisis, hun beleid op het gebied van m/v-diversiteit vol te houden. En om m/v-diversiteit en het mobiliseren van specifiek vrouwelijk talent expliciet een plaats te geven in de uitvoering van de aan de topsectoren gekoppelde Human Capital Agenda’s. Ook kan de overheid meer bekendheid geven aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht.
Voor volgend jaar adviseert de Commissie om in de Monitor de effectiviteit van maatregelen nog verder te onderzoeken. De overheid zou kunnen onderzoeken hoe de inmiddels verbeterde uitgangspositie van jonge vrouwen op de arbeidsmarkt kan resulteren in daadwerkelijk meer vrouwen in de top.

Aansprekende voorbeelden
De Commissie monitoring Talent naar de top geeft acht charterorganisaties een Diamant als beloning omdat zij benoemd zijn tot aansprekend voorbeeld. Deze zogenoemde Diamanten hebben in 2013 goed gepresteerd op het gebied van m/v-diversiteit. Dit jaar zijn dat Accor Hotels, Dimence Groep, EW Facility Services, Schiphol Group (derde jaar op rij), Universiteit Twente, Nysingh advocaten-notarissen, Kadaster en als runner-up Woonstad Rotterdam (in 2013 voor het eerst gemonitord).

Nieuwe ondertekenaars
Het aantal charterondertekenaars blijft groeien. Deze week hebben vier organisaties het charter ondertekend en zich vrijwillig, maar niet vrijblijvend gecommitteerd actief te werken aan de toestroom, doorstroom en het behoud van vrouwen in de top. Deze organisaties zijn: Beter Bed Holding, Otto Workforce, Vitens en Zo Kinderopvang.

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Zíers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Talent naar de Top: Charterondertekening om meer vrouwen in topfuncties te benoemen.
 CFO's verdeeld over vrouwen in financiŽle functies
 Onze hersenen willen een man als baas
 Stagnatie aantal vrouwen in senior managementrollen
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
reacties
Hoe kunnen banken en financiŽle instellingen reageren op COVID-19? (2) 
Mannen en vrouwen reageren verschillend op stress (1) 
De beste banen van Nederland voor 2023 vind je in de financiŽle sector en ICT (1) 
Kleine consultancybedrijven niet opgewassen tegen digitale slagkracht grote spelers  (1) 
Nederlander shopt evenveel of meer online in 2023 (2) 
Gestreste Nederlander flink aan de koffie (4) 
25 procent jongeren werkt buiten kantoortijd om niet gestoord te worden  (1) 
top10